Avukatsız Boşanma Nasıl Olur?

Boşanma süreci, duygusal olduğu kadar hukuki yönleriyle de karmaşık bir dönemdir. Peki, avukat yardımı olmadan, yani “avukatsız boşanma” şeklinde bir yol izleyerek bu süreci nasıl yönetebilirsiniz? Makalemizde, avukatsız boşanma işlemlerini, karşınıza çıkabilecek durumları, gerekli belgeleri ve dikkat etmeniz gereken hukuki prosedürleri ele alacağız. Aynı zamanda, çocuk velayeti gibi hassas konuların nasıl ele alınacağına ve anlaşmalı boşanma sürecine dair pratik bilgiler sunmayı amaçlıyoruz. Her ayrıntının altını dikkatle çizeceğimiz bu rehberde, avukatsız boşanmanın dezavantajlarını da tartışacağız.

Avukatsız Boşanma Sürecine Genel Bakış

Avukatsız boşanma, Türkiye’de eşler arasında anlaşmaya varılan ve herhangi bir ihtilafın bulunmadığı durumlarda tercih edilebilen bir yol olarak karşımıza çıkar. Bu süreç, anlaşmalı boşanma türüne dahildir ve çiftlerin avukat tutmadan, kendi aralarında anlaşarak mahkemeye başvurmalarını mümkün kılar. Fakat bu durumu kesinlikle çiftlere önermemekteyiz. Boşanma davaları teknik davalar olup bir çok usul kuralları bulunmaktadır. Bu sebeple boşanma davasının avukat olmadan açılması halinde hak kayıpları yaşanacaktır.

Avukatsız boşanma işlemi, genel çerçevede şu adımları içerir:

 1. Öncelikli Şartların Sağlanması: Eşlerin en az bir yıllık evli olmaları ve karşılıklı olarak boşanmaya razı olmaları gerekmektedir.
 2. Boşanma Protokolünün Hazırlanması: Tüm hakların ve sorumlulukların açıkça belirtildiği ve her iki tarafın da üzerinde anlaştığı bir boşanma protokolü hazırlanmalıdır.
 3. Gerekli Evrakların Toplanması: Kimlik fotokopileri, evlilik cüzdanı ve protokol gibi temel belgeler toplanır.
 4. Dilekçe Yazımı: Avukatsız boşanma talebini içeren resmi bir dilekçe yazılır ve ilgili aile mahkemesine sunulur.
 5. Mahkeme Süreci: Mahkeme, başvuruyu inceledikten sonra eşlerin her ikisini de dinleyeceği bir duruşma tarihi belirler.
 6. Karar ve Kesinleşme: Mahkeme tarafından boşanma kararı verildiğinde, bu kararın kesinleşmesi beklenir ve böylece süreç tamamlanmış olur.

Avukatsız boşanma sürecinde, doğru ve eksiksiz bir şekilde ilerlenebilmesi için iyi bir hazırlık ve bilgi birikimi şarttır. Anlaşmalı boşanma ile ilgili tüm ayrıntıları netleştirmek ve işlemleri doğru yapabilmek için eşlerin tüm prosedürleri dikkatlice takip etmeleri ve gerekli olan belgelerde hata yapmamaları önemlidir. Boşanma süreci eşler arasındaki iletişim ve anlayışı gerektirdiğinden, her iki tarafın da son derece açık fikirli ve işbirliğine hazır olması beklenir. Bu sürecin sorunsuz ilerlemesi adına tarafların, boşanma kararı almalarından itibaren her detay üzerinde hassasiyetle durmaları ve mutabık kalmaları önerilir. Bu sebeple uzman bir boşanma avukatı ile çalışmak çok önemlidir.

Avukatsız Boşanma Şartları Nelerdir?

Avukatsız boşanma, tarafların karşılıklı anlaşma ve uyum içinde olduğu durumlarda ve resmi prosedürleri bireysel olarak yerine getirebileceklerinde tercih edilebilen bir süreçtir. Boşanma davasında usul kuralları mevcut olduğundan muhakkak bir avukattan destek alınması gerekmektedir. Söz konusu “boşanma” olduğunda, sürecin hızlı ve kolay ilerlemesi için belirli şartlar yerine getirilmelidir. İşte bu şartların önemlileri:

 • Karşılıklı Anlaşma Durumu: Tarafların, boşanma ve bu sürecin getireceği tüm sonuçlar konusunda anlaşmış olmaları gerekmektedir.
 • Madde Madde Mutabık Kalınmış Protokol: Mal paylaşımı, nafaka, varsa çocukların velayeti gibi konuların detaylı bir şekilde yazılı olarak belirlenmiş ve her iki tarafça kabul edilmiş olması şarttır.
 • İmzalı Boşanma Protokolü: Yukarıdaki maddelerin yer aldığı bir boşanma protokolü hazırlanmalı ve bu protokol her iki taraf tarafından da imzalanmalıdır.
 • Resmi Evrakların Tamamlanmış Olması: Nüfus kaydı gibi gerekli resmi belgeler tamamlanmalı ve boşanma dilekçesi eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

Bu şartlar sağlandığı zaman, boşanma için mahkemeye başvuru yapılabilmekte ve süreç başlatılabilmektedir. Ancak, tüm bu adımların titizlikle ve dikkatle atılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Boşanma süreci kolay gibi görünse de, herhangi bir yanlış anlaşılma ya da eksik bir belge, sürecin uzamasına veya daha karmaşık bir hâl almasına neden olabilir. Bu sebeple, boşanma sürecinde de her adımın, tüm şartların yerine getirildiğinden emin olarak atılması büyük önem taşımaktadır.

Avukatsız Boşanmada Gerekli Evraklar ve Dilekçe Hazırlığı

Avukatsız boşanma sürecini hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerletmek için gerekli evrakların eksiksiz ve doğru bir biçimde hazırlanması büyük önem taşır. Bu sebeple konusunda uzman bir avukattan destek almak şarttır. İşte boşanma işlemi için gereken temel belgeler ve dilekçe hazırlama aşamaları:

 1. Nüfus Cüzdanları: Eşlerin kimlik bilgilerinin yer aldığı nüfus cüzdanlarının fotokopileri gerekli.
 2. Evlilik Cüzdanı: Boşanma işleminin resmiyet kazanması için evlilik cüzdanının aslının ibraz edilmesi zorunludur.
 3. İkametgâh Belgesi: Eşlerin ikamet ettikleri yerle ilgili güncel bilgiler bu belgede bulunur.
 4. Varsa Çocukların Nüfus Kayıt Örneği: Velayet durumlarına ilişkin kararlar verilirken kullanılır.
 5. Mal Paylaşımı ve Nafaka Anlaşmaları: Eşler arasında yapılan mal paylaşımı ve/veya nafaka anlaşmalarının yazılı ve imzalı hali.
 6. Dört Adet Boşanma Dilekçesi: Mahkemeye sunulacak dilekçe, boşanma sürecinin en önemli parçalarından biridir ve eksiksiz doldurulmalıdır.

Dilekçe hazırlığı aşamasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, taleplerin açık ve net bir dil ile ifade edilmesidir. Boşanma sebepleri, velayet, mal paylaşımı, nafaka gibi konular, yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde dilekçede yer almalıdır. Ayrıca, tarafların ortaklaşa kaleme aldığı dilekçenin her iki taraf tarafından da imzalanması gerekmektedir.

Boşanma işlemi için bu belgelerin hazırlanması ve ilgili mahkemeye sunulması, sürecin başlaması için yeterlidir. Ancak unutulmamalıdır ki, belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanmış olması, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle evrak hazırlığı aşamasına gereken özen gösterilmelidir. Boşanma sürecinde yol gösterici olacak temel noktalar bu şekildedir.

Anlaşmalı Boşanma ve Avukatsız Başvuru Aşamaları

Anlaşmalı boşanma, evliliğin sonlandırılması sürecinde eşler arasında var olan tüm meselelerin karşılıklı anlaşmayla çözümlendiği ve bu anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanmasıyla resmiyet kazandığı bir boşanma türüdür. Boşanma, ise anlaşmalı boşanma kapsamında, her iki tarafın da avukat tutmadan boşanma işlemlerini yürüttükleri bir durumu ifade eder. Fakat bu durum hep tehlikeli hem de yapılmaması gereken bir durumdur. İşte bu süreci başarıyla tamamlamanın bazı aşamaları:

 • Karşılıklı Anlaşma: Eşlerin, boşanma şartları üzerinde tam bir mutabakat sağlamaları gerekmektedir. Bu anlaşma, mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka gibi tüm konuları kapsamalıdır.
 • Boşanma Protokolü: Anlaşmaya varılan şartlar detaylı bir şekilde yazılı bir boşanma protokolünde belirtilir. Bu protokolün her iki tarafça da imzalanması şarttır.
 • Dilekçe Hazırlığı: Avukatsız boşanma sürecinin hukuki zeminde yürütülebilmesi için boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır. Dilekçede, eşlerin kimlik bilgileri, evlilik ve boşanma talebi ile anlaşma şartları net bir şekilde ifade edilmelidir.
 • Mahkeme Süreci: Hazırlanan evraklarla birlikte eşler, ikametgahlarının bağlı olduğu Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunurlar. Mahkeme, dilekçeyi ve ekli belgeleri inceledikten sonra duruşma tarihi belirler.
 • Duruşmada Anlaşmanın Onayı: Duruşma günü eşler, anlaştıkları şartları mahkemeye sunarlar ve yargıç bu anlaşmayı değerlendirir. Eğer mahkeme, anlaşmayı yasalara uygun bulursa boşanma kararı verir.

Bu süreçte boşanma seçeneğini tercih edecek çiftler için belirtmek gerekir ki, her ne kadar avukatsız boşanma mümkün olsa da, bir hukuk uzmanından yardım almak, karşılaşabilecekleri hukuki problemlerin önüne geçebilir. Tüm aşamaların doğru ve eksiksiz yürütülmesi, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi adına kritik önem taşır.

Tek Celsede Boşanmak

Avukatsız Boşanmada En Çok Merak Edilenler

Boşanma süreci, birçok çift için karmaşık ve stresli olabilir. “Avukatsız boşanma” seçeneği, bazen bu süreci daha az maliyetli ve daha hızlı hale getirebilir. Ancak bu konuda sıkça sorulan sorular bulunmaktadır. İşte bunlardan bazıları ve yanıtları:

Avukatsız boşanma süreci ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma durumunda, avukatsız boşanma süreci genellikle 1 ila 3 ay arasında tamamlanabilir. Ancak tarafların anlaşmazlık yaşamaları durumunda süre uzayabilir.

Hangi durumlarda avukatsız boşanma mümkün olabilir?

Eğer taraflar arasında mal paylaşımı, nafaka, ve çocukların velayeti gibi konularda anlaşma sağlanmışsa avukatsız boşanma mümkündür. Fakat avukatsız boşanma kesinlikle önerilmemektedir. Taraflar hukuki bilgi bilmediğinden avukatsız dava açmaları halinde hak kayıpları yaşayacaklardır.

Avukatsız boşanma için hangi evraklar gereklidir?

– Nüfus cüzdanı fotokopileri
– Evlilik cüzdanı fotokopisi
– Anlaşmalı boşanma protokolü
– Boşanma dilekçesi

Avukatsız boşanmada çocuk velayeti nasıl kararlaştırılır?

Eğer çocuklar varsa, ebeveynler velayet konusunda anlaşmalı olduklarını ve çocukların menfaatlerine uygun bir düzenleme yaptıklarını mahkemeye beyan etmelidirler.

Avukatsız boşanma işlemleri nerede yapılır?

Şartların uygun olması halinde, avukatsız boşanma talebiyle doğrudan Aile Mahkemesine başvurulabilir.

Hem maddi hem de zaman tasarrufu sağlayabilen avukatsız boşanma, birçok kişi için uygun bir seçenek olabilir. Ancak her durumun kendine özgü koşulları olduğundan, sürecin her adımında dikkatli olmak ve gerekli evrakların eksiksiz hazırlanması önemlidir. Sürecin sorunsuz ilerlemesi ve tarafların haklarının korunması için anlaşma şartların net bir şekilde belirlenmesi ve bu şartlara uyulması gerekir.

Avukatsız Boşanma Durumunda Çocuk Velayeti ve Nafaka Konuları

Avukatsız boşanma kararı alındığında çiftlerin karşılaştığı önemli konulardan biri çocuk velayeti ve nafaka ödemeleridir. Avukatsız boşanma sürecinde bu iki ana konu hakkında anlaşma sağlanması, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için kritik bir önem taşır.

Çocuk Velayeti: Çocukların hangi ebeveynin yanında kalacağı ve onların eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı kararlaştırılmalıdır. Velayet konusunda yapılacak düzenlemeler şunları içerebilir:

 • Hangi ebeveynin ana velayet sahibi olacağı,
 • Çocuklarla ilişkinin sürdürülme biçimi (ziyaret günleri, tatiller vb.),
 • Acil durumlarda karar verme yetkisi.

Nafaka Ödemeleri: Nafaka ödemeleri, çocukların maddi ihtiyaçlarının karşılanması için genellikle geliri daha yüksek olan ebeveynden diğerine yapılan aylık ödemelerdir. Bu ödemelerin miktarı ve süresi konusunda anlaşma şarttır ve şu noktaları içermelidir:

 • Nafakanın aylık miktarı,
 • Ödeme planı ve süresi,
 • Tutarın neye göre belirlendiği ve güncellenme şartları.

Özellikle çocukların menfaatleri düşünülerek adil ve makul bir düzenleme yapılması gerekir. Eğer çiftler bu konularda anlaşabilirse, avukatsız boşanma süreci daha az maddi ve manevi yük getirecektir.

Anlaşmazlık durumunda ise çiftler mahkemenin atayacağı bir aile müşaviri veya çocuk psikolog aracılığı ile çocuğun menfaatleri doğrultusunda bir karar almada mahkemeye yardımcı olabilirler.

Nafaka ve velayet konularında anlaşmaya varılması, avukatsız boşanma sürecinin hızlandırılmasında ve çiftler arasında bir uzlaşma yaratılmasında önemli bir role sahiptir ve bu sayede her iki taraf için de boşanma işlemleri daha az zorlayıcı bir hal alabilir.

Avukatsız Boşanma İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Avukatsız boşanma süreci, çiftlerin hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağladığı düşünülen bir yöntem olsa da, yanlış yaptıklarında hak kayıpları yaşayacaklarından daha fazla maliyetli bir işlem meydana gelecektir. İşte bu süreçte göz önünde bulundurmanız gerekenler:

 • Evrakların Tam ve Doğru Olması: Avukatsız boşanma sürecinde tüm evrakların eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması büyük önem taşır. Evrakların yanlış veya eksik olması durumunda boşanma süreci uzayabilir veya işlemler askıya alınabilir.
 • Anlaşma Şartlarının Ayrıntılı Belirlenmesi: Taraflar arasında mal paylaşımı, çocuk velayeti ve nafaka gibi konuların önceden net bir şekilde anlaşılması ve karşılıklı mutabakata varılması önemlidir. Ancak bu, her iki tarafın da hukuki haklarından tam anlamıyla haberdar olmalarını gerektirir.
 • Bilgilendirme ve Araştırma: Avukat olmadan boşanma süreci yönetilirken, hukuki süreçlere dair yeterli bilgiye sahip olmak kazanılmış hakların korunabilmesi için kritik derecede önemlidir. Çiftlerin boşanma kanunları ve güncel değişiklikler hakkında detaylı araştırma yapmaları önerilir.
 • Zaman Yönetimi: Süreç avukatsız ilerletildiği için, dilekçe verme, duruşmalara katılma ve evrak takibi gibi işlemleri bizzat yürütmek gerekecektir. Bu nedenle zaman yönetimi önem kazanmaktadır.
 • Anlaşmazlık Durumunda Yol Haritası: Herhangi bir anlaşmazlık durumunda ne gibi adımların atılacağının önceden belirlenmesi gereklidir. Anlaşmalı boşanmanın avukatsız boşanma için en uygun metot olduğunu unutmamak gerekir.
 • Psikolojik Hazırlık: Avukatsız boşanma, tarafların psikolojik olarak bu süreci yürütmeye hazır olmalarını gerektirir. Stres ve duygusal yükün artabileceği bu dönemde, her iki tarafın da sağduyulu davranması önemlidir.

Avukatsız boşanma sürecini başarıyla tamamlamak için bu hususlara özellikle dikkat etmek, sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesine yardımcı olacaktır. Her zaman olduğu gibi, hukuki kararlarınızda doğru bilgiye ve gerektiğinde profesyonel yardıma başvurmak en sağlam yaklaşımdır.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Avukatsız Boşanmanın Avantajları ve Dezavantajları

Avukatsız boşanma eğer doğru şartlar altında ve karşılıklı anlayışla gerçekleşirse, çiftler için hem zaman hem de maliyet açısından oldukça avantajlı olabilir. Ancak, bu sürecin dezavantajları da göz ardı edilmemelidir.

Avantajlar:

 • Avukatsız boşanma davası açmanın bir avantajı yoktur. Boşanma davası ancak hukuki bilgi sahibi tarafından açılmalıdır. Aksi taktirde vakit ve nakit kaybı yaşanması muhtemeldir.

Dezavantajlar:

 • Hukuki Bilgi Eksikliği: Hukuk konusunda uzman olmayan kişiler, haklarını tam olarak bilemeyebilir ve koruyamayabilir.
 • Anlaşmazlık Riski: Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar kolaylıkla tırmanabilir ve avukatsız boşanma sürecini zora sokabilir.
 • Hatalı Evrak Hazırlama: Doğru evrak ve dilekçelerin hazırlanması konusunda tecrübesiz kişiler hatalar yapabilir, bu da sürecin uzamasına neden olabilir.

Avukatsız boşanma, özellikle anlaşmalı boşanma durumlarında ve tarafların birbiriyle uyumlu ve açık iletişim içinde olduğunda tercih edilebilir. Ancak yine de, herhangi bir hukuki işlemde olduğu gibi, avukatsız boşanmanın potansiyel riskleri ve karmaşıklıkları çiftler tarafından iyi anlaşılmalıdır. Bu nedenle, avukatsız boşanma süreçlerinde bile minimum seviyede hukuki danışmanlık almak birçok açıdan faydalı olabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Avukatsız boşanma süreci nasıl işler?

Avukatsız boşanma, anlaşmalı boşanma durumlarında mümkündür ve eşlerin boşanma konusunda hemfikir olmaları, tüm şartları karşılıklı olarak kabul etmeleri gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma için boşanma protokolü hazırlanır ve bu protokolde tarafların mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda anlaşmaya vardıkları maddeler yer alır. Eşler protokolü imzaladıktan sonra boşanma dilekçelerini ve diğer gerekli belgeleri ilgili aile mahkemesine sunarlar. Davanın mahkemede görülmesiyle ve hakimin şartları uygun bulması durumunda avukatsız boşanma gerçekleşir.

Herhangi bir durumda avukatsız boşanma mümkün müdür?

Hayır, avukatsız boşanma yalnızca anlaşmalı boşanma durumlarında mümkündür. Çekişmeli boşanma davalarında, tarafların çatışmalı konuları olduğu ve mahkemenin her bir konuda detaylı delillere ihtiyaç duyduğu durumlarda avukat tutmak zorunludur. Anlaşmalı boşanma esnasında bile karmaşık durumlar söz konusu olduğunda ya da tarafların haklarını tam olarak bilmedikleri durumlarda avukat yardımı almak çok önemlidir.

Boşanma protokolü nasıl hazırlanır?

Boşanma protokolü, tarafların boşanma şartları konusunda anlaşmaya vardıkları ve bu şartları yazılı olarak belirledikleri bir belgedir. Protokolde; tarafların kişisel bilgileri, mal paylaşımı, varsa çocukların velayeti, nafaka, tazminat gibi konular yer almalıdır. Tarafların her maddenin içeriği konusunda tam mutabakata varmaları ve karşılıklı rızaları ile protokol imzalanır. Protokol, mahkemede sunulacak boşanma dilekçesi ile birlikte dava dosyasına eklenir. Hazırolan protokolün her iki taraf için de adil ve hukuki ölçütlere uygun olması çok önemlidir.

Avukatsız boşanma için hangi belgeler gereklidir?

Avukatsız boşanma sürecinde sunulması gereken belgeler şunlardır:
– Doldurulmuş ve imzalanmış boşanma dilekçesi
Anlaşmalı boşanma protokolünün aslı ve fotokopisi
– Evlilik cüzdanının aslı ve fotokopisi
– Nüfus cüzdanı fotokopileri
– Var ise mal paylaşımı ve çocuklarla ilgili kararları destekleyen belgeler
– Adli sicil kaydı Bu belgeler, ilgili aile mahkemesine sunularak dava açılır. Dava dosyasına eklenmesi gereken diğer belgeler, özel durumlara göre değişebilir.

Mahkemede avukatsız boşanma duruşmasında neler yapılması gerekir?

Mahkeme tarafından belirlenen duruşma tarihinde her iki tarafın da hazır bulunması gerekir. Duruşmada hakim, tarafların anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan şartları ve tarafların niyetlerini kontrol eder. Taraflardan duruşmada sözlü olarak da anlaşmayı teyit etmeleri istenebilir. Hakimin anlaşma şartlarını uygun bulması ve tarafların boşanma konusunda halen anlaşmış olduklarını beyan etmeleri durumunda hakim boşanmayı onaylar ve karar verilir. Bu süreçte, duruşmada söylenmesi gerekenler veya takip edilmesi gereken durumlara dair bilgi almak için öncesinde hukuki danışmanlık almak faydalı olabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara