Anlaşmalı Boşanma Maliyeti Ne Kadara Mal Olur?

Evliliğin sona ermesi her iki taraf için de zor bir süreç olsa da, “Anlaşmalı Boşanma Maliyeti” birçok çiftin kafasını kurcalayan bir konudur. Anlaşmalı boşanma, genellikle daha az zaman alan ve daha düşük maliyetli bir süreçtir. Ancak, bu sürecin yaratabileceği masrafları anlamak ve bütçelemek, çiftlerin kararlarını daha bilinçli bir şekilde vermelerini sağlar.

Boşanma sürecinde karşılaşılabilecek avukat ücretleri, harç ve dava giderleri ile arabuluculuk hizmetleri ve ekonomik anlaşmaların mali yükü, bu süreçte göz ardı edilmemesi gereken önemli unsurlardır. Bu yazımızda, anlaşmalı boşanma yolunda ihtiyacınız olabilecek mali bilgileri ve maliyetleri azaltmanın mümkün yollarını ele alacağız.

Anlaşmalı Boşanma Sürecinde Yaşanabilecek Masraflar

Anlaşmalı boşanma süreci, eşler arasında yaşanabilecek en sakin boşanma biçimi olmasına rağmen belli başlı maliyetler içerir. “Anlaşmalı Boşanma Maliyeti” değişkenlik gösterebilir; ancak genellikle bu sürecin masrafları, karşılıklı anlaşma ve uzlaşma ile belirlenen bazı ana kalemlerden oluşur. İşte en sık karşılaşılan masraflar:

 • Dava Harcı: Boşanma davasını açmak için ödenen harçtır ve genellikle davanın cinsi ve yargılama giderlerine göre belirlenir.
 • Vekalet Ücreti: Eğer avukatla çalışılıyorsa, avukatın boşanma sürecindeki hizmetleri için talep ettiği ücrettir.
 • Tanık Giderleri: Tanıkların ifadeleri gerekiyorsa, bu kişilere yönelik ulaşım ve diğer masraflar söz konusu olabilir.
 • Bilirkişi Ücreti: Mal paylaşımı veya nafaka miktarını belirlemek amacıyla bir bilirkişinin görüşü alınıyorsa gider listesine eklenir.
 • Psikolojik Destek: Bazı durumlarda çiftler ve çocuklar için psikolojik danışmanlık hizmetleri gerekebilir ki bu da ek bir maliyettir.

Anlaşmalı boşanma maliyeti, yukarıda sayılan dışında çiftlerin özel durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, anlaşmalı bir şekilde tüm meseleler çözülürse ve avukatla çalışılmazsa, maliyet en aza inebilir. Ancak, anlaşmaları noter tasdikli hale getirmek isteyen çiftler için noter ücretleri de unutulmamalıdır. Genel olarak, anlaşmalı boşanma süreci, kontrollü ve planlı bir yaklaşımla, maliyetleri mümkün olan en düşük seviyede tutmanın yollarını sunar.

Asgari Ücretli Ne Kadar Nafaka Öder?

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Evlilik birliğini sonlandırma kararı alan çiftler için anlaşmalı boşanma süreci, adından da anlaşılacağı üzere, taraflar arasında anlaşmaya varılan bir süreçtir. Bu süreçte, avukat tutma zorunluluğu yoktur; ancak bir avukat eşliğinde ilerlemek, anlaşmaların kanuna uygun ve her iki taraf için de adil olmasını sağlar. Peki, anlaşmalı boşanmada avukat ücretleri nasıl belirlenir?
İşte dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Ücret Tarifesi: Avukatlık Kanunu ve Barolar Birliği tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine göre avukatlar kendi hizmet bedellerini sunar. Bu tarife her sene güncellenebilmektedir.
 • Çalışma Süresi ve Karmaşıklık: Anlaşmanın detayları ve sürecin uzunluğu, avukatlık ücretlerini etkileyen faktörler arasındadır. Daha karışık davalarda veya anlaşmanın hızlı sonuçlanmadığı durumlarda ücret artabilir.
 • Avukatın Deneyimi: Avukatın tecrübesi ve boşanma davalarındaki uzmanlığı da ücret belirlemede önemli bir role sahip olabilir. Alanında uzman ve deneyimli avukatlar genellikle daha yüksek bir ücret talep eder.

Anlaşmalı boşanma maliyeti, bu süreci mümkün olduğunca hızlı ve sorunsuz ilerletebilmek adına, avukat ile net bir iletişim kurmayı ve masraflar konusunda şeffaf bir anlaşmaya varmayı gerektirir. Maliyetinizi optimize etmek için, avukatınızla birlikte alacağınız hizmetleri ve sürecin maliyetini etkileyen unsurları detaylıca konuşarak, her iki taraf için de makul ve anlaşılır bir ücret planlaması yapmanız önerilir.

Evli Çiftler için Anlaşmalı Boşanma Harçları ve Dava Giderleri

Evlenme hayatının bir sona erme kararı, beraberinde bir dizi mali yükümlülük de getirir. Anlaşmalı boşanma sürecinde, evli çiftler tarafından karşılanması gereken çeşitli harçlar ve dava giderleri bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma maliyeti içerisinde dikkate alınması gereken noktaları ele alalım.

 • Dava Harcı: Anlaşmalı boşanma sürecinde ödenmesi zorunlu olan dava harcı, davanın açılabilmesi için gereklidir. 2023 yılı itibariyle bu harç, davanın mali değerine göre belirlenmektedir.
 • Vekalet Ücreti: Eğer avukat ile çalışmaya karar verilmişse, avukatın alacağı ücret de anlaşmalı boşanma maliyetine dahil edilmelidir.
 • Tanık Giderleri: Eğer davanız sırasında tanıkların dinlenmesi söz konusuysa, tanıklara ödenecek giderler de maliyete eklenebilir.
 • Bilirkişi Ücretleri: Uzlaşılamayan bazı konularda bilirkişi incelemesi talep edilebilir. Bu durumda bilirkişi ücreti de boşanma maliyetine dahil edilmelidir.

Anlaşmalı boşanma maliyeti bu harçlar ve giderler göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır. Özellikle, avukatlar ile yapılan anlaşmalar ve harç miktarları, bu sürecin en önemli maliyet kalemlerini oluşturmaktadır. Bu maliyetler, bölgelere ve avukatların deneyimlerine göre değişiklik gösterebilir.

Unutulmamalıdır ki, anlaşmalı boşanma prosedürleri, taraflar arasında mutabakatın sağlanması halinde, daha az maliyet ve süre gerektirebilir. Bu nedenle, anlaşmanın detaylarının iyi belirlenmesi ve profesyonel hukuki yardım alınması, boşanma sürecinin hem daha hızlı hem de daha ekonomik olarak sonuçlanmasına katkıda bulunabilir.

Anlaşmalı Boşanmada Arabuluculuk Hizmetleri ve Ücretlendirme

Boşanma süreçlerinde anlaşmazlıkların çözümlenmesi ve taraflar arasında uzlaşma sağlamak için arabuluculuk hizmetlerine başvurmak giderek yaygınlaşmaktadır. Anlaşmalı boşanma maliyeti içerisinde arabuluculuk giderleri de önemli bir yer tutar. İşte bu hizmetin mali yönleri:

 • Hizmet Sağlayıcılarının Ücretlendirme Yöntemleri: Arabuluculuk hizmeti veren kişi ya da kurumlar, genellikle hizmetin süresine ya da seans sayısına göre bir ücretlendirme yaparlar. Bu ücretlendirme çoğunlukla saatlik ya da toplam paket olarak belirlenir.
 • Ortalama Arabuluculuk Ücretleri: Arabuluculuk ücretleri, sundukları hizmetin niteliğine ve hizmeti veren kişinin deneyimine göre değişiklik gösterse de, genel bir ortalama olarak Türkiye’deki seans başına 300-600 TL arasında ücret alındığı görülmektedir. Ancak daha karmaşık boşanma davalarında bu ücretler artabilir.
 • Arabuluculuk Hizmetinin Obligatoriliği: Anlaşmalı boşanmalarda bazen arabuluculuk hizmeti yasal olarak zorunlu tutulabilir. Bu hizmetin zorunlu olduğu durumlarda devlet tarafından belirlenmiş tarifeler geçerli olur ve genellikle daha uygun maliyetlerle hizmet alınabilir.
 • Ekonomik Avantajlar: Arabuluculuk, mahkemeye taşınacak anlaşmazlıkları çözerek uzun ve maliyetli dava süreçlerini önleyebilir. Bu sayede, arabuluculuk maliyetleri, potansiyel olarak daha yüksek mahkeme ve avukat giderlerini azaltma yönünde ekonomik bir avantaj sağlayabilir.

Anlaşmalı boşanma maliyeti üzerinde etkili olan arabuluculuk giderleri, uzmanlık alanına ve hizmet kalitesine bağlı olarak farklılık gösterir. Ancak arabulucuların sağladığı uzlaşma imkanı, boşanma sürecini kolaylaştırarak, zaman ve para tasarrufu sağlama potansiyeline sahiptir. Bu aşamada en uygun arabulucu seçimi ve maliyetleri konusunda detaylı bilgi almak, sürecin sağlıklı ilerlemesi için önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri

Ekonomik Anlaşma ve Nafaka Düzenlemeleri ile İlgili Mali Konular

Anlaşmalı boşanma sürecinde belki de en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, ekonomik anlaşma ve nafaka düzenlemeleridir. Bu, hem boşanma sonrası yaşam kalitenizi hem de anlaşmalı boşanma maliyeti üzerinde önemli etkiler yaratır. Bu bağlamda, mal paylaşımı ve nafaka miktarı gibi unsurların doğru bir biçimde tespit edilmesi gerekmektedir.

 • Mal Paylaşımı: Mali anlaşmanın temelini oluşturan mal paylaşımında, tüm varlıkların ve borçların adil bir şekilde bölüştürülmesi şarttır. Bu, genellikle varlık envanterinizi oluşturarak ve bunların değerini belirleyerek başlar.
 • Nafaka: Eğer çiftlerden biri diğerine maddi olarak bağımlıysa, nafaka ödemesi gerekebilir. Nafaka miktarı, tarafların gelirleri, yaşam standartları ve çocukların ihtiyaçları gibi çeşitli faktörlere göre belirlenir.

Bu maddelerde yapılacak anlaşmalar, anlaşmalı boşanma maliyetine direkt etki ettiği için tarafların her iki durumu da dikkatle ve adil bir şekilde ele alması önem arz etmektedir. Anlaşmayı gerçekleştirebilmek adına bir avukat veya arabulucu ile çalışmayı tercih etmek, anlaşmanın hukuki olarak sağlam ve adil olmasını garantiler, ancak bu da ek bir maliyet oluşturabilir.

Özetle, ekonomik anlaşma ve nafaka düzenlemeleri, anlaşmalı boşanma maliyeti üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğundan, bu konular üzerinde uzman birine başvurarak görüş almanız önerilir. Bu sayede boşanma sonrası finansal sürprizlerle karşılaşmamış olursunuz ve süreç boyunca daha öngörülebilir bir mali yol haritasına sahip olabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Maliyetlerini Azaltmanın Yolları

Anlaşmalı boşanma sürecinde maliyetleri asgariye indirmek, çiftlerin boşanma süresi ve sonrasında maddi anlamda daha rahat bir başlangıç yapmalarını sağlayabilir. İşte anlaşmalı boşanma maliyetlerini düşürmek için bazı önemli ipuçları:

 • Mümkün Olduğunca Anlaşmaya Varmak: Çiftlerin anlaşmazlık yaşadığı konularda uzlaşıya vardıkları takdirde, mahkeme süreci kısaldığı ve daha az avukatlık hizmetine ihtiyaç duyulduğu için anlaşmalı boşanma maliyeti önemli ölçüde azalır.
 • Detaylı ve Net Bir Protokol Hazırlamak: Boşanma protokolünün tüm detayları açık ve net bir şekilde belirlenmesi, ileride doğabilecek ek masrafların önüne geçer.
 • Ortak Avukat Kullanmak: Her iki tarafın da aynı avukatı temsilci olarak kullanmaları, avukatlık ücretlerinde tasarruf etmelerini sağlar.
 • Arabuluculuk Hizmetlerinden Yararlanmak: Anlaşmazlıkların mahkemeye taşınmadan arabulucular aracılığıyla çözülmesi, hem zaman hem de para tasarrufu anlamına gelir.

Elbette bu süreçte, anlaşmalı boşanma maliyetinin aile bütçenizi sarsmaması için adımlarınızı dikkatli atmanız gerekmektedir. Anlaşma konularında esnek davranmak ve mantıklı çözümler üretmek, sadece boşanma sürecinde değil, hayatın diğer alanlarında da karşınıza çıkabilecek mali zorlukları aşmanızda yardımcı olacaktır.

Unutmayın, boşanma sürecinde karşılıklı anlayış ve iş birliği, anlaşmalı boşanma maliyetlerini minimuma indirgeyebilir ve her iki taraf için de daha sağlıklı bir geçiş dönemi sağlayabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma nedir?

Anlaşmalı boşanma, evliliği sonlandırmak isteyen eşlerin karşılıklı olarak anlaşmaları ve evliliklerini sona erdirecek olan tüm konularda uzlaşmaları durumudur. Bu tip boşanma, tarafların herhangi bir çekişmeye gitmeden, malların paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti ve diğer tüm konularda ortak bir mutabakata varmasıyla gerçekleşir.

Anlaşmalı boşanma maliyeti ne kadar?

Anlaşmalı boşanma maliyetleri, duruma göre değişkenlik gösterebilir ve bu maliyet; avukat ücretleri, mahkeme harcı, ilan masrafları ve varsa anlaşma koşullarına ek olarak yapılacak ödemeler gibi unsurlardan oluşur. Ortalama olarak, anlaşmalı boşanma masrafları birkaç bin lira civarında değişebilir. Ancak taraflar avukat tutmaksızın kendi başlarına anlaşmalı boşanma sürecini yönetirlerse maliyetler minimuma indirgenebilir.

Anlaşmalı boşanma süreci ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma süreci, tarafların tüm konularda uzlaşmış olmaları ve gerekli evrakların tamamlanmış olması durumunda oldukça hızlı ilerleyebilir. Genellikle, başvuru yapıldıktan sonra 1-3 ay içerisinde boşanma gerçekleşebilir. Ancak yoğun mahkeme gündemleri veya ek belgelerin temin edilme süreci bu süreyi etkileyebilir.

Anlaşmalı boşanma için avukat tutmak zorunlu mudur?

Hayır, anlaşmalı boşanma sürecinde avukat tutmak zorunlu değildir. Taraflar, anlaşmalı boşanma protokolünü kendileri hazırlayabilir ve gerekli evrakları toplayarak mahkemeye doğrudan başvurabilirler. Ancak yasal sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi, tüm evrakların eksiksiz doldurulması ve olası hukuki sorunların önüne geçilmesi için avukat desteği almak önerilir.

Anlaşmalı boşanmada çocukların velayeti nasıl belirlenir?

Anlaşmalı boşanmada eşler, çocukların velayeti konusunda da kendi aralarında anlaşma sağlamalıdır. Bu anlaşma, çocukların bakımı, eğitimi ve ihtiyaçlarına dair detayları içermelidir. Ebeveynler arasında varılan mutabakat, boşanma protokolüne dahil edilerek mahkeme tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Mahkeme, çocukların menfaatleri doğrultusunda bir karar vermekle yükümlüdür; dolayısıyla ebeveynlerin anlaşması çocukların yararına olmalıdır.

Yorum yapın

Hemen Ara