Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?

Evlilik birliğinin temellerinin sarsıldığı, tarafların daha fazla bir arada duramayacağına karar verdikleri noktada, boşanma süreci başlar. Fakat, halk arasında sıkça tartışılan bir konu olan “Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?” sorusu, her boşanma talebinin otomatik kabul edilmeyeceği gerçeğini gözler önüne sermektedir.

Yasal şartların titizlikle incelendiği boşanma süreçleri, her iki taraf için de belirli koşulların karşılanmasını gerektirir. Dolayısıyla, anlaşmalı boşanmadan zina, şiddet ve terk gibi ağır durumlara, aile mahkemesi kararlarından maddi ve manevi tazminat haklarına kadar pek çok faktör, boşanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini etkileyen unsurlardır. Bu yazımızda, boşanma davasında karşılaşılabilecek potansiyel senaryoları ve boşanmanın mümkün olmadığı durumları derinlemesine ele alacağız.

Boşanma Sürecinde Yasal Şartlar

Boşanma, çiftlerin hayatında zorlu bir süreçtir ve birtakım yasal şartların yerine getirilmesini gerektirir. Ancak bazı durumlar vardır ki, “Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?” sorusu gündeme gelir. İşte bu şartlar altında boşanma prosedürleri işlemez ya da durma noktasına gelebilir.

 • Evlenme Ehliyeti: Evliliğin geçerli olması için tarafların evlenme ehliyetine sahip olmaları gerekir. Aksi takdirde gerçekleşen evlilik baştan itibaren hükümsüzdür ve boşanma söz konusu olmaz.
 • Bağışlayıcı Tutum: Aldatma gibi evlilik birliğini derinden sarsacak davranışlar karşısında, bu durumu öğrendikten sonra tarafların birlikte yaşamaya devam etmeleri, aldanan tarafın olayı bağışlamış kabul edilir ve bu nedenle boşanma davası açılamaz.
 • Zorlama veya Hile: Eğer evlilik, taraflardan birinin zorlaması veya aldatılması sonucu gerçekleşmişse, mağdur tarafın evlilik birliğini sürdüreceğine dair açık bir irade beyanı olmadıkça boşanma yolu açık değildir.
 • Dava Süresi: Temyiz sürecinde olan boşanma kararları kesinleşmediği için yeni bir boşanma davası açılamaz.

Yukarıda sıralanan durumlar dışında, aile mahkemelerinin incelemesi gereken pek çok farklı yasal şart bulunmaktadır. Bu nedenle, boşanma sürecinde yasal şartları anlamak ve ona göre hareket etmek, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için önemli bir adımdır. Eğer “Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?” sorusuna net bir cevap arıyorsanız, bir hukuk profesyonelinden destek almak her zaman en doğru yaklaşım olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Koşullar

Boşanma süreci, hukuk sisteminin tanıdığı bir hak olmakla birlikte, bazı özel koşulların yerine getirilmediği durumlar “Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?” sorusunun yanıtını belirler. Bilhassa, anlaşmalı boşanma, tarafların aralarındaki evlilik bağını karşılıklı olarak ve uyum içinde sonlandırmak istemeleri halinde mümkündür. Anlaşmalı boşanma için gerekli koşullar şunlardır:

 • Karşılıklı Rıza: Her iki eşin de boşanma konusunda hemfikir olması ve bu kararı almadaki özgür iradelerinin olması şarttır.
 • Evlenme Süresi: Yasa gereği, çiftlerin en az bir yıl süreyle evli olmaları gerekmektedir.
 • Protokol Hazırlığı: Tarafların, boşanma sonrası mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda anlaşmış ve bu anlaşmayı yazılı bir protokolle belgelendirmiş olmaları önem arz eder.
 • Ortak Başvuru: Anlaşmalı boşanmada, davanın her iki taraf tarafından birlikte açılması gerekir.

Unutulmamalıdır ki, “Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?” sorusu sadece anlaşmalı boşanma için değil, boşanma sürecinin tümü için geçerlidir. Ancak, yukarıda sayılan koşullar sağlanmadığı takdirde anlaşmalı boşanma mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla, karşılıklı rıza ve uyum sağlanamaması, anlaşmalı boşanma sürecinin başarıyla tamamlanamayacağının açık bir göstergesidir. Her durumda, tarafların haklarını güvence altına almak ve sürecin hukuki geçerliliğini sağlamak adına bir avukattan destek alması tavsiye edilir.

Zina, Şiddet ve Terk Durumlarında Boşanma

Boşanmayı gündeme getiren faktörler arasında zina, şiddet ve terk önemli bir yer tutar. Fakat merak edilen bir konu vardır: “Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?” Boşanma sürecinde bu unsurların her biri farklı yasal sonuçlar doğurabilir.

Öncelikle, zina, evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan ciddi bir boşanma sebebidir. Eşlerden birinin, evlilik birliğine sadakatsizlik yapması durumunda, diğer eş haklı nedenle boşanma davası açabilir. Ancak zina iddiasını ispat etmek önemlidir ve suçun sabit olması gerekir.

Şiddet ise, evlilik içerisinde fiziksel ya da psikolojik olarak ortaya çıkarak, mağdur eşin yaşamını olumsuz etkileyebilir. Şiddet nedeniyle boşanma, Türk Medeni Kanunu’nda “ağır haller” arasında sayılır ve mağdur eşin boşanma hakkı vardır.

Terk, evliliğin devamı için gerekli olan birlikteliğin sonlandırılmasıdır. Eğer bir eş, diğerini haklı bir neden olmaksızın terk eder ve bu terk en az altı ay sürerse, mağdur eş boşanma davası açma hakkına sahiptir.

Bu durumlar dışında “Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?” diye sorulduğunda, şu durumlar söz konusu olabilir:

 • Eşlerden birinin, yukarıda belirtilen eylemleri affetmesi durumunda.
 • Zina, şiddet veya terk iddialarının kanıtlanamaması halinde.
 • Zina yapmış olan eşin davranışını diğer eşin teşvik etmiş veya kabullenmiş olması.

Bu unsurların her biri, boşanma davasının sonucunu etkileyebilecek ciddi etmenlerdir. Bu nedenle, her boşanma davası farklıdır ve davanın şartlarının iyi değerlendirilmesi gerekir. Her iki tarafın haklarının korunması adına, bir avukatla çalışmak önem taşır.

Aile Mahkemesi Kararlarının Etkisi

Aile mahkemeleri, boşanma davalarında çiftlerin hayatında keskin değişikliklere yol açacak kararlar almakla yetkilendirilmiştir. Pek çok kişi “Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?” sorusuna cevap ararken aile mahkemesinin karar mekanizmalarını göz ardı edebilir. Ancak yargının bu konudaki etkisi oldukça belirleyicidir.

 • Boşanma Talebinin Reddi: Aile mahkemesi, sunulan delillerin ve iddiaların yetersiz olduğunu düşünürse boşanma talebini reddedebilir. Örneğin, evlilik birliğinin sarsıldığına dair ikna edici kanıtlar sunulamazsa, “Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?” sorusunun cevabı olarak bu durum gösterilebilir.
 • Uzlaşma Yönlendirmesi: Mahkeme, taraflar arasında uzlaşma şansı gördüğünde, onları uzlaştırmaya yönlendirebilir. Uzlaşma sürecinde tarafların boşanma yerine evliliklerini sürdürme kararı almaları mümkündür.
 • Dava Süreçlerinin İncelenmesi: Yargı, boşanma davalarında her iki tarafın da sunmuş olduğu delilleri ve şahit ifadelerini detaylı bir şekilde inceler. Bu süreçte hakim, boşanma sebeplerinin yeterince ağır olup olmadığını değerlendirir.

Genel olarak, her boşanma davasının kendine özgü koşulları vardır ve mahkemenin vereceği karar bu koşullara göre değişiklik gösterir. “Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?” sorusu, somut olayın detaylarına ve sunulan delillerin niteliğine bağlı olarak yanıt bulur. Mahkemenin nihai kararı aynı zamanda çiftler için maddi ve manevi tazminat hakları, çocukların velayeti gibi konuları da içerir ve boşanma kararı tüm bu faktörlerin ışığında şekillenir. Aile mahkemesi kararlarının etkisi, boşanma sürecinin gidişatını ve sonuçlarını önemli ölçüde etkilemektedir.

Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?

Maddi ve Manevi Tazminat Hakları

Boşanma sürecinde bazı hallerde partnerlerden biri, diğerine karşı maddi ya da manevi tazminat talep edebilir. Peki, “Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?” ve bu durum tazminat haklarını nasıl etkiler? Tazminat hakkı, eşlerden birinin mağduriyet yaşadığı ve bu mağduriyetin karşı tarafın kusurundan kaynaklandığı durumlarda söz konusudur. Ancak, eşlerden birinin boşanmayı kabul etmemesi ya da diğer eşin boşanma şartlarını yerine getirmemesi gibi durumlarda boşanma gerçekleşmez ve dolayısıyla tazminat hakkı da gündeme gelmez.

Tazminat hakları iki başlık altında değerlendirilir:

 • Maddi Tazminat: Eşlerden birinin ekonomik zarara uğramasına sebep olan eylemler sonrasında talep edilebilir. Örneğin, evlilik birliği içinde sahip olunan ortak malın bir tarafça ziyan edilmesi durumunda diğer taraf maddi tazminat talep edebilir.
 • Manevi Tazminat: Boşanma sürecinde yaşanan ve kişinin duygusal olarak zarar görmesine yol açan olaylarda talep edilen tazminat türüdür. Şiddet, hakaret gibi durumlar bu kategori altında değerlendirilir.

Özetle, Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz? sorusunun yanıtı boşanma sürecini ve tazminat haklarını doğrudan etkileyebilir. Eşlerden birinin boşanmayı reddettiği durumlarda boşanma gerçekleşmez ve bu durumda maddi veya manevi tazminat haklarının talep edilmesi mümkün olmayabilir. Tazminat haklarının korunması ve adaletli bir çözüme kavuşulması için boşanma sürecinin her aşamasında profesyonel bir hukuki destek almak önemlidir.

Çocukların Velayeti ve Boşanma Kararı

Boşanma süreçleri çoğu zaman karmaşık hukuki prosedürleri beraberinde getirmektedir. Özellikle çocukların velayeti gibi hassas meseleler, bu süreci daha da detaylandırmaktadır. Ancak, “Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?” sorusu gündeme geldiğinde, velayet durumunun boşanmayı doğrudan engelleyecek bir faktör olmadığını belirtmek önemlidir.

Boşanma kararının alınabilmesi için çocukların velayeti konusu, ebeveynlerin anlaşmalı ya da çekişmeli olarak yollarını ayırmaları durumunda farklı şekillerde ele alınır. Aşağıda çocukların velayeti ve boşanma kararı arasındaki bağlantıyı açıklığa kavuşturmak adına bazı önemli noktaları sıralamış bulunmaktayız:

 • Ebeveynler Anlaşamıyorsa: Eğer taraflar arasında velayet konusunda bir uzlaşıya varılamazsa, mahkeme çocuğun menfaatlerini gözeterek bir karar verecektir. Ancak bu durum boşanmanın gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez.
 • Çocuğun İradesi: Çocuğun yaşının ve olgunluğunun elverdiği durumlarda, mahkeme çocuğun tercihini de dikkate alır. Bu, boşanma kararını etkilemez fakat velayetin kimde kalacağını etkileyebilir.
 • Mahkeme Kararları: Mahkeme, çocuğun velayeti konusunda her iki tarafın da durumunu değerlendirir ve çocuğun yararına en uygun kararı verir. Bu noktada, “Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?” sorusu yerine, “Velayet kimde olacak?” sorusu ön plana çıkar.

Sonuç olarak, çocukların velayeti meselesi boşanma kararını durduracak bir faktör değildir. Fakat velayetin kimde kalacağı ve çocukların bakımının nasıl yapılacağı gibi konular, mahkeme tarafından titizlikle incelenecek ve karara bağlanacak önemli hususlardır. Çocukların menfaati, bu süreçte her zaman en üst sıradaki öncelik olacaktır.

Boşanma Davasında Avukatın Rolü

Boşanma süreçleri, her iki taraf için oldukça karmaşık ve duygusal anlar içerebilir. Bu süreçte, boşanma davalarının yönetimi ve yasal hakların korunmasında avukatların rolü büyük önem taşır. Peki, hangi durumlarda boşanma olmaz ve avukatın bu koşullarda ne gibi farklılıklar yaratabileceğini inceleyelim.

Bir avukat, öncelikle boşanma olmaz denilen durumlarda dahi hukuki yolları ve alternatif çözümleri bilir. İki taraf arasında anlaşma sağlanmasında arabuluculuk yaparak, tarafların mahkemeye taşınmaksızın mutabakat bulmasını sağlayabilir. Ancak “Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?” sorusuna hukuki açıdan bakıldığında, boşanmanın önüne geçebilecek kesin bir durum yoktur. Boşanmanın gerçekleşemeyeceği durumlar genellikle boşanma şartlarının olgunlaşmamasından kaynaklanır.

Avukatın Boşanma Davası Sürecindeki Başlıca Görevleri:

 • Tarafların menfaatlerini koruyarak hukuksal destek sağlamak.
 • Boşanma davasının usulüne uygun işlemesini ve adil bir yargılama sürecinin yürütülmesini sağlamak.
 • Hukuki haklar ve yükümlülükler konusunda tarafları bilgilendirmek.
 • Delillerin toplanması ve mahkemeye sunulması süreçlerinde danışmanlık yapmak.
 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma fark etmeksizin, müvekkilinin haklarını en iyi şekilde savunmak.

Boşanma süreci ne kadar karmaşık olursa olsun, bir avukat, müvekkilinin haklarını koruyarak hangi durumlarda boşanma olmaz endişesini en aza indirebilir ve süreci mümkün olduğunca kolaylaştırabilir. Bu nedenle, boşanma davalarında deneyimli bir avukattan destek almak, sürecin sağlıklı yönetilmesinde kritik bir öneme sahiptir.

Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz?

Dini Nikah ve Boşanmanın Geçersizliği

Dini nikah ile gerçekleştirilmiş bir evliliğin hukuken geçerli olabilmesi için resmi nikah işleminin de yapılması gerekmektedir. Peki, Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz? Bu sorunun yanıtı dini nikahla ilgili bağlamda ele alındığında, eğer çiftler arasında sadece dini nikah varsa ve resmi nikah yapılmamışsa, Türk Hukuk sistemi bu birlikteliği resmi bir evlilik olarak kabul etmez. Dolayısıyla, resmi evlilik olmadan boşanma da söz konusu olamaz.

Boşanmanın hukuki sonuçlar doğurabilmesi için öncelikle resmi bir evlilik sözleşmesinin olması şarttır. Şayet çiftler yalnızca bir din görevlisi önünde evlenmişlerse ve bu evliliği devletin ilgili kurumlarında kaydedilmemişse, boşanma işlemleri için mahkemeye başvurulduğunda, mahkeme işlemi başlatmayacaktır. Bu nedenle, dini nikahla evlenmiş çiftlerin hukuki anlamda boşanmaları mümkün olmadığı gibi, bu tür bir evlilik yaşantısı içerisinde yaşanan olası anlaşmazlıklar için de kanuni bir boşanma süreci işletilemez.

Özetleyecek olursak;

 • Resmi Nikah Olmadan Boşanma:

  • Geçerli resmi nikah yoksa, boşanma da hukuken mümkün değildir.

  • Çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma gibi süreçler ancak resmi nikah bulunuyorsa geçerlidir.

 • Hukuki Durum:

  • Yalnızca dini nikah ile evlenmiş kişiler, hukuki olarak evli sayılmazlar.

  • Bu şekilde birliktelik yaşayan çiftler için aile mahkemeleri boşanma davası açma taleplerini kabul etmeyecektir.

Bu noktada, çiftlerin evliliklerini resmi olarak tescil ettirmeleri ve dini nikahın yanı sıra resmi nikah işlemlerini yerine getirmiş olmaları, muhtemel bir boşanma sürecini de hukuken geçerli kılar. Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz? sorusu bu anlamda dini nikahla evlenenler için, resmi nikahın gerçekleşmemesi halinde boşanmanın mümkün olmadığını işaret eder. Bu sebeple, evliliğinizi hukuken geçerli kılmak ve gerekli korumalardan yararlanmak istiyorsanız, yasalar öngörülen resmi nikah prosedürlerini tamamlamanız gerektiğini unutmamalısınız.

Hangi Durumlarda Boşanma Olmaz? Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davası açabilmek için herhangi bir şart var mıdır?

Evet, boşanma davası açabilmek için yasal bazı şartlar bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu’na göre, evliliğin en az bir yıldır sürüyor olması gerekmektedir. Ancak olağanüstü durumlarda bu süre beklenmeden de dava açılabilir. Bunun yanı sıra, dava açacak kişinin evliliğin sürdürülemez olduğuna dair somut nedenler sunması ve boşanma davasının Türkiye Cumhuriyeti yargı organlarınca görülebilecek bir yetki alanında bulunması gereklidir.

Şiddetli geçimsizlik durumunda boşanma mümkün müdür?

Evet, şiddetli geçimsizlik, Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri arasında sayılan ve sıkça başvurulan bir neden olarak kabul edilir. Bu durum, evliliğin temelinden sarsılmasına ve çiftler arasında sağlıklı bir birlikteliğin devam ettirilemez hale gelmesine sebep olur. Tarafların bir arada yaşamasının mümkün olmadığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı hallerde boşanma kararı verilebilir.

Zina yapma durumunda boşanma kesin midir?

Zina, Türk Medeni Kanunu’nda açıkça boşanma sebebi olarak sayılmıştır ve bu tür bir durumun kanıtlanması halinde, masum tarafın boşanma davası açması ve mahkemenin boşanmaya hükmetmesi mümkündür. Ancak boşanma kararı verilmesi için zinanın kanıtlanması gerekmektedir ve boşanma talebinde bulunan tarafın, iddiasını destekleyici deliller sunması beklenir.

Anlaşmalı boşanma sürecinde tarafların uzlaşması şart mıdır?

Evet, anlaşmalı boşanma sürecinde, tarafların boşanma kararı üzerinde ve boşanmanın getireceği sonuçlar konusunda (nafaka, mal paylaşımı, çocukların velayeti gibi) mutabık kalmaları gereklidir. Tarafların bu konularda anlaşmaya varamamaları durumunda, boşanma davası çekişmeli bir hale gelebilir ve süreç uzayabilir.

Boşanma sürecinde çocuğun velayeti nasıl karara bağlanır?

Boşanma sürecinde çocuğun velayeti, çocuğun menfaatleri gözetilerek karara bağlanır. Mahkeme, her iki ebeveynin de durumunu, çocuğun yaşını, sağlık durumunu, ebeveyn ile olan ilişkisini ve sosyal çevresini dikkate alarak bir karar verir. Bu süreçte, çocuğun yaşının ve olgunluğunun elverdiği durumlarda, onun tercihlerine de önem verilir. Mahkeme kararı, çocuğun yüksek yararını sağlayacak şekilde düzenlenir.

Yorum yapın

Hemen Ara