Anlaşmalı Boşanma Başvurusu İçin İlk Ne Yapılır?

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin karşılıklı anlaşma ile sonlanması durumudur ve Türkiye’de oldukça yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir. Bununla birlikte, bu süreci başlatmadan önce atılması gereken adımlar ve hazırlanması gereken belgeler vardır. Anlaşmalı boşanma başvurusu yapılırken, çiftlerin öncelikle tüm sürecin nasıl işleyeceğine dair genel bir bilgi sahibi olmaları önemlidir. Profesyonel bir bakış açısıyla, sürecin başlangıcından sonuna kadar her aşamanın sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için yapılması gerekenleri adım adım inceleyeceğiz. Bu kılavuzda, anlaşmalı boşanma başvurusunun ilk adımından yasal işlemlerin tamamlanmasına kadar gereken her şeyi bulacaksınız.

Anlaşmalı Boşanma Sürecine Genel Bakış

Anlaşmalı boşanma süreci, evliliğin sonlandırılması için çiftlerin karşılıklı anlaşma yoluyla mahkemeye başvurmalarını ifade eder. Anlaşmalı boşanma başvurusu yapabilmek için, eşlerin en az bir yıllık evli olmaları ve bu kararı karşılıklı olarak alıyor olmaları gerekmektedir. Bu süreç, taraflar arasındaki anlaşma sağlandığı takdirde, genellikle daha az zaman almakta ve masrafları da çekişmeli bir boşanma davasına göre daha düşük olmaktadır.

Bu tip bir başvuruda öncelikle şu adımlar takip edilir:

 • Karşılıklı Anlaşma: Tarafların tüm konularda hemfikir olması ve hiçbir uyuşmazlık bulunmaması esastır.
 • Boşanma Protokolü: Mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti ve benzeri konularda varılan anlaşmalar yazılı bir protokole dökülür.
 • Hukuki Destek: Anlaşmalı boşanma sürecinin hassas ve yasal zeminde yürütülmesi için bir avukatın rehberliğinde hareket etmek faydalı olabilir.
 • Gerekli Belgeler: T.C. kimlik numarası, evlilik cüzdanı gibi temel belgeler ve anlaşma protokolü.

Bu süreç, eşler arasında uzlaşma sağlandığında ve gerekli koşullar yerine getirildiğinde hızlı bir şekilde sonuçlanabilir. Anlaşmalı boşanma başvurusu, taraflar için duygusal ve maddi yükü hafifleten pratik bir yol olarak görülür. Ancak, süreç boyunca detaylı bilgi ve dikkatli bir ilerleyiş gerektirir. Bu nedenle, sürecin başından itibaren profesyonel hukuki yardım almak önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Anlaşmalı boşanma süreci, tarafların evliliklerini sonlandırmak için uyum içinde ve karşılıklı anlaşmaya vararak hareket ettikleri bir süreçtir. Bu süreç, boşanma kararı alındıktan sonra, “Anlaşmalı Boşanma Başvurusu” yapmadan önce dikkatle atılması gereken bazı adımlar içerir.

Öncelikle, eşlerin birbiriyle açık ve dürüst bir iletişim kurarak ne istediklerini ve anlaşmada hangi şartlara yer verilmesini istediklerini netleştirmeleri önemlidir. Karşılıklı beklentilerin belirlenmesiyle başlayan bu süreç şu adımları kapsar:

 • Evlenme İşlemleri: Eşler, evliliklerinin kanıtı olan evlenme cüzdanını ve evlilik tarihini belgeleyen evlenme kayıt örneğini temin etmeliler.
 • Mal Paylaşımı: Taraflar, ortak malların nasıl bölüşüleceğine ilişkin bir anlaşma yapmalılar. Eğer malları bölüşmekte anlaşamıyorlarsa bu, boşanma davası sürecini uzatabilir.
 • Velayet: Çocukların velayeti konusunda karar kılınmalı ve çocukların hangi ebeveynle yaşayacağı, diğer ebeveynin çocukla kişisel ilişkisinin düzenlemesi gibi konular mutabakata bağlanmalıdır.
 • Nafaka: Eşlerden birinin, diğerine veya çocuklara nafaka ödemesi gerekip gerekmediği ve tutarı belirlenmeli.
 • Psikolojik Danışmanlık veya Avukat İle Görüşme: Anlaşmalı boşanma sürecinde duygusal stres yüksek olabileceği için psikolojik destek almak veya her iki tarafın da haklarının korunmasını sağlamak adına bir avukatla görüşülmesi faydalı olacaktır.

Anlaşmalı boşanma sürecinde bu adımların koordinasyonu ve tamamlanması, başvuru sürecinin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar. Anlaşmalı boşanma başvurusu yapılırken, her iki tarafın da üzerinde anlaştığı konuların resmi olarak belgelenmesi şarttır.

Gerekli Belgeler ve Dilekçe Hazırlığı

Anlaşmalı boşanma başvurusu sürecinde, davanın sorunsuz ilerleyebilmesi için öncelikle birtakım belgelerin hazırlanması ve dilekçenin doğru bir şekilde doldurulması önemlidir. İşte temel adımlar:

Boşanma Dilekçesinde Bulunması Gereken Bilgiler:

 • Tarafların tam isim ve adres bilgileri
 • Evlilik tarihi ve evlilik süresince edinilen mallar
 • Anlaşmalı boşanmayı tercih etme sebepleri
 • Velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konulardaki mutabakatlar

Dilekçe, boşanma sebeplerini ve tarafların anlaşmalarının yasal açıklamalarını içermelidir. Anlaşmalı boşanma başvurusu için hazırlanacak belgeler şunlardır:

Gerekli Belgeler:

 • Nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Evlenme cüzdanının aslı veya örneği
 • Varsa mal rejimi sözleşmesi
 • Gelir durumunu gösterir belgeler
 • Yerleşim yeri veya ikametgah belgesi

Tüm bu belgeler, ilgili mahkemenin kanuni prosedürlerine uygun şekilde toplanmalı ve eksiksiz olmalıdır. Anlaşmalı boşanma başvurusu aşamasında avukat desteği almak, sürecin doğru yönetilmesinde büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca, tarafların anlaşmasının detayları ve tüm şartların net bir şekilde belirlendiği bir boşanma protokolü de hazırlanmalıdır.

Belgelerin eksiksiz ve doğru hazırlanması; boşanma sürecinin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için vazgeçilmezdir. Bu durum aynı zamanda, anlaşmalı boşanma başvurusunun mahkemede hızlı bir şekilde sonuçlanmasına katkıda bulunacaktır.

Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma sürecinde en önemli adımlardan biri, kuşkusuz ki boşanma protokolünün doğru ve eksiksiz şekilde hazırlanmasıdır. Protokol, tarafların boşanma sonrasına dair tüm konularda anlaştıklarını ve ortak kararı resmiyete dökülmüş bir belge olarak ortaya koyar. İşte “Anlaşmalı Boşanma Başvurusu” sürecinde boşanma protokolünün hazırlanması hakkında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

 • Maddi ve Manevi Konular: Protokol, taraflar arasında mal paylaşımından çocukların velayeti, nafaka, tazminat gibi maddi ve manevi konuları kapsamalıdır. Her bir madde, anlaşmanın detaylarıyla ve net bir şekilde ifade edilmelidir.
 • Avukat Görüşü: Anlaşmalı boşanma sürecinde legal tuzaklardan kaçınmak adına, protokolü bir avukat eşliğinde hazırlamak son derece önemlidir. Avukatlar, yaşanabilecek aksiliklere karşı sizi bilgilendirebilir ve haklarınızın korunmasına yardımcı olabilir.
 • Net ve Anlaşılır Dil: Protokolde kullanılan dilin net olması, her iki tarafın da anlaşmanın tüm noktalarını tam olarak anlaması ve gelecekte yanlış anlamalara sebep olacak ambigu bulanıklıklardan kaçınılması açısından büyük önem taşır.
 • Resmi Yazım Kuralları: Protokol, resmi bir belge niteliğinde olacağı için Türkçe’nin gramer ve yazım kurallarına uygun olmalıdır. Ayrıca, protokolün her iki tarafa da imzalatılıp, noter onayından geçirilmesi gerekmektedir.

Protokol tarafların anlaşmalı boşanma başvurusunda bulunacaklarını deklare ettiği temel bir belgedir ve hukuki süreçte büyük bir yere sahiptir. Bu nedenle protokolün eksiksiz ve dikkatle hazırlanması, ileride olası anlaşmazlıkları önler ve sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunur. Anlaşmalı boşanma başvurusu sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için protokolün önemi göz ardı edilmemelidir.

Dava Aşaması ve Duruşma Süreci

Anlaşmalı boşanma sürecinde, başvurunun ardından gelen önemli adımlardan biri de dava aşaması ve duruşma sürecidir. Bu süreç, hazırlıkların mahkeme nezdinde resmiyete dökülmesini ve boşanmanın yasal olarak gerçekleşmesini sağlar.

Anlaşmalı boşanma başvurusu sonrasında tarafların dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır:

 • Dilekçe İle İlgili Bilgiler:

  • Boşanma davası, anlaşmalı boşanma protokolü ve tarafların imzaları taşıyan dilekçe ile başlar.

  • Dava, tarafların birlikte yaşadığı yerin aile mahkemesinde açılır.

 • Duruşma Süreci:

  • Anlaşmalı boşanma başvurusu ardından mahkeme, genellikle kısa bir duruşma tarihi belirler.

  • Tarafların mahkemede bizzat bulunması veya avukat aracılığıyla temsil edilmesi önem taşır.

  • Duruşmada, hakim anlaşmanın taraflarca serbest iradeyle yapıldığını ve şartların adil olduğunu teyit eder.

 • Mahkeme Kararı:

  • Mahkeme, tarafların boşanma protokolünü inceledikten sonra ve herhangi bir hukuki engel yoksa boşanma kararını verir.

  • Kararın resmiyet kazanması için kararın kesinleşmesi beklenir.

Anlaşmalı boşanma başvurusu sürecinde bu adımlara dikkat edilmesi ve sürecin taraflarca titizlikle yürütülmesi, boşanmanın mümkün olan en hızlı ve en az stresli şekilde sonuçlanmasına yardımcı olur. Bu aşamada dikkatli bir şekilde ilerlemek, tarafların birbirleriyle olan anlaşmalarını ve mahkemenin kararlarını daha kolay uygulamalarına olanak tanır.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Yasal İşlemler

Anlaşmalı boşanma süreci, tarafların uzlaşması ve başvurunun ardından mahkemenin kararı ile sonlanır. Fakat bu kararın ardından yapılması gereken bazı yasal işlemler bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma başvurusu sonrasında atılacak adımlar, sürecin nihai olarak tamamlanmasını sağlar.

İşte anlaşmalı boşanma sonrası gerçekleştirilmesi gereken yasal işlemler:

 • Nüfus Kayıt Güncellemesi: Boşanma kararı kesinleştikten sonra, tarafların nüfus kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir. Bu işlem için ilgili nüfus dairesine boşanma kararının bir örneği ile başvurulmalıdır.
 • Maddi ve Manevi Tazminat: Eğer boşanma protokolünde tazminat kararlaştırılmışsa, ödemenin zamanında ve kararlaştırılan tutarda yapılması önemlidir.
 • Çocuk Velayeti ve Nafaka Düzenlemeleri: Anlaşmalı boşanma başvurusu sırasında çocukların velayeti ve nafaka miktarı konusunda anlaşma sağlanmış olmalıdır. Ancak yine de bu anlaşmaların yasal prosedürlere uygun olarak yapılmasına dikkat edilmelidir.
 • Miras Hukuku: Boşanma işleminin ardından, tarafların vasiyetnamelerini ve miras planlamalarını güncellemeleri tavsiye edilir. Boşanma, miras hukukundaki hakları etkileyebilir.

Bu adımları eksiksiz ve zamanında tamamlamak, ileride yaşanabilecek hukuki sorunları önlemek açısından büyük önem taşır. Anlaşmalı boşanma başvurusu sonrasında, bir avukatın rehberliği altında yukarıda belirtilen işlemlerin yerine getirilmesi tarafların haklarının korunması adına önemlidir. Her iki tarafın da yasal süreçlerin takibinde hassasiyet göstermesi gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma başvurusu yapmadan önce ilk adım nedir?

Anlaşmalı boşanma başvurusunda bulunmadan evvel eşler arasında her konuda anlaşmaya varmış olmak gerekir. Evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşımı, varsa çocukların velayeti, nafaka gibi konularda tarafların ortak bir karara varması önemlidir. Bu anlaşmanın hukuki koşullara uygun bir şekilde yazılı hâle getirilmesi için bir boşanma protokolü hazırlamak ilk adımdır.

Anlaşmalı boşanma protokolü nedir ve neler içermelidir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma sürecinde tarafların üzerinde mutabık kaldığı konuları içeren ve her iki tarafın da imzasını taşıyan resmi bir belgedir. Protokol; tarafların kişisel bilgileri, evlilik ve boşanma tarihleri, mal paylaşımı, çocukların velayeti, çocuk ve/veya eş nafakası, tarafların gelecekteki hak ve sorumlulukları gibi maddi ve manevi tüm detayları kapsamlı bir şekilde içermelidir.

Anlaşmalı boşanma başvurusu için hangi belgeler gereklidir?

Anlaşmalı boşanma başvurusu yaparken aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekmektedir:
1. Boşanma davası dilekçesi
2. Anlaşmalı boşanma protokolü
3. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopileri
4. Evlilik cüzdanının aslı ve fotokopisi
5. Var ise mal paylaşımına dair belgeler
6. Tarafların imzalı vekaletname örnekleri (avukat aracılığıyla başvuru yapılacaksa)

Anlaşmalı boşanma protokolü noter tarafından onaylanmalı mıdır?

Anlaşmalı boşanma protokolünün noter tarafından onaylanması zorunlu değildir. Ancak, protokol boşanma davasına eklenmek üzere taraflar tarafından imzalanmalı ve bu imzaların her iki tarafça da kabul edildiği gösterilmelidir. Noter onayı, protokolün taraflar arasında anlaşma sağlandığına dair bir güvence sağlar ve ileride çıkabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilir. Bu nedenle noter onayı tercih sebebi olabilir.

Boşanma protokolleri mahkeme tarafından her zaman kabul edilir mi?

Boşanma protokolleri mahkemenin takdirine bağlı olarak kabul edilir. Mahkeme, protokolün hukuka ve ahlaka uygunluğunu, tarafların eşitlik ve adalet ilkelerine göre anlaştıklarını ve özellikle çocukların menfaatlerinin gözetildiğini kontrol eder. Eğer mahkeme, protokoldeki düzenlemelerin uygun olmadığına karar verirse, protokolü reddedebilir ve taraflardan yeniden düzenleme yapmalarını isteyebilir veya protokole müdahale ederek düzeltilmesini sağlayabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara