Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğini sonlandırmak isteyen çiftler için hızlı ve daha az yıpratıcı bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Peki, pek çok kişinin merak ettiği anlaşmalı boşanma şartları nelerdir? Bu yazımızda, evliliği dostane bir şekilde ve karşılıklı anlayış çerçevesinde noktalamayı düşünen bireyler için anlaşmalı boşanmanın hem avantajlarını hem de uygulamada gerekli adımları derinlemesine ele alacağız. İyi bir anlaşmalı boşanma sürecinin nasıl işlediğini, gerekli evraklardan tutun, protokolde yer alması gereken koşullara ve mal paylaşımından çocukların velayetine kadar ayrıntılı bir rehber sunmayı hedefliyoruz.

Anlaşmalı Boşanma Nedir ve Kimler İçin Uygundur?

Anlaşmalı boşanma, evli çiftlerin karşılıklı olarak anlaşarak ve evliliği sonlandırmak için mahkemeye başvurdukları bir boşanma türüdür. Peki, Anlaşmalı boşanma şartları nelerdir ve hangi durumlar bu yolu izlemek için uygundur? Anlaşmalı boşanmanın en önemli avantajlarından biri sürecin, karşılıklı anlaşma ve olgunluk çerçevesinde, çekişmeli boşanmalara kıyasla daha hızlı ve daha az maliyetli olmasıdır.

Bu usul, öncelikle eşlerin boşanma konusunda ortak karara vardığı ve aralarındaki mali, hukuki ve varsa çocukların velayeti gibi konularda uzlaşmayı sağlayabildikleri durumlarda uygun bir seçenektir. Anlaşmalı boşanma için eşlerin evliliklerinin en az bir yıllık olgunluk süresini tamamlamış olmaları da aranan şartlardan biridir.

İşte anlaşmalı boşanmanın uygun olduğu durumlar:

 • Eşler arasında tüm konularda karşılıklı anlayış ve uzlaşma varsa,
 • Taraflar boşanma şartlarını önceden belirleyip, anlaşma protokolü hazırlayabiliyorsa,
 • Boşanma sürecini kısa sürede ve sakin geçirmeyi hedefliyorsa,
 • Çift, maddi ve manevi olarak daha az yıpratıcı bir süreci tercih ediyorsa,
 • Eşler, çocuklarına olası olumsuz etkileri en aza indirgemeyi amaçlıyorsa, bu boşanma usulü onlar için en uygunudur.

Bu bağlamda, Anlaşmalı boşanma şartlarının sağlandığı ve tüm koşulların net bir şekilde belirlendiği ve yazılı hale getirildiği protokollerin hazırlanması, sürecin başarıyla tamamlanmasına katkıda bulunur. Böylece çiftler, boşanma sürecini hem hukuki hem de kişisel olarak medeni bir şekilde yürütebilirler.

hızlı boşanma

Anlaşmalı Boşanma Sürecinin Yasal Adımları

Anlaşmalı boşanma, tarafların müşterek kararlarıyla ve anlaşma yoluyla sonlandırdıkları bir boşanma türüdür. Peki, bu sürecin yasal adımları nelerdir ve anlaşmalı boşanma şartları hususunda bilinmesi gerekenler nedir?

Öncelikle, bu süreçte belirli aşamaların takip edilmesi gerekmektedir:

 1. Dilekçe Hazırlanması ve Mahkemeye Sunulması: Anlaşmalı boşanma süreci, tarafların üzerinde mutabık kaldıkları boşanma protokolü ve boşanma dilekçesi ile başlar. Anlaşmalı boşanma şartlarını içeren bu dilekçe, ilgili aile mahkemesine sunulur.
 2. Duruşma Gününün Belirlenmesi: Mahkeme tarafından oturum günü belirlenir ve çiftlerin mahkemede hazır bulunmaları talep edilir.
 3. Protokolün Mahkeme Tarafından Onaylanması: Taraflar mahkemede anlaşma koşullarını tekrar doğrular ve mahkeme bu anlaşmayı onaylayıp boşanmayı kesinleştirir.
 4. Kararın Kesinleşmesi ve Nüfus Müdürlüğüne Bildirim: Mahkeme kararı kesinleştikten sonra, boşanma kararı nüfus müdürlüğüne bildirilerek resmi kayıtlar güncellenir.

Anlaşmalı boşanma şartları çerçevesinde, bu süreçteki önemli nokta, tüm adımların taraflar arasındaki önceden varılan anlaşma doğrultusunda ilerlemesidir. Anlaşma koşulları, her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini net bir şekilde ortaya koyduğunda yasal süreç daha sorunsuz ilerler. Bu yüzden, protokolün detaylı ve açık bir biçimde hazırlanması önem taşır.

Boşanma sürecinin uyumlu ve adil bir şekilde tamamlanması için, profesyonel hukuki destek almak ve yasal süreç hakkında eksiksiz bilgiye sahip olmak önemlidir. Olası yanlış anlamaların ve uzun yasal süreçlerin önüne geçmek için anlaşmalı boşanma şartlarına ve yasal adımlara dikkat etmek şarttır.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Evraklar ve Dilekçe Örnekleri

Anlaşmalı boşanma sürecinde, çiftlerin yasal olarak ayrılma niyetlerini resmiyet kazandırmak için yerine getirmeleri gereken bazı prosedürler vardır. Bu sürecin en önemli adımlarından biri, gerekli evrakların tamamlanması ve doğru bir şekilde dilekçenin hazırlanmasıdır. İşte “Anlaşmalı Boşanma Şartları“nı yerine getirmek isteyen çiftlerin hazırlaması gereken temel belgeler:

 • Nüfus Kayıt Örneği: Her iki tarafın da nüfus müdürlüklerinden temin edeceği güncel tarihli belgelerdir.
 • Kimlik Fotokopileri: Tarafların kimliklerinin fotokopileri gerekmektedir.
 • Evlenme Cüzdanı: Çiftin evliliklerini kanıtlayan resmi belgedir.
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü: Mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda anlaşmaya varıldığının yazılı hali. Her iki tarafın da imzasını taşımalıdır.
 • Sağlık Raporu: Bazı durumlarda sağlık raporu istenebilir.

Bu evraklar haricinde, mahkemeye sunulacak olan dilekçe, “Anlaşmalı Boşanma Şartları“na uygun olarak hazırlanmalıdır. Dilekçe örnekleri, genellikle ilgili mahkemenin veya baroların resmi internet sitelerinden temin edilebilir. Dilekçenin içeriğinde, tarafların bilgileri, evliliğin ne zaman ve nerede gerçekleştiği, boşanma kararına varılma sebepleri ve anlaşma detaylarına yer verilmesi gerekmektedir.

Profesyonel bir yardım alarak, sürecin hızlı ve hatalardan arınmış bir şekilde ilerlemesi önemlidir. Avukat desteği, özellikle “Anlaşmalı Boşanma Şartları” konusunda tecrübeliyse, bu sürecin stresini azaltabilir ve hukuki haklarınızın korunmasını sağlayabilir.

Evli Çiftlerin Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Yer Alması Gereken Koşullar

Anlaşmalı boşanma şartları, evli çiftlerin ilişkilerini huzurlu bir şekilde sonlandırmayı arzulamaları durumunda, karşılıklı mutabık kalınan koşullardır. Peki, bu protokolde yer alması gereken esaslar nelerdir? İşte, evli çiftlerin bilmesi gereken önemli noktalar:

 • Birlikte Karar Verme: Anlaşmalı boşanmada, her iki tarafın da protokoldeki şartlara tamamen rızası gerekir. Eşlerin her birinin istekleri net bir şekilde belirlenmeli ve yazılı olarak mutabakata varılmalıdır.
 • Boşanma Süresi: İki yıldan az süreyle evli olan çiftlerin anlaşmalı boşanma yoluyla boşanmaları mümkün değildir.
 • Mal Paylaşımı: Eşler arasında edinilmiş mallara yönelik paylaşımın adil bir şekilde yapılması zorunludur. Mal paylaşımına ilişkin tüm detaylar anlaşmada açıkça ifade edilmelidir.
 • Nafaka ve Destek Hakları: Tüm nafaka ve destek haklarına dair hükümler net olarak protokole yazılmalıdır. Bu, hem yoksulluk nafakası hem de çocuk nafakası için geçerlidir.
 • Çocukların Velayeti: Anlaşmanın en hassas konularından biri çocukların velayetidir. Velayetin kimde olacağı, çocukların ebeveynleriyle ne sıklıkta görüşeceği ve tatil düzenlemeleri gibi konular da anlaşmalı boşanma protokolünde açıkça saptanmalıdır.

Bu şartların yanı sıra, tarafların boşanma protokolünde kişisel mal varlıkları, borçlar ve diğer mali yükümlülükler hakkında bir anlaşmaya varmaları gerekir. Huzurlu bir boşanma süreci için, bu şartların adil ve şeffaf bir biçimde düzenlenmesi esastır. Anlaşmalı boşanma şartları konusunda uzman bir avukattan destek almak, sürecin en sağlıklı şekilde tamamlanmasına yardımcı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri

Mal Paylaşımı ve Nafaka Anlaşmaları: Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anlaşmalı boşanma sürecinde en önemli konulardan biri, çiftlerin mal paylaşımı ve nafaka anlaşmalarıdır. Bu noktada, Anlaşmalı Boşanma Şartları dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

İşte bu süreçte göz önünde bulundurmanız gereken bazı hususlar:

 • Ortak Malların Listelenmesi:

  • Evlilik süresince edinilen mallar (ortak mallar) dikkatlice listelenmeli.

  • Her iki tarafın da katkısının belirlenmesi için değerlemeler yapılmalı.

  • Mal paylaşımında adil bir dağılımın sağlanması için objektif kriterler kullanılmalıdır.

 • Bireysel Malların Ayrılması:

  • Evlenmeden önce sahip olunan veya miras yoluyla elde edilen malların (bireysel mallar) ayrıştırılması önemlidir.

  • Bireysel malların listesi hazırlanıp, karışıklığın önüne geçilmelidir.

 • Nafaka Kararının Belirlenmesi:

  • Tarafların ihtiyaçları, yaşam standartları ve ekonomik durumları göz önünde bulundurularak makul bir nafaka miktarı üzerinde anlaşmalısınız.

  • Hem yoksulluk nafakası hem de çocuk nafakası için net kararlar alınmalıdır.

 • Anlaşma Maddelerinin Netliği:

  • Anlaşmanın her maddesinin net ve anlaşılır olması, gelecekteki anlaşmazlıkları önleyebilir.

  • Her iki tarafın da haklarını ve sorumluluklarını açıkça ortaya koyacak şekilde bir metin oluşturulmalıdır.

Anlaşmalı boşanma şartları gereği iki tarafın da rahat hissetmesi ve adil bir anlaşma sağlanması için bu süreçte bir avukattan yardım almak en iyisi olacaktır. Ayrıca, anlaşmaların yasal geçerliliği için noter onayının olması şarttır. Mal paylaşımı ve nafaka anlaşmalarının detaylı şekilde düzenlenmesi, ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önüne geçmek için büyük önem taşır. Bu yüzden tüm bu süreçler, her iki tarafın da haklarını koruyacak şekilde titizlikle yürütülmelidir. Unutmayın ki, adil ve şeffaf bir anlaşma, boşanma sonrası hayatınızda sizi birçok sorundan koruyacaktır.

Çocukların Velayeti ve Anlaşmalı Boşanmada Anne-Baba Hakları

Boşanma sürecinde çiftler için en duygusal ve hassas konulardan biri çocukların velayetidir. Anlaşmalı boşanmada ebeveynler; çocuklarının fiziksel, eğitimsel ve duygusal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, onların en iyi şekilde korunması ve gelişiminin sağlanması adına ortak bir karara varmak zorundadırlar. İşte bu noktada ‘Anlaşmalı Boşanma Şartları‘ devreye girer.

Anlaşmalı boşanmada çocukların velayeti konusunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Ebeveynlerin Anlaşması: Velayetin kime verileceği konusunda her iki tarafın da hemfikir olması gerekir.
 • Çocuğun Üstün Yararı: Verilecek kararlar, her zaman çocuğun fiziksel, eğitimsel ve psikolojik yararını gözetmelidir.
 • Yaş ve Cinsiyet: Çocuğun yaşı ve cinsiyeti, velayetin kime verileceği kararını etkileyebilecek faktörler arasındadır.
 • Ebeveynlerin Ekonomik ve Sosyal Durumları: Çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilecek ebeveynin ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınır.

Anlaşmalı boşanmada, ebeveyn hakları aşağıdaki gibidir:

 • Karşılıklı Saygı: Her iki taraf da birbirlerinin ebeveynlik haklarına saygı göstermelidir.
 • Ortak Karar Alma: Çocukların eğitimi, sağlık durumu gibi önemli konularda ortak kararlar alınmalıdır.
 • Zaman Paylaşımı: Çocuğun her iki ebeveynle de kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak bir program yapılmalıdır.

Anlaşmalı boşanma şartları kapsamında çocukların velayeti ve anne-baba hakları üzerinde anlaşılan tüm bu detaylar, boşanma protokolüne yazılı olarak işlenmeli ve her iki tarafın da onayını almalıdır. Bu protokol, mahkeme tarafından da onaylandığında hukuki bir bağlayıcılık kazanır ve tarafların uyması gereken resmi bir belge haline gelir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma nedir?

Anlaşmalı boşanma, evliliğin sona erdirilmesi sürecidir ve bu süreçte tarafların boşanma şartları üzerinde anlaşmış olmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmada eşler, boşanma sebeplerini belirtmek zorunda kalmadan ve yargılama sürecini uzatmadan, kendi aralarında var olan mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda mutabakata vararak daha hızlı ve kolay bir şekilde boşanabilirler.

Anlaşmalı boşanma için gerekli belgeler nelerdir?

Anlaşmalı boşanma sürecinde, tarafların hazırlaması gereken temel belgeler şunlardır:
– Nüfus cüzdanı fotokopileri
– Evlilik cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi
– Var ise çocukların nüfus cüzdanı fotokopileri
– Anlaşmalı boşanma protokolü (tarafların mal paylaşımı, nafaka, velayet vb. konularda anlaştıkları hususları içeren ve her iki tarafın da imzaladığı belge)
– Var ise, taraflar arasındaki mal rejimine ilişkin belgeler
– Dilekçe ve vekaletnameler

Anlaşmalı boşanma protokolünde neler yer almalıdır?

Anlaşmalı boşanma protokolünde, boşanma sonrası özellikle aşağıdaki hususlar detaylı olarak yer almalıdır:
– Tarafların mal paylaşımı ile ilgili anlaşmalara dair detaylar
– Eşlerden birine ödenecek nafakanın miktarı ve süresi
– Çocukların velayeti, çocuk nafakası ve çocuklarla kişisel ilişki kurma düzenlemeleri
– Tarafların boşanma sonrası dayanışma yükümlülükleri (varsa)
– Boşanma protokolünün ihlali halinde uygulanacak yaptırımlar
– Diğer karşılıklı hak ve yükümlülükler

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle daha hızlı sonuçlanır. Tarafların tüm belgeleri tam ve doğru bir şekilde mahkemeye sunmaları, boşanma protokolü üzerinde anlaşmaları ve duruşmadaki ifadelerinin protokolle uyumlu olması durumunda, anlaşmalı boşanma kararı genellikle ilk duruşmada verilir. Bu süre, mahkemenin yoğunluğuna ve işleyişine göre değişkenlik gösterse de genel anlamda bir ila üç ay arasında sonuçlanabilir.

Anlaşmalı boşanmada tarafların avukat tutması zorunlu mudur?

Anlaşmalı boşanma süreçlerinde her ne kadar avukat tutma zorunluluğu olmasa da, hukuki sürecin doğru işlemesi ve tarafların haklarının korunması açısından bir avukatla çalışmak önerilmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasında ve mahkemeye sunulacak belgelerin düzenlenmesinde hukuki desteğin alınması, sürecin daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesini sağlar. Avukatlar ayrıca, tarafların mahkemedeki ifadelerinin yasal gerekliliklere uygunluğunu da kontrol ederek hatalı ifade verme riskini en aza indirirler.

Yorum yapın

Hemen Ara