Mezitli Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?

Mezitli ceza avukatı, T.C.K üzerinden yasa ve kanunlara göre toplumun, kişinin ve kurumların refahını bozacak suçların işlenmesi durumunda, sanık, şüpheli ve mağdurun mahkemede savunulması görevi görmektedir. Aynı zamanda dava dosyasının hazırlanması, dilekçe ve itiraz taleplerinin bildirilmesi için de ceza hukuku alanındaki yönetmeliğe uygun düzenlemelere dönük çalışmalar ceza avukatı tarafından yürütülmektedir.

Mezitli Ceza Avukatı Baktığı Suç Türleri

Ceza hukuku alanında kanunların gözetilerek, davanın sürdürülmesi, mahkeme sürecinin takibi ve müvekkilin haklarının savunulması Mezitli ceza avukatı tarafından yapılacak çalışmalar ışığında müvekkilin bilgilendirilmesini de kapsamaktadır. Ceza hukuku alanında;

  • Güvenin kötüye kullanılması ceza hukuku alanına girmektedir.
  • Taksirli insan öldürme veya kasti öldürme ve yaralama eylemlerinde bulunulması
  • Gümrük kaçakçılığı, sahtecilik ve sahte evrak düzenleyiciliği
  • Kişi ve kurumların huzurunu kaçırma, güveni kötüye kullanma
  • İşkence, şantaj ve tehdit olaylarına karışma ve direkt uygulama
  • Hırsızlık, gasp ve nitelikli dolandırıcılık
  • Bahis suçlarına ve bu suçlara aracılık etme suçu
  • Devlet ve topluma karşı örgütlenerek suç eyleminde bulunma, toplumun refahını kaçırma

Ceza hukuku alanına giren belli başlı başlıklar arasında yer almaktadır. Bu davaların yanı sıra medeni hukuk alanında da aile içindeki şiddet ve kasti öldürme durumları da bu alana yansımaktadır.

Ceza Avukatı Asli Görevi

Mezitli ceza avukatı, asli görevi öncelikle müvekkilini taraf ve durum göz etmeksizin kanunlar üzerindek en iyi sonucu oluşturacak şekilde mahkeme sürecinde temsil etmektedir. Aynı zamanda mahkeme yönetmeliği, ceza hukuku kanunları ve müvekkilin sunduğu sözlü ifadelerle ceza alanında oluşmakta olan suç kavramının incelenerek, kişi veya kişilerinin hak ihlaline karşı suçlu ya da suçsuz olduklarını ortaya koyacak çalışmalar gerçekleştirmektir. Mahkeme sürecinin takibi, dava dosyası hazırlığı ve delilerin toplanması da ceza avukatının görevleri arasında yer almaktadır.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakabilir?

Ceza hukuku çerçevesinde incelenmekte olan mahkemeye yansıtılmış davaların takibi, ceza avukatı tarafından yapılabilmektedir. Bu süreçte davaların konu ve kişileri göz edilmeden, avukat tarafından takip edilebilmekte, müvekkil savunulabilmektedir. Ancak dünya üzerinde yer almış olan branşlaşmadan kaynaklı Mezitli ceza avukatı da uzmanlaştığı ceza hukuku alanında, kişi ve kişilerin haklarının savunulması için çalışmalar düzenlemektedir.

Bu alanda bakılan davalar, şiddet, gasp, hırsızlık, kasti insan öldürme ve kavga ya da örgütlenme olayları olabildiği gibi nitelikli dolandırıcılık, bilişim hukuku alanına yansıyan bazı durumlarda da bu başlık altında değerlendirmeler yapılmaktadır. Ceza avukatı, ceza mahkemesi üzerinden yürütülmekte olan birçok davaya bakabilir.

Ceza Avukatı Kaç Müvekkille Çalışabilir?

Mezitli ceza avukatı, ceza hukuku kapsamında sürdürülmekte olan mahkeme sürecinde, davalı ve davacının da avukatı olabilmektedir. Türkiye’de her kişinin suçlu ya da suçsuz farketmeksizin avukat tutma ve danışma hakkı bulunmaktadır. Ceza avukatı aynı dava üzerinden tek taraflı olmak üzere davalı ya da davacı taraflara dönük şekilde birçok müvekkille çalışabilmektedir.

Bir grubu, kurumu ya da topluluğu duruşma sürecinde savunabileceği gibi kamu kurumları, vakıf, şirket ve bankaları da mahkemede temsil edebilir. Türkiye’de avukatın çalışma alanları üzerinden müvekkillerine karşı bir kısıtlama bulunmamakta sadece davalı ya da davacı üzerinden tarafların seçilmesi, iki tarafın da temsil edilmesi durumu mümkün olmamaktadır.

Ceza Avukatıyla İşbirliği Neden Önemlidir?

Ceza avukatıyla işbirliği yapmak, Türkiye’de avukat tutmak tabiriyle bilinmektedir. Ceza hukuku oldukça geniş bir alan olduğu gibi kanunlar da müvekkilerin aklını karıştıracak derecede kapsamlıdır. Mahkeme sürecinin uzamaması, hak ve hukuk yönünden incelenmesi aynı zamanda müvekkilin bilinçli bir şekilde davayı yürütebilmesi için ceza avukatı oldukça önemlidir.

Mezitli ceza avukatı; müvekkili bilgilendirme, hukuki alandaki dosya ve dilekçe evraklarını hazırlama, mahkemede savunma ve temsil etme görevini üstlenir. Bu görev bilinci, ceza hukukunun güncellenen maddelerini kontrol etme, mahkemenin isteklerine cevap verme aynı zamanda delileri sunmayı da kapsadığı için mahkeme sonucunun da iyi yönde etkilenmesine yardımcı olabilmektedir.

Ceza Avukatına Nasıl Başvuru Yapılır?

Ceza hukuku alanında branşlaşmış olan ceza avukatı, bu alanda uzman olmasına rağmen, Türkiye’de bu nitelikte bir adlandırmaya sunulmamaktadır. Ancak hukuk ve danışmanlık bürosu üzerinden açılan davaya yönelik, sizi yönlendirecek olan büro hangi alanlarda yardım alabileceğinizi de sizinle paylaşacaktır.

Mezitli ceza avukatı, ceza hukuku alanındaki son gelişmeleri takip ederek, kanunlar ve yürürlük üzerinden incelemeler yapar, deliler toplar aynı zamanda süreci takibe alır. Mahkeme sürecinde bir ceza avukatına ihtiyaç duyulduğu takdirde, müvekkilin büro üzerinden avukat başvurusu yapması yeterli olacaktır. Ceza avukatı fiyatları hakkında da büro üzerinden dosya masrafı ve dava süreci üzerine bilgi alabilirsiniz.

Palma Avukatlık Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu

Türkiye’nin dört bir yanından uzman ve profesyonel ceza avukatlarıyla çalışmakta olan hukuk ve danışmanlık Büroları ceza hukuku alanının dışında T.C.K’nın kapsadığu bütün davalara yönelik çalışmalar düzenlemektedir. Toplumun ve bireyin adaleti için gerekli olan bütün çalışmaların yapılması, uzman avukatlarla çalışılması için Mezitli üzerinden başvuru yaparak, sürecin başlamasını sağlayabilirsiniz.

Yorum yapın

Hemen Ara