Ayrı Şehirlerde Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Evlilik birliği içinde yaşanan mutlu zamanların ardından, bazen çiftlerin yollarını ayırma kararı aldıkları zorlu bir sürecin başlangıcı olabiliyor. Özellikle ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma sürecine girmek, kimi zaman karmaşık ve zorlayıcı adımların atılmasını gerektirebilir. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde, boşanma süreci konusunda net prosedürler mevcut olup, bu makalede eşler birbirinden farklı şehirlerde yaşıyorsa bunun sürece nasıl etki ettiğini detaylıca ele alacağız. Anlaşmalı boşanma sürecinin nasıl işlediği, gereken şartlar, belgeler ve bu süreçte mahkemelerin rolüne genel bir bakış sağlayarak, böyle bir durumda nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiği hakkında bilgilere yer vereceğiz.

Ayrı Şehirlerde Boşanma Sürecine Genel Bakış

Ayrı şehirlerde ikamet eden çiftler için, ‘ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma‘ süreci bazı özel durumları beraberinde getirir. Anlaşmalı boşanma, iki tarafın da boşanma şartları üzerinde mutabık kaldığı ve boşanma protokolünü imzaladığı bir süreçtir. Bu tür boşanmalarda eşler arasındaki iletişim ve anlaşma oldukça önemlidir.

 • İlk Adım: Eşler, her iki tarafın da anlaşmaya varabileceği konularda müzakereler yürütür.
 • Boşanma Protokolü: Anlaşmaya varılması durumunda, tüm maddeleri içeren bir boşanma protokolü hazırlanır. Protokol, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konuları kapsar.
 • Dilekçe Hazırlığı: Anlaşma sağlanan maddeler neticesinde bir boşanma dilekçesi hazırlanır ve bu dilekçe, her iki tarafın da imzasıyla birlikte ilgili mahkemeye sunulur.

Ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma sürecinde, evrakların iletimi elektronik yollarla veya posta servisleri aracılığıyla sağlanır. Evrakların doğru ve eksiksiz olması, sürecin hızlanmasına katkı sağlar.

Ayrıca, süreç içerisinde her iki eşin de bulunduğu şehrin mahkemeleri arasında koordinasyon gerekebilir. Bu koordinasyon, avukatlar aracılığıyla ya da eşlerin bizzat kendileri tarafından yapılabilir. Evrakların her iki tarafın ikamet ettiği şehir mahkemelerine ulaştırılmasının ardından, boşanma işlemleri tamamlanabilir.

Özetle;

 • Karşılıklı rıza,
 • Net ve yazılı bir anlaşma,
 • Uygun iletişim kanalları ile evrak iletimi,
 • Eşlerin kendi şehirlerindeki mahkemelerle koordinasyon,

Ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma sürecini meydana getiren temel bileşenlerdir. Bu sürecin sorunsuz işlemesi, eşlerin gelecekleri ve resmi işlemleri açısından büyük önem taşır.

ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma

Anlaşmalı Boşanma için Gerekli Şartlar ve Belgeler

Ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma süreci, çiftlerin farklı lokasyonlarda olmasına rağmen, anlaşmalı bir şekilde boşanmalarını mümkün kılar. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı temel şartlar ve gereken belgeler bulunmaktadır. Öncelikle, her iki tarafın da boşanma konusunda hemfikir olması ve anlaşmalı boşanmaya dair mutabık bir boşanma protokolü hazırlamış olmaları şarttır. İşte bu süreçte gerekli olan bazı anahtar noktalar:

 • Hemfikir Olma: Eşler arasında mülk, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda anlaşma sağlanmış olmalı.
 • Boşanma Protokolü: Anlaşma şartları yazılı bir protokolle belgelenmeli.
 • Nüfus Kaydı Örneği: Her iki tarafın da nüfus kayıt örnekleri gerekmektedir.
 • Kimlik Fotokopileri: Tarafların kimliklerinin fotokopileri.
 • Evlenme Cüzdanı: Çiftin evlilik cüzdanının aslı veya onaylı bir örneği.
 • Var İse Çocuklar İçin Velayet Anlaşması: Eşler arasında varsa çocukların velayeti konusunda yapılan anlaşma.

Kısacası, ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma süreci, her iki tarafın da anlaşmaya varması ve gerekli evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlaması ile mümkündür. Bu belgeler, dava açılacak olan mahkemeye sunulmalı ve her iki eşin de boşanma sürecine aktif olarak katılımları gerekmektedir. Evrakların ve sürecin doğru şekilde yönetilmesi, boşanmanın hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için kritik öneme sahiptir.

Farklı Şehirlerde Yaşayan Eşlerin Boşanma Protokolü Hazırlanması

Ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma sürecinde, tarafların bir araya gelerek boşanma protokolü hazırlaması önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Karşılıklı Anlaşma: Her iki tarafın da anlaşmaya varabilmesi için, boşanma koşulları üzerinde detaylı bir müzakere yapılmalıdır.
 • Maddi ve Manevi Konular: Nafaka, mal paylaşımı, çocukların velayeti ve iletişimi gibi konuların tüm detaylarıyla ele alınması gerekmektedir.

Hukuki Süreç:

 1. Protokolde, ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma durumunda her bir eşin hak ve sorumlulukları açıkça belirtilmelidir.
 2. Tarafların anlaşmaları, noter onayı ile de resmiyet kazanabilir. Bu sayede herhangi bir uyuşmazlık durumunda noter tasdikli belge önemli bir delil oluşturacaktır.
 3. Protokol, iki şahidin de huzurunda imzalanmalıdır.
 4. Anlaşma metni, her iki tarafın avukatları tarafından incelenmeli ve hukuki geçerliliğinin kontrolü sağlanmalıdır.

Müzakere Süreci:

 • Eşler arasında yaşanan anlaşmazlıklar, medeni bir şekilde çözümle kavga ve tartışmalara yer vermeksizin sorunların aşılması sağlanmalıdır.
 • Her iki tarafın da hayatını diret etkileyecek olan bu protokol, sakin ve anlayışlı bir ortamda hazırlanmalıdır.

Ayrıca, ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma sürecinde, anlaşma protokolünün hazırlanış biçimi, boşanmanın ne kadar hızlı ve sorunsuz gerçekleşeceğini doğrudan etkilemektedir. İyi hazırlanmış bir protokol, ileride ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları minimize ederek her iki tarafa da zaman ve maddi kayıpların önüne geçebilir. Bu nedenle, her ayrıntı üzerinde titizlikle durulması ve gerektiğinde uzman bir hukuk danışmanından yardım alınması önem arz etmektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Dilekçe ve Evrakların İletimi

Ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma sürecinde, dilekçe ve diğer gerekli evrakların doğru ve zamanında iletilmesi son derece önemlidir. Bu durum, boşanma sürecinin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için kritik bir adımdır. İşte dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

 • Dilekçe Hazırlığı:

  • Eşler, anlaşmalı boşanma için öncelikle standart boşanma dilekçesini doldurmalıdır. Burada aynı anda farklı şehirlerde yaşayan eşlerin bilgileri dikkatle işlenmelidir.

  • Anlaşmalı boşanma kararı ve varsa boşanma protokolü, dilekçeye eklenmelidir.

 • Evrakların Gönderimi:

  • Eşlerden biri, hazırlanan dilekçeyi ve evrakları, diğer eşin yaşadığı şehrin Aile Mahkemesi’ne ulaştırmalıdır.

  • Gönderim posta yoluyla veya elektronik ortamda – eğer sistem buna imkan tanıyorsa – yapılabilir.

 • Tebligat Süreci:

  • Dilekçenin ve evrakların mahkemeye ulaştırılmasından sonra, mahkeme tarafından karşı tarafa tebligat gönderilir.

  • Ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma prosedüründe, tebligat hızlı ve etkili bir şekilde ulaştırılmalıdır ki süreç aksamadan devam etsin.

 • Elektronik İşlemler:

  • Günümüzde birçok mahkeme, evrakların elektronik olarak iletilmesini kabul etmektedir. Bu da ayrı şehirlerdeki eşler için büyük kolaylık sağlar.

  • UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) gibi sistemler aracılığıyla birçok işlem online olarak yapılabilmektedir.

Evrakların ve dilekçenin doğru bir şekilde hazırlanması ve iletilmesi, ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma sürecinin önemli bir adımını oluşturur. İşlemlerin usulüne uygun ve zamanında yapılması ise sürecin hızlanmasında ve tarafların mağduriyet yaşamamasında büyük önem taşır. Bu nedenle, işlemlerinizi gerçekleştirirken dikkatli ve bilinçli davranmalı, gerekirse bir avukattan yardım almalısınız.

İki Farklı Şehirde Mahkemelerin Rolü ve İşleyişi

Ayrı şehirlerde yaşayan çiftler için “ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma” süreci, her iki tarafın da bulundukları yerdeki mahkemelerle koordinasyon içinde hareket etmesini gerektirir. Bu durumda, mahkemelerin rolü ve işleyişi, boşanma sürecinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması için kritik öneme sahiptir.

 • Mahkemelerin Rolü:

  • Boşanma davası açılacaksa, genellikle davanın açılacağı yer, eşlerden birinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir.

  • Eğer çiftler farklı şehirlerde yaşıyorsa, dava hangi eşin ikametgahına daha yakınsa o şehrin mahkemesinde açılır.

  • Mahkeme, boşanma protokolünü ve sunulan evrakları inceleyerek, şartların yerine getirilip getirilmediğini değerlendirir.

 • Mahkemelerin İşleyişi:

  • İlk olarak, dava dosyası mahkeme tarafından kabul edilir ve incelenir.

  • Taraflar, kendilerinin veya avukatlarının mahkemeye sunacağı boşanma protokolü ve diğer evraklarla işlemleri yürütürler.

  • Mahkeme, protokol ve belgeler üzerinden tarafların anlaşma sağladığına ve hukuka uygun bir şekilde hareket ettiklerine karar verirse, boşanmayı onaylar.

Ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma sürecinde mahkemeler, eşlerin boşanma anlaşmalarının yasal çerçevede sağlandığından emin olmak için büyük bir rol oynar. Boşanma protokolünün her iki taraf için de adil ve makul olmasını sağlamak, mahkemenin temel prensiplerindendir.

Bu süreçte, iletişim ve koordinasyon hayati önem taşır. Taraflar ve avukatları, ayrı şehirlerdeki mahkemelerle sürekli temas halinde olmalı ve sürecin her adımını titizlikle takip etmelidirler. Böylece, anlaşmalı boşanma işlemleri daha verimli ve sorunsuz bir şekilde ilerleyebilir.

Ayrı Şehirlerde Anlaşmalı Boşanma Kararının Uygulanması

Ayrı şehirlerde yaşayan çiftler için anlaşmalı boşanma kararının uygulanması, özellikle koordinasyon ve iletişim açısından önemli bir süreçtir. Ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma prosedürleri tamamlandıktan sonra, alınan boşanma kararının her iki tarafa da resmi olarak tebliğ edilmesi gerekir. Bu noktada bazı adımlar sırasıyla izlenmelidir:

 • Hukuki Tebligat: Boşanma kararı, kararın verildiği mahkeme tarafından her iki tarafa da tebliğ edilir. Bu tebligat işlemi posta yoluyla ya da elektronik ortamda yapılabilmektedir.
 • Nüfus Kaydının Güncellenmesi: Boşanmanın resmileşmesiyle birlikte, her iki eski eşin de nüfus kayıtları güncellenmelidir. Bu işlem için ilgili nüfus müdürlüğüne başvurmak gerekmektedir.
 • Mülkiyet ve Nafaka Düzenlemeleri: Ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma kararı çerçevesinde yapılan mülkiyet paylaşımı ve nafaka düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi için ilgili resmi işlemlerin gerçekleştirilmesi şarttır.
 • Çocuk Velayeti: Eğer çocuk varsa, velayet düzenlemeleri de bu aşamada son halini alır ve ilgili hukuki prosedürler tamamlanır.

Bu işlemler sırasında şu hususlara dikkat edilmelidir:

 • Tebligat ve diğer hukuki işlemler için adres bilgilerinin güncel ve doğru olması sağlanmalıdır.
 • Herhangi bir itiraz veya değişiklik isteği varsa, kararın tebliğ edilmesinden itibaren belirli bir süre içinde yasal mercilere başvurulmalıdır.
 • Ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma süreci her iki taraf için de yasal ve psikolojik danışmanlık gerektirebilir.

Unutulmamalıdır ki, ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma işlemleri, bürokrasi ve iletişim zorlukları nedeniyle normal boşanma işlemlerine göre daha fazla dikkat ve sabır gerektirebilir. Bu süreçte, hukuki danışmanlık almak çoğu zaman vazgeçilmez bir yardım oluşturur.

Sıkça Sorulan Sorular

Ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilir mi?

Evet, ayrı şehirlerde yaşayan çiftler de anlaşmalı boşanma işlemini gerçekleştirebilirler. Ancak bu durumda, boşanma dilekçesinin davalılara ulaştırılması ve karşılıklı anlaşmanın tüm koşullarında mutabık kalınması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma için her iki tarafın da boşanma protokolünü kabul etmesi ve duruşmaya ya da imzalama işlemlerine bizzat ya da avukat aracılığıyla katılması önemlidir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi farklı şehirlerde bulunan taraflara nasıl ulaştırılır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, posta yoluyla tebligat, kargo servisi veya yasalarca tanınan diğer yollarla (elektronik tebligat gibi) tarafın adresine gönderilir. Taraflardan biri eğer boşanmayı başlatan tarafsa, diğer tarafa tebligat yoluyla ya da elden teslim edilerek dilekçe ulaştırılabilir. Ayrıca, avukatlar aracılığıyla da bu işlem sağlanabilir ve karşı tarafa dilekçe tebliğ edilebilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların üzerinde anlaştığı boşanma şartlarını içeren resmi bir belgedir. Bu protokol, mümkün olduğunca detaylı olmalı ve tarafların mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti ve çocuklar için tedbir nafakası gibi konular üzerinde mutabakata vardıkları tüm maddeleri kapsamalıdır. Her iki tarafın da anlaşmayı kabul ettiklerini gösteren imzaları içermelidir. Protokol, bir avukat tarafından hazırlanabilir veya çiftler internet üzerinden bulabilecekleri örnek protokolleri kullanarak kendi anlaşmalarını hazırlayabilirler.

Boşanma davasını hangi şehirde açmak gerekiyor?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların ikametgahlarına göre açılır. Genel kural olarak, eşlerden en son birlikte yaşadıkları yer mahkemesinde dava açılır. Eğer ayrı şehirlerde yaşanması durumu söz konusu ise, başvuru yapacak olan kişinin veya onun avukatının bulunduğu yerdeki mahkemeye başvuruda bulunabilmesi mümkündür. Ancak, hukuki süreçler farklılık gösterebileceğinden, özellikle farklı şehirlerde ikamet eden çiftlerin bir avukata danışmaları tavsiye edilir.

Ayrı şehirlerde yaşayan çiftler anlaşmalı boşanma sürecinde nelere dikkat etmeli?

Ayrı şehirlerde yaşayan çiftler, anlaşmalı boşanma sürecinde, öncelikle tüm iletişim kanallarını açık tutmalı ve birbirleriyle düzenli olarak iletişim kurmalıdırlar. Tebligat ve belgelerin karşı tarafa zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak için adres bilgilerini güncel tutmak önemlidir. Ayrıca, anlaşma protokolünü her iki tarafın da menfaatlerini koruyacak şekilde adil ve eksiksiz bir biçimde hazırlamak ve bu süreci yönetebilmek için avukatların yardımını alma gerekliliği bulunmaktadır. Son olarak, dava açılacak mahkemenin belirlenmesi ve davanın takibi konusunda dikkatli olmalıdırlar.

Yorum yapın

Hemen Ara