Pozcu Avukat Nasıl Bulunur?

Pozcu avukat hukuk Fakültesi’nden mezun olup baroya kaydolan bir avukat avukatlık mesleğini icra etmeye başlayabilir. Bir avukat müvekkillerinin kanun önündeki her türlü haklarını koruyarak talep eder. Konularına göre davalarının her aşamalarında müvekkillerinin yanında olup yolu çizer ve birlikte hareket eder. Deneyimli bir avukat çoğu zaman başarıya ulaşır.

Tarihsel sürece bakıldığında avukatlığı en eski mesleklerden biri olarak görürüz. Eski Yunan’a kadar giden kayıtlarda mitolojide dahi bu mesleğin izleri görülmektedir. Üstün ve etkileyici konuşabilme kabiliyeti avukatlarda bulunması gereken ortak bir özellik olarak karşımıza çıkar.

Avukatlar bir nevi kurum veya kişilerin haklarını adil biçimde koruyan, sorunları çözen ve adaletin doğru bir şekilde işlemesine yardımcı olan kişilerdir. Pozcu avukat bölgesinde ve Türkiye genelinde her türlü davalarda adaletin tecelli etmesi için çalışmaktadır.

Pozcu Avukat’ın Tarihsel Gelişimi

Türkiye’de avukatlık mesleğinin gelişim süreci olarak Osmanlı döneminden ziyade Cumhuriyet dönemine bakıldığında Cumhuriyetin kurulduğu tarih itibari ile çağdaş bir hüviyete büründüğü gözlenmektedir.

Bütün dünyanın saygı ile kabul ettiği yüce Atatürk; 1924 tarihinde Avukatlık Yasasını çıkartarak avukatlık mesleğine batı medeniyetlerindeki ayarı verebilmiştir. Ankara Hukuk Fakültesini açan Atatürk böylelikle bir hukuk devrimi yapmış, bu mutluluğu başka hiçbir teşebbüste bulamadığını ifade etmiştir. 

Pozcu Avukat çağdaş medeniyetin getirdiği hukuk kuralları ile her tür sorununuzu en kolay çözümü ile sonuca ulaştırır.

Avukatlar Hangi Alanlarla İlgilenirler?

Çeşitli hukuk alanları bulunmaktadır. Avukatlar kendilerine yakın buldukları ve tercih ettikleri alanlarda genellikle çalışmalarını daha fazla yoğunlaştırırlar. Çalışmalarını yoğunlaştırdıkları alan üzerinde de deneyim sahibi olurlar.

Ceza hukuku ile ilgilenen avukatlar bu konular üzerine yoğunlaşmışlardır, internet ve teknolojilerini kapsayan bilişim hukuku, çocuklar ile ilgili dava süreçlerine bakan çocuk hukuku, deniz ticaret ve deniz kamu hukuku davaları, iş hukuku süreçleri, miras hukuku ile ayrıca borçlar hukukuna ait avukatlık alanları vardır. 

Pozcu avukat bütün avukatlık alanları ile ilgili sorunlarınızda yol göstericidir.

Kadına Şiddet Olaylarının Önlenmesinde Avukatların Önemi

Türkiye’de maalesef son yıllarda artış gösteren kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili pek çok vaka ortaya çıkmış ve çıkmaktadır. Ülkemizde Ailenin Korunmasıyla ilgili kanun gereğince bu şiddet önlenmeye çalışılmaktadır.

Bu kanun yolu ile kadınlar korunmaya çalışılmıştır. Kadına şiddet olaylarını önlemeye yönelik pek çok tedbirler alınması gereklidir. Bu olaylar nedeni ile azımsanamayacak kadar fazla sayıda kadın ölmüştür. 

Pozcu avukat olarak kadınlarla ilgili her tür hakların korunmasını ve mağduriyetlerinin tamamen giderilmesi için çalışmakta, toplumda kadına şiddetin bitmesi yolunda kazandığımız davalarla caydırıcı olmayı istemekteyiz.

Çocuğa Yönelik İşlenen Suçlar

Toplumların en önemli sermayesi çocuklardır. Çocukların her türlü fiziksel ve psikolojik zararlardan korunması yolunda ve kendilerini korumaktan aciz olan çocukların hakları için Pozcu avukat her zaman gereğini yapmaktadır.

Ülkemizde de rastlanılan çocuğa cinsel istismar konuları çocuklar ile ilgili alanlarda yoğunlaşmış avukatların çözüme kavuşturulması kesinlikle şart olan davalarındandır. Çocuklar ile ilgili konularda hiçbir müsamaha ve hafifletici sebep kabul edilemez. Mağdur çocuklarla iletişim kurmak ayrı bir uzmanlık alanı gerektirmektedir.

Çöküntü içindeki çocuğun psikolojisini de gözeterek çocuğa mümkün olan en az zarar ile sürecin hızlıca çözümlenmesi yoluna gidilmelidir. Çocuğa yönelik kötü muameleden, darp ve dayaktan, çocuk işçi çalıştırmaya kadar çocuklar üzerinde işlenen suçlar bulunmaktadır. İş kanunu mevzuatından 15 yaş altı çocukların çalıştırılmaları yasaktır.

Hukuksal Danışmanlık Hizmetleri

Kişi veya kurumların danışmak istediği her türlü hukuki meselede yol gösterici bir rol üstlenen hukuk danışmanları, danışanları gerekli tedbirleri almaya sevk eder.

Yapmak istedikleri eyleme göre ileride karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında bilgilendirmede bulunurlar. Pozcu avukat sorunları önleyici bir hizmet olan hukuk danışmanlık hizmetlerini başarıyla yürütmektedir.

Medeni Hukuk Çerçevesindeki Davalar

Medeni hukukun ilgilendiği davalar soy bağı ve babalığı tespit davaları ve boşanma bağlantılı her tür davalardır. Boşanma davaları, maddi, manevi tazminat davaları, velayet ve mal paylaşımıyla ilgili davalar medeni hukukun konusu olan davalardır. Pozcu avukat bu konularda uzman avukatları ile sürecin sonuca ulaşmasını hızlandırmaktadır.

Gayrimenkul Hukukunu Kapsayan Davalar

Gayrimenkul hukuku davaları genellikle tapu kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili olabildiği gibi gayrimenkul tecavüzleri davaları da çokça görülmektedir. İzalei Şüyu denilen ortaklığı giderme davaları ve inşaat sözleşmelerinin kat karşılığıyla düzenlenmesi gibi konular da bu hukukun içerisinde yer alır. Ecrimisil davaları olarak anılan işgal tazminatları ve vekaletin kötü kullanımına bağlı olarak tapu iptali ile ilgili davalara bakmaktadırlar.

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları

Bilişim suçları ile ilgilenen avukatlar teknolojiye ve teknolojik gelişmelere ilgili, bu konularda bilgi sahibi ve bu tarz işlenen suçlara karşı deneyim sahibidirler. İnternet teknolojisi bütün dünyayı kapsayan çok geniş bir ağdır. Ayrıca sürekli olarak yenilenmekte ve ilerlemektedir.

Sosyal medya alanında işlenen suçlarla bilişim avukatları ilgilenir. Kanunlarımızda bu tarz suçlarla ilgili AB ile uyum sağlayan düzenlemelere gidilmiştir. Bilişim suçları kapsamında pek çok mağduriyet yaşandığından gerekli cezalar düzenlenip caydırma yoluna gidilmiştir.

Yorum yapın

Hemen Ara