3 Aydır Kiracı Kira Ödemiyor Ne Yapmalıyım?

3 Aydır Kiracı Kira Ödemiyor Ne Yapmalıyım?; Kiracınız 3 aydır kira ödemiyor ve siz “Kiracı Kira Ödemiyor Ne Yapmalıyım?” sorusuna cevap arıyorsunuz. Kiracının kira ödememesi durumunda ev sahibi olarak haklarınızı bilmek ve bu zorlu süreçte nasıl hareket etmeniz gerektiğini anlamak önemlidir.

Kiracı Kira Ödemiyor Ne Yapmalıyım?

Bu yazıda, kira sözleşmesi yükümlülüklerinden kira alacağını tahsil etme yöntemlerine, ihtarname gönderme prosedürlerinden tahliye davası açma sürecine ve kiracıyla diyalog kurarak sorunu çözme yollarına kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Böylece, karşılaştığınız bu sıkıntılı durumda en doğru adımları atabilirsiniz.

Kiracı Kira Ödemiyorsa Ev Sahibinin Hakları

Kiracınızın kira ödemelerini yapmaması durumunda “Kiracı Kira Ödemiyor Ne Yapmalıyım?” sorusuna yönelik ilk cevabınız, mevcut haklarınızın farkında olmanız gerektiğidir. Kiracının kira ödeme yükümlülüğü, kira sözleşmesinin en temel maddelerinden biridir. Bu yükümlülüğün ihlali halinde ev sahibi olarak sahip olduğunuz haklar, Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuatlarca korunmaktadır. İşte bu haklardan bazıları:


 1. İhtarname Gönderme Hakkı: Kiracınız kira ödemelerini geciktirdiğinde, ona yazılı bir ihtarname gönderme hakkına sahipsiniz. Bu ihtarname, kiracınıza kira borcunu belirli bir süre içinde ödemesi gerektiğini resmi olarak bildirir. 2. Kira Sözleşmesini Feshetme Hakkı: Kiracı, ihtarname sonrası belirlenen süre içinde yine kira ödemezse, kira sözleşmesini feshederek kiracıyı evden çıkarma hakkınız bulunmaktadır. 3. Tahliye Davası Açma Hakkı: Kira sözleşmesini feshettikten sonra, kiracınızın hala taşınmamış olması durumunda, tahliye davası açma hakkınız vardır. Bu dava ile kiracınızın evden çıkarılmasını yasal yollarla sağlayabilirsiniz. 4. Kira Alacaklarını Tahsil Etme Hakkı: Kiracınızın ödemediği kira bedelleri için yasal yollara başvurarak, alacaklarınızı tahsil etme hakkınız bulunmaktadır. Bu, dava açarak ya da icra yoluyla yapılabilir.


“Kiracı Kira Ödemiyor Ne Yapmalıyım?” sorununuzla baş başa kalmışsanız, öncelikle yasal haklarınızı bilmek ve bu hakları adım adım kullanmak önem taşır. Kiracınızla mümkünse diyalog kurarak sorunu çözmeye çalışın. Ancak bu mümkün değilse, yukarıda belirtilen yasal yolları takip ederek haklarınızı koruyabilir ve kira alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz.

Kiracı Kira Ödemiyorsa Kira Sözleşmesinde Yer Alan Yükümlülükler

Kira sözleşmesi, kiracı ve ev sahibi arasındaki hak ve sorumlulukların belirlendiği hukuki bir dokümandır. Kira ödemezlik durumunda, “Kiracı Kira Ödemiyor Ne Yapmalıyım?” sorusuna yanıt arayan ev sahipleri için kira sözleşmesindeki yükümlülükler önem arz eder. Bu yükümlülükler genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:


 • Kira Bedeli ve Ödeme Zamanı: Sözleşmede, kiracının her ayın belirli bir gününe kadar ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli açıkça belirtilmelidir. • Bakım ve Onarım Sorumlulukları: Kiracının, kiraladığı mülkün içindeki arızaları ve hasarları kendi masrafıyla gidermesi gerekip gerekmediği bu bölümde yer alır. • Depozito: Kiracının taşınırken ev sahibine bıraktığı güvence bedeli ve bu bedelin hangi şartlarda iade edileceği açıklanır. • Sözleşme Süresi ve Yenileme Koşulları: Kiracı ve ev sahibi arasındaki kira sözleşmesinin ne kadar süreceği ve bitiminde yenilenip yenilenmeyeceği bilgisi. • Ev Sahibinin Ziyaret Hakkı: Ev sahibinin, mülkün durumunu kontrol etmek üzere, önceden haber vermek suretiyle, belirli zamanlarda mülkü ziyaret edebilme hakkı.


Eğer bir ev sahibi “Kiracı Kira Ödemiyor Ne Yapmalıyım?” diye düşünüyorsa, kira sözleşmesindeki bu yükümlülüklere başvurarak harekete geçmelidir. Kira sözleşmesindeki maddeler, bir sorun ortaya çıktığında nasıl hareket edileceğine dair yol gösterir. Bu nedenle, kira sözleşmesinin detaylarının açık ve net bir şekilde yazılması, her iki tarafın da haklarının korunmasına yardımcı olur.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Kiracı Kira Ödemiyorsa Kira Alacağını Tahsil Etme Yöntemleri

Eğer “3 aydır kiracı kira ödemiyor ne yapmalıyım?” sorusuyla karşı karşıyaysanız, kira alacağınızı tahsil etmenin çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler, hem kiracınıza uygulanacak adil bir yaklaşım sağlar hem de sizin haklarınızı korur. İşte bazı etkili yöntemler:


 • İhtarname Gönderme: Kiracınıza ödeme yapması için resmi bir uyarı göndermek, genellikle ilk adımdır. Bu ihtarname, noter aracılığıyla gönderilmeli ve kiranın ödenmemesi durumunda atılabilecek adımların belirtildiği bir belge olmalıdır. • Diğer Hukuki Yollar: Kiracınız ihtarnameye rağmen ödeme yapmazsa, ödemeyi aldıktan sonra kiracıyı tahliye etme hakkına sahip olmak üzere bir avukat aracılığıyla icra takibi başlatabilirsiniz. Bu süreç, mahkemeye başvurarak kira alacağının tahsil edilmesi işlemini de içerir. • Tahliye Taahhüdü: Eğer kira sözleşmenizde, kiracının ödeme yapmaması durumunda evi boşaltmayı kabul ettiğine dair bir madde varsa, bu taahhüt kullanılarak kiracının tahliyesi istenebilir. • Ödeme Planı Oluşturma: Kiracıyla iletişime geçerek, ödeme güçlüğü içinde olduğunu belirlemek ve ödeme planı oluşturmak, sorunu çözmek için yapıcı bir yaklaşım olabilir. Kiranın belli bir plan dahilinde ve taksitler halinde ödenmesi teklif edilebilir.


Her durumda, “3 aydır kiracı kira ödemiyor ne yapmalıyım” sorununa karşı yasal haklarınızın farkında olmak ve bu süreçleri hukuka uygun şekilde yönetmek önemlidir. Olası bir mahkeme süreci öncesinde kiracıyla diyalog kurmaya çalışmak, çözüme ulaşmak adına atılacak en sağlıklı adımlardan biridir.

İhtarname Göndermenin Önemi ve Yapılması Gerekenler

Kiracınız kira ödemiyor ve “3 aydır kiracı kira ödemiyorsa Ne Yapmalıyım?” sorusunun cevabını mı arıyorsunuz? Bu durumda atmanız gereken ilk adımlardan biri kesinlikle ihtarname göndermek olmalıdır. İhtarname, kiracınızın kira borcunu ve sözleşmedeki diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda resmi bir uyarıdır. Bu sürecin önemi ve yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:


 • Resmiyet Kazandırır: İhtarname, kiracınıza olan ciddiyetinizi gösterir ve süreci resmiyete döker. Bu, ödeme konusunda kiracı üzerinde bir baskı oluşturarak sorunun daha hızlı çözülmesine yardımcı olabilir. • Yasal Sürecin İlk Adımıdır: “Kiracı Kira Ödemiyor Ne Yapmalıyım” durumunda, ihtarname göndermek, tahliye davası açmadan önce hukuken atılması gereken ilk adımdır. Bu adım göz ardı edildiğinde, mahkemede yaşanacak süreçler aksayabilir. • Nasıl Hazırlanmalı?: İhtarname, kiracınızın kira borcunu, ödeme tarihlerini ve sözleşmede yer alan diğer yükümlülük ihlallerini detaylı bir şekilde içermelidir. Ayrıca, ödeme için belirli bir süre tanımalı ve bu süre içinde ödemenin yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılacağı hususu eklenmelidir. • Noter Aracılığıyla Gönderim: İhtarname, noter aracılığı ile gönderilmelidir. Bu sayede ihtarnamenin kiracıya ulaştığı ve kiracının ihtarnamenin içeriğinden haberdar olduğu resmi olarak kayıt altına alınır. • Örnek İhtarname Metni: İhtarname hazırlarken internet üzerinden erişilebilen örnek metinlerden yararlanabilirsiniz. Ancak, sözleşmenizin özel durumlarına uygun düzenlemeler yapılması için bir avukattan yardım almanız tavsiye edilir.


İhtarname göndermenin önemi, kiracınızın kira ödememe durumuna karşı resmi ve yasal bir adım atmış olmanızdır. Bu süreç, sorunun çözümüne yönelik diğer adımların atılması için zemin hazırlar. Unutmamak gerekir ki, bu ilk adım, kiracı ile olan ilişkinizi koruyarak sorunu çözme yolunda önemli bir başlangıçtır.

Kiracı Kira Ödemiyorsa Tahliye Davası Açma Süreci

Kiracı kira ödemiyor ne yapmalıyım sorusuna gelince, tahliye davası açmak en son başvurulan yöntemlerden biridir. Ancak üç ay kira ödemesi yapılmadığında, ev sahipleri genellikle bu aşamaya geçmek zorunda kalabilirler. Tahliye davası süreci, profesyonel bir şekilde yönetilmesi gereken, adli bir işlemdir. Bu süreçte izlenmesi gereken adımlar şunlardır:


 1. İhtarname Gönderimi: Kiracıya, kira borçlarının ödenmesi için yazılı bir ihtarname göndermek. Bu adım, dava açma sürecinin hukuki zeminini güçlendirir. 2. Dava Dilekçesi Hazırlama: Kiracı kira ödemiyor ne yapmalıyım diyorsanız ve ihtarnamenin ardından ödeme yapılmazsa, bir avukat aracılığı ile mahkemeye tahliye talepli dava dilekçesi hazırlanır. 3. Dava Açılması: Dilekçe, kiracının kira sözleşmesine dayanarak bulunduğu yer mahkemesine sunulur. Mahkeme, duruşma günü belirler ve karşılıklı ifadeler alınır. 4. Yargılama Süreci: Süreç, davanın karmaşıklığına ve mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. Bu süreçte, ev sahibinin haklarını tam olarak kanıtlaması gerekmektedir. 5. Mahkeme Kararı: Mahkeme, sunduğunuz deliller ve kanıtlar doğrultusunda kararını verir. Tahliye kararı çıktığı taktirde, kiracının evi terk etmesi için hukuki bir zemin oluşur.


Tahliye davasında başarıya ulaşabilmek için, kira sözleşmesindeki maddeler, ihtarname gönderimi ve mahkemeye sunulan delillerin doğru ve eksiksiz olması büyük önem taşımaktadır. Kiracı kira ödemiyor ne yapmalıyım sorunuza çözüm bulabilmeniz için, bu süreci dikkatli bir şekilde yönetmek ve gerekirse profesyonel yardım almak önemlidir.

Kiracıyla Diyalog Kurarak Sorunu Çözme Yolları

Kiracınızın kira ödemesini yapmaması durumunda, meseleyi yasal süreçlere taşımadan önce diyalog yoluna gitmek çoğu zaman en sağlıklı çözüm olacaktır. “Kiracı kira ödemiyor ne yapmalıyım?” sorusuna cevap ararken, öncelikle kiracınızla açık ve yapıcı bir iletişim kurmayı denemelisiniz. Bu süreçte izleyebileceğiniz adımlar şunlardır:

 • 3 aydır kiracı kira ödemiyorsa empati kurun: Kiracınızın geç ödeme yapmasının arkasında geçerli bir sebep olabilir. Finansal zorluklar, iş kaybı gibi durumlar anlayışla karşılanmalıdır.
 • 3 aydır kiracı kira ödemiyorsa açık iletişim kurun. Kiracınızla bir araya gelip, durumu açık ve şeffaf bir şekilde tartışın. Kira ödemelerinin neden geciktiğini öğrenin ve karşılıklı anlayış çerçevesinde bir çözüm bulmaya çalışın.
 • 3 aydır kiracı kira ödemiyorsa ödeme planı önerin. Ödeme konusunda esnek olun. Ödeme planları sunarak, kiracınızın finansal durumunu düzeltebilmesi için zaman kazandırın. Belirlenen tarihlerde kısmi ödemeleri kabul edebilirsiniz.
 • 3 aydır kiracı kira ödemiyorsa yazılı anlaşmaya çalışın. Diyaloğunuz neticesinde varılan anlaşmayı yazılı hale getirin. Bu, her iki tarafın da anlaşmaya uyduğundan emin olmak için önemlidir.

Bu süreçte önemli olan, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde hareket etmektir. “Kiracı kira ödemiyor ne yapmalıyım?” sorusuna cevap ararken, yasal yollara başvurmadan önce kiracıyla bu yolları denemek, uzun vadede ilişkinizi korumanıza da yardımcı olabilir. Ancak, tüm çabalara rağmen sorunun çözülememesi durumunda yasal haklarınızı kullanma hakkınız her zaman saklıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracım 3 aydır kira ödemiyor, yasal olarak ne yapabilirim?

Kiracınız 3 ay boyunca kira ödemeyi ihmal ettiyse, kira sözleşmesinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Türkiye’deki İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince hareket edebilirsiniz. İlk olarak kiracınıza ihtarname göndererek borcunu hatırlatmalısınız. İhtarnamenin ardından da ödeme yapılmazsa, avukatınız aracılığıyla tahliye davası açabilir ve icra işlemi başlatabilirsiniz. İltihakinizin ardından sizden önceki uyarı ve bildirimlerin de kanıtı olarak mahkemeye sunulması önemlidir.

Kira kontratımızda kiracının ödemeleri geciktirmesi durumunda ne yapabileceğim yazmıyor, bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim?

Kira kontratının belirli bir maddesi olmasa bile, Türk Borçlar Kanunu kiraya verenin haklarını korur. Öncelikle kiracınıza yazılı bir şekilde ödeme yapması için ihtar çekebilirsiniz. Eğer bu ihtara rağmen ödeme yapılmazsa, avukatınız aracılığı ile hukuki süreç başlatarak tahliye talebinde bulunabilirsiniz. Ancak her adımda yasal süreçlere uygun hareket ettiğinizden emin olmalısınız.

Kiracım kirayı ödemiyor ve evi boşaltmak istemiyor. Bu durumda ne gibi adımlar atabilirim?

Kiracınız hem kira ödemiyor hem de evi terk etmiyorsa, yasal yollara başvurmanız gerekir. Öncelikle kiracınıza borcunu hatırlatan bir ihtarname yollayarak, ödeme yapması için yasal bir süre tanımalısınız. Bu sürenin ardından tahliye davası açabilir ve icra yoluyla evi boşaltabilirsiniz. Kiracınızla yapılan iletişimleri, gönderdiğiniz ihtarları ve her türlü resmi yazışmayı kayıt altında tutarak, mahkemede kanıt olarak sunabilirsiniz.

Kiracı kira ödemesini geciktirdiğinde faiz talep edebilir miyim?

Evet, kiracı kira ödemesini geciktirdiğinde, kira kontratınızda bir faiz oranı belirtilmişse veya Türk Borçlar Kanunu’na göre gecikme tazminatı talep edebilirsiniz. Burada önemli olan kontratta yer alan faiz oranının yasalar çerçevesinde olması ve kiracının ödeme yapmaması durumunda bu faizin talep edilebileceğinin açıkça yazılmış olmasıdır. Kontratınızda böyle bir madde yoksa bile gecikme faizi için yasal haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kiracıya kira ödeme süresini uzatma şansı vermeli miyim?

Kiracıya kira ödeme süresini uzatmak tamamen sizin inisiyatifinizde bir karardır ve duruma göre değişebilir. Eğer kiracınız geçmişte düzenli ödemeler yaptıysa ve geçici bir mali güçlük içerisindeyse, anlayış göstererek ödeme takviminde bir esneklik sağlayabilirsiniz. Ancak bu sürecin de kiracı ile yazılı olarak anlaşılarak belgelenmesi ve yeni ödeme takviminin net bir şekilde saptanması önemlidir. Bu anlaşma, ileride herhangi bir anlaşmazlık durumunda sizin lehinize bir kanıt olarak işlev görecektir.

Yorum yapın

Hemen Ara