Çekişmeli Boşanmadan Vazgeçme Nasıl Yapılır?

Evlilik kurumunun sona ermesi, çiftler için en zorlu deneyimlerden biri olabilir. Fakat bazen, taraflar arasında görülen anlaşmazlıkların çözümlenmesi ve çekişmeli bir sürecin durdurulması ihtiyacı ortaya çıkar. “Çekişmeli Boşanmadan Vazgeçme” kararı, bu yolda atılacak en sağlam adımlardan biri olabilir. Bu kritik kararın nasıl ve hangi koşullarda alınabileceği üzerine odaklanırken, izlenmesi gereken süreçleri ve bu sürecin hukuksal çerçevesini ele alacağız. Özellikle uzlaşma yoluna gidilmesi durumunda nelerin beklenmesi gerektiğini ve çekişmeli boşanmadan nasıl sağlıklı bir şekilde vazgeçilebileceğini detaylı bir biçimde inceleneceğiz.

Çekişmeli Boşanma Nedir ve Nasıl İşler

Boşanma süreçleri, evli çiftler arasındaki anlaşmazlıkların çözüm yolu olarak karşımıza çıkabilir. Bunlar arasında en karmaşık olanlardan biri de şüphesiz “çekişmeli boşanma” sürecidir. Peki, çekişmeli boşanma nedir?

Çekişmeli boşanma, tarafların boşanma sebepleri ve bunların sonuçları üzerinde anlaşamadıkları, mal paylaşımından velayete, nafaka taleplerine kadar birçok konuda ihtilaf içeren boşanma türüdür. Bu süreç genellikle zaman alıcı ve duygusal olarak yıpratıcı olabilir.

İşleyişe gelince, çekişmeli boşanma davası, bir tarafın ilgili aile mahkemesine başvurmasıyla başlar. Bu aşamada, davanın açılabilmesi için bir boşanma sebebinin yasal olarak belirlenmesi gerekmektedir. Boşanma sebepleri arasında; şiddet, aldatma, terk etme gibi durumlar sayılabilir.

Çekişmeli boşanma süreci aşamaları şu şekilde işler:

 • Davanın açılması,
 • Tarafların iddia ve savunmalarını mahkeme önünde dile getirmeleri,
 • Delillerin toplanması ve tanık beyanlarının alınması,
 • Karar aşaması ve temyiz süreci.

Bu süreç içinde, “Çekişmeli Boşanmadan Vazgeçme” eğer taraflar arasında yeni bir uzlaşı sağlanırsa veya farklı nedenlerle geri adım atılırsa, gündeme gelebilir. Her iki tarafın da mutabık kalması ve çekişmeyi sonlandırmayı kabul etmeleri durumunda, çekişmeli boşanmadan vazgeçme süreci başlayabilir. Bu durum, davaya devam etmek yerine, daha hızlı ve daha az maliyetli olan “anlaşmalı boşanma” yoluna gidilmesine kapı aralayabilir.

Çekişmeli boşanmada, her iki tarafın da haklarını tam anlamıyla koruyabilmesi için detaylı ve dikkatli bir hukuki süreç izlenmesi önemlidir. Sürecin sağlıklı işleyebilmesi ve kişilerin hukuki hakları konusunda bilinçlenmesi adına, uzman bir avukata danışmak faydalı olacaktır.

Çekişmeli Boşanmadan Vazgeçme Süreci

Evliliğini bitirmeye karar vermiş çiftler için çekişmeli boşanma, duygusal ve maddi yönden zorlayıcı bir süreç olabilir. Böyle bir durumda, tarafların her biri, yaşanan anlaşmazlıkların çözümü için kendi haklarını agresif bir şekilde savunur. Ancak bazı durumlarda, çekişmeli boşanmadan vazgeçme kararı alabilirler ve bu, çekişmeli bir süreci uzlaşmayla sonlandırabilir.

Çekişmeli boşanmadan vazgeçme süreci, genellikle şu adımları içerir:

 1. Ortak Karar: Öncelikle, her iki tarafın da çekişmeli boşanmadan vazgeçme konusunda anlaşmaya varması gerekir.
 2. Avukatlarla İş Birliği: Çiftlerin avukatları, vazgeçme sürecinin hukuki prosedürlerini yönetir. Tarafların, vazgeçme kararını avukatlarına bildirmeleri önemlidir.
 3. Dava Dilekçesinin Geri Çekilmesi: Çekişmeli boşanma davası açılmışsa, şimdi dava dilekçesinin geri çekilmesi gerekebilir. Bu işlem için davanın açıldığı mahkemeye bir dilekçe sunulur.
 4. Mahkeme Sürecinin Durdurulması: Dilekçenin mahkemeye ulaşmasından sonra, hakim çekişmeli boşanma davasını durdurma kararı alabilir.
 5. Anlaşmalı Boşanma Yoluna Gitme: Çiftler, çekişmeli boşanmadan vazgeçip anlaşmalı boşanma yoluna yönelebilirler. Bu durumda, uyulması gereken belirli prosedürler vardır ve genelde daha az çekişmeli bir süreç izlenir.
 6. Uzlaşma ve Medeni İletişim: Çekişmeli boşanmadan vazgeçme sürecinde, taraflar arasında uzlaşma sağlanması ve medeni bir iletişim kurulması esastır.

Bu sürecin amacı, tarafların karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde yollarını ayırmalarını veya evliliklerini sürdürmeye devam etmelerini sağlamaktır. Ancak, özellikle hukuki ve duygusal karmaşıklığın söz konusu olduğu durumlarda profesyonel bir hukuk danışmanlığı almak her zaman iyi bir karardır.

Çekişmeli Boşanmadan Vazgeçerken Yapılması Gerekenler

Çekişmeli boşanmadan vazgeçme kararı, tarafların hayatında önemli bir değişiklik ve dönüşümün başlangıcıdır. Bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi ve ileride olası hukuki sorunların önüne geçebilmek için belirli adımların doğru bir şekilde atılması gerekir.

 • Tarafsız Bir Zemin Oluşturun: İlk olarak, tarafların tarafsız bir zeminde buluşup, açık bir iletişim kurmaları önemlidir. Bu iletişim, davanın konusunu ve çekişmeli noktalarını net bir şekilde anlamayı sağlayacaktır.
 • Avukatlarla Danışın: Çekişmeli boşanmadan vazgeçme kararı alınmadan önce, her iki tarafın da bağımsız olarak avukatlarıyla danışması önerilir. Avukatlar, yasal haklarınız ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda sizi bilgilendirecek ve koruyacaktır.
 • Dosyayı İnceleyin: Çekişmeli boşanma dosyasının içeriğini dikkatle inceleyin. Anlaşmazlık noktaları hangileri, bunlar nasıl çözülebilir gibi konulara odaklanın.
 • Uzlaşma Yollarını Araştırın: Bir sonraki adım, eğer mümkünse uzlaşmayı sağlayabilecek yolları araştırmak olmalıdır. Arabuluculuk gibi alternatif çözüm yolları bu aşamada devreye girebilir.
 • Resmi İşlemleri Takip Edin: Çekişmeli boşanmadan vazgeçme sürecinde gerekli resmi işlemlerin tamamlanması gerekir. Bu işlemler mahkeme tarafından belirlenecek ve avukatınız ile birlikte yürütülecektir.
 • Anlaşmayı Yazılı Hale Getirin: Uzlaşmaya varıldığında, tüm detayların yazılı bir anlaşmada belirtilmesi önemlidir. Bu, gelecekte olabilecek anlaşmazlıkları önlemek için önemli bir adımdır.

Çekişmeli boşanmadan vazgeçme süreci kendi içinde hassas ve karmaşık bir yapıya sahip olabilir. Bu nedenle, her adımı özenle ve dikkatlice atmaya, karşılıklı anlayış ve sabır göstermeye özen gösterilmelidir.

Çekişmeli Boşanma Davasını Durdurma Adımları

Çekişmeli boşanmadan vazgeçme kararı alındığında, bu kararın yasal süreçte nasıl işleneceği pek çok çift için önemli bir konudur. Davayı durdurma adımlarını atarken belirli yasal prosedürlerin takip edilmesi gerekmektedir. İşte çekişmeli boşanma davasını durdurmanın adımları:

 1. Karşılıklı Anlaşma: Eşler arasında çekişmeli boşanmadan vazgeçme konusunda tam bir mutabakatın sağlanması gerekir. Her iki tarafın da bu yönde irade beyan etmesi ve iş birliğine açık olması önem taşır.
 2. Avukatlarla İletişim: Eşler, boşanma davasını yürüten avukatlarıyla iletişime geçmeli ve çekişmeli boşanmadan vazgeçme niyetlerini bildirmelidirler.
 3. Dilekçe Hazırlama: Çekişmeli boşanma davasını durdurmak için mahkemeye sunulacak bir dilekçe hazırlanmalıdır. Bu dilekçede, çekişmeli boşanmadan vazgeçme kararının gerekçeleri ve eşlerin bu kararı karşılıklı olarak aldıkları belirtilmelidir.
 4. Mahkeme Süreci: Dilekçenin mahkemeye sunulması ve mahkemenin bu talebi değerlendirerek davanın durdurulması kararı vermesi gerekmektedir. Çoğu durumda mahkeme, eşlerin bu yöndeki iradelerini göz önünde bulundurarak davanın düşmesine karar verebilir.
 5. Yasal Takibat: Mahkemenin davanın düşürüldüğüne dair kararını takiben, gerekli resmi işlemlerin tamamlanması için sürecin avukatlar tarafından yakından takip edilmesi önemlidir.

Çoğu zaman, çekişmeli boşanmadan vazgeçme tercih edildiğinde eşler arasında ortak bir uzlaşma zemini bulunmaktadır. Bu adımlar, uzlaşmayı sağlamlaştırarak boşanma sürecinin daha barışçıl bir şekilde sonlandırılmasına yardımcı olabilir. Ancak, bu süreç hukuki danışmanlık gerektirdiğinden işlemler konusunda bir avukattan destek almak her zaman faydalı olacaktır.

hızlı boşanma

Vazgeçiş Sonrası Hukuki Süreç ve Uzlaşma Yolları

Çekişmeli boşanmadan vazgeçme kararı alan çiftler için izlenmesi gereken bazı hukuki süreçler ve uzlaşma yolları mevcuttur. Bu süreçler, tarafların birbirleriyle olan ilişkilerini düzeltmelerine ve daha huzurlu bir boşanma süreci geçirmelerine olanak sağlar. Peki bu süreçler nelerdir ve uzlaşma için hangi yollar tercih edilmelidir?

 • Ortak Karar: Vazgeçiş sonrası, tarafların boşanma konusunda ortak bir karar alması gerekmektedir. Bu aşamada, boşanmaktan vazgeçme nedenleri net bir şekilde masaya yatırılmalıdır.
 • Arabuluculuk: Tarafların anlaşmazlıklarını çözmek için arabuluculuk yoluna gitmeleri, çekişmeli boşanmadan vazgeçme sürecinin olumlu şekilde ilerlemesini destekleyebilir.
 • Hukuki Danışmanlık: Çekişmeli boşanmadan vazgeçme sürecinde hukuki danışmanlık almak, tarafların haklarının korunmasında ve sürecin sağlıklı ilerlemesinde kritik bir rol oynar.
 • Anlaşmalı Boşanmaya Geçiş: Vazgeçişin ardından çiftler, dava sürecini anlaşmalı boşanma olarak değiştirebilirler. Bu, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların en az düzeyde tutulduğu ve her iki tarafın da memnun kaldığı bir yoldur.

Bu süreçte, öncelikle, boşanma kararı konusunda net bir uzlaşıya varılmalıdır. Ardından, taraflar boşanma protokolü hazırlayarak tüm konuları netleştirmelidir. Mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda mutabık kalınmalı ve protokol hukuki danışmanlar eşliğinde imzalanmalıdır.

Çekişmeli boşanmadan vazgeçmenin ardından tarafların ilişkilerinde oluşabilecek pozitif değişimler, gelecekte benzer sorunlarla karşılaşmalarını önleyebilir. Ancak, bu süreç dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Uzman bir avukat eşliğinde, çekişmeli boşanmadan vazgeçme ve anlaşmalı boşanma süreçleri, taraflar için en doğru kararın alınmasını sağlayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Çekişmeli boşanma davasından nasıl vazgeçebilirim?

Çekişmeli boşanma davasından vazgeçmek için, her iki tarafın da rızası ve anlaşması gerekmektedir. Öncelikle bir avukatla görüşerek vazgeçme konusundaki niyetinizi belirtmelisiniz. Daha sonra, mahkemeye bir dilekçe sunarak davayı geri çekmek istediğinizi açıkça belirtmelisiniz. Mahkeme, her iki tarafın da bu konudaki rızasını doğruladıktan sonra davayı düşürme kararı verebilir.

Çekişmeli boşanma davasından vazgeçmek için hâkimin onayı gerekir mi?

Evet, çekişmeli boşanma davasından vazgeçmek istediğinizde, bu işlem mahkeme tarafından onaylanmalıdır. Her iki tarafın da anlaşmasıyla birlikte sunduğunuz dilekçe, mahkeme tarafından değerlendirilecek ve hâkimin verdiği kararla dava resmi olarak sonlandırılacaktır.

Çekişmeli boşanma davasından vazgeçildiğinde ödenen harçlar iade edilir mi?

Hayır, genellikle çekişmeli boşanma sürecinde ödenen harçlar, davadan vazgeçilmesi durumunda iade edilmez. Ancak bu, mahkemenin takdirine bağlı bir durumdur ve özel hallerde mahkeme farklı bir karar verebilir. Bu konuda en doğru ve güncel bilgiyi bir hukuk danışmanından alabilirsiniz.

Dava sırasında eşimin rızası olmadan çekişmeli boşanmadan vazgeçebilir miyim?

Hayır, çekişmeli boşanma davasından tek taraflı olarak vazgeçmek mümkün değildir. Vazgeçme kararı, her iki tarafın ortak rızası ile alınmalı ve mahkemeye bildirilmelidir. Aksi takdirde dava süreci devam edecektir.

Çekişmeli boşanma davasından vazgeçtikten sonra tekrar aynı sebeplerle dava açabilir miyim?

Evet, çekişmeli boşanma davasından vazgeçtikten sonra, eğer boşanma sebepleri devam ediyor veya yeniden ortaya çıkıyorsa, taraflar tekrar boşanma davası açabilirler. Vazgeçme işlemi, daha önceki dava sebeplerini ortadan kaldırmaz; sadece o anki dava sürecini sonlandırır. Ancak, yeni bir dava sürecinin gereksiz yere başlatılmaması için, önceki dava nedenleri ve sonradan oluşan durumlar iyi değerlendirilmelidir.

Yorum yapın

Hemen Ara