Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası Ne Zaman Açılır?

Kira sözleşmeleri kapsamında, tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası, hem kiracılar hem de mülk sahipleri için önem arz eden bir konudur. Bu bağlamda, tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası açma süreci, kira ilişkilerinde karşılaşılan sorunların çözümünde kritik bir role sahiptir. Bu yazımızda, tahliye taahhüdünün hukuki temellerini, tahliye davasının açılma şartlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, tahliye davası sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları ve bu süreçte alınması gereken adımları sizlerle paylaşacağız. Tahliye taahhüdüne ilişkin yargı kararlarının da inceleneceği bu rehber, tahliye davası sonrası yapılması gereken işlemlere dair önemli bilgiler sunacak.

Tahliye Taahhüdünün Hukuki Temelleri

Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye, kira ilişkisinde önemli bir yere sahiptir ve bu süreç, belirli hukuki temellere dayanmaktadır. Öncelikle, Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu, tahliye taahhüdü sürecinin ana çerçevesini belirler. Kiracı ve kiraya veren arasındaki anlaşma, tahliye taahhüdüne dayalı tahliye işleminin temel taşını oluşturur ve bu taahhüt genellikle kira sözleşmesi sırasında, taraflar arasında yapılan yazılı bir anlaşma ile formalize edilir.

Bu hukuki mekanizma, kiraya verenin, kira süresinin sonunda taşınmazın tahliyesini sağlamak amacıyla kiracıdan alınan bir güvencedir. Eğer kiracı, belirlenen süre sonunda mülkü tahliye etmezse, kiraya veren bu taahhüde dayanarak yasal yollara başvurabilir.

Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası sürecinin hukuki temelleri şunlardır:

 • Kiracının Taahhüdü: Kiracı, kira sözleşmesi bitiminde mülkü tahliye etmeyi taahhüt eder.
 • Hukuki Yaptırım: Kiracı taahhüdünü yerine getirmezse, kiraya veren, Borçlar Kanunu’nda belirtilen yasal yollara başvurabilir.
 • Tahliye Taahhüdü Sözleşmesi: Tahliye taahhüdü, genellikle kira sözleşmesine ek bir madde olarak yer alır veya ayrı bir taahhütname şeklinde düzenlenir.
 • Dava Açma Hakkı: Kiraya veren, kiracının taahhüdü yerine getirmemesi durumunda, tahliye davası açma hakkına sahiptir.

Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası süreci, tarafların haklarını korumayı amaçlayan yasal bir mekanizma olup, kiracı ve kiraya veren arasındaki ilişkide dengeli bir yapıyı teşvik eder. Bu süreç, her iki taraf için de çeşitli avantajlar sunar; kiraya veren, mülkünün zamanında boşaltılacağına dair bir güvence alırken, kiracı da kira süresinin sonunda, herhangi bir hukuki uyuşmazlık olmadan taşınmış olur.

Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davasının Açılma Şartları

Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası, kira ilişkilerinde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Kiracının, kiralanan taşınmazı belli bir tarihte boşaltacağına dair yazılı bir taahhütte bulunmasıyla ortaya çıkan bu süreç, belirli şartların oluşması halinde tahliye davası açma hakkını da beraberinde getirir. İşte bu şartlar:

 1. Geçerli Bir Tahliye Taahhütnamesi: Tahliye davası açabilmek için, öncelikle kira sözleşmesinin bir parçası olarak ya da ayrı bir belge şeklinde tanzim edilmiş, taraflarca imzalanmış geçerli bir tahliye taahhütnamesinin olması gereklidir.
 2. Taahhüt Edilen Tahliye Tarihinin Gelmiş Olması: Tahliye taahhüdünde belirtilen tarihin geçmiş olması gerekmektedir. Bu tarih gelmeden tahliye davası açılamaz.
 3. Kiracının Taşınmazı Boşaltmamış Olması: Taahhüt edilen tarihte kiracının taşınmazı boşaltmamış olması, tahliye davasının açılabilmesi için gerekli bir diğer önemli şarttır.
 4. İhtarname Gönderilmesi: Kiracıya, taahhüt edilen tahliye tarihinden sonra taşınmazı boşaltması için yasal bir ihtarname gönderilmesi ve bu ihtarnamenin kiracıya tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

Bu şartlar yerine getirildiğinde, tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası açma hakkı doğar. Bu dava, kiracının taşınmazı tahliye taahhüdüne aykırı olarak boşaltmaması durumunda, kiralayanın mülkiyet haklarını koruma altına almayı amaçlar. Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası, söz konusu sürecin yasal çerçevede hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesini sağlar, dolayısıyla kira sözleşmelerinde bu tür taahhütler büyük bir önem arz eder.

Kira Sözleşmelerinde Tahliye Taahhüdünün Önemi

Kira sözleşmeleri, kiracı ve mülk sahibi arasındaki anlaşmaların temelini oluşturur. Bu anlaşmaların en önemli unsurlarından biri, özellikle uzun vadeli kiralamalarda, “Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye davası” maddesidir. Bu madde, mülk sahibinin, kiracının taahhüt ettiği tarihte mülkü boşaltmasını sağlama konusundaki güvencesidir. Bu garantinin varlığı, kira sürecinin başarılı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için büyük önem taşımaktadır. İşte bu taahhüdün önemi:

 1. Anlaşmazlıkların Önlenmesi: Tahliye taahhüdü, kira süresinin sonunda mülkün boşaltılması gerektiğine dair net bir anlaşma sağlar, böylece taraflar arasında potansiyel anlaşmazlıkların önüne geçilir.
 2. Yasal Güvence: Mülk sahibi için bir yasal güvence sunar. Eğer kiracı, belirlenen tarihte mülkü boşaltmazsa, mülk sahibi, “Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye davası” davası açabilir. Bu durum, mülk sahibinin mülkü üzerindeki kontrolünü pekiştirir.
 3. Planlama Kolaylığı: Mülk sahipleri, mülklerinin ne zaman boşaltılacağını önceden bilerek, mülkü yeniden kiraya verme veya başka bir amaçla kullanma konusunda planlama yapabilirler.
 4. Mali Güvenlik: Kiracının taahhüt ettiği tarihte mülkü terk etmesi, mülk sahibinin mali planlaması için de önem taşır. Zamanında tahliye, mülkün boş kalmamasını ve sürekli gelir akışının sağlanmasını garantiler.

Tahliye taahhüdü, her iki taraf için de birçok avantaj sunar ve kira sözleşmelerinde mutlaka yer alması gereken kritik bir maddedir. Bu taahhüde dayalı tahliye, özellikle mülk sahibinin haklarını korumak ve kira sürecini sorunsuz bir şekilde yönetmek adına büyük bir önem arz eder. Taraflar, sözleşme imzalarken bu maddeye özellikle dikkat etmeli ve karşılıklı hak ve sorumlulukların açıkça tanımlandığından emin olmalıdır. “Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası” uygulaması, kira ilişkilerinin sağlıklı bir temel üstünde yürütülmesinde kilit bir rol oynar.

Tahliye Davası Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tahliye davası süreci, “Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası” davası dahil olmak üzere karmaşık ve dikkat gerektiren işlemler bütünüdür. Davanın başarıyla sonuçlanması için dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. İşte en önemlileri:

 • Hukuki Danışmanlık Alın: Öncelikle, bir avukattan hukuki danışmanlık almanız, sürecin profesyonel bir şekilde yönetilmesini sağlar. Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası hakkında hukuki detaylar ve süreler açısından hassasiyet gerektirir.
 • Dava Dilekçesinin Doğru Hazırlanması: Dava açarken, dava dilekçesinin doğru ve eksiksiz hazırlanması kritik bir öneme sahiptir. Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası talebinizi net bir şekilde ifade etmeli ve gereken tüm belgeleri dilekçenize eklemelisiniz.
 • Zamanında İşlem Yapılması: Tahliye davası sürecinde belirlenen sürelerde hareket etmek gereklidir. Kira sözleşmesi ve tahliye taahhüdüyle belirlenen tarihlerin dışında, dava süreçlerine ilişkin hukuki süreler de büyük önem taşır.
 • Tanık ve Delillerin Toplanması: Davanızı güçlendirecek tanık beyanları ve delillerin toplanması, davanın lehinize sonuçlanmasını sağlayabilir. Özellikle tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davasında, taahhüdün varlığı ve ihlal edilmesiyle ilgili somut deliller önem taşır.
 • Davanızı Takip Edin: Davanın her aşamasında aktif olmak ve avukatınızla sürekli iletişim halinde olmak, sürece hakim olmanızı ve olası aksaklıklara hızlı bir şekilde müdahale etmenizi sağlar.

Tahliye davası sürecinde yukarıda sayılan noktalara dikkat edilmesi, tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davasının başarıyla sonuçlanmasına katkıda bulunabilir. Her adımda hukuki destek almak ve dikkatli bir şekilde ilerlemek, sürecin lehinize sonuçlanmasını sağlayacak en önemli faktördür.

Tahliye Taahhüdüne İlişkin Yargıtay Kararları

Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası, kiracının kiralanan taşınmazı belirli bir tarihte boşaltma sözü vermesi ve bu sözünün hukuki bir belgeyle tesis edilmesi esasına dayanır. Bu tür tahliyeler, kira sözleşmesi süreçlerindeki anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Ancak, tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası, Yargıtay tarafından birtakım ölçütler çerçevesinde değerlendirilmekte ve bu değerlendirmeler, dava süreçlerindeki kararlar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.

Yargıtay kararlarında özellikle vurgulanan noktalar:

 • Taahhüdün Açık ve Anlaşılır Olması: Tahliye taahhüdünün, kiracının taşınmazı net bir tarihte boşaltacağını açıkça belirtmesi gerekmektedir. Belirsiz veya muğlak ifadeler içeren taahhütlerin yeterli olmadığı Yargıtay kararlarıyla pekiştirilmiştir.
 • Noter Tasdiki: Taahhütnamenin noter tarafından tasdik edilmiş olması, tahliye davasının sağlam temellere oturtulması açısından büyük önem arz etmektedir. Yargıtay, noter tasdikinin, taahhüdün ciddiyetini ve yasal geçerliliğini pekiştirdiğini belirtmiştir.
 • Kira Sözleşmesiyle Uyumu: Tahliye taahhüdünün, kira sözleşmesiyle uyumlu olması gerektiği Yargıtay kararlarında sıkça vurgulanan bir diğer husustur. Taşınmazın tahliyesi, kira sözleşmesinin şartları doğrultusunda gerçekleştirilmeli ve herhangi bir hak kaybına yol açmamalıdır.

Taahhüde dayalı tahliye davalarında Yargıtay’ın bu yönleri özellikle önemsemesi, davanın başarıyla sonuçlandırılabilmesi için dikkat edilmesi gereken önemli noktaları ortaya koymaktadır. Davacıların ve davalıların, bu kriterleri göz önünde bulundurarak hareket etmeleri, hem dava sürecinin sağlıklı ilerlemesini hem de adaletli bir sonuç alınmasını sağlayacaktır.

Tahliye Davası Sonrasında Yapılması Gereken İşlemler

Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası sonuçlandıktan sonra, kiracının mülkten ayrılması süreci başlar. Ancak, bu aşamada dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır. Bu süreç, hem mülk sahibi hem de kiracı için adil ve düzenli bir çıkışı sağlamak adına, yasal gereklilikleri ve iyi niyet kurallarını içermelidir.

 1. Teslim Alma Protokolü: Tahliye kararının uygulanmasını takiben, kiracının mülkü boşaltması gerekmektedir. Mülkün teslim alınması sırasında, varsa hasarlar ve mülkün genel durumu tespit edilmeli, bu durum bir teslim alma protokolü ile resmiyet kazanmalıdır.
 2. Tahliye Bildiriminin Yapılması: Tahliye kararı kesinleştikten sonra, kiracıya yasal yollarla bir tahliye bildirimi yapılmalıdır. Bu bildirim, tahliye sürecinin başladığını resmi olarak kiracıya duyurur.
 3. Eşyaların Taşınması: Kiracının eşyalarını taşıması için yeterli süre tanınmalı ve bu süre zarfında herhangi bir zorluk çıkarılmamalıdır. Taşınma işlemi tamamlandıktan sonra, mülk sahibi mülkü tekrar kontrol etmeli ve boş olduğundan emin olmalıdır.
 4. Depozitonun İadesi: Eğer kiracı mülkü sözleşme koşullarına uygun olarak teslim ederse, depozito iadesi yapılmalıdır. Mülkte herhangi bir hasar varsa, bu hasarın maliyeti depozitodan düşülerek kalan tutar kiracıya iade edilmelidir.
 5. Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi: Tahliye süreci tamamlandıktan sonra, kira sözleşmesinin sona erdirilmesi için gerekli yasal işlemler yapılmalıdır.
 6. Yeni Kiracı Bulma: Eğer mülk, yeniden kiraya verilecekse, mülk sahibi yeni bir kiracı bulma sürecini başlatmalıdır.

Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye süreci, yasalara uygun bir şekilde yönetildiğinde, hem mülk sahibi hem de kiracı için adil sonuçlar doğurur. Bu nedenle, tahliye davası sonrasında yapılması gereken işlemler, yasal süreçlerin doğru bir şekilde takip edilmesini ve tarafların haklarının korunmasını sağlar.

Daha detaylı bilgi için Mersin Kira Avukatı ziyaret edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye taahhüdü nedir?

Tahliye taahhüdü, kiracının kiraladığı taşınmazı belirli bir tarihte boşaltacağına dair kiralayan (mal sahibi) ile arasında yapılan yazılı bir anlaşmadır. Bu anlaşma genellikle noter onaylı olarak düzenlenir ve kiracının taahhüdünü yerine getirmediği takdirde, kiralayanın mahkemeye başvurarak tahliye davası açma hakkı doğar. Tahliye taahhütnamesi, kira ilişkisinin başında ya da sonradan her iki tarafın rızasıyla hazırlanabilir.

Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası ne zaman açılır?

Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası, kiracının taahhüt ettiği tarihte taşınmazı boşaltmadığı durumda, belirlenen tarihten sonra derhal açılabilir. Kiracının taahhüdü yerine getirmemesi durumunda, kiralayanın tahliye istemiyle dava açma hakkı doğar. Herhangi bir bekleyiş süresine gerek olmaksızın, taahhüt edilen tarih geçtikten hemen sonra mahkemeye başvurulabilir.

Tahliye taahhüdünün geçerli olması için gerekli şartlar nelerdir?

Tahliye taahhüdünün geçerli olması için öncelikle yazılı bir şekilde tanzim edilmiş olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra noter onayı gibi resmi bir yetkilendirme ile tasdiklenmesi de sıklıkla tercih edilir. Taahhüt, kiracı tarafından serbestçe verilmiş olmalı ve herhangi bir zorlama altında kalmadan yapılmış olmalıdır. Ayrıca, taahhüt edilen tahliye tarihini de açıkça içermelidir.

Tahliye taahhütnamesi noter onaylı olmak zorunda mıdır?

Tahliye taahhütnamesinin noter onaylı olması zorunlu değildir, ancak uygulamada bu, anlaşmanın resmiyet kazanması ve delil gücünün artırılması açısından tercih edilir. Noter onayı, ileride oluşabilecek uyuşmazlıklarda taahhüdün geçerliliğini ispatlamada önemli bir rol oynar.

Tahliye davası açmak için kiracının taahhüt dışında herhangi bir borcu olması gerekir mi?

Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası açmak için kiracının herhangi bir borcunun olması gerekmez. Bu tür bir dava, taahhüdü yerine getirmediği için doğrudan kiracının taahhüdüne bağlıdır. Kiracının kira borcu ya da başka bir yükümlülüğü ihlal etmesi bu davada esas teşkil etmez; yalnızca tahliye taahhüdünün ihlal edilmesi yeterlidir.

Yorum yapın

Hemen Ara