Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye Nasıl Yapılır?

Kiracı ve mülk sahibi arasındaki ilişkilerde, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda tahliye sürecinin başlatılması gerekebilmektedir. Bu süreçte, birçok kişinin başvurduğu yöntemlerden biri de “Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye” yöntemidir. Bu yöntem, taraflar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olan yasal bir belge olarak karşımıza çıkar. Blog yazımızda, tahliye taahhütnamesinin anlamı, önemi, hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gerekenler, tahliye sürecinin nasıl başlatılacağı, itiraz ve yargı süreçleri, tahliye işleminin gerçekleşmesi ve sonrasında yapılması gerekenlere dair detaylı bilgiler sunacağız.

Tahliye Taahhütnamesinin Anlamı ve Önemi

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye, kiracının kiralanan taşınmazı belirli bir tarihte boşaltma konusunda kiraya verene yazılı olarak verdiği taahhüttür. Bu prosedür, kira ilişkilerinde sıkça karşılaşılan tahliye süreçlerinin yasal ve düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Tahliye Taahhütnamesi, taraflar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkları önlemesi ve kira sürecinin adil bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlaması açısından büyük önem taşır.

Tahliye Taahhütnamesinin Özellikleri:

 • Yazılı Olması: Taahhütname, geçerliliğini koruması için yazılı bir belge şeklinde olmalıdır.
 • Belirli Bir Tahliye Tarihi İçermesi: Taahhütname, kiracının taşınmazı ne zaman boşaltacağını açıkça belirtmelidir.
 • Karşılıklı Anlaşmayı Temsil Etmesi: Hem kiracı hem de kiraya veren tarafından imzalanarak karşılıklı anlaşmanın bir göstergesi olmalıdır.

Tahliye Taahhütnamesinin Avantajları:

 • Anlaşmazlıkların Önlenmesi: Yazılı anlaşma sayesinde tarafların hakları korunur ve gelecekteki anlaşmazlıklar önlenmiş olur.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye süreci, kiralama ilişkisinde meydana gelebilecek tahliye ihtilaflarının daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesini sağlar.
 • Yasal Güvence: Taahhütname, tarafların anlaşmasını yasal bir çerçeveye oturtur ve hukuki süreçlerde delil olarak kullanılabilir.

Sonuç olarak, tahliye taahhütnamesi, kira ilişkilerinde karşılaşılan tahliye sorunlarının çözümünde temel bir rol oynar. Kiraya veren ve kiracılar arasında adil bir anlaşmazlık çözüm mekanizması sağlar. Bu nedenle, kira sözleşmeleri yapılırken Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye sürecinin dikkatle planlanması ve uygulanması önemlidir.

Tahliye Taahhütnamesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye, kiralanan mülkten kiracının çıkışını sağlamak için hukuki bir yöntemdir. Kiraya veren ve kiracının bu süreci sorunsuz bir şekilde yönetebilmesi için taahhütnamenin doğru ve eksiksiz hazırlanması büyük önem taşır. İşte tahliye taahhütnamesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar:

 • Net ve Anlaşılır Dil: Taahhütnamenin her iki taraf tarafından da kolayca anlaşılabilmesi için net ve sade bir dil kullanılmalıdır.
 • Tarafların Kimlik Bilgileri: Kiraya veren ve kiracının tam adı, TC kimlik numarası ve adres gibi temel kimlik bilgileri açıkça belirtilmelidir.
 • Mülkün Detayları: Tahliye edilecek mülkün adresi, türü (daire, iş yeri vs.) gibi detayları eksiksiz şekilde yer almalıdır.
 • Tahliye Tarihi: Kiracının mülkü boşaltacağı net tarih yazılmalıdır. Bu tarih, her iki tarafça da kabul edilen gerçekçi bir zaman olmalıdır.
 • İmza: Taahhütnamenin hukuki geçerliliği için kiraya veren ve kiracının imzaları bulunmalıdır.

Örnek:

BölümAçıklama
Kimlik BilgileriKiracı ve kiraya verenin tam adı, adresi, TC kimlik numarası.
Mülk BilgileriTahliye edilecek mülkün adresi, mülk türü.
Tahliye TarihiKiracının mülkü ne zaman boşaltacağı.
İmzaHer iki tarafın da imzası.

Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye süreci, kiraya veren ile kiracı arasındaki anlaşmazlıkları hızlı ve etkili bir şekilde çözebilir. Ancak, taahhütnamenin hukuki olarak geçerli ve yürürlükte olabilmesi için yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bu, hem kiraya verenin mülkünü zamanında geri almasını sağlar hem de kiracının haklarını korur.

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye Sürecinin Başlatılması

Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye süreci, kiracı ve mülk sahibi arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözülmesinde etkili bir yöntemdir. Bu sürecin doğru bir şekilde başlatılması, tarafların hukuki haklarını koruması açısından büyük önem taşımaktadır. İşte tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye sürecinin başlatılmasında izlenmesi gereken adımlar:

1. Tahliye Taahhütnamesinin Hazırlanması:
Tahliye sürecinin başlaması için öncelikle net ve anlaşılır bir tahliye taahhütnamesi hazırlanmalıdır. Taahhütname, kira sözleşmesinin şartlarına uygun olarak ve tarafların anlaşmasıyla oluşturulmalıdır.

2. Noter Onayı:
Hazırlanan tahliye taahhütnamesinin hukuki geçerlilik kazanması için noter onayından geçmesi gerekmektedir. Noter onayı, taahhütnamenin taraflarca kabul edildiğini ve imza altına alındığını teyit eder.

3. Tahliye İhtarının Gönderilmesi:
Taahhütnamenin noter onayını almasının ardından, mülk sahibi tarafından kiracıya bir tahliye ihtarnamesi gönderilir. Bu ihtarname, kiracıya tahliye için verilen süreyi ve tahliyenin nedenini açıkça belirtmelidir.

4. Tahliye Süresinin Beklenmesi:
Tahliye ihtarnamesinde belirtilen süre, genellikle taahhütnamede kararlaştırılan tahliye tarihine kadar olan zaman dilimidir. Bu süre içerisinde kiracının mülkü boşaltması beklenir.

5. Tahliyenin Gerçekleştirilmesi:
Kiracı, ihtarname ile verilen süre içinde mülkü boşaltmazsa, mülk sahibi hukuki yollara başvurarak tahliye işlemini gerçekleştirebilir. Bu süreçte, mahkemeden tahliye kararı alınması gerekebilir.

Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye sürecinin başlatılması, mülk sahipleri için güvence oluştururken, kiracıların da hukuki süreçlerde bilinçlenmesini sağlar. Tarafların haklarını korumak adına yapılan bu anlaşma, olası uyuşmazlıkların adil bir şekilde çözülmesine imkan tanır. Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye süreci, hukuki prosedürleri takip ederek ve yerine getirerek uygulanmalıdır.

Tahliye Taahhütnamesine İtiraz ve Yargı Süreci

Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye sürecinde kira sözleşmesinin sona ermesi ve mülk sahibinin mülkü geri almak istemesi durumunda, kiracının bu duruma itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Kiracı, tahliye taahhütnamesine çeşitli sebeplerle itiraz edebilir. Bu itirazlar genellikle tahliye kararının haksız veya usulsüz olduğu yönündedir. İtiraz, tahliye işleminin durdurulması veya iptal edilmesi talebiyle yargı mercilerine başvurularak yapılır.

İtiraz Süreci Nasıl İşler?

 1. İtiraz Dilekçesinin Hazırlanması: Kiracı, tahliye taahhütnamesine itirazını içeren bir dilekçeyi, ilgili mahkemeye sunmalıdır. Dilekçede, itirazın gerekçeleri açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
 2. Yargı Sürecinin Başlaması: Mahkeme, dilekçeyi inceleyerek yargı sürecini başlatır. Bu süreç, duruşmalar ve delil sunma aşamalarını içerir.
 3. Karar Aşaması: Mahkeme, sunulan deliller ve argümanlar ışığında bir karar verir. Kiracının itirazının kabul edilmesi durumunda, tahliye işlemi durdurulur veya iptal edilir.

Yargı Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Zamanında İtiraz: Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye kararına itiraz etmek için belirli bir süre vardır. Bu süre içerisinde itirazın yapılması gerekmektedir.
 • Doğru Merci: İtirazın doğru yargı merciine yapılması önemlidir. Genellikle bu, tahliye kararının verildiği mahkeme olacaktır.
 • Deliller: İtirazın desteklenmesi için gerekli delillerin toplanması ve mahkemeye sunulması kritik öneme sahiptir.

Kiracıların tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye sürecine itiraz etmeleri, söz konusu tahliyenin adil ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamada önemli bir adımdır. Ancak, bu süreç hukuki bilgi ve hazırlık gerektirdiğinden, bir avukatla çalışmak genellikle en iyi yaklaşımdır.

Tahliye İşleminin Gerçekleşmesi ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye işlemi gerçekleştikten sonra, kiracı ve mülk sahibi için yapılması gereken bir dizi işlem bulunmaktadır. Bu süreç, hem mülk sahibinin hem de kiracının haklarını korumayı amaçlar. İşte tahliye sonrası dikkate alınması gerekenler:


 • Teslim Alınan Mülkün Kontrolü: Tahliye sonrası, mülk sahibi, mülkün durumunu detaylıca kontrol etmelidir. Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye sırasında, mülkün zarar görmüş olma ihtimaline karşın bu kontrol büyük önem taşır. • Zarar Tespiti ve Tazminat: Eğer mülk zarar görmüşse, bu durumun belgelenmesi ve tazminatın tahsil edilebilmesi için gerekli işlemlerin başlatılması gerekir. Zararın boyutuna göre, mülk sahibi gerekli tazminatı talep edebilir. • Kira Kontratının Sonlandırılması: Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye gerçekleştikten sonra, kira kontratının resmi olarak sonlandırılması ve tarafların kontratla ilgili herhangi bir yükümlülük altında olmadığının teyit edilmesi önemlidir. • Depozitonun İadesi: Eğer kiracıdan depozito alınmışsa ve mülk herhangi bir zarar görmemişse, bu depozitonun kiracıya iade edilmesi gerekmektedir. Zarar varsa, gerekli kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarın iadesi yapılmalıdır. • Son Okuma Belgelerinin Hazırlanması: Su, elektrik, doğalgaz gibi abonelikler için son okuma yapılmalı ve abonelikler, tahliye edilen kiracının üzerinden çıkarılarak mülk sahibi veya yeni kiracının üzerine alınmalıdır. • Resmi Kurumlarla İletişim: Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye sonrasında, mülk sahibi emlak vergisi, çöp vergisi gibi konularda güncelleme yapmak üzere ilgili belediye veya resmi kurumlarla iletişime geçmelidir.


Bu aşamalar, tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye sonrası, hem mülk sahibinin hem de kiracının karşılaşabileceği olası sorunların önüne geçmek için önemlidir. Her iki tarafın da haklarını koruyup, süreci sorunsuz şekilde tamamlamaları açısından bu adımların dikkatle uygulanması gerekmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye sürecinde karşılaşılan sıkça sorulan sorular ve bunlara verilebilecek cevaplar, sürecin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. İşte bu bağlamda merak edilen bazı önemli konular:


 • Tahliye Taahhütnamesi Nedir?
  Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte kiralanan taşınmazı boşaltacağını taahhüt ettiği yazılı bir belgedir. Bu belge, tahliye sürecinin hukuki temelini oluşturur. • Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanır?
  Tahliye taahhütnamesi, kiracı ve mülk sahibi arasında karşılıklı anlaşma sonucu hazırlanabilir. Ancak, tarafların haklarını koruyacak şekilde profesyonel hukuki yardım alınması önerilir. • Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye İşlemi Ne Kadar Sürer?
  Bu süreç, taahhütnamenin imzalandığı tarih ve tahliye taahhüdünün içeriğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak, tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye işlemleri genellikle daha hızlı sonuçlanır. • Tahliye Taahhütnamesine Karşı İtiraz Edilebilir mi?
  Evet, tahliye taahhütnamesine karşı itiraz edilebilir; ancak, itirazın geçerli bir hukuki dayanağı olması gerekir. Bu durumda, konu yargıya taşınabilir ve mahkeme süreci işleyebilir. • Tahliye Taahhütnamesinin Feshedilmesi Mümkün müdür?
  Taraflar arasında yeni bir anlaşmaya varılması halinde ve her iki tarafın da rızasıyla tahliye taahhütnamesi feshedilebilir. Ancak, bu durumda da hukuki prosedürlerin takip edilmesi önem taşır.


Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye süreci, kiracı ve mülk sahibi arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek için etkili bir yöntem olabilir. Bu süreçte, her iki tarafın da haklarının korunabilmesi için hukuki destek alınması faydalı olacaktır. Kurallara uygun hazırlanmış bir tahliye taahhütnamesi, tahliye işleminin adil ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Daha detaylı bilgi için Mersin Kira Avukatı ziyaret edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye taahhütnamesi nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte kiralamış olduğu gayrimenkulü boşaltacağına ve tahliye edeceğine dair yazılı ve şekli şartlara uygun olarak hazırlanmış bir taahhüttür. Bu belge genellikle kira sözleşmesi sırasında ya da sözleşme sürecinde düzenlenir ve kiracının taahhüt ettiği tarihte mülkü terk edeceğini garanti altına alır.

Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye işlemi nasıl yapılır?

Tahliye taahhütnamesi üzerine tahliye işlemi, kiracının taahhüt ettiği tarihte gayrimenkulu boşaltmaması durumunda devreye girer. Kiraya veren veya mülk sahibi, taahhütnameye istinaden öncelikle kiracıya tahliye için gönüllü olarak ayrılması yönünde bir ihtarname gönderir. İhtardan sonra da kiracı tahliye etmezse, kiraya veren tahliye taahhütnamesini delil olarak sunarak icra müdürlüğüne başvurur ve yasal tahliye sürecini başlatır. İcra müdürlüğü, işlemleri tamamladıktan sonra mülkün tahliyesini sağlar.

Tahliye taahhütnamesi olmadan tahliye işlemi yapılabilir mi?

Evet, tahliye taahhütnamesi olmadan da tahliye işlemi yapılabilir ancak bu durumda kiraya verenin tahliye talebinin yasal dayanağını kanıtlaması gerekmektedir. Kiraya veren, kira süresinin sona erdiğini, kira bedelinin ödenmediğini veya diğer ihlalleri mahkemeye delil olarak sunarak yasal yollardan tahliye davası açabilir. Ancak bu süreç tahliye taahhütnamesine dayalı tahliyeye göre genellikle daha uzun sürer ve daha karmaşıktır.

Tahliye taahhütnamesi kiracı tarafından imzalanmak zorunda mıdır?

Hayır, tahliye taahhütnamesi kiracı tarafından imzalanması zorunlu bir belge değildir. Ancak kiracı, kira sözleşmesini imzalarken ya da kiralama sürecinde böyle bir belgeyi imzalamayı kabul edebilir. Bu, daha sonra olası bir tahliye durumunda kiraya verenin işini kolaylaştırır ve yasal süreçlerde delil olarak kullanılabilir. Kiracının imzalaması ile taraflar arasında ek bir güven tesis edilmiş olur.

Tahliye taahhütnamesi delil olarak yeterli midir?

Evet, tahliye taahhütnamesi yasal olarak geçerli bir delildir ve kiracının tahliye taahhüdünü ispatlamak için mahkeme ve icra müdürlüğünde yeterli kabul edilir. Ancak, taahhütname geçerli ve usulüne uygun hazırlanmış olmalıdır. Ayrıca, tahliye işlemi sırasında herhangi bir haksızlık veya usulsüzlük olmamasına dikkat edilmesi gerekir. Taahhütnamede belirtilen tarih ve şartların açık ve net olması, tahliye sürecinin yasalara uygun şekilde tamamlanmasında önemlidir.

Yorum yapın

Hemen Ara