İhtar Çekilen Kiracı Çıkmazsa Ne Olur?

İhtar Çekilen Kiracı Çıkmazsa Ne Olur?; Kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklar sıkça karşılaşılan durumlardan biridir ve bu durumlar genellikle ihtar çekmekle başlar. Peki, ihtar çekilen kiracı çıkmazsa ne gibi süreçler işler?

İhtar Çekilen Kiracı Çıkmazsa Ne Olur?

Bu sorunun cevabını bulmak için öncelikle kiracının haklarını ve ihtar sonrasında izlenecek yasal adımları bilmek gerekir. İhtar çekilen kiracı çıkmazsa, ev sahibinin başvurabileceği yargı yolları, tahliye davasının nasıl işlediği ve ihtar sonrasında uygulanabilecek diğer yaptırımlar gibi önemli konulara değinilecektir. Bu yazımızda, karşılaşılabilecek bu durumda atılacak adımlar ve haklarınız hakkında bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz.

İhtar Çekilen Kiracının Hakları

İhtar çekilen kiracı durumu, genellikle kira sözleşmesinin ihlali gibi durumların ardından gerçekleşir. Ancak, ihtar çekilen kiracının da göz ardı edilmemesi gereken bazı hakları vardır. İhtar çekilen kiracı, ihtarın nedenlerini ve kira sözleşmesinin hangi maddelerinin ihlal edildiğini açıkça belirten bir belge almalıdır. Bu, kiracının söz konusu ihlalleri düzeltebilmesi veya konuya ilişkin itirazını belirtebilmesi için önemlidir. Aşağıda, ihtar çekilen kiracının sahip olduğu temel haklar açıklanmaktadır:

 • Ihtarnameyi İnceleme: Kiracı, ihtarnamenin kendisine ulaşmasından itibaren, içeriğini detaylıca inceleme hakkına sahiptir. Bu, ihtar çekilen kiracının, ihtarın gerekçelerini ve taleplerini anlaması için önemlidir.

 • Yanıt Verme ve İtiraz: Kiracı, ihtarnamede belirtilen süre içinde, ihtarnamenin iddialarına yazılı olarak yanıt verme ve itiraz etme hakkına sahiptir. Bu aşamada, kiracı kendisine yöneltilen iddiaları çürütebilir veya eksik ödemeleri tamamlayabilir.

 • Ödeme ve Düzeltme: Eğer ihtar, kira ödemelerinin eksik veya geç yapıldığına dairse, ihtar çekilen kiracı bu ödemeleri belirlenen süre içerisinde yaparak konuyu çözüme kavuşturma hakkına sahiptir.

 • Yasal Yardım: Kiracı, ihtarnamedeki iddialarla ilgili olarak yasal yardım almayı ve bu konuda bir avukata danışmayı tercih edebilir. Bu sayede ihtar çekilen kiracı, haklarını en iyi şekilde koruyabilir.

 • Makul Süre: Kiracıya, ihtarname üzerine gereken düzeltmeleri yapmak veya anlaşmazlığı çözmek için makul bir süre verilmesi gerekmektedir. Bu süre genellikle ihtarın niteliğine ve kira sözleşmesinin şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bu haklar, ihtar çekilen kiracı çıkmazsa durumunu düzeltme ve mevcut anlaşmazlıkları çözme fırsatı sunar. Ancak, kiracının bu hakları kullanırken dikkatli olması ve belirlenen süreler içinde hareket etmesi gerekir. Hakların doğru bir şekilde kullanılması, hem kiracının hem de mal sahibinin hukuki süreçlerden kaynaklanabilecek olumsuz sonuçlardan kaçınmasına yardımcı olabilir.

İhtar Sonrası Yasal Süreçler

İhtar, kiracının anlaşmaya aykırı davranışlarında bulunduğu durumlar için mülk sahibi tarafından kullanılan bir uyarı mekanizmasıdır. Peki, ihtar çekilen kiracı çıkmazsa, bu uyarıya uymazsa ne tür yasal süreçler işler? İhtar sonrası adımlar nelerdir? Bu yazımızda, ihtar çekilen kiracının maruz kalabileceği yasal süreçleri detaylıca ele alacağız.

İhtarın Resmiyet Kazanması

 • İhtarın Yazılı Olması: Kiraya verenin, kiracıya yönelik herhangi bir ihtarnamenin resmiyet kazanması için yazılı olarak ve usulü dairesinde tebliğ etmesi gerekir.
 • Tebligat Süresi: İhtarın kiracıya ulaştığı tarihten itibaren, ihtar içeriğinde belirtilen süre içerisinde, örneğin kira borcu için genellikle 30 gün, kiracının ihlal durumunu gidermesi beklenir.

İhtar Sürecinde Yapılacaklar

Kiracının ihtar çekilen durumu düzeltmemesi ya da mülkü terk etmemesi halinde, kiraya veren tarafından izlenecek yasal süreç şu adımları içerir:

 1. Yasal Sürecin Başlatılması: İhtar süresinin dolmasına rağmen kiracının anlaşmaya aykırı durumu düzeltmemesi halinde, kiraya veren yasal yollara başvurabilir.
 2. Dava Açılması: İhtar çekilen kiracı çıkmazsa, mülk sahibi tahliye davası açma hakkına sahiptir. Bu süreç, yerel mahkemelerde başlatılır.
 3. Delil Sunumu ve İşlem: Davada, ihtarın kiracıya ulaştığı ve anlaşmaya aykırı durumun sürdüğüne dair deliller sunulur.

Bu süreçlerin doğru ve etkin bir şekilde yönetilmesi, kiraya verenin haklarının korunması açısından önemlidir. İhtar çekilen kiracı çıkmazsa, süreçlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için ihtarın tebliğ edildiği tarihten itibaren harekete geçmelidir. Aksi takdirde, mülk sahibinin yasal yollarla haklarını arama yoluna gitmesi ve sonuçta kiracının daha büyük sorunlarla karşılaşması muhtemeldir. Yasal süreçler, mülk sahibinin mülkünü koruyabilmesi ve kiracının haksız durumlarını düzeltebilmesi için tasarlanmıştır. Bu nedenle, her iki tarafın da yasal süreçlere uygun hareket etmesi gerekmektedir.

Kiracı Çıkmazsa Başvurulacak Yargı Yolları

Eğer ihtar çekilen kiracı çıkmazsa, yani mülk sahibinin taleplerine rağmen kiralanmış olan gayrimenkulü terk etmezse, mülk sahibinin başvurabileceği birkaç yargı yolu bulunmaktadır. Bu durumda, mülk sahipleri yasal haklarını korumak ve kiracıyı tahliye ettirebilmek adına bazı adımları takip etmelidir. Aşağıda, kiracı çıkmazsa başvurulabilecek en yaygın yargı yollarını sizler için sıraladık:

 • Tahliye Davası Açılması: İhtar çekilen kiracıya yönelik en resmi ve yaygın çözüm yoludur. Kiracının, ihtarname gönderildikten sonraki yasal süre içerisinde mülkü terk etmemesi durumunda, mülk sahibi tarafından tahliye davası açılabilir. Bu süreç genellikle avukat aracılığıyla yürütülür ve dava, gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülür.

 • İcra Yoluyla Tahliye: İhtar çekilen kiracı çıkmazsa, yani mahkeme kararı üzerine dahi mülkü boşaltmaması durumunda, icra müdürlüklerine başvurularak kiracının zorla tahliye edilmesi sağlanabilir. Bu aşamada, icra müdürlüğü tarafından bir icra memuru görevlendirilir ve tahliye işlemi, resmi makamlar nezaretinde gerçekleştirilir.

 • Arabuluculuk: Her ne kadar yasal bir yükümlülük olmasa da, işin yargıya taşınmadan çözülmesini isteyen taraflar için arabuluculuk, bir alternatif olabilir. Arabuluculuk sürecinde, taraflar bir araya gelir ve üçüncü bir kişinin (arabulucunun) yardımıyla anlaşmaya varmaya çalışır. Bu yöntem, hem zaman hem de maliyet açısından tasarruflu olabilir.

İhtar çekilen kiracı ve mülk sahibi arasındaki uyuşmazlıklar, çoğu zaman karmaşık hukuki süreçleri beraberinde getirebilir. Bu nedenle, adımların doğru ve kanunlara uygun şekilde atılması, hem sürecin hızlanması hem de hukuki açıdan sorun yaşanmaması için büyük önem taşır. Yargı yoluna başvurmadan önce, bir avukatla danışmanlık yaparak yasal haklarınız ve izleyeceğiniz süreç hakkında detaylı bilgi edinmek, olası mağduriyetlerin önüne geçebilir.

Tahliye Davası ve İşleyişi

Tahliye davası, ihtar çekilen kiracı çıkmazsa bu durumunda, mal sahibinin başvurabileceği hukuki bir yoldur. Bu süreç, ihtarname gönderildikten ve kiracıya yasal olarak tanınan sürenin dolmasından sonra işletilebilir. İhtar çekilen kiracı çıkmazsa, yani belirlenen süre içinde mülkü boşaltmazsa, mal sahibi mahkemeye başvurarak tahliye davası açabilir.

Tahliye Davası Nasıl Açılır?

 1. Dava Dilekçesi Hazırlanması: İlk adım, dava dilekçesinin bir avukat aracılığıyla hazırlanmasıdır. Dilekçede, kira sözleşmesi, ihtarname ve kiracının sözleşmeye aykırı davranışına dair kanıtlar yer almalıdır.
 2. Adli Taksitin Ödenmesi: Dava açılırken adli taksit ödenmesi gerekmektedir.
 3. Davanın İşleme Konulması: Dilekçe ve gerekli belgeler mahkemeye sunulduktan sonra dava işleme alınır.

Tahliye Davası İşleyişi

 • Ön İnceleme: Mahkeme, dava dosyasını ön incelemeden geçirir. Bu aşama, davada eksik bilgi veya belge olup olmadığını belirler.
 • Duruşma: Eksiklik yoksa duruşma günü belirlenir. Her iki taraf da mahkemeye davet edilir.
 • Kanıtların Sunulması: Taraflar, iddialarını destekleyen kanıtları mahkemeye sunarlar.
 • Karar: Mahkeme, sunulan kanıtları değerlendirerek kararını verir.

Tahliye Kararı ve Sonrası

 • Tahliye Taahhütnamesi: Mahkeme kararı lehine çıktığında, kiracıya tahliye taahhütnamesi tebliğ edilir. Bu belge ile kiracıya, mülkü belirli bir süre içinde boşaltması için son bir şans verilir.
 • İcra Yolu: Kiracı, belirlenen süre içinde taşınmazı boşaltmazsa, mal sahibi icra dairesine başvurarak taşınmazın boşaltılmasını talep edebilir.

İhtar çekilen kiracı çıkmazsa tahliye davası, mülk sahiplerinin son çarelerinden biridir. Bu nedenle, sürecin doğru ve yasalara uygun bir şekilde işletilmesi önem taşır. Kiracıların bu durumla karşılaşmamak için kira sözleşmesine sadık kalmaları ve ödemelerini zamanında yapmaları gerekir. Mal sahipleri ise, ihtar çekme ve tahliye sürecini doğru yöneterek haklarını koruyabilirler.

İhtar Sonrası Uygulanabilecek Diğer Yaptırımlar

İhtar çekilen kiracı çıkmazsa, yani belirlenen süre içerisinde mülkü boşaltmazsa, mülk sahibi tarafından başvurulabilecek çeşitli yaptırımlar bulunmaktadır. İhtara rağmen mülkü terk etmeyen kiracı aleyhine, tahliye davasının yanı sıra başka adımlar da atılabilir. Tabii ki, bu adımlar hukuki sınırlar dahilinde atılmalı ve her zaman profesyonel hukuki yardım alınmalıdır.

 1. Cezaî İşlemler: İhtar sonrası kiracının mülkü boşaltmaması, bazı durumlarda haksız işgal olarak değerlendirilebilir. Bu durumda, mülk sahibi, hukuka uygun şekilde, kiracı hakkında cezaî işlem başlatabilir.

 2. Alacak Davası: Kiracının mülkü boşaltmaması nedeniyle oluşan zararlar için alacak davası açılabilir. Bu zararlar, ıskat edilmemiş kira bedelleri, elektrik, su gibi giderlerin ödenmemesi veya mülke verilen zararlar olabilir.

 3. Haciz İşlemleri: İhtar çekilen kiracı çıkmazsa aleyhine yönelik olarak maddi zararların tahsili amacıyla haciz işlemleri başlatılabilir. Bu işlemler, kiracının mal varlığına yönelik olup, alacakların tahsil edilmesini hedefler.

Her durumda, mülk sahibinin haklarını koruması ve bir sonraki adımlarda karşılaşabileceği olası sorunlardan kaçınması için, bir avukat eşliğinde hareket etmesi büyük önem taşır. İhtar çekilen kiracı çıkmazsa aleyhine yasal yollara başvurmadan önce, tüm alternatiflerin değerlendirilmesi ve mümkünse amicable bir çözüme ulaşılması önerilir. Ancak, çözüm yoluna varılamaması durumunda, yukarıda belirtilen yaptırımlar, mülk sahibinin hakkını arama konusunda etkili çözümler arasındadır.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

İhtar çekildikten sonra kiracı ne kadar sürede çıkmak zorundadır?

Kiracıya ihtar çekildiği zaman, kiracının haklarını göz önünde bulunduran yasal süreler bulunmaktadır. İhtarın nedenine bağlı olarak bu süre değişkenlik gösterebilir. Örneğin, kira ödemelerindeki gecikmeler sebebi ile ihtarname gönderilmişse, kiracının borcunu ödeyerek sorunu çözmesi için genellikle 30 günlük bir süre tanınır. Fakat bu süre kira kontratında aksi belirtilmemişse ve ev sahibi derhal tahliye talep ediyorsa, mahkeme kararı ile tahliye süreci başlatılabilir.

Kiracı ihtarnameyi aldıktan sonra kirasını öderse ne olur?

Kiracı, ihtarnamede belirtilen süre içinde kira borcunu öderse, kiracının sözleşmeden doğan diğer yükümlülükleri yerine getirmesi koşuluyla kira ilişkisi devam eder. Ancak, kira ödemelerinde sürekli gecikme olması veya bir yıl içinde aynı sebeple ikinci bir ihtarın yapılması durumunda ev sahibi, kira sözleşmesini haklı nedenlerle feshedebilir ve tahliye isteyebilir.

Kiracı ihtarnameye rağmen çıkmazsa ne yapılmalıdır?

Kiracı ihtarnamedeki uyarılara rağmen taşınmazı boşaltmazsa, ev sahibi hukuki yolları izlemelidir. Bu durumda, ev sahibi bir avukat aracılığı ile kiracı aleyhine icra takibi başlatarak, icra dairesi marifetiyle tahliye işlemi için mahkemeye başvurabilir. Mahkeme, durumu değerlendirerek uygun görürse kiracının tahliye edilmesine karar verecektir.

İhtarname nasıl ve kime tebliğ edilmelidir?

İhtarname, noter aracılığıyla veya taahhütlü posta yoluyla kiracıya tebliğ edilmelidir. İhtarname, kiracının kira kontratında belirtilen adresine, varsa bu adrese tebligat yapılamadığı durumda ise nüfus müdürlüğünde kayıtlı olan adrese tebliğ edilmesi gerekmektedir. İhtarname tebliğ edilirken kiracının imzasının alınması ve bu işlemin belgelenmesi önemlidir.

Kiracı ihtarı karşı şekilde mahkemeye itiraz edebilir mi?

Evet, kiracı ihtar içeriği ile ilgili haksızlık veya yanlış anlamalar olduğunu düşünüyorsa mahkemeye başvurarak itiraz edebilir. Bu itiraz, genellikle ihtarın içerdiği iddiaların yanlışlığını veya hukuka aykırılığını işaret eder. Mahkeme, bu itirazı inceleyerek kararını verecek ve tahliye işlemi durdurulabilir veya devam edebilir. Ancak, mahkeme tarafından verilecek karar, kiracının evde kalma hakkını geçici bir süre için garanti altına alabilir, ancak nihai bir çözüm değildir.

Yorum yapın

Hemen Ara