Kiracı Tahliye Davası Masrafları Ne Kadar Tutar?

Kiracı Tahliye Davası Masrafları Ne Kadar Tutar?; Kiracı tahliye davası masrafları, mülk sahipleri ve kiracılar arasında sıkça karşılaşılan bir sorundur. Gayrimenkul sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik hukuki bir süreci ifade eden bu dava, belirli sebepler neticesinde açılabilir. Davanın başlatılması için gerekli belgeler, prosedür ve sonrasında ortaya çıkabilecek ek masraflar, sürecin hem mali hem de zaman açısından önemli bir yükü oluşturabilir.

Kiracı Tahliye Davası Masrafları Ne Kadar Tutar?

Bu nedenle, kiracı tahliye davası masraflarının ne kadar tutacağını doğru bir şekilde hesaplamak ve bu masrafları mümkün mertebe azaltmanın yollarını araştırmak, sürecin daha az stresli ve daha ekonomik olmasını sağlayabilir.

Kiracı Tahliye Davası Nedir ve Ne Zaman Açılır?

Kiracı tahliye davası, mülk sahibinin, kiracının kira sözleşmesinde belirtilen şartları ihlal etmesi veya kira sözleşmesinin bitiminden sonra mülkü boşaltmaması durumunda mülkünü geri alabilmek için açtığı hukuki bir süreçtir. Bu tür davalar genellikle kiracının kira bedelini belirlenen süreler içerisinde ödememesi, mülkü kötü kullanması, kiradan doğan yükümlülükleri yerine getirmemesi gibi durumlarda açılır. Kiracı tahliye davası masrafları, sürecin başından sonuna dek mülk sahibi tarafından karşılanır.

Kiracı tahliye davası, aşağıdaki durumlarda açılabilir:

 • Kira bedelinin süresi içinde ödenmemesi,
 • Kiralanan taşınmazda izinsiz tadilat yapılması,
 • Mülkün amacı dışında kullanılması,
 • Kira sözleşmesinde belirtilen diğer yükümlülüklerin ihlal edilmesi,
 • Kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen kiracının mülkü boşaltmaması.

Kiracı tahliye davası açmak isteyen mülk sahipleri, öncelikle kiracıya uygun bir tahliye bildirimi göndermelidir. Bu bildirimin yasal düzenlemelere uygun olması ve süreç hakkında kiracıya gerekli bilgileri içermesi önemlidir. Eğer bu ihbarın ardından kiracı mülkü boşaltmaz ise, mülk sahibi mahkemeye başvurarak kiracı tahliye davası açabilir.

Kiracı tahliye davası açma süreci, mülk sahibi için hem zaman hem de maddi kaynak gerektirebilir. Bu yüzden, söz konusu kiracı tahliye davası masrafları başta olmak üzere, sürecin nasıl işlediği ve hangi adımların atılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Davanın başarıyla sonuçlanması için gerekli tüm belgelerin hazırlanması ve profesyonel bir avukat ile çalışılması tavsiye edilir. Bu noktada, kiracı tahliye davası masrafları, genellikle avukat ücretleri, mahkeme harçları ve diğer yasal giderleri kapsar.

Kiracı Tahliye Davası Açmak İçin Gerekli Belgeler ve Prosedür

Kiracı tahliye davası açmak, mülk sahipleri için kaçınılmaz bir durum haline gelebilir. Bu süreç, belirli belgelerin hazırlanması ve takip edilmesi gereken bir prosedürü içerir. Kiracı tahliye davası masrafları, sürecin başlaması için gerekli adımları doğru şekilde tamamlamanızı gerektirir.

Gerekli Belgeler:

 • Kira Sözleşmesi: Davanın temelini oluşturan, kiracı ve mülk sahibi arasındaki mevcut kira sözleşmesinin aslı ya da onaylı bir kopyası.
 • İhtarname: Kiracıya gönderilen ve tahliye talebini içeren resmi uyarı yazısı.
 • Ödeme Emri: Kiracının kira borçlarını ödemediğinin kanıtı olarak mahkemeye sunulur.
 • Tapu Kaydı: Mülkün mülk sahibine ait olduğunu kanıtlar.
 • Kimlik Belgesi: Mülk sahibinin kimlik doğrulaması için gerekli.

Prosedür:

 1. İhtarname Gönderimi: Kiracıya, tahliye talebinin yazılı olarak bildirilmesi. Bu aşamada bir avukata danışmak, sürecin hukuka uygun ilerlemesi açısından önem taşır.

 2. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Kiracı tahliye davası açmak için, mülk sahibinin davayı açacağı mahkemeye sunacağı dilekçe. Bu dilekçede, davanın gerekçeleri ve talepler net bir şekilde ifade edilmelidir.

 3. Mahkemeye Başvuru: Gerekli belgeler ve dava dilekçesi ile birlikte ilgili mahkemeye başvurulur. Bu aşamada, kiracı tahliye davası masraflarının ödenmesi gerekebilir.

 4. Duruşma Süreci: Mahkeme, davayı inceleyerek bir duruşma tarihi belirler. Duruşmada, her iki taraf da kendini savunma fırsatı bulur.

 5. Karar ve Tahliye: Mahkeme, delilleri değerlendirerek bir karar verir. Karar, kiracının tahliyesine yönelikse, bu kararın uygulanması için ilgili makamlara başvurulur.

Kiracı tahliye davası masrafları, bu sürecin her aşamasında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar. Masrafların doğru şekilde hesaplanması ve yönetilmesi, mülk sahipleri için ekstra maliyetlerin önlenmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, işlemlerin hukuka uygun ve doğru bir şekilde yürütülmesi, sürecin verimli bir biçimde sonuçlanmasını sağlar.

Kiracı Tahliye Davası Masraflarının Hesaplanması

Kiracı tahliye davası masrafları, birçok farklı unsurdan oluşmaktadır. Bu süreç, genellikle kiracının kira sözleşmesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi, kira ödemelerinde gecikmeler yaşaması gibi nedenlerle başlatılır. Ancak davanın açılmasına karar vermeden önce, masrafların ne kadar olacağını anlamak önemlidir. Bu masraflar, davanın doğası ve süresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

 • Dava Açma Harcı: Kiracı tahliye davası açılırken, adliye tarafından belirlenen bir miktar dava açma harcı ödenmelidir. Bu miktar, davanın değerine göre hesaplanır ve genellikle davanın toplam maliyetinin %1,5 ila %2’si arasında değişir.
 • Vekalet Ücreti: Davayı bir avukat aracılığıyla yürütmek isterseniz, ödeyeceğiniz vekalet ücreti de kiracı tahliye davası masraflarına dahildir. Bu ücret, avukatın deneyimine, davayı yürütme süresine ve özelliklerine göre belirlenir.
 • Tebligat ve İlan Giderleri: Davanın ilgili taraflara duyurulması için tebligat ve gerektiğinde ilan giderleri de kiracı tahliye davası masraflarına eklenir.
 • Bilirkişi Ücreti: Davanın niteliğine göre bir bilirkişi incelemesi gerekebilir. Bu durumda, bilirkişi ücreti de masraflar arasında yer alır.

Kiracı tahliye davası masrafları, yukarıda belirtilen ana kalemlerden oluşur. Ancak, her dava benzersiz olduğundan, masraflar davaya göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, dava açılmadan önce detaylı bir masraf hesaplaması yapılması oldukça önemlidir. Aşağıda, ortalama masrafları gözler önüne seren bir tablo yer almaktadır:

Masraf TürüOrtalama Maliyet
Dava Açma Harcı%1,5 – %2
Vekalet ÜcretiDavaya göre değişken
Tebligat ve İlan GiderleriDavaya göre değişken
Bilirkişi ÜcretiDavaya göre değişken

Kiracı tahliye davası masraflarını doğru bir şekilde hesaplamak, dava sürecini daha verimli ve az maliyetli hale getirebilir. Bu yüzden, masrafların detaylı bir biçimde önceden planlanması tavsiye edilir.

Kiracı Tahliye Davası Sonrası Masraflar ve Karşılaşılabilecek Ek Ücretler

Kiracı tahliye davası, genellikle kiracının ödeme yapmaması, kontratın sona ermesi veya mülkün zarar görmesi gibi durumlarda mal sahipleri tarafından açılan bir davadır. Bu süreçte, dava masrafları haricinde dava sonrası da bazı ek masraflar ve ücretlerle karşılaşabilirsiniz. Kiracı tahliye davası masrafları, başlangıçta hesapladığınızdan daha fazla olabilir. Bu nedenle, dava sürecinde ve sonrasında karşılaşabileceğiniz masrafların farkında olmak önemlidir.

Dava Sonrası Masraflar

 • Tahliye İlanı: Mahkeme kararıyla kiracınızın tahliye edilmesi kararlaştırıldıktan sonra, kararın uygulanabilmesi için tahliye ilanı yayımlamanız gerekebilir. Bu ilanın gazetede yayımlanma maliyeti değişkenlik gösterebilir.
 • Taşınma ve Depolama: Kiracının eşyalarını taşıma ve gerekirse depolama masrafları, tahliye sürecinin bir parçası olabilir. Bu masraflar, genellikle mülk sahibi tarafından karşılanır.
 • Avukat Ücretleri: Eğer dava süreci uzarsa, avukatınızın ekstra çalışma saatleri için ek ücret talep etmesi mümkündür.

Karşılaşılabilecek Ek Ücretler

 • Mülkün Onarımı: Kiracının kullanımı sırasında mülk zarar görmüşse, mülkü eski haline getirmek için onarım masrafları da sizin sorumluluğunuzda olacaktır.
 • Yeniden Kiralamak için Pazarlama: Eski kiracınız tahliye edildikten sonra, mülkünüzü yeniden kiraya vermek için ilan ve pazarlama masrafları gerekebilir.
 • Yönetim Ücretleri: Eğer bir emlak yönetim şirketi aracılığıyla mülkünüzü kiraya veriyorsanız, mülkün yeniden kiralanması için ek yönetim ücretleri ödemeniz gerekebilir.

Kiracı tahliye davası masrafları ve dava sonrası karşılaşılabilecek ek ücretler, başlangıçta tahmin ettiğinizden daha yüksek olabilir. Bu nedenle, mülk sahiplerinin bu masrafları önceden hesaplamaları ve bütçelerini buna göre ayarlamaları önemlidir. Dava sürecini ve sonrasını daha verimli ve sorunsuz hale getirebilmek için, bir hukuk danışmanından destek almak yararlı olabilir.

Kiracı Tahliye Davası Masraflarını Azaltmanın Yolları

Kiracı tahliye davası masrafları, süreç boyunca hem maddi hem de manevi anlamda kiraya verenin yükünü artırabilir. Ancak, doğru adımlar atılarak bu masrafların önemli ölçüde azaltılması mümkündür. İşte kiracı tahliye davası masraflarını azaltmanın bazı etkili yolları:

1. Öncelikle Arabuluculuğu Deneyin

 • Masraf Karşılaştırması:
  • Arabuluculuk Masrafı: 1000 – 3000 TL
  • Dava Masrafı: 5000 – 15000 TL

Arabuluculuk, dava açmadan önce karşı taraf ile anlaşmaya varmanın bir yoludur. Bu, hem zaman hem de para tasarrufu sağlar. Dava açılmasını gerektirecek aşamaya gelmeden önce bir arabulucu ile anlaşma yoluna gitmek, davayı başlatma masraflarından kaçınmanızı sağlayacaktır.

2. Dava Masraflarının Hesaplı Yönetilmesi

Avukatınızla net bir anlaşma yaparak, dava sürecinde ortaya çıkacak ek masrafları önceden belirleyip bütçenizi ona göre ayarlamanız önemlidir. Gereksiz harcamalardan kaçınmak için işin uzmanı bir avukatla çalışmak, kiracı tahliye davası masraflarını ciddi anlamda azaltabilir.

3. Uzman Avukat Seçimi

 • Uzman Avukat: Daha hızlı çözüm, masraf azaltma
 • Genel Pratik Avukat: Süreç uzayabilir, masraf artabilir

Gayrimenkul hukuku konusunda deneyimli avukatlar, davayı daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetebilir. Bu durum, dava süresinin kısalmasına ve dolayısıyla masrafların azalmasına yardımcı olur.

4. Belge ve Delillerin Eksiksiz Hazırlanması

Davanın başlaması öncesinde tüm belgelerinizi ve kanıtlarınızı eksiksiz bir şekilde hazırlayıp, avukatınıza sunmak, sürecin uzamasını ve ek masrafların doğmasını engeller.

5. Masrafların Paylaşılması Anlaşması

Kiraya veren ve kiracı arasında, davayla ilgili masrafların nasıl paylaşılacağı konusunda bir anlaşma yapılabilir. Bu, her iki tarafın da maddi yükünü hafifletir.

Kiracı tahliye davası masraflarını azaltmanın yollarını uygulayarak, hem zaman hem de para tasarrufu sağlamak mümkündür. Doğru stratejiler ve profesyonel yardım ile süreç, her iki taraf için de daha az stresli ve daha maliyet etkin hale getirilebilir.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracı tahliye davası açmak için hangi masraflar gerekir?

Kiracı tahliye davası açabilmek için karşılaşılacak temel masraflar şunlardır: dava açma harcı, avukat ücretleri, tebligat masrafları ve bilirkişi ücretleri. Dava açma harcı, davanın değerine (kira bedeline) göre hesaplanır ve genellikle davanın toplam değerinin %6,831’inden başlar. Avukat ücretleri ise serbest piyasa koşullarına ve avukatın tecrübesine göre değişiklik gösterebilir. Tebligat masrafları ve bilirkişi ücretleri ise mahkeme sürecince gerektiğinde karşılanmalıdır.

Kiracı tahliye davası harçları neye göre belirlenir?

Kiracı tahliye davası harçları, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre hesaplanır. Bu tarife genellikle dava değerine (genellikle kira bedeli) göre belirlenir ve her yıl yeniden değerleme oranında güncellenir. Diğer yandan dava harcının yanı sıra, vekil tutulduysa avukatlık asgari ücret tarifesi de dikkate alınır.

Avukat tutmadan kiracı tahliye davası açabilir miyim?

Evet, Türkiye’de herhangi bir kişi avukat tutmadan kendisi tahliye davası açabilir. Bunun için dava dilekçenizi hazırlayarak ilgili sulh hukuk mahkemesine başvurabilirsiniz. Ancak hukuki süreçler ve mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahip değilseniz, bu süreçte hatalar yapma riski olabilir. Bu sebeple, mümkünse bir avukat tutmanız tavsiye edilir.

Tahliye davası ne kadar sürede sonuçlanır?

Tahliye davalarının süresi, davanın karmaşıklığına, mahkemenin iş yüküne ve davanın görüldüğü yerin yargı çevresine göre değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak, 3-6 ay arasında bir sürede sonuçlanabilir. Ancak bazen dava bir yıldan daha uzun sürebilir. Kesin bir süre vermek mümkün olmadığı için, dava hakkında güncel bilgi almak adına avukatınız ile iletişimde kalmak önemlidir.

Kiracının tahliye davası sonrası taşınması için ne kadar süresi olur?

Mahkeme kararı ile kiracının tahliye edilmesine karar verilmişse, genellikle kararda belirtilen bir süre içinde kiracının taşınması gerekir. Bu süre, davanın şartlarına ve mahkemenin takdirine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, kararın tebliğinden itibaren 15 günlük bir süre verilir. Eğer kiracı bu sürede taşınmazsa, icra yoluyla tahliye işlemi başlatılabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara