Mezitli Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatlık mesleğinde örneğin tıpta olduğu gibi bir branş yoktur, yani boşanma avukatı gibi bir tabir hukukta tanımlanmaz. Çünkü avukatların böyle bir branşının olması söz konusu değildir ama her avukat bir alanda uzmanlık edinir, bu boşanma olur, ceza davaları olur, icra dosyaları olur vb. kendisini daha fazla geliştirdiği alanda çalışan avukatlara bu alana göre isim verilir. Aile hukukunu kapsayan davalarda eğitimini yoğunlaştıran ve bu alanda tecrübe edinen avukatlara da toplumuzda Mezitli boşanma avukatı denir. Peki, boşanma avukatının işi nedir?

Aile Hukuku Kapsamında Ki Davalar

Boşanma avukatı sanıldığı gibi sadece çiftlerin boşanma süreçlerinde tarafların hakkını korumak ve dava sürecinde müvekkilinin lehine sonuçlar almak için çalışmaz. Aile hukuk kapsamında boşanma dışında velayet, miras, tedbir ve koruma davaları, nafaka, mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat davaları, katkı payı alacağı, yaşın değiştirilmesi gibi aile hukuku kapsamında kanunun öngördüğü davalara da bakar.

Eşler arasındaki anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların müvekkili lehine sonuçlanması için yasal prosedürü ve yasalar çerçevesinde savunmasını yapan ve müvekkilinin haklarını koruyan avukatlar nişanlıların davalarında da görev alarak nişanın sona ermesinin ardından oluşan anlaşmazlıkları da çözerler.

Aile Hukukunda Boşanma Konusu Küçük Bir Kısımdır

Boşanma konusu aile hukukunda aslında küçük bir kısımdır çünkü aile hukuku hem kapsam olarak hem de farklılık açısından geniş bir yelpazede değerlendirilir bu nedenle alanda uzman hale gelen avukatlara Mezitli boşanma avukatı tabiri yerine aile hukuku avukatı demek çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Türk hukuku hukuk davaları, ceza davaları ve idari davalar olmak üzere üç farklı alana ayrılır, aile hukukunu kapsayan davalar bunların içerisinde yer alan hukuk davaları türüne girer dolayısı ile iyi bir aile hukuku avukatı Türk hukuk davaları konusunda yeterli bilgi donanımına ve tecrübesine sahip olmalı.

Aile Hukuku Avukatı Birçok Konuda Deneyimli Olmalı

Aile hukuku, kişiler hukuku, eşya hukuku, miras hukuku, borçlar hukuku, icra iflas hukuku ile ceza hukuku konularını kapsayan boşanma süreçleri için avukat tamamında kendisini yetiştirmelidir. Boşanma avukatına gerek olmadığına dair insanların sürekli bir ön yargısı vardır oysa her dava dosyasında olduğu gibi boşanma davalarında da dosyanın hukuki alt yapıyı bilen biri tarafından hazırlanması kesin sonuca ulaşmak için önemlidir.

Bir avukatın mahkemeyi etkileyen savunması dikkate alındığında boşanma davasının iyi yönetilmesi ve takip edilmesi gerekir, hukuki hakların kazanımında gereken hukuki desteği sunan Mezitli boşanma avukatı davaya müdahil olması önemlidir.

Avukat Sürecin Daha Az Yara İle Bitmesini Sağlar

Boşanma çiftleri yıpratan bir süreçtir, hele ki bir de ortak bir çocuk varsa bu durumda en fazla etkilenen çocuktur işte iyi bir boşanma avukatı dava sürecini ve dava hazırlık sürecini müvekkilini yıpratmadan, aile fertlerinde ciddi bir manevi hasar oluşmadan sonuçlandırmaya çalışır.

Müvekkili ile kurduğu ilişkisinde avukatın evlilik sürecinde yaşanan sıkıntıları bilmesi, yaşanan olaylardan haberdar olması sürecin daha az yara ile bitmesini sağlar.

Davalar Hukuki Temele Dayandırılmalı

Talep ve savunmanın haklı bir nedene oturtulması, hukuki bir temele dayandırılması son derece önemlidir çünkü boşanma davalarında mahkeme hukuki alt yapısı olan bir neden arar şayet boşanma nedenini uygun bulmadığı kanaatine varırsa boşanmanın gerçekleşmesini sağlamaz, bu nedenle müvekkil ve avukat arasında ki iletişim sürekli olmalıdır.

İyi bir boşanma avukatı şeffaf olmalıdır müvekkiline dava hazırlık aşamasını, dava sürecini, hazırladığı savunmayı, uygulanmasını talep edeceği tedbirleri yani bir boşanma davasının hazırlığından biteceği ana kadar tüm süreçleri açıkça müvekkili ile paylaşmalıdır. Hukuki bilgi ve deneyim açısından da Mezitli boşanma avukatı donanımlı olmadır.

Hızlı Ve Kesin Sonuçlar İçin Avukat Desteği Alınmalı

Boşanma davaları aile mahkemelerinde açılan davalardır, eşlerden birinin verdiği dilekçe ile başlayan süreçte mahkeme tarafından deliller talep edilebilir. Ayrıca mahkeme gerek görmesi halinde psikolojik danışman ya da sosyal danışman tayin edebilir bu nedenlerden boşanma davasının hızlı ve kesin karara bağlanması noktasında bir avukatın desteğine ihtiyaç vardır.

Boşanma davaları davanın açıldığı yere, davanın gerekçelerine ve dava çeşidine göre değişen sürelerde sonuçlanır, dava gerekçelerinde ki karmaşalarda sürecin gerektiğinden fazla uzamasına neden olur, bu durumda da işin kolay halde bitmesini sağlayan avukattır.

Doğru Hazırlık,  Güçlü Savunma İle İstenen Sonuç

Müvekkilinin verdiği bilgiler çerçevesinde hangi gerekçelerin öne sürüleceğine, davanın müvekkil lehinde sonuçlanması için hangi delillerin hatta tanıkların dava dosyasına konulacağına karar verir. Dava dilekçesinin doğru hazırlanması, güçlü bir savunma, hukuki dayanak ve gerekçeler ile hukuki deneyim ve tecrübenin bir arada olduğu boşanma davalarında süreç hem daha kısada sona erer hem de istenen sonuca ulaşılır. 

Mezitli boşanma avukatı olarak Mezitli ilçesinde aile hukuku konularında bir çok faaliyet gösteren hukuk bürosu bulunmaktadır. Bu bürolara giderek danışmanlık almak mümkündür.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size Yardımcı Olabilir Miyiz?
Hemen Ara