Mut Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

1136 sayılı avukatlık kanununa göre avukatların bir branşı yoktur halk arasında branşlandırılan avukatlar her türlü davada müvekkilinin savunmasını yapabilir ve yargılama süreçlerine müdahil olabilirler. Boşanma davaları, aile hukuku kapsamına giren aslında çok geniş bir alanı kapsayan hukuki davalar arasındadır.

Aile hukuku içinde aslında oldukça küçük bir bölüme sahip olan boşanma davalarında edindiği tecrübeler ile ün salan ya da bu alanda kendini eğiten avukatlar toplumda Mut boşanma avukatı olarak adlandırılır.

Mut Boşanma Avukatı Baktığı Dava Türleri:

-Anlaşmalı Boşanma Davaları,

-Çekişmeli boşanma davaları

-Nafaka Davaları

-Mal paylaşım davaları

Aile Hukuku Avukatı Denmelidir

Oysa bu adlandırmada aslında boşanma avukatı değil onun yerine aile hukuku avukatı denmelidir. Aile hukuku konuları evlenmelerde eşler arasında yapılan anlaşmalar, boşanmalarda eşlerin haklarının korunması, nişan bozulması ile yaşanan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar, mal paylaşımı, nafaka, velayet, miras, soy bağı davaları, koruma tedbirleri, aile konutunun korunması, kadın hakları ve çocuk hakları gibi çok geniş bir alan olarak değerlendirilir.

Aile içi şiddet, evlilik dışı süren ilişkilerde yaşanan problemler, çocuğa karşı şiddet hatta taşıyıcı annelik noktasında ki davaların tamamı aile hukuku davaları arasında yer alır. Aile hukuku alanında kendisini yetiştiren ve halk arasında boşanma avukatı olarak adlandırılan Mut boşanma avukatı sadece aile hukuku alanında değil.

Süreç Çocuklar Zarar Görmeyecek Şekilde Yönetilmelidir

Aynı zamanda borçlar hukuku, miras hukuku, kişiler hukuku, icra ve iflas hukuku gibi birçok alanda yeterli bilgiye ve donanıma sahiptirler çünkü aile hukuku dolaylı ya da direk olarak bu alanlar ile de alakalıdır.

Boşanma davaları ister anlaşmalı olsun isterse çekişmeli her ikisinde de eşler arasında sancılı ilerleyen süreçlerdir, özellikle çekişmeli boşanma davalarında çocukların bir eşya gibi sahiplenilmeye çalışıldığı adeta bu konuda eşlerin bir savaş içine girdiği hallerde en fazla yorulan ve etkilenen çocuklar olur. Mut boşanma avukatı tam da bu noktada sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirerek öncelikle çocukların zarar görmemesi adına dava sürecini yönetmelidir.

İyi Bir Avukat Süreci En Sancısız Şekilde Yönetir

Her alanda avukatların sorumluluk ve yükümlülükleri önem arz eder ancak boşanma davaları çok daha hassas davalardır. İyi bir boşanma avukatı bu süreci en iyi ve en sancısız yöneten kişidir.

Boşanma davalarında aile mahkemesi boşanmanın nedenlerinin hukuki bir temele dayanıp dayanmadığına bakar eğer çiftler boşanma kararını hukuki bir nedene dayandırmadan başlatırsa mahkeme heyeti davanın karara bağlanmadan sonlanmasına hükmedebilir.

Zamanı Belirsiz Davalardır

Ya da bir psikolojik veya sosyal danışmanlık desteğine de karar verir ve boşanma gerçekleşmez bu nedenle boşanma davalarını basite indirgemek ve Mut boşanma avukatı desteği almadan yürütmek gerekir aksi durum eşlerin kesin sonuca ulaşmasının önünde bir engel olabilir.

Boşanma davaları sancılı olduğu kadar süreci belirsiz davalardandır, davanın açıldığı mahkemeden, davanın açılma nedenine kadar pek çok konu sürecin işleyişini etkiler ve karar aşaması uzar. Boşanma davalarının hızlı ve istenen sonuçta bitmesi için hukuki bilgi ve tecrübe değerlidir.

Avukat Süreç Konusunda Şeffaf Olmalı

Hukuki alt yapısı olan ve daha önce ki davaları kendisine yön belirleyici olarak görerek süreci yöneten avukatlar her zaman başarılı sonuca ulaşmaktadır. Boşanma davalarında Mut boşanma avukatı çiftler arasında yaşanan olayları bilmesi, taraflardan yaşananları dinlemesi dava hazırlık aşamasında etkilidir çünkü anlatılanların ışığında boşanma hukuki bir dayanak bulacaktır.

Dava dilekçesinden delillerin toplanmasına, tanıkların dinlenmesinden müvekkilinin taleplerinin karşılanmasına kadar yaşanan tüm sürecin müvekkil lehine sonlanması için yoğun bir tempo sergilemesi gereken boşanma avukatı süreç konusunda şeffaf olmalı.

Boşanma Davalarında Ki Hukuki Dayanaklar

Mut boşanma avukatı müvekkiline olası sonuçları anlattığı gibi davanın hazırlığında ve yargılama aşamasında bilgi sahibi olmasını sağlamalıdır. Anlaşmalı boşanma dışında aile mahkemelerine açılan boşanma davalarının hukuki dayanaklarına bakıldığında ilk sırada aldatmayı görmek mümkün, eşlerin birbirini evlilik müessesesi içinde aldattığı iddiası ile açılan davaları takip eden diğer gerekçe evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesidir.

Haysiyetsiz yaşam sürmek, karşı tarafı küçük düşürücü onur kırıcı hareketler ile rencide etmek, konutu terk etmek ve eşlerden birinin yaşadığı akıl sağlığı bozukluğu gibi konularda mahkeme boşanma davasının haklı bir nedene dayandığına hükmeder. Bu konuda tarafların tanıklarını dinler, delillerini inceler ve kararı verir, buraya kadar geçen süre 2 ya da 3 ayda olabilir 2 ya da 3 yılda bu tam anlamı ile sürecin yönetilmesi ile alakalı bir zaman dilimidir.

Avukatların Görevleri Arasında Hukuki Danışmanlıkta Vardır

Boşanma davalarında gerekli alt yapıya sahip olan Mut boşanma avukatı boşanma süreçlerinden önce eşler arasında iletişimi sağlayarak boşama kararından vazgeçmelerini de sağlayabilir. Eğer eşler arasında ki anlaşmazlık ve uyuşmazlık çözümü kolay bir boyutta ise avukat her iki tarafından menfaatini düşünerek bir anlaşmaya karar vermelerine yardımcı olabilir çünkü avukatların görevleri arasında hukuki danışmanlıkta vardır. Bu bir arabuluculuk yöntemi değildir sadece avukatın müvekkilinin hakkını korumada izlediği bir yoldur.

Yorum yapın

Hemen Ara