Tahliye Davasında Arabuluculuk Şart Mı?

Tahliye Davasında Arabuluculuk Şart Mı?; Kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi, kiracı ve mal sahibi arasında sıkça yaşanan anlaşmazlıklardan biridir. Bu tür bir uyuşmazlığın mahkemeye taşınması hem zaman hem de maliyet açısından taraflar için zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, “Tahliye Davasında Arabuluculuk” süreci, son yıllarda çözüm arayışında ön plana çıkmıştır. Arabuluculuk, tarafların bir uzman eşliğinde, mahkemeye gitmeden sorunlarını çözmelerine olanak tanıyan bir yöntemdir.

Tahliye Davasında Arabuluculuk Şart Mı?

Bu blog yazısında, tahliye davalarında arabuluculuğun temel unsurlarını, sürecin özelliklerini ve arabuluculuk sonrası hakların nasıl korunduğunu inceleyeceğiz.

Tahliye Davasının Temel Unsurları

Tahliye davası, kiracının, kiralanan taşınmazı belirli sebepler doğrultusunda boşaltması talebiyle açılan hukuki bir süreçtir. Bu sürecin doğru anlaşılabilmesi için temel unsurlarını iyi kavramak gerekmektedir. Tahliye davasının başarıya ulaşması için dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Kira Sözleşmesi: Tahliye talebinin temelini, taraflar arasında daha önceden imzalanmış olan kira sözleşmesi oluşturur. Sözleşmede belirtilen koşulların ihlal edilmesi, tahliye talebi için yasal bir zemin hazırlar.


 • Tahliye Sebepleri: Sözleşmede belirtilen şartların yanı sıra, tahliye talebinde bulunulabilmesi için yasal olarak tanımlanmış tahliye sebeplerinin bulunması gerekmektedir. Bunlar arasında kira bedelinin ödenmemesi, taşınmazın sözleşmeye aykırı kullanımı gibi durumlar yer alır.


 • Deli Kanıtlar: Davanın haklılık sebebini ispatlayabilmek adına, kiracının sözleşmeyi ihlal ettiğine dair kanıtların sunulması zorunludur. Bu kanıtlar, ödeme kayıtları, tanık ifadeleri, fotoğraf ve video kayıtları gibi çeşitli şekillerde olabilir.


 • Yasal Süreçler: Tahliye talebi, ilgili yerel mahkemeye başvurularak resmiyete dökülür. Bu süreçte, tahliye davasının usulüne uygun bir şekilde işleyebilmesi için gerekli olan tüm yasal adımların atılması gerekmektedir.


Bu temel unsurların yanı sıra, “Tahliye Davasında Arabuluculuk” prosedürü, son zamanlarda dava süreçlerini kolaylaştırmak ve taraflar arasında uzlaşmaya varılmasını teşvik etmek adına dikkat çeken bir yöntem haline gelmiştir. Bu yöntem, tahliye davalarının daha hızlı ve az maliyetli bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlayarak, tarafların hakkını korumanın yanı sıra, yargı sistemine olan yükü de hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Arabuluculuk Sürecinin Özellikleri

Tahliye davası sürecinde arabuluculuğun önemi giderek artmaktadır. Arabuluculuk, taraflar arasında meydana gelen uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözülmesi için tasarlanmış bir süreçtir. “Tahliye Davasında Arabuluculuk” sürecinin özelliklerini anlamak, tarafların daha bilinçli hareket etmelerini sağlar.

 • Gizlilik: Arabuluculuk süreci, tarafların mahremiyetini koruma altına alır. İşlemler, tarafların dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz, bu da konuların özgürce tartışılabilmesine olanak tanır.
 • Tarafsızlık: Arabulucu, çözüm önerileri sunarken her iki tarafın da menfaatlerini gözetir ve tarafsız bir yaklaşım sergiler.
 • Esneklik: “Tahliye Davasında Arabuluculuk” süreci, tarafların ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen esnek bir yapıya sahiptir. Bu, çözüm bulma sürecini hızlandırabilir.
 • Maliyet-Etkin: Mahkeme sürecine göre daha az maliyetli olan arabuluculuk, taraflar için ekonomik bir çözüm yoludur.
 • Zaman Tasarrufu: Mahkeme süreçlerinin aksine daha kısa sürede sonuçlanır, böylelikle taraflar zaman kaybı yaşamazlar.

Tahliye Davasında Arabuluculuk sürecinin bu özellikleri, tarafların daha hızlı ve etkin bir şekilde anlaşmaya varmalarını sağlar. Özellikle uzun ve yorucu mahkeme süreçlerinden kaçınmak isteyen bireyler için arabuluculuk, mükemmel bir alternatif olarak öne çıkar. Her iki tarafın da memnun kalabileceği, adil ve sürdürülebilir çözümler üretme potansiyeline sahip olan bu süreç, tahliye davalarında giderek daha fazla tercih edilmektedir.

Tahliye Davalarında Arabuluculuğun Rolü

Tahliye davaları, kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi sürecinde önemli bir yer tutar. Son yıllarda, bu uyuşmazlıkların çözümünde “Tahliye Davasında Arabuluculuk” yöntemi giderek artan bir popülerlik kazanmaktadır. Bu yöntem, taraflar arasındaki ihtilafın mahkemeye taşınmadan önce çözülmesini hedefler. Peki, tahliye davalarında arabuluculuğun rolü nedir?

 • Tahliye Davasında Arabuluculuk ile Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Arabuluculuk süreci, tahliye davalarında hızlı ve ekonomik bir çözüm imkanı sunar. Mahkemelerde uzun sürebilecek davalara kıyasla, arabuluculuk daha az zaman alır ve maliyetleri düşürür.


 • Taraflar Arası İletişimin Güçlendirilmesi: Arabuluculuk, kiracı ve ev sahibi arasında direkt bir iletişim kanalı oluşturur. Bu süreçte, tarafların birbirlerini daha iyi anlamaları ve ortak bir zeminde buluşmaları mümkün olabilir.


 • Gizlilik: Tahliye davasında arabuluculuk süreci, tarafların konuları gizli bir ortamda ele almalarına olanak tanır. Mahkemeye göre daha özel bir alan sunar ve tarafların rahatça iletişim kurmalarını sağlar.


 • Esnek Çözümler ve Yaratıcılık: Arabulucu, tarafların ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak, sıradan mahkeme kararlarının ötesinde, esnek ve yaratıcı çözümler sunabilir. Bu, her iki taraf için de daha tatmin edici sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunabilir.


 • Uzlaşı Kültürünün Teşvik Edilmesi: Tahliye davasında arabuluculuk süreci, tarafları anlaşmazlıklarını uzlaşma yoluyla çözme konusunda teşvik eder. Bu, toplum genelinde uzlaşı kültürünün gelişimine katkıda bulunur.


Sonuç olarak, tahliye davasında arabuluculuk, hem ev sahibi hem de kiracı için bir dizi avantaj sunar. Bu süreç, tarafların hızlı, ekonomik ve adil bir şekilde uyuşmazlıklarını çözmelerine imkan tanır. Tahliye davalarında arabuluculuğun rolü, anlaşmazlıkların mahkemeye taşınmadan çözülmesinde kilit bir öneme sahiptir. Bu nedenle, tahliye davasında arabuluculuk sürecinin önemi ve etkinliği gün geçtikçe artmaktadır.

Arabuluculuk Zorunluluğu ve İstisnaları

Tahliye davası süreçlerinde arabuluculuğun zorunluluğu ve bu zorunluluğun istisnaları, davacılar ve davalılar tarafından iyi anlaşılmalıdır. Tahliye Davasında Arabuluculuk süreci, tarafları hızlı ve etkili bir çözüme yönlendirme potansiyeline sahiptir. Ancak, tüm tahliye davalarında arabuluculuk zorunlu mu, yoksa bazı istisnalar bulunmakta mıdır?

Zorunluluk Durumu:
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre, belirli şartlar altında arabuluculuk tahliye davaları için zorunlu hale gelmiştir. Bu durum, tarafların mahkemeye gitmeden önce arabuluculuk sürecini denemelerini amaçlamaktadır. Tahliye davası sürecinde, tarafların daha az zaman ve maliyetle anlaşmaya varmalarını teşvik eden bu yöntem, çoğu durumda olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

İstisnalar:
Ancak her kuralın istisnası olduğu gibi, tahliye davasında arabuluculuk süreci de bazı istisna durumları içerir. Örneğin;

 • Acil durumlar veya tahliye kararının ivedilikle alınması gereken durumlar,
 • Taraflardan birinin yurtdışında yaşıyor olması,
 • Davanın belirli bir miktarın altında kalması (maddi değer sınırı),

gibi durumlar, tahliye davalarında arabuluculuk sürecinin zorunlu olmadığı haller arasında sayılabilir.

Sonuç: Tahliye Davasında Arabuluculuk süreci, birçok açıdan faydalı olsa da, bazı özel durumlarda bu sürecin zorunlu olmadığını bilmek önemlidir. Davacıların ve davalıların, arabuluculuk sürecine başlamadan önce bu istisnaları ve ön koşulları dikkate alarak hareket etmeleri, sürecin daha verimli ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Arabuluculuğun zorunluluğu ve istisnaları konusu, hukuki danışmanlık alınarak daha net bir şekilde anlaşılabilir.

Tahliye Davasında Arabuluculuk Sürecinin İşleyişi

Tahliye davasında arabuluculuk süreci, tarafların mahkeme dışı bir çözüm bulmalarına imkan tanıyan kritik bir adımdır. Bu süreç, tarafların hem zaman hem de maliyet açısından daha etkili bir şekilde anlaşmazlıklarını çözme şansı sunar. “Tahliye Davasında Arabuluculuk” sürecinin adım adım nasıl işlediğini aşağıda detaylandırdık:

 1. Arabuluculuk Başvurusu:

  • Taraflardan biri veya her ikisi, tahliye davası öncesi arabuluculuk sürecini başlatmak için bir arabulucuya başvuruda bulunur. Bu, genellikle dava açmadan önce bir zorunluluktur.
 2. Arabulucunun Seçimi ve Kabulü:

  • Taraflar, kendileri için uygun bir arabulucu seçer. Arabulucu tarafsız ve bağımsız olmalıdır. Bu süreç, arabuluculuk merkezleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.
 3. Arabuluculuk Toplantısının Planlanması:

  • Arabulucu, taraflar ile iletişime geçerek toplantının zamanını ve yerini planlar. Toplantı genellikle arabulucunun ofisinde gerçekleşir.
 4. İlk Toplantı ve Tarafların Dinlenmesi:

  • Arabuluculuk süreci, tarafların her birinin görüşlerini açıklaması ile başlar. Bu aşamada her iki taraf da istek ve beklentilerini detaylı bir şekilde arabulucuya sunar.
 5. Müzakere Süreci:

  • Arabulucu, taraflar arasında diyalog kurarak, anlaşmazlığı adil bir şekilde çözüme kavuşturmayı amaçlar. Taraflar, arabulucunun yönlendirmesiyle uzlaşma zemininde buluşmaya çalışır.
 6. Anlaşma ve Protokol Tesis Edilmesi:

  • Tarafların uzlaşmaya varması durumunda, aralarındaki anlaşma yazılı bir protokol ile kayıt altına alınır. Bu protokol, taraflarca imzalanarak resmiyet kazanır ve uygulama aşamasına geçilir.

“Tahliye Davasında Arabuluculuk” süreci, tarafların çıkarları doğrultusunda hızlı ve etkili bir çözüm yolu sunar. Bu süreç, uzman bir arabulucunun rehberliğinde, tarafların anlaşmazlıklarını mahkemeye taşımadan çözebilme fırsatı verir. Arabuluculuk sürecinin başarıyla tamamlanması, hem maliyet hem de zaman açısından taraflara büyük bir avantaj sağlar.

Arabuluculuk Sonrası Hakların Korunması

Tahliye davası sürecinde arabuluculuk, uyuşmazlıkların daha hızlı ve ekonomik bir şekilde çözülmesini sağlar. Ancak, taraflar için en önemli meselelerden biri arabuluculuk anlaşması sonrasında haklarının nasıl korunacağıdır. “Tahliye Davasında Arabuluculuk” süreci, kiracının veya mülk sahibinin haklarını esas alarak dengeli bir çözüm sunarken, bu hakların korunması ve anlaşmanın uygulanması büyük önem taşır.

Arabuluculuk Anlaşmasının Yapılması ve İcra Edilmesi

 • **Anlaşmanın Yazılı Olarak Hazırlanması: Arabuluculuk sonucunda varılan anlaşma, tüm detayları ile yazılı bir metin halinde hazırlanmalıdır. Bu sayede, her iki tarafın hakları belgelendirilmiş olur.
 • **Kararın Noter Tasdiki: Anlaşmanın yasal bir güce kavuşması ve herhangi bir uygunsuzluk durumunda yasal işlem yapılabilmesi için anlaşmanın noter tarafından onaylanması faydalı olacaktır.
 • **Tarafların Anlaşmaya Uyma Yükümlülüğü: Anlaşma, taraflar için bağlayıcıdır. Tarafların anlaşmaya uygun davranması gerekmekte ve bu davranış, hakların korunmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Hakların Korunması İçin Yapılacaklar

 • **Anlaşma Koşullarının İzlenmesi: Taraflar, anlaşma koşullarının gerektiği gibi yerine getirilip getirilmediğini düzenli olarak kontrol etmelidir.
 • **Yasal Danışmanlık: Herhangi bir ihlal durumunda, profesyonel yasal danışmanlık almak, hakların etkili bir şekilde korunmasında büyük öneme sahiptir.
 • **Uygunsuzluk Halinde Yargıya Başvurma: Anlaşma koşullarına uyulmaması durumunda, taraflar yargı yoluna başvurabilirler. Bu süreçte, arabuluculuk anlaşmasının sağladığı yasal zemin, mahkeme tarafından değerlendirilecektir.

“Tahliye Davasında Arabuluculuk” süreci sonrasında, tarafların haklarının korunması, anlaşmanın doğru şekilde hazırlanmasından başlayıp, yasal yükümlülüklerin takip edilmesine kadar uzanan bir dizi adımı içerir. Anlaşma sonrası olası uyuşmazlıklarda hızlı ve etkin bir çözüm için yasal danışmanlık almak önemlidir. Bu süreçte, tarafların hakları, arabuluculuk anlaşmasının sağladığı hukuki çerçeve ile korunur ve böylece adil bir çözüme kavuşulmuş olur.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye davalarında arabuluculuk zorunlu mudur?

Hayır, tahliye davalarında arabuluculuk zorunlu değildir. Arabuluculuk genel olarak uyuşmazlık çözüm yollarından biri olarak görülse de, tahliye davaları bu zorunluluğun dışında tutulmuştur. Taraflar, isterlerse uyuşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla çözmeyi seçebilirler, ancak bu bir mecburiyet olarak öngörülmemiştir.

Arabuluculuk süreci ne kadar sürer ve bu süreç tahliye davasını nasıl etkiler?

Arabuluculuk süreci, tarafların anlaşmaya varması durumunda genellikle kısa sürer. Bu süreç, tarafların bir araya gelme hızına ve bir anlaşmaya varma konusundaki kararlılıklarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Tahliye davası arabuluculukla çözülürse, dava süreci önemli ölçüde kısalabilir ve her iki taraf için de daha az masraflı bir yol olabilir. Ancak taraflar anlaşmazlık yaşarsa, dava yargı yoluyla devam edecektir.

Arabuluculuk tahliye davasında nasıl bir avantaj sağlar?

Arabuluculuk tahliye davasında, taraflara daha hızlı ve daha az maliyetli bir çözüm sunma avantajı sağlar. Tarafların mahkeme haricinde bir ortamda karşılıklı olarak memnun olacakları bir çözüme kavuşmaları mümkündür. Ayrıca, arabuluculuk esnasında tarafların ilişkileri daha az zarar görebilir ve uzlaşmacı bir çözüm bulunması, gelecekteki benzer anlaşmazlıkları önleyebilir.

Tahliye davası için arabuluculuk hizmeti alınırken nelere dikkat edilmelidir?

Tahliye davası için arabuluculuk hizmeti alınırken, öncelikle arabulucunun alandaki deneyim ve uzmanlığına dikkat edilmelidir. Söz konusu hususun karmaşıklığına ve tarafların ihtiyaçlarına göre yetkin bir arabulucu seçimi yapmak önemlidir. Ayrıca, arabuluculuk sürecinin gizlilik içinde yürütülmesi ve tarafların haklarının korunması hususları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Kiracı veya ev sahibi nasıl bir tahliye davası durumunda arabuluculuğu tercih etmelidirler?

Kiracı veya ev sahibi, karşılıklı anlayışa ve uzlaşmaya açık oldukları bir tahliye davası durumunda arabuluculuğu tercih etmelidirler. Eğer kiracı ile ev sahibi arasında iletişim yolları açıksa ve her iki taraf da ilişkilerini sürdürme veya anlaşma yoluyla sorunu çözme eğilimindeyse arabuluculuk faydalı olabilir. Arabuluculuk, daha hızlı sonuçlar ve daha düşük maliyetler sunabilirken aynı zamanda ilişkilerin daha az hasar görmesi gibi avantajlar da sağlayabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara