Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Zina Olur Mu?

Boşanma süreci, çoğu zaman duygusal zorluklarla dolu karmaşık bir dönemi ifade eder ve bu dönemde karşılaşılan sorunlardan biri de “boşanma davası açıldıktan sonra zina” meselesidir. Evlilik birliği içinde yaşanan sorunlara dayanarak açılan boşanma davalarında zina, özellikle yasal sonuçları ve davaya olan etkileriyle önemli bir faktördür. Bu blog yazımızda, açılmış bir boşanma davası esnasında gerçekleştirilen zina eyleminin, boşanma sürecine, çocuk velayetine, mal paylaşımına ve diğer yasal işleyişlere nasıl etki edeceğini detaylıca ele alacağız. Ayrıca, böylesi bir durumun hukuksal boyutlarına ve alınması gereken önlemlere de değineceğiz.

Boşanma Davası ve Zina İlişkisi

Boşanma davalarında sıklıkla gündeme gelen konulardan biri de zina olmakta. Zina, kanunlar nezdinde bir evlilik birliğinin temeline indirilen en ağır darbelerden biri olarak kabul edilmektedir. Hal böyle olunca, boşanma davası açıldıktan sonra zina yapılması, davaların seyrini etkileyebilecek önemli bir faktör haline gelir.

Boşanma davası açıldıktan sonra yaşanan zina fiili, özellikle boşanma sebebini belirlerken dikkate alınır. Zira, zina davada boşanma sebebi olarak belirtilmişse, bu durum dava sürecini ve karşı tarafın mahkemede ileri süreceği argümanları önemli ölçüde etkileyebilir.

Eğer boşanma davası açıldıktan sonra zina gerçekleşirse, bu, boşanma sebeplerinden “sadakatsizlik” kapsamında değerlendirilir:

 • Hak Düşürücü Neden: Zina, genellikle hak düşürücü bir neden olarak kabul edilir. Bu durum, sadakatsiz tarafın boşanma davası sonucunda bazı haklardan mahrum kalmasına sebep olabilir.
 • Hukuken Kabul Edilebilir Delil: Davalının boşanma davası sırasında zina yaptığının delilleri, davanın gidişatını etkileyecek hukuki bir temele sahip olabilir.

Bütün bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda, boşanma davası açıldıktan sonra zina yapılması mevcut boşanma sürecini hem hukuki hem de psikolojik olarak derinlemesine etkiler. Bu nedenle, boşanma sürecinde taraflara büyük sorumluluklar düşmekte ve karşılıklı olarak üzerine titrenmelidir. Boşanma sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve tarafların hukuki haklarının korunabilmesi adına, bu tür ağır sonuçlar taşıyan eylemlerden kaçınılması önem taşıyor.

Zina Suçu ve Boşanma Davası Üzerindeki Etkileri

Boşanma davası süreci, evliliğin bitişinin yasal prosedürlerle resmileştirildiği bir süreçtir. Ancak, bu süre içinde çiftler arasında ortaya çıkan zina suçu, boşanma davasının seyrini değiştirebilecek ciddi sonuçlar doğurabilir. Boşanma davası açıldıktan sonra zina, özellikle dava sürecini etkileyen kritik bir faktördür. Bu bağlamda;

 • Boşanma davası açıldıktan sonra zina eylemi, davayı açan kişinin lehine delil olarak kullanılabilir. Bu durum, boşanma sebeplerinin güçlenmesine neden olur.
 • Zina, genellikle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açar ve bu, boşanma kararı verilmesini kolaylaştırır.
 • Boşanma davası esnasında zina yapılması, kusur durumunun değerlendirilmesinde önemli bir etken olarak görülür ve bu, mal paylaşımı ile nafaka miktarına etki edebilir.
 • Boşanma davası sırasında zina yapan tarafa karşı maddi ve manevi tazminat davaları açılabilir.

Ancak, boşanma davası açıldığında zinanın kanıtlanması gerekmektedir. Zina iddiası, somut deliller ve şahit beyanları ile desteklenmelidir.

Bu bağlamda, Türk Medeni Kanunu’nda zina, boşanma sebepleri arasında açıkça belirtilmiştir. Kanunun 161. maddesine göre; eşlerden birinin zina yapması halinde, diğer eşin zina sebebiyle boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, boşanma davası süresi içerisinde gerçekleşen zina da, davanın temel dayanaklarından biri olarak görülebilir ve davayı açan tarafın lehine sonuçlar doğurabilir.

Sonuç olarak, boşanma davası açıldıktan sonra zina, hem boşanma kararını etkileyebilen hem de davayı açan tarafın lehine sonuçlanabilecek ciddi bir konu olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, ilgili taraflar tarafından dikkatle incelenmeli ve yasal hakların korunması için gerekli tedbirlerin alınması önem taşımaktadır.

Boşanma Sürecinde Zina Yapmanın Yasal Sonuçları

Boşanma süreçleri, duygusal ve hukuki açıdan oldukça zorlayıcı olabilir. Boşanma davası açıldıktan sonra, yasal statünün birçok konuda belirleyici olduğunu unutmamak gerekir. Özellikle “boşanma davası açıldıktan sonra zina” konusu, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri açısından ciddi yasal sonuçlara yol açabilir.

Öncelikle, boşanma davası sürecinde eşlerden birinin zina yapması, boşanma sebepleri arasında açıkça belirtilen ağır bir suç teşkil etmektedir. Bu durum şu yasal sonuçları beraberinde getirebilir:

 • Kusur Durumu: Zina, dava sürecinde kusur durumunu etkileyebilir ve zina yapan eş aleyhine karar verilmesine sebep olabilir. Türk hukukunda “eşit kusur” ya da “daha ağır kusur” kriterleri, mal paylaşımı ve nafaka hakları bakımından önemlidir.
 • Nafaka ve Tazminat: Boşanma davası açıldıktan sonra zina yapan eş lehine nafaka talebinde bulunma hakkı zedelenebilir. Ayrıca, mağdur eş yüksek miktarda manevi tazminat talep etme hakkına sahip olabilir.
 • Güven Kaybı: Zina, güven ilişkisinin tamamen bitişine ve evliliğin sürdürülebilirliğinin artık mümkün olmadığı yönünde yargıya delil sunma fırsatı verir.

Boşanma sürecinde zina, yalnızca ahlaki değil, hukuki anlamda da eşleri zorlayan bir durum olup, davaya etkisi büyük ölçüde hâkimin takdirine bağlıdır. Bu nedenle, “boşanma davası açıldıktan sonra zina” söz konusu olduğunda bir avukatla danışılıp, doğru adımların atılması büyük önem taşır. Her iki eşin de haklarını koruması ve yasal sürecin hassasiyetle yönetilmesi gerekir.

ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Alınması Gereken Önlemler

Boşanma süreci, eşler arasında gerilimli ve duygusal anlamda zorlayıcı bir dönem olabilir. Bu dönemde, “boşanma davası açıldıktan sonra zina” yapmak gibi talihsiz durumların önüne geçmek için alınması gereken önlemler büyük önem taşır. İşte boşanma sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar:

 • Hukuksal Danışmanlık Almak: Boşanma davasının açıldığı andan itibaren bir avukattan hukuksal danışmanlık almak, süreç hakkında net bilgi sahibi olmanızı sağlar ve hatalı adımlar atmaktan korur.
 • Özel Hayatın Gizliliği: Özel hayatın korunmasına özen gösterilmelidir. Boşanma davası sürecinde yaşananlar, zina iddialarına konu olabilir ve bu durum davanın seyrini etkileyebilir.
 • Sosyal Medya Kullanımı: Sosyal medyadaki paylaşımlar, karşı tarafın dava ile ilgili delil oluşturmasına yol açabilir. Paylaşımlar konusunda temkinli olmak önemlidir.
 • İletişim Kanallarının Kontrolü: E-posta, mesajlaşma uygulamaları ve telefon kayıtları gibi iletişim kanalları dikkatli kullanılmalıdır. Boşanma davası açıldıktan sonra zina iddialarıyla karşılaşmamak için bu tür verilerin dikkatle yönetilmesi gerekmektedir.

Boşanma süreci boyunca atacağınız adımlar, boşanma sonrası hayatınızın şekillenmesinde etkili olacaktır. Zina gibi yasal sonuçları ağır bir eylemden kaçınmak, bu süreci daha sağlıklı yönetmenize yardımcı olacaktır. Her zaman hukuki süreçlerde ve alınacak önlemlerde profesyonel yardım almayı ihmal etmeyin.

Boşanma ve Zina Durumunda Mal Paylaşımı

Boşanma süreçleri sırasında en hassas konulardan biri mal paylaşımıdır. Eğer “boşanma davası açıldıktan sonra zina” gerçekleşmişse, mal paylaşımları da bu durumdan etkilenebilir. Peki, boşanma ve zina durumunda mal paylaşımı nasıl şekillenir? Bu soruya cevap verirken, zinanın kanuni tanımına ve mal rejimine göre belirlenen hükümlere dikkat etmek gerekmektedir.

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi: Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımı esas alınır. Ancak, “boşanma davası açıldıktan sonra zina” bir kusur sebebi olarak kabul edilirse, bu durum mal paylaşımına etki edebilir.
 • Zina ile Mal Paylaşımı: Zina yapan eşin kusurlu bulunması halinde, diğer eş lehine maddi ve manevi tazminat hakkı doğabilir. Bununla birlikte, zina eylemi mal paylaşımını doğrudan etkilemeyebilir, çünkü mal paylaşımı, kusur durumundan bağımsız olarak belirlenen mal rejimine göre yapılır.
 • Kusur Durumunun Tespiti: Boşanma davası sürecinde zina iddiası, davanın kusur analizi içinde değerlendirilir. Bu analiz, mal paylaşımı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmamakla beraber, tazminat ve nafaka miktarlarını etkileyebilir.

Özetle, “boşanma davası açıldıktan sonra zina” fiilinin mal paylaşımına etkisi, çoğunlukla kusurun derecesi ve yargılamanın gidişatına göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle, her boşanma davasının kendine özgü şartları olduğunu ve mal paylaşımının davanın özel detaylarına göre şekilleneceğini unutmamak gerekir. Eğer böyle bir durumla karşılaşılmışsa, uzman bir avukat ile danışmak en sağlıklı yol olacaktır.

Boşanma Davası Sonrası Zina İddialarının İspatı

Boşanma davalarında, özellikle “boşanma davası açıldıktan sonra zina” iddiaları, davanın seyrini önemli ölçüde etkileyebilir. Zina iddiasının mahkeme tarafından kabul edilen geçerli bir gerekçe olabilmesi için, iddianın ispatlanması gereklidir. İspat süreci genellikle zorlu ve hassas bir takım aşamaları içerir.

 • Delil Sunma: Zina iddiasını ortaya atan taraf, bu iddiasını destekleyen delilleri mahkemeye sunmalıdır. Deliller arasında fotoğraflar, videolar, mesajlaşmalar ve tanık ifadeleri gibi çeşitli kanıtlar yer alabilir.
 • Mahkemenin Delil Değerlendirmesi: Sunulan deliller, mahkemenin takdirine bağlı olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, delillerin mahremiyet sınırlarını aşmamasına ve yasalara uygun toplanmasına dikkat edilmelidir.
 • Tanık İfadeleri: Zina iddiasıyla ilgili tanıkların ifadeleri de önemli bir yer tutar. Tanıkların güvenilirliği ve verecekleri bilgilerin detayları, iddianın sonucunu etkileyebilecek unsurlardandır.

Zina iddiasında bulunurken, iddia sahibinin geçerli ve inandırıcı deliller sunması gerektiğinin altını çizmek önemlidir. Aksi takdirde, temelsiz ya da yetersiz kanıtlanmış iddialar, mahkeme sürecinde aleyhe sonuçlar doğurabilir.

Örnek Durum İncelemesi:

İddiaDelil TürüDeğerlendirme
Zina İddiasıFotoğraf & MesajDetaylar ve kaynak önemli
Tanık BeyanıCanlı İfadeTanığın güvenilirliği

Özetle, “boşanma davası açıldıktan sonra zina” iddialarını ispat süreci, detaylı ve dikkatli bir yaklaşım gerektirir. İddialar ve sunulan deliller yasal çerçeveler içerisinde toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Bu sürecin, profesyonel bir hukuk danışmanlığı ile yürütülmesi her iki taraf için de en doğru yaklaşım olacaktır.

Çocuk Velayeti Üzerinde Zina İddiasının Etkisi

Boşanma davası sürecinde, özellikle çocuk velayeti meseleleri söz konusu olduğunda, zina iddiaları oldukça ciddi etkilere sahip olabilir. Bunun en önemli nedeni, mahkemenin çocuğun en iyi yararı gözeterek karar vermesidir. “Boşanma davası açıldıktan sonra zina” yapılması, çocuğun menfaatlerinin gözetilmediği ve aile yapısını olumsuz yönde etkileyebilecek bir tutum olarak kabul edilebilir.

Öte yandan, zina iddiaları dikkatle ele alınmalı ve her durum ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Mahkemeler, zina iddiası ile çocuğun velayetine etki etmek isteyen ebeveynin bu iddiasını somut kanıtlara dayandırmasını bekler. İşte bu süreçte dikkate alınması gereken noktalar:

 • Zina İddiası ve Velayet İlişkisi: Zina eylemi, velayet davasında ebeveynin çocuğun ihtiyaçlarına duyarlı, sorumlu ve istikrarlı bir bakıcı olup olmadığını sorgulamada bir faktör olarak görülebilir.
 • Kanıtların Değerlendirilmesi: Zina iddiasının velayet kararını etkileyebilmesi için iddianın kesin ve inandırıcı delillerle desteklenmesi gereklidir.
 • Çocuğun Yaşı ve Farkındalığı: Çocuğun yaşı ve zina iddiasının onun üzerindeki etkisi, velayet kararında önemli bir rol oynar. Küçük yaştaki çocuklar için bu durum daha az etkili olabilir.
 • Psikolojik Etkiler: “Boşanma davası açıldıktan sonra zina” iddialarının, çocuğun psikolojisini olumsuz yönde etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Sonuç olarak, çocuk velayetinin üzerindeki zina iddiasının etkisi, her boşanma davasında farklılık gösterir ve mahkeme tarafından çocuğun menfaatleri doğrultusunda titiz bir değerlendirme sürecini gerektirir.

Boşanma Davası ve Zina Olgusuna Dair Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma süreçlerinde sıklıkla karşılaşılan konulardan biri de “boşanma davası açıldıktan sonra zina” meselesidir. Bu süreçte merak edilen birçok soru bulunmaktadır. İşte en sık sorulan sorulardan bazıları ve yanıtları:

 • Boşanma davası devam ederken başkasıyla ilişkiye girmek zina sayılır mı?

  Boşanma davası devam ederken eşler arasındaki yasal nikah bağı devam ettiği için, bir tarafın üçüncü bir kişiyle ilşkiye girmesi “boşanma davası açıldıktan sonra zina” olarak kabul edilebilir.

 • Zina yapan tarafın boşanma davasında hak kaybı olur mu?

  Zina, Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, boşanma davası açıldıktan sonra yapılan zina, hak kayıplarına yol açabilir ve boşanma kararları üzerinde etkili olabilir.

 • Zina iddiası nasıl ispatlanır?Zina iddialarının ispatı, mahkemede somut delillerle yapılmalıdır. Bu genellikle tanık beyanları, özel dedektif raporları veya mesajlaşmalar gibi kanıtlarla sağlanır.

 • Zina yapan eş çocukların velayetini alabilir mi?

  Çocukların velayeti, onların menfaatleri gözetilerek belirlenir. Ancak zina, velayet kararlarını etkileyebilecek ahlaki bir durum olarak değerlendirilebilir.

Boşanma davasında ve sonrasında zinanın yasal sonuçları karmaşık ve dava bazında farklılık gösterebilir. Bu nedenle her durumda, konunun uzmanı bir avukat yardımı almak, süreci doğru yönetmek adına önemlidir. Boşanma davası açıldıktan sonra zina durumunun detayları ve sonuçları kişinin hukuki durumuna göre değişebileceği için her adım titizlikle atılmalı ve profesyonel danışmanlık hizmetlerinden yararlanılmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davası açıldıktan sonra zina suçu işlenebilir mi?

Boşanma davası açıldığı andan itibaren her iki taraf da yasal olarak hala evli olarak kabul edilir. Bu süre zarfında eşlerden birinin üçüncü bir şahıs ile cinsel ilişkiye girmesi, Türk hukuk sistemi tarafından zina olarak kabul edilir ve yasal sonuçlara yol açabilir. Ancak, yargının bu tür durumlara yaklaşımı zamanla evrimleşmiş ve 2011 yılında Anayasa Mahkemesi’nin zina yasasını iptal etmesiyle zina artık ceza kanunu kapsamında bir suç olmaktan çıkmıştır. Bununla birlikte, zina, boşanma davası sürecinde ahlaki ve hukuki sebeplerden dolayı boşanma sebebi olarak ileri sürülebilir.

Boşanma davası sürecinde eşlerden biri zina yaptığında ne tür hukuki sonuçlar doğabilir?

Boşanma davası sırasında bir eşin zina yapması, o davanın seyrini etkileyebilir. Türk Medeni Kanununa göre zina, evlilik birliğinin temelinden sarsılması anlamına gelir ve bu, zina yapan eş aleyhine kullanılabilir bir boşanma sebebidir. Zina yapan eşin kusur derecesinin arttığı kabul edilir ve bu durum nafaka, tazminat ve velayet gibi konularda mahkemenin kararını etkileyebilir.

Boşanma davası açıldıktan sonra bir ilişkiye başlamak zina sayılır mı?

Eşler arasında resmi olarak boşanma kararının verilmediği bir süreçte başka biriyle cinsel bir ilişkiye girilmesi, yasal olarak zina olarak kabul edilebilir. Ancak zina, Türkiye’de 2011 yılından bu yana ceza kanunları kapsamında bir suç olarak değerlendirilmemektedir. Fakat bu durum, boşanma davasının nedenleri arasında yer alabilir ve boşanma kararını etkileyebilir.

Boşanma davası açmak için zina delilleri nasıl toplanmalı?

Boşanma davasında zina iddiasında bulunulacaksa, bu iddianın kanıtlanması gerekmektedir. Delillerin toplanması sürecinde özel hayatın gizliliği gibi temel haklara zarar vermemeye özen gösterilmelidir. Genellikle mahkemeye sunulabilecek deliller; tanık beyanları, fotoğraf, video gibi görsel materyaller ve yazışmalardır. Fakat bu delillerin hukuka uygun yollarla elde edilmiş olması kritik önem taşır. Hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen deliller mahkeme tarafından geçersiz sayılabilir.

Zina sebebiyle açılan boşanma davalarında çocukların velayeti nasıl etkilenir?

Zina nedeniyle açılan boşanma davalarında, çocukların velayeti konusunda mahkeme çocuğun menfaatlerini gözetir. Eşlerden birinin zina yapması tek başına, o eşin çocuğun velayetini kaybetmesine neden olmayabilir. Ancak eşlerden birinin ahlaki durumu ve bunun çocuğun ruh ve beden sağlığı üzerindeki etkisi, mahkeme tarafından velayet kararı verilirken değerlendirilecek unsurlardandır. Her dava özgüdür ve mahkemenin kararı birçok farklı etkene dayanarak verilir.

Yorum yapın

Hemen Ara