Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracının Tahliyesi Ne Kadar Sürer?

Kiralık mülklerde, hem ev sahipleri hem de kiracılar için en önemli konulardan biri olan “Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracının Tahliyesi” süreci, pek çok kişi için anlaşmazlık kaynağı olabilmektedir. Bu süreç, özellikle hukuki dayanakları, gereken belgeler ve tahliye sürecinin nasıl işlediğini kapsamlı bir şekilde anlamayı gerektirir. Kiracıyı tahliye etmek isteyen mülk sahipleri için hazırlanan bu blog yazısı, tahliye taahhütnamesinin ne olduğundan başlayarak, tahliye sürecinde karşılaşılabilecek sorunlara ve bu sorunların çözüm yollarına kadar geniş bir bilgi yelpazesi sunmaktadır.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracı ve mülk sahibi arasında imzalanan ve kiracının belirli bir tarihte kiralanan mülkten çıkacağını taahhüt ettiği yazılı bir anlaşmadır. Bu taahhütname, genellikle kiracının kira sözleşmesi süresinin sona ermesinden önce ya da kira süresi içinde mülkü boşaltma konusunda anlaşmaya varıldığında kullanılır. Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracının Tahliyesi süreci, kiracıların ve mülk sahiplerinin olası ihtilafları hızlı ve etkili bir şekilde çözümlemelerine olanak tanır.

Bu belge, mülk sahibinin mülkü yeniden kazanma ve kiracının taşınma planlarını netleştirme ihtiyacını karşılar. Aynı zamanda, her iki taraf için de hukuki güvence sağlar. Tahliye taahhütnamesi genellikle şu bilgileri içerir:

 • Kiracının ve mülk sahibinin adı ve iletişim bilgileri
 • Kiralanan mülkün adresi
 • Tahliye tarihi
 • Taraflar arasındaki diğer herhangi bir anlaşmazlığı çözme yöntemleri

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracının Tahliyesi süreci, söz konusu belgenin imzalanmasıyla başlar. Bu belge, karşılıklı anlaşma yoluyla hazırlanıp imzalandığından, taraflar arasında güven inşa etmeye ve süreci kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu nedenle, tahliye sürecini hem kiracı hem de mülk sahibi için adil ve sorunsuz kılmak amacıyla profesyonel bir şekilde hazırlanması önem taşımaktadır.

Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracının Tahliyesi Hukuki Dayanak

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi, Türk Hukuk sistemi içerisinde önemli bir yer tutar. Kiraya veren ile kiracı arasındaki sözleşmelerde sıklıkla karşılaşılan bu belge, tahliye sürecini kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Peki, bu taahhütnamenin hukuki dayanağı nedir?

Tahliye taahhütnamesi, Türk Borçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu dahilinde hukuki geçerliliğe sahiptir. Özellikle Türk Borçlar Kanunu’nun “Kiraya Verenin Tahliye Talebi” başlıklı maddeleri ve İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili hükümleri, tahliye taahhüdünün esaslarını belirler. Bu belge, kiracının belirli bir tarihte mülkü boşaltma konusunda kiraya verene karşı yasal bir taahhütte bulunduğunun resmi bir göstergesidir.

Hukuki Dayanakların Önemi:

 • Kiracı ve Kiraya Verenin Korunması: Kiracının taahhüt ettiği tarihe kadar mülkü boşaltmaması durumunda, kiraya verenin yasal yollara başvurabilmesi için bir temel sağlar. Aynı zamanda, kiracının taahhütname ile korunma hakkına da sahiptir.
 • Tahliye Sürecinin Hızlandırılması: Tahliye taahhütnamesi, tahliye sürecinin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesine olanak sağlar. Bu, her iki taraf için de zamandan tasarruf anlamına gelir.
 • Yasal Süreçlerin Kolaylaştırılması: Taahhütnamenin varlığı, mahkemelerde ve icra dairelerinde olası uyuşmazlıkların daha hızlı çözülmesine yardımcı olur.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi süreci, bu hukuki dayanaklar sayesinde hem kiracı hem de kiraya veren için daha güvenli ve öngörülebilir bir hale gelmektedir. Bu belgenin kullanımı, özellikle tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi, kira süresinin sona ermesinden sonra mülkün sorunsuz şekilde kiraya verene devredilmesini sağlar. Bu nedenle, kiracı ve kiraya veren arasındaki ilişkilerde bu belgenin önemi büyüktür ve hukuki süreçlerde sağladığı kolaylıklar göz ardı edilemez.

Tahliye Taahhütnamesi Süreci Nasıl İşler?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi sürecini anlamak, mülk sahipleri ve kiracılar için oldukça önemlidir. Bu süreç, belirli adımları ve hukuki prosedürleri içermekte olup, tarafların haklarını koruma altına alır. İşte tahliye taahhütnamesi sürecinin nasıl işlediğine dair ayrıntılı bir bakış:


 1. Tahliye Taahhütnamesinin Hazırlanması: Süreç, kiracı ile mülk sahibi arasında, kiracının belirlenen bir tarihte mülkü boşaltmayı taahhüt etmesiyle başlar. Bu doküman, her iki tarafın da haklarını koruyan yasal bir belgedir. 2. Noter Onayı: Tahliye taahhütnamesinin hukuki geçerliliğinin olması için noter onayından geçmesi gereklidir. Noter, belgenin her iki tarafça da anlaşılan şartlarla hazırlandığını ve imzalandığını onaylar. 3. Taahhütnamenin İhlali Durumunda: Eğer kiracı, taahhüt ettiği tarihte mülkü boşaltmazsa, mülk sahibi mahkemeye başvurarak tahliye işlemini başlatabilir. Bu durumda, tahliye taahhütnamesi, mahkemede kesin ve tartışmasız bir delil olarak kabul edilir. 4. Mahkeme Süreci: Tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi için başlatılan mahkeme süreci, genellikle hızlı bir şekilde sonuçlanır. Taahhütnamenin varlığı, davayı lehine çözümlemekte büyük bir rol oynar. 5. Tahliye İşleminin Tamamlanması: Mahkeme, kiracının tahliyesine karar verdiğinde, ilgili yasal prosedürler işletilir ve kiracı mülkü boşaltmak zorunda kalır.


Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracının Tahliyesi süreci, doğru ve dikkatli bir şekilde yönetildiğinde, mülk sahipleri için etkili ve hızlı bir çözüm sunar. Bu nedenle, tarafların sürecin her aşamasında dikkatli hareket etmeleri ve gerektiğinde profesyonel hukuki yardım almaları tavsiye edilir.

Kiracının Tahliyesi İçin Gerekli Belgeler

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi sürecinin başarılı bir şekilde ilerleyebilmesi için gerekli olan belgeler, sürecin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Bu belgeler, hem kiracı hem de kiraya veren tarafından dikkatlice hazırlanmalı ve sürecin her aşamasında yanlarında bulundurulmalıdır.

1. Tahliye Taahhütnamesi: Tahliye taahhütnamesi, kiraya veren ile kiracı arasında, kiracının belirli bir tarihte mülkü boşaltma konusunda mutabık kaldıkları yazılı bir anlaşmadır. Bu belge, tahliye sürecinin temelini oluşturur.

2. Kira Kontratı: Kiracının mülkü hangi şartlar altında kiraladığını ve sözleşmenin detaylarını içeren kira sözleşmesidir. Kira kontratının bir kopyası, tahliye işlemleri sırasında ibraz edilmelidir.

3. İhtarname: Eğer kiracı kira ödemelerinde gecikmişse veya kira sözleşmesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemişse, kiraya veren tarafından gönderilen yazılı ihtarname, tahliye sürecinde önemli bir belgedir.

4. Kimlik Belgeleri: Hem kiracının hem de kiraya verenin kimlik belgelerinin fotokopileri gereklidir. Bu, her iki tarafın da kimliğinin teyit edilmesi için önemlidir.

5. Mülkün Durumunu Gösteren Fotoğraf ve/veya Video Kayıtları: Kiracının tahliye edilmesi sürecinde, mülkün mevcut durumunu belgelemek adına çekilmiş fotoğraf ve video kayıtları da sunulmalıdır. Bu belgeler, olası bir hasar tespiti ve gelecekteki anlaşmazlıkların önlenmesi açısından değerlidir.

Kiracının tahliyesi sürecinde bu belgelerin hazırlanması ve doğru bir şekilde sunulması, işlemlerin hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu nedenle, tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi sürecine girmeden önce, tüm belgelerin eksiksiz ve güncel olarak hazırlanması gerekmektedir.

Kiracının Tahliyesi Ne Kadar Sürede Gerçekleşir?

“Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracının Tahliyesi” süreci, pek çok değişken faktöre bağlı olarak farklı sürelerde tamamlanabilir. Bu sürecin ne kadar süreceği genellikle tahliye taahhütnamesinin imzalanması, kiracının durumuna ve mahkeme süreçlerinin işleyişine bağlıdır. Aşağıda, tahliye sürecinin ne kadar sürebileceğini etkileyen faktörlere ve genel bir süreç zaman çizelgesine yer verilmektedir.

Anahtar Faktörler

 1. Taahhütnamenin İmzalanması: Kiracı, tahliye taahhütnamesini imzaladığı an süreç resmen başlar.
 2. Kiracının İtirazı: Kiracının taahhütnamedeki şartlara itiraz etmesi durumunda, süreç uzayabilir.
 3. Mahkeme Süreçleri: Herhangi bir mahkeme sürecinin başlaması ve ilgili kararın çıkması zaman alır.

Süreç Zaman Çizelgesi

AşamaTahmini Süre
Taahhütnamenin İmzalanmasıHemen
İhtarname Gönderimi ve İtiraz Süreci1-2 Hafta
Dava Aşaması (Gerekirse)3-6 Ay
Nihai TahliyeDava sonrası 1-4 Hafta

Bu süreçte dikkate alınması gereken önemli nokta, tahliye sürecinin yasal prosedürlere ve karşılıklı anlaşma durumuna göre hızlandırılabilmesi veya uzayabilmesidir. “Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracının Tahliyesi” süreci genellikle birkaç ay içerisinde sonuçlanmakla birlikte, karşılaşılabilecek muhtemel itirazlar ve yasal prosedürler sürecin uzamasına sebep olabilir. Kiracı ve mülk sahibi arasında iyi bir iletişim ve anlaşma, sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlayabilir. Kiracının tahliyesi, yasal zorunluluklar ve adil bir süreç gözetilerek yapılmalıdır.

Tahliye Sürecinde Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözümleri

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi süreci, genellikle belirli bir düzen içinde yürütülse de, çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir. Bu bölümde bu sorunları ve çözüm yollarını ele alacağız.

Kiracının Tahliyesini Reddetmesi

 • Sorun: Kiracının, tahliye taahhütnamesi aracılığıyla bildirilen tahliye talebini reddetmesi.
 • Çözüm: Eğer kiracı tahliye taahhütnamesini imzalamış ve belirlenen tarihe kadar taşınmamışsa, mal sahibi, avukatı aracılığıyla yasal işlem başlatabilir. Bu durumda, mahkemenin kararına göre tahliye işlemi gerçekleşir.

Tahliye Sürecinin Uzaması

 • Sorun: Yargılama süreçlerinin uzaması nedeniyle tahliye işleminin beklenenden daha fazla zaman alması.
 • Çözüm: Bu durumla karşılaşıldığında, mal sahibinin sabırlı olması ve avukatı aracılığıyla süreci dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Yargı süreçleri bazen beklenenden uzun sürebilir, fakat “Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracının Tahliyesi” için verilmiş bir taahhüt bulunduğundan, sonunda tahliye gerçekleşecektir.

Kiracının Mülkte Zarar Vermesi

 • Sorun: Tahliye sürecinde kiracının, mülke kasıtlı olarak zarar vermesi.
 • Çözüm: Bu tip bir durumda, mal sahibi, mülkteki zararın tespiti için derhal bir tespit tutanağı hazırlamalı ve konuyu yasal yollarla takip etmelidir. Kiracıya karşı maddi tazminat davası açılabilir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

 • Sorun: Kiracı ile mal sahibi arasında, tahliye süreci veya koşulları konusunda anlaşmazlık yaşanması.
 • Çözüm: Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için, öncelikle diyalog ve müzakere yollarının denemesi önerilir. Eğer bu yollarla çözüm bulunamazsa, arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözümleri veya yargı yoluyla hak arama sürecine gidilebilir.

“Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracının Tahliyesi” sürecinde karşılaşılan bu sorunlar, doğru adımların atılmasıyla çözülebilir. Her durumda, sabırlı olmak ve hukuki yollara başvurmak önemlidir. Mal sahipleri, süreci hızlandırmak ve olası sorunları minimalize etmek için bir avukatla çalışmayı düşünebilir.

Daha detaylı bilgi için Mersin Kira Avukatı ziyaret edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye taahhütnamesi nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin imzalanması sırasında ya da sonrasında kiracının belli bir tarihte kiralanmış olan gayrimenkulden çıkacağına dair kiralayana vermiş olduğu yazılı taahhüttür. Bu belge, kiracının taşınma niyetini resmi bir şekilde ifade eder ve tahliye sürecinin kanuni bir dayanağını oluşturur.

Kiracı tahliye taahhütnamesini imzaladığında tahliye süreci ne kadar sürer?

Kiracı, tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihte taşınmakla yükümlüdür. Ancak, kiracı taahhüt ettiği tarihte taşınmazsa, kiralayan tahliye işlemini başlatmak için hukuki yollara başvurabilir. Kiracının taşınmama durumunda, mahkeme süreci ve icra işlemleri dahil olmak üzere tahliye işleminin tamamlanması genellikle birkaç ay sürebilir. Ancak, bu süreç her dava için farklılık gösterir ve bazı durumlarda daha uzun sürebilir.

Tahliye taahhütnamesi olmadan kiracıyı tahliye etmek mümkün mü?

Evet, mümkündür ancak bu durum daha karmaşık hukuki süreçler gerektirebilir. Kiracının kira sözleşmesini ihlal etmesi (örneğin, kira ödememek veya mülke zarar vermek gibi) ya da kira sözleşmesinin bitimi gibi durumlarda, kiralayanın mahkemeye başvurarak tahliye kararı alması gerekir. Tahliye taahhütnamesine sahip olmak bu süreci kolaylaştırsa da, kiralayanın yasal hakları kiracıyı kira sözleşmesinin şartlarına uymaya zorlamak için kullanılabilir.

Tahliye taahhütnamesi geçerliliğini yitirir mi?

Tahliye taahhütnamesinin geçerliliği, taahhütnamenin içeriğine ve imzalandığı tarihe bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genellikle, taahhütnamede belirtilen tahliye tarihine kadar geçerli kabul edilir. Ancak, belirli bir süre için geçerli olacağı da taahhütname içinde ayrıca belirtilebilir. Eğer kiracı ve kiralayan arasında anlaşma değişikliği olursa ya da mahkeme tarafından yeni bir karar alınırsa, taahhütnamenin geçerliliği etkilenebilir.

Tahliye taahhütname sürecinde kiracı haklarını nasıl koruyabilir?

Kiracı, çeşitli yollarla haklarını koruyabilir. Öncelikle, tahliye taahhütnamesini imzalamadan önce kira sözleşmesinin şartlarını ve taahhütname içeriğini dikkatlice incelemelidir. Yine, herhangi bir baskı veya zorlama altında imza atmamış olmalıdır. Ayrıca, taşınma tarihi ve koşullarının makul ve gerçekçi olduğundan emin olmalıdır. Eğer taşınma sürecinde bir problem yaşanırsa, kiracı bir avukata danışarak ya da tüketici hakları dernekleri gibi kuruluşlardan yardım alarak haklarını arayabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara