Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi

Amerika Birleşik Devletleri’nde alınan bir boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi, uluslararası aile hukuku alanında oldukça önemli bir konudur. Bu süreç, farklı hukuk sistemlerine sahip iki ülke arasındaki hukuki prosedürleri içerir ve “Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” süreci, bir dizi karmaşık adımdan oluşmaktadır. Burada, Amerika’dan alınan boşanma kararlarının Türkiye’de geçerliğinin nasıl sağlandığı, bu kararların Türk mahkemeleri tarafından nasıl tenfiz edildiği ve bu sürece ilişkin temel hususlar ele alınacaktır. Türkiye’deki birçok kişinin ve ailenin hayatını doğrudan etkileyen bu sürecin önemi göz ardı edilemez; bu nedenle yerel yasalara uygun adımlar atmak büyük bir önem taşımaktadır.

Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi Süreci

Amerika Birleşik Devletleri’nde alınan bir boşanma kararının Türkiye Cumhuriyeti’nde tanınması ve geçerli kabul edilmesi, kişilerin hukuki durumlarını netleştirmek açısından büyük önem taşır. Ancak “Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” süreci mevzuata uygun şekilde işlemelidir. Bu süreç, bir dizi prosedürü içerir ve ilgili tarafların dikkatli olması gereken bazı önemli noktalar vardır.

Tanıma Sürecinin İşleyişi

 1. Başvuru:
  • Öncelikle, ilgili tarafların Türkiye’deki bir aile mahkemesine başvurması gerekmektedir. Bu başvuruya, Amerika’da alınan nihai boşanma kararının aslı veya onaylı bir kopyası eklenmelidir.
 2. Gerekli Belgeler:
  • Boşanma kararı dışında, başvuru sahibinin kimlik belgeleri ve Amerika’daki mahkeme tarafından verilen kararın Türkçe’ye çevrilmiş noter onaylı bir örneği de mahkemeye sunulmalıdır.
 3. Yasal Koşullar:
  • Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri, Amerika Birleşik Devletleri’nden alınan boşanma kararını tanıyıp tanımama konusunda bazı yasal koşulları göz önünde bulundurur. Bunlar arasında, kararın her iki taraf için de adil olması, kamu düzenine aykırı olmaması ve tarafların savunma haklarının korunmuş olması sayılabilir.
 4. Mahkeme Kararı:
  • Yargılama süreci sonunda, Türk mahkemesi Amerikan boşanma kararını tanıyabileceği gibi, bazı durumlarda tanımayı reddedebilir. Bu, genellikle yukarıda bahsedilen yasal koşulların sağlanmamasından kaynaklanır.

“Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” süreci, çoğu zaman karmaşık ve zaman alıcı olabilmektedir. Bu süreçte profesyonel bir hukuki yardım almak, işlemlerin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olabilir. İlgili tarafların, sürecin her aşamasında gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları ve sunmaları, sürecin başarılı bir şekilde tamamlanması için kritik öneme sahiptir.

Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi

Türk Mahkemelerinde Amerikan Boşanma Kararlarının Tenfizi

Amerika boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfizi, bu kararların Türk hukuk sistemince resmiyete kavuşturulması ve uygulanabilir hale getirilmesi anlamına gelir. “Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” başlığı altında, Amerika Birleşik Devletleri’nde alınmış bir boşanma kararının, Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuki sonuçlar doğurabilmesi için izlenmesi gereken yolları ele alacağız.

Tenfizin Anlamı ve Önemi:

 • Tenfiz: Bir yabancı mahkeme kararının, başka bir ülkenin mahkemelerinde tanınması ve bu ülkenin hukuk sistemi içinde uygulanabilir hale getirilmesi işlemidir. Amerika’dan alınan bir boşanma kararının Türkiye’de uygulanabilmesi için tenfiz sürecinden geçmesi gerekir.

Türk Mahkemeleri Süreci:

 1. Başvuru: Amerika’da alınmış bir boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için, Türkiye’de yetkili bir aile mahkemesine başvurulmalıdır.
 2. Gerekli Belgeler: Başvuru esnasında, Amerikan mahkemesinden alınan boşanma kararının aslı veya onaylı bir örneği, bu kararın noter onaylı Türkçe tercümesi, tarafların kimlik bilgileri gibi belgeler sunulur.
 3. Hukuki İnceleme: Türk mahkemesi, Amerika’dan getirilen boşanma kararının Türk hukukunun temel ilkelerine aykırı olup olmadığını inceler. Ayrıca, kararın her iki taraf için de adil olduğunu değerlendirir.

Tenfiz Kararının Etkileri:

 • Amerika’dan alınan boşanma kararı, Türk mahkemelerinde tenfiz edildiğinde, taraflar Türkiye’de de resmi olarak boşanmış sayılırlar.
 • Bu işlem, Türkiye’deki mal paylaşımı, nafaka, çocuk velayeti gibi konularda da Amerikan mahkeme kararlarının uygulanmasını sağlar.

Sonuç:

Amerikan boşanma kararlarının Türkiye’deki tanıma ve tenfiz süreci, özellikle uluslararası evliliklerde hayati öneme sahiptir. Bu süreç, “Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” konusunda uygun şekilde yönetilirse, bireylerin hukuki haklarının korunması ve her iki ülkede de hukuki işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi sağlanabilir. Bu nedenle, sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi için alanında uzman bir avukat ile çalışmak büyük önem taşır.

Amerika’da Alınan Boşanma Kararı Türkiye İçin Yeterli mi?

Çoğu kişinin merak ettiği bir konu, Amerika’da alınan boşanma kararlarının Türkiye’de geçerliliği konusudur. Kısacası, Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi işlemleri olmadan, bu kararlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hukuksal bir geçerliliğe sahip olmaz. Bu, Türkiye yasalarına göre, yabancı bir ülkede alınmış boşanma kararının, Türkiye’deki resmi kurum ve mahkemeler tarafından tanınması ve uygulanabilir hale getirilmesi için zorunlu bir süreçtir.

İşte, Amerika’da alınmış boşanma kararının Türkiye’de etkili ve tanınır hale gelmesi için dikkate alınması gerekenler:

 • Resmi Tanıma: Amerika’da alınan boşanma kararını Türkiye’de resmi olarak tanıtmak gerekmektedir. Bu işlem, tanınma ve tenfiz davası açılarak gerçekleştirilir.
 • Tenfiz Süreci: Türk mahkemelerinin, Amerika’dan alınan boşanma kararını kabul etmesi ve Türkiye’de de uygulanabilir hale getirmesi anlamına gelir. Burada, ilgili yargı kararının Türkiye’deki hukuk sistemine uygun olduğunun tespiti yapılmaktadır.
 • Yasal Uyumluluk: Kararın Türkiye’deki yasalara aykırı bir durum teşkil etmemesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Amerika’da alınan boşanma kararının her iki taraf için de adil şartlarda verilmiş olması önemlidir.

Amerika’da alınan bir boşanma kararının, Türkiye’de kişilerin hukuki durumunu etkileyebilmesi için bu süreçlerin tamamlanması şarttır. Özellikle, çocuk velayeti, mal paylaşımı gibi konular söz konusu olduğunda, Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi işlemlerinin hızlı ve doğru bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşır. Bu süreçlerde uzman bir avukattan yardım almak, işlemlerin doğru ve hızlı bir şekilde tamamlanmasında kilit bir role sahiptir.

Amerika Boşanma Tanıma Tenfiz Davası İçin Türkiye’ye Gelmek Zorunlu mudur?

Amerika Birleşik Devletleri’nde alınmış bir boşanma kararının Türkiye’de resmi olarak tanınması ve uygulanabilmesi için “Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” sürecinden geçilmesi gerekmektedir. Bu süreç, birçok kişinin merak ettiği bir nokta olan, Türkiye’ye gelmek zorunda olup olmadıkları hususunu da içermektedir.

Türkiye’de bu süreci başlatmak için, kişinin mutlaka Türkiye’de bulunması gerekmez. Bu işlem vekaletname aracılığıyla, Türkiye’deki bir avukata yetki verilerek de yapılabilir. Bu durum, özellikle yurt dışında yaşayan ve Türkiye’ye seyahat etmek istemeyen ya da bunu yapmaya imkanı olmayan kişiler için büyük bir kolaylık sağlar.

Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi Süreci İçin Gerekenler:

 • Vekalet: Türkiye’deki bir avukata, tanıma ve tenfiz işlemleri için vekalet verilmelidir.
 • Belgeler: Amerika’da alınan boşanma kararı ve bu kararın apostil ile tasdiklenmiş örneği, evliliğin yapıldığına dair belge ve varsa mutabakat metni gibi belgeler Türk mahkemesine sunulmalıdır.
 • Çeviri ve Noter Onayı: Tüm belgelerin Türkçe’ye çevrilmiş ve noter onaylı olması gerekmektedir.

Vekaletname verme işlemi, kişinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’na giderek ya da uluslararası geçerli olan diğer yöntemlerle yapılabilmektedir. Bu işlem, “Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” sürecinin başlaması için önemli bir adımdır.

Sonuç olarak, Amerika’da alınan boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfizi işlemleri için Türkiye’ye gelmek zorunda değilsiniz. Ancak, işlemlerin doğru ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için alanında uzman bir avukata vekalet vermek ve gerekli belgeleri eksiksiz sağlamak önem taşımaktadır. Bu süreç, yasal prosedürlerin hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, profesyonel bir yardım alınarak tamamlanmalıdır.

Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi

Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Çocuk Velayeti ve Mal Paylaşımına Etkileri

Amerika boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfizi, çocuk velayeti ve mal paylaşımı konularında bazı önemli noktaları gündeme getirmektedir. Bu alandaki prosedürler ve gereklilikler, Amerika boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfizi sürecinin kritik bileşenlerindendir. İşte bu sürecin çocuk velayeti ve mal paylaşımına etkileri:

 • Çocuk Velayeti: Amerika’dan alınan boşanma kararında çocuk velayetinin kimde olduğuna dair hükümler, Türkiye’deki mahkemeler tarafından büyük ölçüde kabul edilir. Ancak, bu kabulün tanıma ve tenfiz sürecinden geçmesi gerekir. Çocuğun üstün yararı, her iki ülkede de esas alınan temel kriterdir. Türkiye’de bir mahkeme, Amerika’daki velayet düzenlemesinin çocuğun menfaatine uygun olduğuna kanaat getirirse bu düzenlemeyi tanıyabilir.
 • Mal Paylaşımı: Amerika’da alınan boşanma kararında belirlenen mal paylaşımı hükümleri de, Türkiye mahkemelerinde tanınabilir ve tenfiz edilebilir. Bu süreçte, Türkiye’deki yasalara göre mal paylaşımının adil olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Mal paylaşımı, genellikle evlilik birliği içinde edinilen malların tespiti ve taraflar arasında adil bir şekilde paylaştırılmasını içerir.

Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi süreci, özellikle çocuk velayeti ve mal paylaşımındaki hükümlerin uygulanabilirliği açısından önem taşır. Bu prosedür, tarafların haklarının korunmasını sağlamak ve aile hukuku meselelerinde adaletin tecellisini garantilemek için zorunludur. Bu nedenle, her iki ülkenin de yasaları ve prosedürleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve bu süreçte deneyimli bir avukatla çalışmak büyük önem taşımaktadır. Amerika’da alınan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi, velayet ve mal paylaşımı gibi hayati konularda adil ve kapsayıcı çözümlere ulaşılmasını sağlar.

Dava Açmak veya Nüfusa Kayıt İşlemleri İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Amerika Birleşik Devletleri’nde alınan boşanma kararlarının Türkiye’de resmi olarak tanınması ve tenfiz edilmesi, ilgili bireyler için önemli bir süreçtir. Bu süreç, “Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” adı altında, Türk mahkemelerinde ele alınır. Peki, bu süreç başlatılmadan önce hangi önlemler alınmalı, hangi adımlar izlenmelidir?

Öncelikle, Amerika’dan alınan boşanma kararının Türkiye’deki resmi makamlarca tanınabilmesi için tanıma tenfiz davası açılması gerekmektedir. Bu dava, Türkiye’deki Aile Mahkemeleri tarafından görülen özel bir dava türüdür. Davanın açılabilmesi için gereken temel adımlar şunlardır:

 • İlk Adım: Gerekli Belgelerin Toplanması: Amerikan mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının aslı veya onaylı bir kopyası, kararın tam çevirisi ve Türkiye’de ikametgah gösterir belge.
 • İkinci Adım: Türkiye’deki Yetkili Mahkemeye Başvuru: Gerekli belgelerle birlikte, Türkiye’nin ilgili Aile Mahkemesi’ne dava dilekçesi ile başvurulur.
 • Üçüncü Adım: Dava Sürecinin İzlenmesi: Davanın açılması ile birlikte, Türkiye’deki mahkeme, Amerika’dan alınan boşanma kararının Türkiye’deki hukuki standartlara uygunluğunu değerlendirir. Bu sürecin her aşamasında, başvurucunun sürekli bilgi sahibi olması ve süreci takip etmesi önemlidir.

Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi süreci, genellikle avukatlar aracılığıyla yürütülür. Avukat, sürecin tüm aşamalarında doğru adımların atılmasını sağlayarak, işlemlerin suhuletle tamamlanmasında kilit rol oynar. Bu nedenle, deneyimli bir avukatla çalışmak, sürecin hızlı ve etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanır.

Son olarak, dava sonuçlandıktan sonra, mahkeme tarafından verilen tanıma ve tenfiz kararı, gerekirse ilgili nüfus müdürlüğüne iletilecek ve bu karar Türkiye Cumhuriyeti’nin nüfus kayıtlarına işlenecektir. Bu işlem, Amerika Birleşik Devletleri’nde alınan boşanma kararının Türkiye’deki resmi statü kazanmasını sağlar. Bu noktada, başvurucunun sabırlı olması ve süreci dikkatle takip etmesi büyük önem taşır.

Tanıma Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi sürecinde, davanın başarıyla sonuçlanabilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Bu süreç, Amerika’da alınan boşanma kararının, Türk mahkemeleri tarafından kabul edilip, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde de geçerli olması anlamına gelir. Aşağıda, tanıma tenfiz davası açmak için ihtiyaç duyulan temel belgeler listelenmiştir:

 • Amerikan mahkemesi tarafından verilen nihai boşanma kararının aslı ve apostilli bir kopyası: Boşanma kararı, ilgili Amerikan mahkemesi tarafından onaylanmalı ve apostil ile tasdiklenmelidir. Apostille, Lahey Apostil Sözleşmesine üye ülkeler arasında resmi belgelerin kolayca tanınmasını sağlayan uluslararası bir sertifikadır.
 • Boşanma kararının noter onaylı Türkçe çevirisi: Kararın Türk mahkemelerince anlaşılabilmesi için profesyonel bir çevirmen tarafından Türkçeye çevrilmiş ve çeviri noter onayından geçmiş olması gerekmektedir.
 • T.C. Nüfus Cüzdanı fotokopisi: Davacının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması durumunda, kimliğini teyit eden belgenin fotokopisi gereklidir.
 • Vekaletname: Eğer dava, davacının kendisi tarafından bizzat açılmıyorsa, avukata verilmiş resmi bir vekaletname sunulmalıdır. Bu vekaletname de apostille ile tasdiklenmiş olmalıdır.

Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi için yukarıda listelenen belgeler, sürecin ilk adımlarında gerekecektir. Ancak, her dava kendine özgü olduğundan ve her mahkemenin talep edebileceği ek belgeler olabileceğinden, bu sürecin başında bir avukattan profesyonel hukuki yardım almak büyük önem taşır. Avukatınız, davanın niteliğine göre gerekli olabilecek diğer evraklar konusunda sizi doğru bir şekilde yönlendirecektir.

Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi

Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Ne Kadar Sürer?

Amerika boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfizi süreci, sıklıkla merak edilen ve önemli yer tutan bir konudur. “Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” sürecinin süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu değişkenler arasında, davanın karmaşıklığı, mahkemelerin iş yükü, sağlanan belgelerin doğruluğu ve eksiksizliği gibi unsurlar yer alır.

 1. Davanın Karmaşıklığı: Eğer boşanma kararı, çocuk velayeti, mal paylaşımı gibi ek hususları içeriyorsa, tanıma ve tenfiz işleminin tamamlanması daha uzun sürebilir. Karmaşık davalarda, mahkemelerin ek belge ve bilgi talebi süreci uzatabilir.
 2. Mahkemelerin İş Yükü: Türk mahkemelerinin mevcut iş yükü de işlemlerin hızını etkileyebilir. Yoğun dönemlerde, dava süreci beklenenden daha fazla zaman alabilir.
 3. Belgelerin Doğruluğu ve Eksiksizliği: “Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” işlemi için gerekli belgelerin tam, doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir. Eksik veya yanlış belge sunulması halinde mahkeme süreci uzayabilir.

Genel olarak, yurtdışı boşanma tanıma ve tenfiz işlemleri 3 ila 12 ay arasında bir sürede tamamlanabilir. Ancak bu süre, yukarıda belirtilen etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, süreci hızlandırmak ve olası gecikmeleri önlemek için alanında uzman bir avukat ile çalışmak büyük önem taşır. Hakim ve mahkemenin işleyişine bağlı olarak süreç daha kısa veya uzun sürebilir; bu yüzden, işlemlerinizin başından itibaren sabırlı olmak ve süreci takip etmek önemlidir.

Amerikada Boşanan Birisi Türkiye’deki Mallarını Nasıl Paylaşılır?

Amerika’dan alınmış bir boşanma kararının Türkiye’deki mal paylaşımı üzerindeki etkileri, pek çok çift için önemli bir konudur. “Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” süreciyle ilişkili olarak, bu durum özellikle uluslararası ilişkiler içerisindeki çiftler için karmaşık olabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen bir boşanmanın, Türkiye’deki malvarlıklarının paylaşımı üzerinde doğrudan bir yargı gücü bulunmamaktadır. Bunun için Türk mahkemelerinde bir tanıma ve tenfiz sürecinden geçilmesi gerekmektedir.

Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi süreci tamamlandıktan sonra, Amerika’da alınan boşanma kararının Türkiye’deki mal paylaşımı işlemleri üzerindeki etkisi şu şekilde işlemektedir:

 1. Tanıma ve Tenfizin Tamamlanması: Amerika’da alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfiz için başvurulmalı ve sürecin tamamlanması beklenmelidir.
 2. Mal Paylaşım Talebi: Tanıma ve tenfiz işlemi tamamlandıktan sonra, Türkiye’deki mahkemelere mal paylaşımı için başvuru yapılabilir. Bu süreç, çiftlerin evlilik içinde edindikleri malların adil bir şekilde paylaşılmasını sağlar.
 3. Hukukî Danışmanlık Alınması: Bu süreç, özellikle uluslararası hukuku ve iki ülke arasındaki hukuki prosedürleri iyi bilen bir avukat tarafından takip edilmelidir. Amerikada boşanan birisi için Türkiye’deki malların paylaşımını etkili bir şekilde yönetmek adına uzman bir avukat desteği şarttır.
 4. Kararın Uygulanması: Tanıma ve tenfiz kararı ile birlikte Türk mahkemesinin mal paylaşımına ilişkin verdiği karar, taraflarca uygulanmak zorundadır. Bu noktada, mahkeme kararının infazı için gereken prosedürler titizlikle yerine getirilmelidir.

Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi süreci, uluslararası çiftlerin boşanma sonrasında karşılaştıkları en önemli adımlardan biridir. Bu süreç, hem Amerika’daki boşanma kararının Türkiye’de tanınabilmesi için hem de Türkiye’deki malların adil bir şekilde paylaşılabilmesi için hayati öneme sahiptir. Malların paylaşımı, özellikle Türkiye’de mülk, araç gibi önemli varlıkların bulunması durumunda, çiftlerin dikkatle ele alması gereken bir konudur. Bu nedenle, işin uzmanı bir avukatla çalışmak, bu süreçte karşılaşabilecek zorlukların üstesinden gelmede büyük bir kolaylık sağlar.

Amerika Boşanma Davalarında Tanıma Tenfiz Avukatı Önemi

Amerika boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfizi süreci oldukça karmaşık ve detay gerektiren bir işlemdir. Bu süreç, iki farklı ülkenin hukuk sistemlerinin birbiri ile etkileşimi gerektirdiği için, alanında uzman bir “Tanıma Tenfiz Avukatı”nın önemi büyük ölçüde artmaktadır. Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi sürecine dair farkındalık oluşturacak ve gerekli işlemlerin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlayacak bilgilere sahip olmak, bu sürecin başarıyla sonuçlanması için kritik öneme sahiptir.

 • Hukuk Sistemleri Arasındaki Farklılıklar: Amerika ile Türkiye arasında, boşanma kararlarının tanınması ve tenfizin gerektirdiği hukuki süreçlerde önemli farklılıklar bulunur. Bu farklılıkların doğru bir şekilde ele alınabilmesi için, her iki ülkenin hukuk sistemine hakim, tecrübeli bir avukata ihtiyaç vardır.
 • Süreç Yönetimi: Tanıma ve tenfiz süreci, çeşitli aşamalardan oluşur ve bu süreçlerin her biri, özel dikkat ve uzmanlık gerektirir. Bir avukat, bu aşamaları yönetirken, gereksiz gecikmelerin önlenmesi ve işlemlerin hızlandırılması konusunda büyük bir rol oynar.
 • Doğru Belgelendirme: Tanıma ve tenfiz işlemleri için gereken belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekir. Uzman bir avukat, hangi belgelerin gerektiğini ve bu belgelerin nasıl temin edileceğini bilmekte ve bu süreci kolaylaştırmaktadır.
 • Yasal Danışmanlık: Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi işlemleri sırasında, karşılaşılabilecek yasal zorluklar ve muhtemel senaryolar hakkında danışmanlık yapmak, uzman bir avukatın sağlayabileceği en önemli hizmetlerden biridir. Bu sayede, karşılaşılabilecek sorunlar önceden tespit edilerek çözüme kavuşturulabilir.

Sonuç olarak, Amerika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi sürecinde, tecrübeli ve konusunda uzman bir avukatın desteği almak, başarılı ve hızlı bir sürecin anahtarını oluşturur. Bu süreç, karmaşık hukuki prosedürler içerdiğinden, alanında deneyimli bir avukatın rehberliği, bu yolda en güvenilir destek olacaktır.

Hukuk büromuz gelişen teknoloji ile 81 ilde açılacak olan tanıma tenfiz davalarına bakabilmektedir. Hukuki destek almak için Mersin Boşanma Avukatı olarak hukuk büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Amerika’da alınan bir boşanma kararının Türkiye’de tanınması mümkün müdür?

Evet, Amerika Birleşik Devletleri’nde alınmış bir boşanma kararının Türkiye Cumhuriyeti’nde tanınabilmesi için “tanıma ve tenfiz” işlemi yapılabilmektedir. Ancak bu işlem, Türk mahkemelerinin belirli kriterlere göre yapacakları bir inceleme sonucunda gerçekleşebilmektedir. Bu süreçte, yabancı mahkeme kararının kesinleşmiş olması, Türk hukukuna açıkça aykırı olmaması ve karşılıklılık ilkesinin bulunması gibi şartlar aranmaktadır.

Tanıma ve tenfiz işlemi için gerekli belgeler nelerdir?

Tanıma ve tenfiz işlemi için bazı temel belgelere ihtiyaç vardır. Bunlar genellikle şunlardır:

 • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş boşanma kararının aslı veya onaylı bir örneği
 • Kararın kesinleştiğine dair belge
 • Boşanma kararının bir yeminli tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmiş ve noter ya da konsolosluk tarafından onaylanmış hali
 • Başvuru dilekçesi ve vekaletname (eğer avukat aracılığıyla başvuru yapılıyorsa)
 • Diğer tüm gerekli yerel formlar ve belgeler

Her durumda istenebilecek belgeler değişebileceğinden, özel durumlar için ilgili mahkemeden veya bir avukattan bilgi almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Tanıma ve tenfiz süreci ne kadar sürmektedir?

Tanıma ve tenfiz sürecinin süresi, işleme konu olan davanın özelliklerine, mahkemenin iş yüküne ve davanın karşı tarafının tutumuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, sürecin hızlanması için gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması önemlidir. Genel olarak, birkaç aydan bir yıla kadar sürebilecek bir zaman diliminden bahsetmek makul olabilir.

Boşanma kararının tanınması veya tenfizi reddedilebilir mi?

Evet, Türk mahkemeleri, yukarıda bahsedilen şartlardan birinin veya birkaçının karşılanmadığını tespit ederse, boşanma kararının tanınması veya tenfizini reddedebilir. Örneğin, yabancı mahkemenin yetkisiz olduğunun tespiti, karşılıklılık ilkesinin bulunmaması veya Türk hukukunun temel ilkelerine aykırılık gibi durumlar reddedilme nedenleri arasındadır.

Tanıma ve tenfiz başvurusu için hangi mahkemeye başvurulmalıdır?

Tanıma ve tenfiz başvurusu, Türkiye’de boşanmanın tanınmasını isteyen kişinin ya da çiftin resmi ikametgahının bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine yapılır. Eğer resmi bir ikametgah yoksa, Türkiye’deki herhangi bir asliye hukuk mahkemesine de başvuruda bulunulabilir. Tercihen bu süreçte bir avukat tarafından temsil edilmek ve danışmanlık almak, işlemler sırasında yaşanabilecek zorlukların üstesinden gelmeyi kolaylaştırabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara