Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi

Rusya’da alınan boşanma kararlarının Türkiye’de tanıma ve tenfizi süreci, birçok kişi için karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Bu süreç, uluslararası hukuk normları ve iki ülke arasındaki yasal prosedürlerin anlaşılmasını gerektirir. “Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” ile ilgili yapılan detaylı inceleme, bu sürecin nasıl işlediğini ve Türkiye’de resmi olarak tanınması ve uygulanması için gereken adımları aydınlatmayı amaçlamaktadır. Bu konuda doğru adımları atmak ve gerekli prosedürleri tamamlamak, karşılıklı hukuk sistemlerinin gerekliliklerini bilmek ve uygun şekilde hareket etmek büyük önem taşır.

Rusya’dan Alınan Boşanma Kararlarının Türkiye’deki Geçerliliği

Rusya’dan alınan boşanma kararlarının Türkiye’deki geçerliliği, birçok çift için önemli bir konudur. Ülkeler arası evlilikler ve sonrasında yaşanan boşanma süreçleri, çoğu zaman uluslararası hukuk normlarına tabi olmakta ve bu durum, kararların tanıma ve tenfizini gerektirmektedir. Bu bağlamda, “Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” konusu, bireylerin ve hukuk profesyonellerinin üzerinde durması gereken önemli bir meseledir.

Rusya’da alınan bir boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi için, ilgili kişilerin Türk mahkemelerine başvuruda bulunması gerekmektedir. Burada asıl amaç, Rusya’da verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de de hukuki olarak geçerli kabul edilmesini sağlamaktır. Bu süreç, iki ülke arasında mevcut olan hukuki prosedürler ve karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşir.

Tanıma ve Tenfiz Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Hukuki Uyumluluk: Kararın, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk sistemine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi önem taşır.
 • Usulüne Uygunluk: Rusya’daki mahkeme kararının, usulen ve içerik olarak doğru bir şekilde verilmiş olması gerekmektedir.
 • Kamu Düzeni: Boşanma kararının, Türkiye’nin kamu düzenine aykırı bir durum teşkil etmemesi gerekmektedir.

Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi süreci, bireylerin ve ailelerin yaşamında yeni bir sayfa açabilmek için büyük önem taşır. Bu nedenle, sürecin doğru ve hızlı bir biçimde yönetilmesi, ilgili tarafların yasal haklarının korunması açısından hayati öneme sahiptir. Bu süreçte profesyonel bir avukat desteği almak, karşılıklı ülkeler arasında mevcut yasal farklılıklar ve prosedürler nedeniyle son derece tavsiye edilmektedir.

Rusya’dan alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi, çiftlerin ve ailelerin yeni bir başlangıç yapabilmesi için gereklidir. Bu, hem kişisel hem de hukuki bir sürecin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlayan önemli bir adımdır.

Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi

Türkiye’de Rusya Boşanma Kararlarının Tenfiz Davası

Rusya’dan alınan boşanma kararlarının Türkiye’de hukuki sonuçlar doğurabilmesi için, Türkiye mahkemelerinde “tenfiz” yani “tanıma ve tenfiz” davası açılması gerekmektedir. “Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” süreci, uluslararası özel hukuk kapsamında ele alınır ve yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’deki hukuk düzenine dahil edilmesini sağlar.

Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tenfizi İçin Temel Adımlar:

 1. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Tenfiz davası açmak için, Türkiye’de bir avukat aracılığıyla dava dilekçesi hazırlanır. Bu, Rusya boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfizi için ilk adımı teşkil eder.
 2. Gerekli Belgelerin Toplanması: Rusya’da alınan boşanma kararının aslı, apostil mühürlü tercümeleri ve tarafların kimlik bilgileri gibi belgeler gereklidir.
 3. Mahkeme Süreci: Belgelerle birlikte mahkemeye başvurulduktan sonra, mahkeme, tanıma ve tenfiz için gerekli şartların karşılanıp karşılanmadığını değerlendirir.
 4. Kararın Uygulanması: Mahkeme, Rusya boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfizine karar verirse, bu kararla Türkiye’deki ilgili kurumlarda işlem yapılabilir hale gelir.

“Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Hızlı ve Etkili İletişim: Avukatlarla sürekli iletişim halinde olmak, sürecin hızlanmasına yardımcı olur.
 • Doğru Belgelerin Hazırlanması: Hatalı veya eksik belge, sürecin uzamasına neden olabilir.
 • Türkiye’deki Mevzuata Hakimiyet: Türkiye’deki hukuki süreçler ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir.

Rusya’dan alınan boşanma kararının Türkiye’deki hukuki geçerliliği için tenfiz davası son derece önemlidir. Bu sürecin başarıyla tamamlanması, bireylerin Türkiye’deki hukuki statülerini netleştirmelerine ve ilgili işlemleri gerçekleştirmelerine olanak tanır. Bu nedenle, alanında uzman bir avukatla çalışmak ve süreci dikkatle yönetmek büyük önem taşır.

Rusya’da Alınan Boşanma Kararı Türkiye İçin Yeterli mi?

Rusya’dan alınan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi süreci, özellikle çiftlerin biri ya da her ikisi Türkiye’de yaşadığında büyük önem arz etmektedir. Peki, Rusya’da alınan bir boşanma kararı Türkiye için yeterli midir? Bu sorunun cevabı, belirli prosedürlerin izlenmesine bağlıdır.

Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi işlemi, Türk mahkemelerinde özel bir dava türü olarak ele alınır. Türkiye’de böyle bir kararın resmi olarak tanınabilmesi ve uygulanabilmesi için, yani tenfiz edilebilmesi için, Türk Mahkemelerine başvurularak bir dava açılması gerekmektedir.

Rusya’da alınmış bir boşanma kararının Türkiye’de geçerlilik kazanabilmesi için;

 • Bu kararın kesinleşmiş olması,
 • Kararın, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalara ve Türk Hukuk sisteminin genel prensiplerine aykırı olmaması,
 • Kararın, Türkiye’deki kamu düzenine aykırı teşkil etmemesi,

gibi koşullar aranmaktadır.

Bu koşullar sağlandığı takdirde, Rusya’dan alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi için harekete geçilebilir. Ancak, bu sürecin başarıyla tamamlanmasının garantisi yoktur ve her davanın kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle, Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi sürecinde uzman bir avukattan yardım almak büyük önem taşır.

Kısacası, Rusya’da alınan bir boşanma kararının Türkiye’de yeterli olup olmadığı hususu, kararın Türkiye’deki hukuki prosedürlere uygun olarak tenfiz edilip edilemeyeceğine bağlıdır. Her iki ülke hukuk sistemleri arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, bu sürecin profesyonel destekle yönetilmesi en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Rusya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası İçin Türkiye’ye Gelmek Zorunlu mudur?

Rusya’dan alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi sürecinde sıkça karşılaşılan sorulardan biri, bu süreç için Türkiye’ye gelmek zorunda olup olmadığınızdır. “Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” süreci, genellikle bu konuda bilgi sahibi olmayan kişiler için karmaşık görünebilir. Ancak, bu konuda bilinmesi gereken önemli bir nokta vardır; Türkiye’ye fiziksel olarak gelmeden de bu süreç yönetilebilir.

Tanıma ve tenfiz davaları, Türkiye’de bir mahkemede açılabilir ve bu davaların yönetimi için Türkiye’deki bir avukata vekalet vermek mümkündür. Yani, eğer siz Rusya’da bir boşanma kararı almışsanız ve bu kararın Türkiye’de tanınmasını ve tenfiz edilmesini istiyorsanız:

 • Öncelikle Türkiye’de bu konuda deneyimli bir avukat bulmanız gerekir.
 • Ardından, gerekli belgeleri toplayıp, bu belgeleri avukatınıza ulaştırmalısınız.
 • Avukatınız, sizin adınıza dava açacak ve süreci yönetecektir.

Bu durum, özellikle yurtdışında yaşayan ve Türkiye’ye sadece bu tür hukuki süreçler için gelmek istemeyen kişiler için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi süreci, uygun bir avukat ile çalışıldığında, fiziksel olarak Türkiye’de bulunmanıza gerek kalmadan başarıyla tamamlanabilir.

Bu sürecin temel adımları, iletişim, belge transferi ve avukatınıza güven üzerine kuruludur. Böylece, Türkiye dışında yaşasanız bile hukuki işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde yürütebilirsiniz. Bu, hem zaman hem de maliyet açısından önemli bir avantaj sağlar.

Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi

Dava Açmak veya Nüfusa Kayıt İşlemleri İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Rusya’dan alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için yapılması gerekenler, sürecin sorunsuz ve hızlı ilerlemesi açısından büyük önem taşır. “Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” süreci, bireysel durumlara göre değişiklik gösterse de genel olarak izlenmesi gereken adımlar bellidir. İşte bu süreçte yapmanız gerekenler:

Tanıma ve Tenfiz Davası Açma: Rusya’da alınmış bir boşanma kararının Türkiye’de hukuki sonuçlar doğurabilmesi için, Türk mahkemelerinde bir tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Bu dava, Rusya’daki boşanma kararının Türkiye’deki yasalara uygun olup olmadığının ve Türkiye’de geçerli sayılıp sayılmayacağının tespiti amacını taşır.

Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Davayı açmak için, Rusya’dan alınan boşanma kararının aslı veya onaylı bir kopyası, Türkçe’ye tercüme edilmiş ve noter veya yetkili makamlarca onaylanmış hali gibi belgeler gereklidir. Ayrıca, Türkiye’de dava açacak kişinin kimlik fotokopisi ve varsa vekaletname de dava dosyasına eklenmelidir.

Davayı Yetkili Mahkemede Açma: Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi için yetkili mahkemeye başvurulmalıdır. Bu genellikle boşanmanın tanınmasını veya tenfini isteyen kişinin son yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi olacaktır.

Nüfusa Kayıt İşlemleri: Mahkeme tarafından tanıma ve tenfiz kararı verildikten sonra, ilgili boşanma kararının Türkiye’deki nüfus kayıtlarına işlenmesi için ilgili Nüfus Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir. Bu sayede boşanma kararı resmi olarak tanınmış ve Türkiye’deki hukuki sonuçlarının uygulanması mümkün olacaktır.

Bu adımların her biri, Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi sürecinde büyük öneme sahiptir. Sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için, konusunda deneyimli bir avukattan hukuki destek almak önemlidir. Profesyonel bir yardım, gerekli belgelerin doğru ve eksiksiz hazırlanmasından, dava sürecinin doğru yönetilmesine kadar birçok konuda size kolaylık sağlayacaktır.

Tanıma Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Rusya’da alınan boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfiz işlemleri için belirli belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu süreç, Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi hakkında temel bilgileri içerir ve dava sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için eksiksiz yerine getirilmesi önem taşır.

Gerekli Belgeler

 • Rusya’dan Alınan Resmi Boşanma Kararı: Asıl belgenin apostilli bir kopyası ve Türkçe’ye yeminli tercüman tarafından yapılmış noter onaylı çevirisi.
 • Nüfus Kayıt Örneği: Boşanma kararının tenfizi istenen tarafların Türkiye’deki nüfus kayıtlarını gösterir belge.
 • Kimlik ve Pasaport Fotokopileri: Her iki tarafın da pasaport veya kimlik kartlarının fotokopileri.
 • Evlilik Cüzdanının Tercümesi: Eğer evlilik Rusya’da gerçekleştiyse, evlilik cüzdanının apostilli ve noter onaylı Türkçe tercümesi.
 • Vekaletname: Eğer dava, kişi adına bir avukat tarafından yürütülecekse, Türkiye’de bulunan bir avukata verilmiş noter onaylı vekaletname.
 • Adres Belgesi: Davacının güncel adresini gösteren resmi belge.

Bu belgeler, Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi sürecindeki temel ihtiyaçları karşılar. Ancak, her dava benzersiz olabilir ve mahkeme tarafından ek belgelerin talep edilmesi mümkündür. Bu nedenle, dava sürecine başlamadan önce konu hakkında uzman bir hukuk danışmanına başvurmak en doğru yaklaşım olacaktır.

Rusya’dan alınan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi, karşılıklı ülkelerin hukuk sistemlerinin farklılığından dolayı karmaşık bir süreç olabilir. Ancak, gerekli belgelerin tam ve doğru bir şekilde hazırlanması, bu sürecin çok daha sorunsuz ve hızlı ilerlemesine olanak sağlar. Bu nedenle, belge hazırlığı aşamasında dikkatli ve özenli davranılması önemlidir.

Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Ne Kadar Sürer?

Yurtdışı boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi, bir dizi hukuki süreci takip eder. Özellikle “Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” konusunda, bu süreçlerin ne kadar süreceğine dair net bir süre vermek zordur. Ancak, elde edilen tecrübelere göre bir takım ortalama zaman dilimleri belirlemek mümkündür.

Tanıma ve tenfiz süreci, başvurunun yapılması ile birlikte yaklaşık olarak 6 ay ile 1 yıl arasında değişebilmektedir. Ancak, bu süreç içinde sağlanan belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması büyük önem taşır. Başvuru sürecinde yaşanabilecek herhangi bir aksaklık, sürecin uzamasına sebep olabilir.

Başvurunun değerlendirilmesi sırasında Türk mahkemeleri, Rusya’da alınan boşanma kararının Türkiye’deki hüküm ve şartlara uygun olup olmadığını inceler. Bu aşamada, Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi işlemleri için gereken hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde izlenmiş olması gereklidir.

Süreç içerisinde dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Başvuruda bulunan kişinin Türkiye’de bir avukat aracılığıyla işlem yapması.
 • Gerekli tüm belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sunulması.
 • Türkiye ve Rusya arasındaki hukuki iş birliğinin sürecin hızı üzerinde etkili olabilmesi.

Tanıma ve tenfiz işlemleri, hukuki bir prosedür gerektirdiğinden, beklenmedik gecikmeler yaşanabilir. Bu nedenle, süreç boyunca sabırlı olunması ve profesyonel hukuki yardım alınması önemlidir. Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi işlemleri, karşılıklı hukuki anlayış ve iş birliğine dayandığı için, her iki ülkenin hukuk sistemlerinin gerekliliklerine dikkat etmek büyük önem taşır.

Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi

Rusyada Boşanan Birisi Türkiye’deki Mallarını Nasıl Paylaşılır?

Rusya’dan alınan bir boşanma kararının Türkiye’deki yasal geçerliliği, malların paylaşımı konusunda da önemli bir rol oynar. Özellikle, Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi sürecinin başarıyla tamamlanması, bu kararın Türkiye’deki mallar üzerindeki etkisini doğrudan etkileyebilir.

Tanıma ve Tenfiz Süreci:

 • Rusya’da alınan boşanma kararının, Türkiye’de mal paylaşımı yapabilmek için öncelikle tanınması ve tenfiz edilmesi gerekmektedir. Bu süreç, Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizine ilişkin mahkeme kararını içerir.

Malların Değerlendirilmesi ve Paylaşımı:

 • Boşanma kararının Türkiye’deki tanınması ve tenfizi sonrasında, varsa Türkiye’de bulunan malların değerlendirilmesi yapılır. Tarafların mutabakata varamadığı durumlarda mahkeme, malların adil bir şekilde paylaşımı konusunda karar verebilir.

Hukuki Süreç:

 • Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi süreci, Türkiye’de bir avukat aracılığıyla başlatılabilmektedir. Bu süreç, özellikle Türkiye’de mal varlığı olan kişiler için büyük önem taşır.

Avukatın Rolü:

 • Mali anlaşmazlıklar sıkça yaşanabilen bu süreçte, uzman bir avukat, mal paylaşımının adil ve kanunlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Özetle, Rusya’dan alınan bir boşanma kararının, Türkiye’deki mal paylaşımı üzerindeki etkisini somutlaştırmak için, ilgili kararın Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi büyük öneme sahiptir. Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi süreci, bu anlamda oldukça kritiktir ve uygun hukuki desteğin alınması, sürecin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilir.

Tanıma ve Tenfiz Kararlarının Türkiye’deki Hukuki Sonuçları

Rusya’dan alınan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi, uluslararası hukuk çerçevesinde önemli bir süreçtir. Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi işlemi, iki ülke arasındaki hukuki ilişkiler açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu sürecin başarıyla tamamlanması, kararın Türkiye’de hukuki sonuçlara sahip olması anlamına gelir.

Rusya’dan alınan bir boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizin sağlanması, ilgili kişilerin Türkiye’deki medeni durumunu doğrudan etkiler. Rusya’da boşanmış bir bireyin, Türkiye’deki hukuk sistemine bu durumunun tanıtılması ve resmi olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz işlemi başarıyla tamamlandığında, aşağıdaki hukuki sonuçlar doğmaktadır:

 • Medeni Durum Değişikliği: Türkiye’deki resmi kayıtlarda boşanmış olarak görünme. Bu durum, evlilik dışı bir ilişki yaşamak veya yeniden evlenmek isteyen kişiler için gereklidir.
 • Miras Hakları: Boşanma kararının tanınması, miras hakları açısından önemlidir. Boşanan kişinin Türkiye’deki varlıkları üzerindeki hakları yeni hukuki statüye göre düzenlenir.
 • Velayet ve Nafaka: Boşanma ile ilgili velayet ve nafaka kararlarının Türkiye’de tanınması ve uygulanması, tanıma ve tenfiz işlemi ile mümkündür.

Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi işlemleri, bireylerin sosyal ve hukuki hayatlarında önemli değişikliklere yol açar. Bu sürecin başarıyla yönetilmesi ve ilgili hukuki sonuçların sağlanması için alanında uzman bir avukata başvurulması tavsiye edilir. Bu, ilgili süreçlerin doğru, hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayarak kişilerin haklarının korunmasına yardımcı olur.

Rusya Boşanma Davalarında Tanıma Tenfiz Avukatı Önemi

Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi süreci, genellikle karmaşık hukuki prosedürler içerir. Bu süreçte, alanında uzman bir avukatın desteği büyük önem taşımaktadır. Rusya’dan alınmış bir boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi, hem bireysel hem de yasal açıdan çeşitli zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu noktada, tanıma tenfiz davalarında deneyimli bir avukatla çalışmak, sürecin hızlı ve olumlu sonuçlanmasında kritik bir rol oynar.

 • Deneyim ve Uzmanlık: Bu tür davalarda tecrübeli avukatlar, Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi sürecinde hangi stratejilerin uygulanacağını iyi bilirler. Uzman bir avukat, Türk ve uluslararası aile hukukuna hakim olup, karşılıklı hukuk sistemlerinin nüanslarını anlayarak, en uygun çözüm yolunu belirleyebilir.
 • Yasal Prosedürlerin Doğru Yürütülmesi: Tanıma ve tenfiz işlemleri, başvurulması gereken belgeler, doldurulacak formalar ve izlenmesi gereken adımlarla doludur. Özellikle yabancı bir ülkeden alınan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması, detaylı ve özelik gerektiren bir işlemdir. Avukatınız, bu süreci sizin için kolaylaştırır ve olası hataları en aza indirger.
 • Zaman ve Maliyetten Tasarruf: Uzman bir avukat ile çalışmak, işlemlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Böylelikle hem zaman hem de potansiyel masraflarda tasarruf edilir. Aksi durumda, eksik veya yanlış yapılan başvurular, sürecin uzamasına ve gereksiz yere maliyetlerin artmasına sebep olabilir.

Rusya Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi sürecinde karşılaşılabilecek her türlü engeli aşmak ve süreci sorunsuz bir şekilde yönetmek için alanında deneyimli bir avukatın rehberliği, bu yolculuğa çıkan herkes için hayati bir öneme sahiptir. Bu durum, sadece hukuki işlemlerin doğru yönetilmesini değil, aynı zamanda bireyin hakkının en iyi şekilde korunmasını da garanti altına alır.

Hukuk büromuz gelişen teknoloji ile 81 ilde açılacak olan tanıma tenfiz davalarına bakabilmektedir. Hukuki destek almak için Mersin Boşanma Avukatı olarak hukuk büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Rusya’da alınan boşanma kararı Türkiye’de geçerli midir?

Rusya’da alınan bir boşanma kararının Türkiye’de hukuken tanınabilmesi için Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz işlemi yapılması gerekmektedir. Tanıma, yabancı mahkemenin kararının Türkiye’de de geçerli olduğunun kabul edilmesi anlamına gelirken, tenfiz ise yabancı mahkeme kararının Türkiye’deki iç hukuka uygun olarak uygulanabilir hale getirilmesi işlemidir. Her iki işlem de Türk mahkemelerinde ayrı ayrı davalar açılarak gerçekleştirilir.

Tanıma ve tenfiz işlemi için hangi mahkeme yetkilidir?

Tanıma ve tenfiz işlemleri için Asliye Hukuk Mahkemesi yetkilidir. Türkiye’de bulunduğunuz yerdeki (ikametgahınızın bulunduğu yerdeki) yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmanız gerekecektir.

Tanıma ve tenfiz işlemi yapmak için hangi belgelere ihtiyaç vardır?

Tanıma ve tenfiz işlemi yapabilmek için başvuru sırasında genellikle şu belgeler talep edilir:

 • Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının aslı veya onaylı bir örneği
 • Boşanma kararının Apostil damgalı olması (Hague Apostille)
 • Boşanma kararının noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Varsa boşanma kararının kesinleştiğine dair belge
 • Türkiye’de ikametgahınızı ya da tebligat adresinizi gösteren belge
 • Talep formu veya dilekçe

Her durum ve mahkeme farklılık gösterebileceği için gerekli belgeler konusunda bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

Tanıma ve tenfiz işlemi ne kadar sürer?

Tanıma ve tenfiz işlemlerinin süresi, davanın karmaşıklığına, mahkemenin iş yüküne ve gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulmasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genellikle birkaç ay içinde sonuçlanan işlemler, bazı durumlarda daha uzun sürebilir. İşlemin hızlı ilerlemesi için başvuruyu eksiksiz ve doğru yapmak önemlidir.

Tanıma ve tenfiz işleminin reddedilme sebepleri neler olabilir?

Tanıma ve tenfiz işleminin reddedilmesi, çeşitli sebeplere bağlı olabilir. En yaygın sebepler şunlar olabilir:

 • Yabancı mahkemenin yetkisiz olması
 • Boşanma kararında usul hukukunun gerekliliklerine uyulmamış olması
 • Boşanma kararının Türk kamu düzenine aykırı olması
 • Boşanma kararının henüz kesinleşmemiş olması
 • Tarafların adil yargılanma hakkının ihlal edilmiş olması

Bu gibi durumlarda tanıma ve tenfiz isteminizin reddiyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle işlem öncesinde bir hukuk profesyoneline danışmak önemlidir.

Yorum yapın

Hemen Ara