Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Oluyor?

Hayatın getirdiği zorunlu dönemeçlerden biri olarak karşımıza çıkan boşanma süreci, çiftler tarafından en az stresle atlatılmak istenen bir durumdur. İşte bu noktada, “anlaşmalı boşanma protokolü” devreye giriyor; tarafların uzlaşarak, anlaşarak ve mümkün olan en uyumlu şekilde yollarını ayırmalarını sağlayan hukuki bir çözümdür. Anlaşmalı boşanma sürecinde; mal paylaşımından velayete, nafaka düzenlemelerinden eşlerin birbirine karşı olan hukuki sorumluluklarına kadar pek çok konu, detaylı bir biçimde ele alınır. Bu yazımızda, anlaşmalı boşanmanın şartlarından protokolün onay sürecine kadar ayrıntılı bilgiler sunarken, avukatın süreçteki kritik rolünü de göz ardı etmeyeceğiz. Her adımda dikkatli olmak ve doğru bilgiye sahip olmak, bu zorlu süreci en sağlıklı biçimde tamamlamanın anahtarıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma, tarafların evliliği sonlandırma konusunda mutabık kaldıkları ve aralarındaki tüm konularda anlaşmaya vardıkları bir boşanma türüdür. Bu süreçte, eşler arasında yapılan yazılı anlaşma olarak ifade edilen anlaşmalı boşanma protokolü büyük önem taşır. Peki anlaşmalı boşanma protokolü nedir ve bu protokolde neler yer almalıdır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, evlilik birliğini sonlandırmak isteyen çiftlerin; mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti ve iletişim gibi konularda üzerinde uzlaştıkları maddeleri içeren resmi bir belgedir. Bu belge, boşanma işlemleri sırasında mahkemeye sunulur ve mahkemenin boşanma kararını vermesinde önemli bir delil olarak kabul edilir.

Protokolde Bulunması Gerekenler

 • Çiftlerin kimlik bilgileri
 • Evlilik ve boşanma tarihi
 • Mal paylaşımı detayları
 • Var ise çocukların velayeti
 • Çocuklar için nafaka miktarı
 • Tarafların birbirlerine ödeyebilecekleri destek nafaka bilgisi

Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması sürecinde, tarafların haklarının korunması ve ileride herhangi bir anlaşmazlık çıkmasının önlenmesi amacıyla detaylara dikkat edilmesi gereklidir. Ayrıca, protokolün hukuken geçerli ve eksiksiz olması için avukat desteği almak oldukça önemlidir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, evliliğin sonlanmasındaki adil bir geçiş sürecini garanti altına alır ve tarafların gelecekte karşılaşabilecekleri hukuki sorunları önlemeye yardımcı olur. Bu nedenle, anlaşmalı boşanmanın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için protokolün özenle hazırlanması şarttır.

anlaşmalı boşanma protokolü

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

Anlaşmalı boşanma, tarafların evliliklerini sonlandırmak için barışçıl ve karşılıklı anlaşma yoluyla yaptıkları resmi bir müracaat olarak tanımlanabilir. Bu süreçte, taraflar arasında imzalanacak olan protokol, boşanma şartlarını ve sonrasında uygulanacak maddi-manevi konuları ihtiva eder.

Peki anlaşmalı boşanmanın temel şartları nelerdir?

 • Karşılıklı Rıza: Eşlerin her ikisi de boşanma konusunda hemfikir olmalı ve bu kararı karşılıklı olarak kabul etmiş olmalıdır.
 • Evlenme Süresi: Türk Medeni Kanunu gereğince, anlaşmalı boşanma için eşlerin en az 1 yıllık evli olmaları gerekmektedir.
 • Boşanma Protokolü: Eşler arasında varılan anlaşma şartları, “anlaşmalı boşanma protokolü” adı altında yazılı bir belge ile düzenlenmelidir.
 • Hükümet Kriterleri: Anlaşmanın, devlet tarafından belirlenmiş yasal çerçeve içinde olması ve adil şartlar barındırması şarttır.
 • Ortak Kararlar: Mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti ve çocuklara yapılacak maddi destek gibi konuların, eşlerin ortak kararı ile netleştirilmiş olması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, saygılı ve adil bir tavırla hazırlanmalı, her iki tarafın da hak ve ödevlerini dengeli bir şekilde yansıtmalıdır. Bu protokol, boşanmanın hızlı ve sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için kilit bir rol oynar. Özellikle yasal sürecin gereksinimlerini karşılamak ve yanılgılardan kaçınmak adına, detaylıca ve dikkatle hazırlanmalıdır.

Boşanma Protokolü Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma sürecinde taraflar arasında varılan mutabakatları içeren resmi bir belgedir. Bu belgeyi hazırlarken özen gösterilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İşte bu noktalar:

 • Maddi Konuların Açıkça Belirtilmesi: Nafaka, mal paylaşımı gibi maddi konuların protokolde net bir şekilde ifade edilmesi, ileride herhangi bir anlaşmazlığı önler.
 • Velayet ve Çocuklarla İletişim Kuralları: Eğer çocuklar varsa, velayet düzenlemeleri ve çocuklarla kişisel ilişki kurulması konuları detaylıca anlatılmalıdır.
 • Kişisel Eşyaların Paylaşımı: Tarafların kişisel eşyalarının nasıl paylaşılacağı da protokolde belirtilmeli ve her iki tarafça kabul edilmelidir.

Bu hususlara dikkat etmek, protokolün adil ve her iki tarafın da haklarının korunmasını sağlar. Bu ayrıntılara gereken özeni göstermek, tarafların gelecekteki hukuki süreçlerde karşı karşıya gelmesini önleyebilir. Protokol, boşanma işlemlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunan önemli bir belgedir. Bu yüzden, protokol hazırlanırken içeriğin yasal gerekliliklere uygun olmasına ve her iki tarafın menfaatlerini korumasına özen gösterilmelidir.

Son olarak, anlaşmalı boşanma protokolünün her detayı açıkça belirtildiğinde, ileride yaşanabilecek yanılgıların ve anlaşmazlıkların önüne geçilmiş olur. Bu, boşanma sürecini her iki taraf için de daha az stresli hale getirebilir. Anlaşmalı boşanma protokolü, bu yüzden hassasiyetle ve hukuki bilgi ışığında hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Çocukların Durumu

Anlaşmalı boşanma protokolü esnasında eğer çocuklar söz konusu ise, durum biraz daha hassas bir hal alır. Çünkü bu süreçte çocukların menfaatleri en üst düzeyde gözetilmelidir.

İşte bu kritik süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar:

 • Velayet: Anne ve baba arasında velayetin kimde kalacağına dair açık ve net kararlar alınmalı, bu karar protokole yazılmalıdır. Velayet düzenlemesi yapılırken çocuğun yaşı, gelişimi ve psikolojik durumu göz önüne alınmalıdır.
 • Nafaka: Velayeti almayan ebeveynin maddi desteği olan çocuk nafakası, miktar ve koşulları ile protokole entegre edilmelidir. Nafaka tutarı çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda ve her iki tarafın mali durumu gözetilerek belirlenmelidir.
 • Eğitim ve Sağlık Hakları: Çocukların eğitim ve sağlık hakları, ayrıca boşanma sonrası yaşam standartlarının korunması, anlaşmalı boşanma protokolüne eklenmelidir.
 • Görüşme Düzeni: Çocuğun, velayeti almamış ebeveyn ile görüşme düzeni, net ve esnek olmalıdır. Protokol, çocukların psikolojisini olumsuz etkilemeyecek bir görüşme programını içermelidir.

Protokolde belirtilen hususlar, karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde, çocuklar için en iyisinin ne olduğu gözetilerek hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü bu konuda adaletli ve dengeli bir yol haritası sunar. Bu bağlamda, ebeveynlerin sakin ve yapıcı bir tavır sergileyerek çocukları sürecin stresinden koruması kritik öneme sahiptir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Sürecinde Avukatın Rolü

Anlaşmalı boşanma süreçlerinde avukatlar, çiftlerin hukuki haklarını koruyarak ve süreci kolaylaştırarak kilit bir rol oynamaktadırlar. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken avukatın rolünü şu başlıklar altında inceleyebiliriz:

 • Danışmanlık Ve Rehberlik: Avukatlar, müvekkillerinin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak anlaşmalı boşanma sürecinde en doğru kararları alabilmeleri için gereken hukuki danışmanlık ve rehberliği sağlarlar. Bu durum, müvekkillerin haklarını en iyi şekilde korur ve mağduriyet yaşamalarının önüne geçer.
 • Protokol Hazırlığı: Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde tarafların üzerinde anlaştıkları maddeler net bir şekilde belirlenir ve protokol, avukat nezaretinde hazırlanır. Bu aşamada, mal paylaşımından çocukların velayetine, nafaka düzenlemelerinden ortak varlıkların taksimatına kadar birçok konu detaylı olarak ele alınır.
 • Hukuki Süreç Yönetimi: Avukatlar, boşanma protokolü sürecinin her aşamasında tarafları yönlendirir. Protokolün yasal şartlara uygunluğunu denetler ve yargı sürecinin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için gereken adımları atar.
 • Anlaşmazlık Çözümü: Eğer çiftler arasında anlaşmazlık yaşanırsa, avukat bu anlaşmazlığı çözmek için arabuluculuk yapabilir. Ayrıca, tarafların haklarının korunması ve uzlaşma yoluyla anlaşmazlıkların giderilmesi için profesyonel yardım sunar.

Bu süreçte, avukatın varlığı ve tecrübesi, anlaşmalı boşanma protokolünün adil ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasına büyük katkı sağlar. Avukat, tarafların karşılıklı haklarını ve beklentilerini dengeli bir şekilde yansıtan ve ileride herhangi bir ihtilafın önüne geçecek şekilde bir protokol oluşturulmasında önemli bir görev üstlenir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Onay Süreci ve Sonrası

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların boşanmayla ilgili tüm konularda uzlaştıklarını yazılı olarak belgeleyen çok önemli bir evraktır. Bu aşamada her iki taraf için de dikkatli olmak şarttır. Protokol, hakim tarafından kontrol edildikten ve her iki tarafça imzalandıktan sonra onay süreci başlar. Protokol onaylandıktan sonra, tarafların belirlenen şartlara uyması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün onay süreci ve sonrasında izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Protokolün Kontrolü ve Onayı: Hakim, protokolü inceler ve tarafların hukuki menfaatlerine zarar gelmeyecek bir şekilde düzenlenip düzenlenmediğini değerlendirir. Eğer hakim, protokolü uygun bulursa onaylar.
 • Kararın Kesinleşmesi: Onaylanan protokol ile birlikte boşanma kararı verilir ve bu kararın kesinleşmesi için genellikle 2 haftalık bir süre bulunur.
 • Taahhütlerin Yerine Getirilmesi: Protokolde yazılı maddeler, taraflar için bağlayıcıdır. Nafaka ödemeleri, mal paylaşımı ve çocukların velayeti gibi konular kesinleşen kararla yürürlüğe girer.
 • Hukuki Yaptırımlar: Anlaşmalı boşanma protokolüne aykırı hareket eden taraf için cezai yaptırımlar söz konusu olabilir. Bu nedenle, protokole uymamak hukuki sorunlara yol açabilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü sürecinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için tarafların anlaşmayı titizlikle takip etmeleri ve üzerlerine düşen yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma sürecinin adil ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak için hazırlanmış bir mutabakattır.

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma protokolü nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşler arasında boşanma sürecinde anlaşmaya varılan maddeleri içeren yazılı bir belgedir. Bu protokol, tarafların mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda kendi aralarında anlaştıkları kararları yasal olarak kayıt altına alır. Anlaşmalı boşanma protokolü, dava sürecini hızlandırır ve taraflar arasındaki ihtilafları azaltır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde hangi konular yer almalı?

Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gereken konular genellikle şunlardır:

– Tarafların kişisel bilgileri ve boşanma talebi,
– Mal paylaşımı düzenlemeleri,
– Var ise çocuklarla ilgili velayet, çocukla kişisel ilişki kurulması ve çocuk nafakası gibi düzenlemeler,
– Eşlere ilişkin yoksulluk nafakası düzenlemeleri,
– Ortak konutun durumu,
– Tarafların boşanma sonrası soyadı kullanımı hakkında kararları.

Protokolde yer alan maddelerin her iki taraf için de adil olması ve kabul edilebilir olması önemlidir.

Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır ve yasal geçerliliği nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, avukatlar tarafından hazırlanabilir veya tarafların ortaklaşa hazırlayıp, üzerinde mutabık kaldıkları maddeleri içerebilir. Yasal olarak geçerlilik kazanması için protokolün, taraflar tarafından imzalanması ve boşanma davası sırasında mahkemeye sunulması gerekmektedir. Mahkeme, protokolü inceleyip tarafların haklarını dikkate alarak, eğer adil ve kanuna uygun bulursa onaylar ve boşanma kararının bir parçası haline gelir.

Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünden sonra anlaşmazlığa düşerse ne olur?

Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan maddeler konusunda sonradan anlaşmazlığa düşseler bile, mahkeme protokolü onayladıysa bu protokole aykırı hareket edemeyeceklerdir. Anlaşmazlık durumunda mahkemeye başvurabilirler ve mahkeme, protokolde yer alan anlaşmaların uygulanmasını talep eder. Ancak, önemli değişiklikler varsa ve her iki taraf da mutabık kalırsa, mahkeme kararıyla protokolde değişiklik yapılabilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü olmadan anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir mi?

Evet, anlaşmalı boşanma protokolü olmadan da anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir. Ancak bu durumda, eşlerin anlaştıkları konularda mahkeme karşısında birbirlerine karşı taahhütleri sözlü olarak bildirmeleri gerekir. Protokolün olmaması, ileride anlaşmazlık yaşanma ihtimalini artırabilir ve bunun sonucunda bir taraf diğerine karşı daha önce sözlü olarak anlaştıkları hususları icra yoluyla talep etmekte zorlanabilir. Bu nedenle, anlaştıkları tüm maddelerin yasal olarak kayıt altına alınması ve uygulanabilirliğinin sağlanması için anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamak her iki tarafın da yararınadır.

Yorum yapın

Hemen Ara