Evliyken Alınan Ev Boşanınca Kimin Olur?

Aile hukukunun karmaşık yapısı, özellikle evliyken alınan ev gibi mülkiyet konularında birçok soruyu beraberinde getirir. Boşanma süreci başladığında, eşlerin en çok merak ettiği konulardan biri, evlilik birliği içinde satın alınan gayrimenkulün akıbetidir. Bu süreçte, mülkiyetin hukuki durumunu belirleyen faktörler, müşterek mülkiyet rejimi ve mal rejimine göre değişiklik gösterir. Üstelik, evlilik süresince edinilmiş malların paylaşımı, yasal haklar ve yargıtay kararları gibi unsurlar da devreye girer. Bu kompleks konuya hakim bir giriş yaparak, boşanma davası ve taşınmaz malların adil bir şekilde paylaşımı yolunda atılması gereken adımları ele alacağız.

Evliyken Alınan Evin Hukuki Durumu

Evliyken alınan ev, boşanma sürecinde en çok merak edilen ve tartışılan konuların başında gelir. Evlilik birliği içinde edinilen bu tür taşınmaz mallar genellikle “edinilmiş mallar” kapsamında değerlendirilir. Ancak burada, evin nasıl alındığı, ödeme koşulları ve tarafların ekonomik katkıları gibi faktörler büyük önem taşır.

 • Ödeme Durumu: Evliyken alınan ev için yapılan ödemeler, eğer her iki tarafın da mal varlığından karşılandıysa, bu durum müştereğin malı olarak kabul edilir.
 • Ekonomik Katkı: Eğer ev, eşlerden birinin bireysel mal varlığı ile alındıysa ve diğer eş ekonomik bir katkıda bulunmadıysa, bu ev kişisel mal olarak değerlendirilebilir.

Boşanma davası sırasında, evliyken alınan evin hukuki durumu, tarafların tercih ettiği mal rejimine göre de farklılık gösterebilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda yer alan mal rejimlerinden hangisinin tercih edildiği, evin kime kalacağı konusunu doğrudan etkiler.

Boşanma anında yürürlükte olan mal rejimi, tüm bu süreçte kilit rol oynar. Ancak, genel olarak evliyken alınan evin hangi koşullarda alındığı, bu konudaki anlaşmazlıkların çözümünde belirleyici bir faktör haline gelir. Dolayısıyla, mal rejimi seçimi kadar, evin edinilme şekli ve finansmanı da büyük bir önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, evliyken alınan evin hukuki statüsünü netleştirebilmek için, tam bir hukuki değerlendirme ve profesyonel destek almak gereklidir. Bu complex sürecin, tarafların haklarını en adil şekilde koruyabilmesi için, özellikle uzman bir avukat yardımıyla ele alınması önem arz etmektedir.

Müşterek Mülkiyet ve Boşanma Süreci

Müşterek mülkiyet, evlilik birliği içinde edinilmiş malların her iki eşe eşit olarak ait olduğu hukuki bir durumu ifade eder. Bu koşullarda, evliyken alınan ev, müşterek mülkiyet kapsamında değerlendirilerek, boşanma halinde her iki tarafa eşit haklar tanınır.

Evlilik süresince edinilen bu tip gayrimenkuller için boşanma davası açıldığında, eşlerin adil bir paylaşım yapılması öngörülmüştür. Ancak unutulmamalıdır ki, bu paylaşım her zaman eşit oranlarda olmayabilir. Çünkü çeşitli sebeplerle mahkeme, mal paylaşımını farklı oranlarda tayin edebilir.

Yapılacak olan mal paylaşımında dikkate alınması gereken başlıca hususlar şunlardır:

 • Eşlerin mal rejimleri,
 • Eşlerin ekonomik ve sosyal durumları,
 • Evliyken alınan ev için yapılan ödemelerin kaynağı,
 • Evliyken alınan ev’e yapılan yatırımlar ve değer artışı.

Boşanma esnasında, evliyken alınan ev üzerinde her iki eşin de hak iddia etmesi mümkündür. Ancak eşlerden birinin evi evlilik öncesinde ödenmiş bir meblağ ile satın almış olması ya da miras gibi şahsi mal olarak edinmiş olması durumunda müşterek mülkiyetten söz etmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle her boşanma davası kendi içerisinde farklı faktörleri barındırır ve her biri özgün bir değerlendirme gerektirir.

Sonuç olarak, evliyken alınan ev konusunda, mahkemenin karar verebilmesi için tüm bu faktörlerin titizlikle incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, adaletli bir mal paylaşımı sürecinin yürütülmesi ve her iki tarafa da haklarının korunması adına, bir avukatla çalışmak faydalı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Başvurusu

Boşanma Davası ve Taşınmaz Malların Paylaşımı

Boşanma süreci, özellikle de “evliyken alınan ev” gibi taşınmaz malların paylaşımı söz konusu olduğunda daha karmaşık bir hal alabilmektedir. Boşanma davası açıldığında, eşlerin ortaklaşa sahip oldukları mal varlıklarının hukuki statüsü büyük önem taşır.

Öncelikle, evliyken alınan ev gibi taşınmazların hangi şartlarda edinildiğini belirlemek gerekir. Çünkü, evin alındığı tarih ve finansman kaynakları, malın nasıl paylaşılacağını etkileyecek temel faktörlerdendir.

İşte bu noktada aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Evin, evlilik birliği içinde mi, yoksa tek başına bir eşin mülkü olarak mı edinildiği,
 • Evin ödeme planında her iki eşin katkısı olup olmadığı,
 • Eşlerin hangi mal rejiminde evlilik yaptığı.

Evlilik sırasında edinilen mallar genel olarak “edinilmiş mallara katılma rejimi”ne tabidir. Bu rejimde mal paylaşımı yapılırken her iki eşin de, evliyken alınan ev için yaptıkları katkı oranında hak iddia edebilecekleri unutulmamalıdır.

Bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler:

 • Eşlerin mal paylaşımına ilişkin anlaşmaları var mıdır?
 • Ev, eşlerden birinin öz malı olabilir mi?
 • Katkı payları nasıl hesaplanacak?

Boşanma davalarında mal paylaşımı, maalesef eşler arasında uzlaşmazlık yaşanabilecek bir konudur. Bu nedenle, bu sürecin hakkaniyetli ve adil bir şekilde ilerlemesi için konusunda deneyimli bir avukatla çalışmak büyük önem taşımaktadır. Netice itibarıyla, evliyken alınan ev gibi taşınmazların paylaşımı, hukuk kuralları çerçevesinde, tarafların belirlediği mal rejimine ve mahkemenin takdirine bağlı olarak yapılacaktır.

Mal Rejiminde Evlilik İçi Edinilmiş Mallar

Evliyken alınan ev, mal rejimi bağlamında önemli bir konuma sahiptir. Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik birliği içinde edinilen malların dağılımı evliliğin sona ermesi ile gündeme gelir. Evliyken alınan ev gibi gayrimenkuller bu süreçte “edinilmiş mallar” kategorisine girer.

Evlilik süresince edinilen taşınmazlar ve diğer kıymetler şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • Edinilmiş Mallar: Evlilik birliği içerisinde elde edilen tüm mal varlığı elemanlarıdır. Bunlar, evliyken alınan ev, araba, hisse senetleri gibi yatırımlar olabilir.
 • Kişisel Mallar: Eşlerin evlilikten önceki kendi kişisel mal varlıkları ve miras yoluyla kazanılanlar kişisel mallar arasında değerlendirilir.

Evliyken alınan ev, üzerinde eşlerin eşit hakları bulunur ise eğer, boşanma sonucunda yasal mal paylaşımı sürecine tabi tutulur. Çiftler, mal rejimi olarak Türkiye’de en yaygın kabul edilen “edinilmiş mallara katılma rejimi”ni seçtiyse, evlilik süresince edinilen evin değeri, her iki tarafça eşit bir şekilde bölüşülür.

Ancak, evliyken alınan ev ve diğer malların paylaşımında uygulanacak mal rejiminin, evlilik öncesinde yapılan bir sözleşmeyle değiştirilmiş olması mümkündür. Bu durumda tarafların anlaşması doğrultusunda, farklı bir mal paylaşımı söz konusu olabilir.

Evliyken alınan ev ile alakalı mal paylaşımının doğru bir şekilde yapılabilmesi, hukukun genel kurallarına ve Yargıtay’ın bu konudaki içtihatlarına uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi gerekliliğini beraberinde getirir. Bu karmaşık süreçte, her iki tarafı da koruyarak adil bir paylaşımın temini için alanında uzman bir avukatla çalışmak büyük önem taşımaktadır.

Boşanmada Evin Tasfiyesi ve Tazminat Hakkı

Evliyken alınan ev, boşanma süreçlerinde sıklıkla gündeme gelen ve taraflar için önemli bir maddi konu teşkil eder. Eğer ev, evlilik birliği içinde edinilmişse bu durumda “edinilmiş mallara katılma rejimi” uygulanabilir. Sadece bu değil, farklı mal rejimlerine göre de tasfiye işlemleri ve tazminat hakları değişkenlik gösterebilir. Peki, boşanmada evin tasfiyesi nasıl gerçekleştirilir ve tazminat hakkı hangi durumlarda söz konusudur?

 • Tasfiye İşlemleri:
  • Ev, eşlerin müşterek malı kabul ediliyorsa, genellikle eşit olarak bölüştürülür.
  • Eğer ev, bir eşin kişisel malı ise o zaman bu durumda evin değerinin yarısı diğer eşe ödenir.
  • Tasfiye sırasında; evin piyasa değeri, alınan krediler, yapılan katkılar gözetilir.
 • Tazminat Hakkı:
  • Evliyken alınan ev konusunda eşlerden biri eğer evin alınması, bakımı ya da taksit ödemeleri için olağanüstü katkıda bulunmuşsa, bu durumda tazminat talebinde bulunabilir.
  • Özellikle, evin edinilmesinde eşlerden birinin maddi katkısının diğerine oranla çok daha yüksek olması durumunda tazminat talep edilebilir.

Boşanma aşamasında, evliyken alınan evin tasfiyesi ve tazminat hakkı, çoğu zaman karmaşık hukuki süreçleri de beraberinde getirir. Bu, sadece evin değerinin hesaplanmasıyla sınırlı kalmayıp, evlilik süresince yapılan diğer mali katkıların da göz önünde bulundurulmasını gerektirir. Bu nedenle, hakkaniyetli bir sonuca ulaşabilmek için deneyimli bir avukattan hukuki danışmanlık almak, sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından oldukça önemlidir.

Eşler Arasındaki Mal Ayrılığı ve Ortaklık

Evlilik süresince edinilen mallar, özellikle de “evliyken alınan ev” gibi yüksek değere sahip varlıklar, boşanma sürecinde önemli bir konuma sahiptir. Eşlerin mal rejimine göre bu varlıkların ayrılması ya da ortaklık hâlinin devam etmesi söz konusu olabilmektedir. İki durumu ayırt edebilmek için aşağıdaki maddeler incelenebilir:

 • Mal Ayrılığı Rejimi:

  • Eşlerin evlenmeden önce anlaşarak seçtikleri veya sonradan geçtikleri bir mal rejimidir.

  • Bu rejimde her eş kendi malını yönetir ve borçlarından bireysel olarak sorumlu olur.

  • Evliyken alınan ev” bu durumda da eşlerden birinin adına alınmışsa, o kişinin malı olarak kabul edilir.

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi:

  • Türk Medeni Kanunu’na göre varsayılan mal rejimi budur.

  • Evliyken alınan ev eğer ortak paralarla satın alındıysa, bu durumda malların paylaşımı gündeme gelecektir.

  • Boşanma sürecinde her iki taraf bu evin değerine katkıda bulunmuşsa, paylaşım adaletli bir şekilde yapılmalıdır.

Eşler arasında mal ayrılığı ve ortaklık meselesi, boşanma davalarında en sık rastlanan konulardan biridir. “Evliyken alınan ev” gibi değerli bir mülkün paylaşımı, çoğu zaman taraflar arasında uyuşmazlık yaratır. Bu sebeple, adil ve hakkaniyetli bir dağılım için anlaşmalı boşanma sürecinin yanı sıra, yasal hakların bilincinde olmak ve bu konuda deneyimli bir avukatla çalışmak büyük önem taşımaktadır. Ayrılmakta olan çiftlerin, evin edinme şekli, ödenen paraların ve evin değerinin belirlenmesinde açık bir iletişim içinde olması gerekmektedir.

Yargıtay Kararları Işığında Emlak Paylaşımı

Evliyken alınan ev, boşanma sürecinde en çok üzerinde durulan konulardan biridir. Yargıtay kararları, bu karmaşık süreçte emlak paylaşımının nasıl yapılacağına dair önemli örnek teşkil eder. Boşanma davalarında evliyken alınan gayrimenkullerin akıbeti merak edilen bir mevzudur.

Öncelikle, evliyken alınan ev, eğer eşlerin ortak malı olarak kabul ediliyorsa, her iki tarafın da bu maldan hakkı olduğu kabul edilir. Ancak mal rejimine göre, evin hangi eşin üzerine kalacağı ve paylaşım oranları değişkenlik gösterebilir. Yargıtay’ın bu konudaki içtihatları oldukça önemli bir rehber niteliği taşır.

Evliyken Alınan Evin Paylaşımı

 • Müşterek Mülkiyet: Eşlerin ortak para ile satın aldıkları ev, genellikle eşit oranlarda paylaştırılır.
 • Kişisel Katkı Faydası: Bir eşin kişisel varlığından önemli ölçüde katkı sağlaması halinde, bu katkı miktarınca daha fazla pay alma hakkı doğabilir.
 • Tasfiye: Ev satışa çıkartılarak, elde edilen gelirin eşler arasında paylaşılması.

Yargıtay’ın konuya yaklaşımı genelde şu üç temel unsuru göz önünde bulundurur:

 1. Mal Rejimi: Evlenme tarihinde hangi mal rejiminin seçildiği,
 2. Edinilmiş Mallara Katılma: Edinilmiş mallar kapsamında mı değerlendirileceği,
 3. Katkı Payı: Eşlerden herhangi birinin, evin alınmasına mali katkısı olup olmadığı.

Bu durumlar ışığında her boşanma davasının kendine özgü şartları ve koşulları tarafından belirlendiğini, genel geçer bir kuralın olmadığını unutmamak gerekir. Bu nedenle, evliyken alınan ev ile ilgili yargı kararlarına baktığımızda, detaylı bir hukuki analiz ve profesyonel yardım almak büyük önem taşımaktadır.

Mal Paylaşımı Sırasında Uzman Bir Avukatın Rolü

Mal paylaşımı süreci, boşanma davalarının en hassas ve karmaşık aşamalarından biridir. Özellikle “evliyken alınan ev” gibi taşınmaz mülklerin paylaşımı, çoğu zaman eşler arasında ihtilaflı durumları beraberinde getirebilir. Bu nedenle işin uzmanı bir avukatla yürütülen bir süreç, taraflar için faydalı olacaktır.

Peki, uzman bir avukatın rolü tam olarak nedir?

 • Danışmanlık: Evliyken alınan ev gibi mülklerin hukuksal statülerini, müşterek mülkiyetin nasıl paylaşılacağını ve mümkün olan en adil anlaşmaları belirlenmesinde kilit bir rol oynar.
 • Stratejik Planlama: Mal paylaşımının yapılacağı süreçte her iki tarafın da menfaatlerini koruyacak adımların atılması ve stratejik planların yapılmasında avukatın bilgisi önemlidir.
 • Müzakereler: Eşler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için müzakereleri yönetir ve tarafsız bir zeminde çözüm yolları arar.
 • Yasal Prosedürler: Boşanma davası sırasında mal paylaşımı, tazminat ve nafaka gibi hukuki süreçleri düzenler, gerekli hukuki belge ve dilekçelerin hazırlanmasında destek olur.
 • Mahkeme Temsili: Mal paylaşımı sırasında avukat, mahkeme sürecinde tarafları temsil eder ve haklarını savunur.

Uzman bir avukatın desteği ile evliyken alınan ev ve diğer malların adil ve hakkaniyetli bir şekilde paylaşılması sağlanabilir. Taraflar arasındaki çıkar çatışmaları profesyonelce yönetilebilir ve boşanma sürecinde yaşanacak olası zorluklar minimize edilebilir.

Yorum yapın

Hemen Ara