Bahis Suçları ve Para Nakline Aracılık Etme Suçu

7258 sayılı Kanun Uyarınca Bahis Suçları ve  7258 Sayılı Kanun Uyarınca  5/c Maddesi Gereğince Para Nakline Aracılık Etme Suçu

7258 sayılı kanun futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenleyen kanundur. Bu kanunda kaçak bahis oynatmanın ve oynamaya aracılık edenlere ilişkin cezai yaptırımlar öngörülmüştür. 7258 sayılı kanunun 5/c maddesi ise 7258 sayılı kanunda geçen suçların oluşumunda para nakline aracılık edenlere ilişkin cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Öncelikle ülkemizde yasa dışı bahis oynatmanın ve oynamanın suç olduğunu belirtmek isteriz. Bu noktada yasa dışı bahis oynatana yardım etmekte suçtur. Türk Ceza Kanunu uyarınca bir suçu işleme  ile azmettirme veyahut yardım etme aynı cezai müeyyide altına alınmıştır. Bu yazımızda 2021 yılı itibariyle sık sık karşılaştığımız 7258 sayılı kanunun 5/c maddesinin ihlali sebebiyle açılan ceza davalarından ve bu davalara karşı yürütülmesi gereken savunma tekniklerinden bahsedeceğiz.

Aşağıda paylaştığımız Yargıtay kararlarından da açıkça görüleceği üzere  bu tür suçlarda Yargıtay’ın maddi somut deliller aradığı, ispat yükünün sanıkta olmadığı açıkça görülmektedir. Bu noktada konusunda uzman bir ceza avukatıyla çalışmak çok önemlidir. 7258 sayılı kanun özel bir kanun olup Türk Ceza Kanunun dışında hazırlanan bir kanundur. Bu sebeple mersin ceza avukatından ziyade 7258 Sayılı kanun kapsamında çalışan bir avukat dosyanın hal ve gidişatı için önem arz etmektedir. Hukuk büromuz yıllardır kazandığı tecrübe ile gerek mersin ceza avukatlığı gerekse 7258 sayılı kanun yani yasa dışı bahis suçları kapsamında uzmanlaşmıştır.

Gelelim asıl konuya… ilk olarak “MASAK” teriminden bahsetmek gerekmektedir.

MASAK kimdir? MASAK Raporu Nedir?

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir. MASAK’ın başlıca görevleri para aklama suçunu önlenmek, bunun hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır. Bu noktada MASAK raporu ise MASAK tarafından yapılan bir tespit  sonucu (Örneğin bir kaçak bahis hareketi) oluşturulan rapordur.

Papara, Paribu yada normal bir bankada olağan üstü bir hareket tespit edildiğinde bu durum MASAK tarafından rapor haline getirilir ve bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Cumhuriyet Başsavcılığı ise Masak raporunu dikkate alarak soruşturma başlatır. Başlayan soruşturmada  yeterli delil elde edildiğinde şüphelilere karşı Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmaktadır.

Günümüzde en çok rastladığımız dava 7258 Sayılı Kanunun 5/c maddesi uyarınca açılan ceza davalarıdır. Kumar oynatan kişiler ekonomik geliri olmayan kişileri kandırarak  veya para vererek bu şahıslara ait banka, Paribu ve Papara hesaplarını almakta ve yasa dışı bahis sonucunda para kazanan kişilere bu hesaplar üzerinden para havalesi yapmaktadır. Bu doğrultuda hesap sahipleri dolaylı olarak yasa dışı bahis oynatma suçuna iştirak etmiş olmaktadır.

Yasa Dışı Bahis Oynatmak veya Para Nakline Aracılık Etmenin Cezası Ne Kadardır?

7258 sayılı kanun uyarınca yasa dışı bahis oynatmanın cezası üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıdır.

7258 sayılı kanun uyarınca yasa dışı bahis oynatmaya aracılık eden yada para nakline imkan sağlamanın cezası ise üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

Yasa Dışı Bahiste Para Nakline Aracılık Etme Suçundan Açılan Ceza Davalarında Nasıl Savunma Yapılmalıdır?

Eğer banka hesaplarınızı ne için kullanıldığını bilmeden bir kişiye vermişseniz ve bu hesaplar yasa dışı bahiste para nakli için kullanıldı ise davalardan beraat almanız mümkün. Hukuk büromuz özellikle bu dava konusunda çalışmış ve başarılı sonuçlar elde etmiştir. Bu tür davalarda birkaç kıstas önemlidir. Bunlardan ilki kasttır. Mahkemenin size yasa dışı bahis suçuna aracılık etmekten yada para nakline yardım etmekten dolayı ceza verebilmesi için birinci unsur sizin bu suçu bilerek ve isteyerek işlediğinizi kanıtlamasıdır. Eğer sanık banka hesabını kaçak bahiste kullanılacağını bilmeden verdiğini kanıtlar ise ceza almaktan kurtulacaktır.

İkinci kıstas yasa dışı oynanan bahis hangi siteden oynatıldığının tespitidir. Yerel mahkeme bu hesaplar üzerinden bir bahis oynandı ise

  • Hangi siteden erişim sağlanarak oynatıldığını?
  • Bu siteden kaç kez bahis oynandığını?
  • Bu sitelere oynayanlar tarafından kaç defa ve hangi süre ile erişim sağlandığını?
  • Oynanma miktarlarının ne kadar olduğunu?

Tespit etmek zorundadır.  Maalesef yerel mahkemeler bu konuyu yeteri kadar araştırmamakta yüzeysel bir kovuşturma yaparak sanıkları cezalandırmaktadır. İncelediğimiz dosyalarda MASAK raporlarının bir çoğunda hangi siteden ne tür bir bahis oynandığının tespitinin yapılmadığını görmekteyiz.

Yine incelediğimiz dosyalarda bunun tespitinin mümkün olduğunu, bazı raporlarda bunun tespitinin de yapıldığını görmekteyiz. Bu noktada yargılama sırasında tevsii tahkikat talebinde bulunarak yukarıdaki soruların cevabının tespiti istenmelidir. Bulunmaması halinde de şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca sanık beraat ettirilmelidir. Nitekim Yargıtay’ın bu konuda bir çok  kararı bulunmaktadır.

Konuya ilişkin Yargıtay karar örneklerini aşağıda sunuyoruz:

T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/4861 E. 2016/20429 K. 29.06.2016 sayılı kararı: “…Somut olayda; sanığa ait yerde yapılan aramada sadece bilgisayarın ele geçmesi, herhangi bir maç kuponu, bülten, liste vs. delillerin ele geçmemiş olması, sanığın aşamalarda ısrarla kimseye bahis oynatmadığını, sadece kendisinin ve arkadaşı olan diğer sanığın kişisel olarak oynadığını ve arada da yine diğer sanığın kendi adına oynadığını savunması karşısında; bilgisayar üzerinde yeniden inceleme yapılarak hangi tarihlerde kaç kez yasadışı bahis sitelerine girildiği ve bahis kuponu düzenlenip düzenlenmediği ve sanığın başkalarına bahis oynatabilmesi için bilgisayara bağlı olarak yazıcı bulunmasının gerekip gerekmediği hususlarında ayrıntılı ve açıklayıcı bilirkişi raporu alınmasından sonra hukuki durumun takdiri gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…” 

T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2019/768 E. 2019/5165 K. 04.03.2019 sayılı kararı: “…Sanığın evinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonu üzerinde yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen rapora göre, sanığın internet üzerinden yayın yapan bahis sitelerine erişim sağladığı tespit edilmekle birlikte, bunların büyük kısmının yasal bahis siteleri olduğu, 7258 Sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerine erişimler, sayı itibariyle, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini kabule yeter derecede olmadığı gibi sitelerin bahis oynanmasına ilişkin kısımlarına erişim sağlandığına dair bir bulgu da bulunmadığı, anılan sitelerin bahis oynanması dışında bir takım içerikler de barındırdığının bilindiği, sanığın aşamalardaki savunmalarında istikrarlı bir şekilde yasadışı bahis oynatmadığını, kendisinin yasal siteler üzerinden bahis oynadığını savunduğu, yasal bahis sitelerine erişim sağlamasının da bu savunmasını desteklediği, anlaşılmakla, üzerine atılı suçu işlediğine yönelik her türlü şüpheden uzak ve kesin bir delil elde edilemeyen sanığın, BERAATİ YERİNE, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…”

T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi  2016/5127 E. 2019/733  K. 22.01.2019 sayılı kararı: “…Her ne kadar, yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen rapora göre, sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen dizüstü bilgisayarda kupon ve bahis kelimelerinin çokça geçtiği tespit edilmiş ise de 7258 Sayılı Kanuna aykırı herhangi bir bahis sitesine erişim sağlandığının tespit edilemediği, bu ifadelerin yasal olarak bahis oynatan sitelerden de kaynaklanabileceği, sanığın aşamalardaki savunmalarında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, işyerinde yapılan aramada da başkaca bir delil ele geçirilemediği anlaşıldığından, üzerine atılı suçu işlediğini gösterir her türlü şüpheden uzak delil elde edilemeyen sanığın, BERAATİ YERİNE, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kabule göre de; a)7258 sayılı Kanuna aykırı bir şekilde bahis oynattığı kabul edilen sanığın, erişim sağladığı bahis site ya da sitelerinin yurtdışı kaynaklı olup olmadığının, duraksamaya yer bırakmayacak şekilde, tespiti ile sanığın hukuki durumunun buna göre tayin ve takdiri yerine, eksik soruşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…”

T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/33113 E. 2018/991 K. 06.02.2018 sayılı kararı:  “…Bilgisayarın bilirkişiye tevdii ile; yasa dışı bahis sitelerine günde kaç defa ve hangi süre ile erişim sağlandığı, bayi yönetici girişi yapılıp yapılmadığı, bilgisayar üzerinden oluşturulan kuponların günlük olarak oynanma miktarları tespit edildikten sonra sanık tarafından bahis oynatılıp oynatılmadığının belirlenmesi, yine sanığın bahis oynattığının kabul edilmesi halinde ise, suç tarihi itibarı ile yürürlükte olup sanık lehine olan 7258 sayılı Kanunun 5. maddesinin hangi fıkrasında sayılan eylemden sorumlu olduğunun tespiti açısından da; erişim sağlanan bahis oyunlarının yurt dışında oynatılan bahis oyunları olup olmadığının tespiti konusunda ek bilirkişi raporu aldırılmadan eksik kovuşturma ile karar verilmesi, Kabule göre ise; Sanık savunmasında ismi geçen ve bilgisayarın sahibi olduğu ifade edilen … isimli bir kişinin olup olmadığı tespit edilerek varlığı halinde bu kişinin dinlenilmeden eksik kovuşturma ile sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi, Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olan sanık hakkında, TCK’nın 51/1-b maddesi gereğince “suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaat oluşup oluşmadığı” hususu değerlendirilmeden, “daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunması” biçimindeki kanuni ve yeterli olmayan gerekçeyle hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığı karar verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…”

Yukarıda açıkça görüleceği üzere Yargıtay kaçak bahis oynandığı iddia ediliyor ise suçun kanıtlanabilmesi için sanığa ait bilgisayarlar üzerinden inceleme yapılmasını, bahis siteleri tespit edildi ise sitenin yasal yada yasal olmadığı konusunda inceleme yapılmasını, sitelerin bahis oynanmasına ilişkin kısımlarına erişim sağlanıp sağlanmadığının tespitinin yapılmasını, yasa dışı bahis sitelerine günde kaç defa ve hangi süre ile erişim sağlandığının tespitinin yapılmasını istemektedir. Bu tespitlerin yapılamaması durumunda kaçak bahis oynatma ve ya para nakline aracılık etme suçu oluşmayacak, şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca sanık beraat etmek zorunda olacaktır.

                                                                                                          AV.TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size Yardımcı Olabilir Miyiz?
Hemen Ara