Kira Gecikirse Ne Olur?

Kira ödemelerinde yaşanan gecikmeler, hem kiracılar hem de mülk sahipleri için endişe verici bir durum oluşturabilir. Bu nedenle, “Kira Gecikirse Ne Olur?” sorusuna cevap ararken, konunun yasal boyutlarını, karşılıklı hak ve yükümlülükleri doğru olarak anlamak büyük önem taşır.

Kira Gecikirse Ne Olur?

Kira gecikmesinin neden olduğu süreçleri, uygulanacak yasal prosedürlerden, ihtar gönderme sürecine, kiracı-sahip ilişkisine ve sözleşmeye etkilerinden, uygulanabilecek faiz ve cezalara kadar detaylı bir şekilde ele alacağız. Gecikme durumunda izlenecek adımlar ve tarafların anlaşmazlıkları çözme yöntemleri de bu kapsamda incelenecek, böylece kira gecikirse ne yapılması gerektiğine dair kapsamlı bilgiler sunulacaktır.

Kira Gecikmesi Durumunda Uygulanacak Yasal Prosedürler

Kira gecikmesi, ev ya da iş yeri kiralamalarında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Peki, bu durum karşısında uygulanacak yasal prosedürler nelerdir? Kira gecikirse ne gibi adımlar atılmalıdır? Bu soruların cevapları, kiralanmış olan mülkün sahibi ve kiracı arasındaki ilişkiyi doğrudan etkileyebilir.

Kira sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte, kiracı ve mülk sahibi arasında belirli yasal hak ve yükümlülükler oluşur. Kira ödemesi geciktiğinde bu yükümlülüklerin ihlal edildiği anlamına gelir. Bu durumda, kira gecikirse uygulanacak yasal prosedürler şunlardır:

 1. İhtarname Gönderilmesi: Kira ödemesi belirli bir süre geciktiğinde, mülk sahibi, kiracıya yazılı olarak ihtarname gönderebilir. Bu ihtarname, ödemenin yapılmadığına dair resmi bir uyarı niteliğindedir ve genellikle ödemenin yapılması için belirli bir süre tanır.


 2. Gecikme Faizi Talebi: Sözleşmede gecikme faizine ilişkin bir madde varsa, mülk sahibi gecikmiş kira bedeli üzerinden faiz talep edebilir. Bu durum, hem kiracıyı zamanında ödeme yapmaya teşvik eder hem de mülk sahibinin yaşadığı maddi kaybı telafi etmeye yardımcı olur.


 3. Hukuki Süreç: İhtarnameye rağmen kira bedeli ödenmezse, mülk sahibi hukuki yollara başvurabilir. Bu, genellikle dava açılması ve tahliye talebinde bulunulması anlamına gelir. Ancak, hukuki süreç uzun ve maliyetli olabilir, bu nedenle genellikle son çare olarak görülür.


Kira gecikirse, mülk sahibi ve kiracının hızlı ve adil bir çözüme ulaşabilmesi için yukarıda listelenen adımların bilinmesi önemlidir. Her iki taraf için de en uygun sonucun, diyalog yoluyla ve karşılıklı anlayış çerçevesinde gerçekleşen anlaşmalar olduğu unutulmamalıdır.

Kiracıya Gecikme İçin İhtar Gönderme Süreci

Kira gecikmesi durumunda, ev sahibinin atması gereken ilk adımlardan biri, kiracıyı resmi olarak uyarıdır. Kira gecikirse ne yapılacağı konusunda birçok kiracı ve ev sahibi belirsizliğe düşebilir. Ancak bu süreç, hem kiracının haklarını korumak hem de ev sahibinin alacaklarını güvence altına almak için hayati öneme sahiptir.

 1. İhtarname Gönderimi: Kira gecikirse, ev sahibi kiracıya yazılı bir ihtarname göndererek, kira borcunu belirli bir süre içinde ödemesini talep eder. İhtarname, noter aracılığıyla veya taahhütlü posta yoluyla gönderilebilir. Bu, sürecin yasal geçerliliğini koruması açısından önemlidir.


 2. İhtar Süresi: İhtarname içinde, kiracıya genellikle kira ödemesini yapması için verilen süre, yasal olarak minimum 30 gün olmalıdır. Bu süre zarfında kira borcu ödenmezse, ev sahibi hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir.


 3. Net Formülasyon: İhtarname, kira borcunun miktarı, gecikme süresi ve ödenmesi gereken toplam miktar gibi detayları açık ve net bir şekilde içermeli, herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermemelidir.


Kira gecikmesi durumunda, kiracıya yönelik bu ilk adım, ev sahibi için olası bir tahliye sürecinin önünü açabilirken, kiracıya da borcunu düzenleme ve ödemek için bir fırsat sunar. Kira gecikirse ne olacağını bilmek ve bu süreci doğru yönetmek, taraflar arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkıda bulunur. Dolayısıyla, bu sürecin dikkatli bir şekilde yönetilmesi, her iki taraf için de önem arz etmektedir.

Kira Gecikmesinin Sözleşmeye Etkileri

Kira gecikmesi, hem kiracı hem de mülk sahibi için stresli bir durum olabilir. Bu durum, kira sözleşmesinin şartlarına bağlı olarak farklı sonuçlara yol açabilir. Kira gecikirse sözleşmenin ihlal edilmiş sayılmasına ve çeşitli yasal süreçlerin başlatılmasına neden olabilir. Bu bölümde, kira gecikmesinin sözleşmeye olan etkilerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

 • Sözleşmenin Feshi: Kira gecikirse, mülk sahibi, kiracıya karşı sözleşmeyi fesh etme hakkına sahip olabilir. Ancak bu, genellikle son çare olarak kabul edilir ve belirli bir süre boyunca kira ödenmemesi gibi durumlarda geçerlidir.


 • Ceza Uygulama: Sözleşmede, kira gecikmesi durumunda uygulanacak cezalar belirlenmiş olabilir. Bu, genellikle geciken gün sayısına bağlı olarak hesaplanan bir faiz oranı olabilir.


 • İhtarname Gönderme: Kira ödemesi belirli bir süre gecikirse, mülk sahibi kiracıya bir ihtarname gönderme hakkına sahiptir. Bu ihtarname, kiracının kira borcunu belirli bir süre içinde ödemesi gerektiğini ve aksi takdirde sözleşmenin feshedilebileceğini belirtir.


 • Güvence Bedeli: Kira gecikmesi durumunda, mülk sahibi kiracının ödeme yapacağını garanti altına almak için kiracıdan alınan güvence bedelini kullanabilir. Ancak, bu bedelin kullanımı konusunda sözleşmedeki şartlara dikkat etmek gerekir.


Kira gecikirse, yukarıda belirtilen etkiler dışında, mülk sahibi ve kiracı arasında güven sorunları da ortaya çıkabilir. Bu nedenle, kira gecikmesi durumunda en sağlıklı yol, taraflar arasında açık bir iletişim kurarak, müzakereler yoluyla anlaşmaya varmaktır. Kiracı, ödemeyle ilgili yaşadığı zorlukları mülk sahibiyle paylaşmalı ve olası bir çözüm yolu üzerinde birlikte çalışmalıdırlar.

Geciken Kiralar İçin Uygulanabilecek Faiz ve Cezalar

Kira sözleşmesinde belirlenen ödeme tarihlerinde kiraların ödenmemesi durumu, maalesef hem kiracı hem de ev sahibi için pek de hoş olmayan sonuçlar doğurabilir. Kira gecikirse, ev sahibi, geciken süre için kiracıya faiz ve cezalar uygulayabilir. Bu durum, kira sözleşmesinin maddelerine ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Kira Gecikmesinde Uygulanabilecek Faiz Oranları

Kira gecikirse uygulanacak faiz oranları genellikle kira sözleşmesinde önceden belirlenir. Ancak, sözleşmede belirli bir faiz oranı belirtilmemişse, Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen gecikme faizi oranları uygulama alanı bulur. Buna göre;

 • Yıllık Faiz Oranı: Geciken kira bedelleri için genellikle yıllık tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre belirlenen bir yıllık faiz oranı uygulanır.

Kira Gecikmesi İçin Uygulanabilecek Cezalar

Kiracının kira ödemelerinde gecikmesi halinde, ev sahibi tarafından uygulanabilecek başka bir yaptırım da geç ödeme cezalarıdır. Bu cezalar, sözleşmede açıkça tanımlanmalı ve her iki tarafça kabul edilmelidir. Örneğin, her ayın belirli bir gününe kadar ödenmeyen kira için belirlenen miktarda ek ücret alınması gibi.

Kira Gecikirse Uygulanacak Faiz ve Cezalara İlişkin Önemli Notlar:

 • Kiracının, uygulanan faiz ve cezaların fahiş olmaması konusunda hakları bulunmaktadır.
 • Her iki tarafın da haklarını koruyacak şekilde, kira sözleşmesinin bu tür durumları net bir şekilde ele alması önemlidir.
 • Anlaşmazlık durumunda, konunun arabuluculuk veya yargı yoluyla çözüme kavuşturulabilmesi için kira sözleşmesinde belirtilen şartlar dikkate alınacaktır.

Geciken kira bedelleri için uygulanabilecek faiz ve cezaların, hem kiracı hem de ev sahibi için adil ve makul olması, bu tür durumların olumsuz etkilerini en aza indirgeyebilir. Bu nedenle, kira sözleşmenizi imzalarken ilgili maddelere dikkat etmek ve gerekirse bir hukuk danışmanından yardım almak önem taşır.

Kira Gecikmesi Durumunda Tahliye Süreci

Kira gecikmesi, hem kiracılar hem de mülk sahipleri için stresli bir durum olabilir. Kira kontratının süresi içinde kiranın düzenli olarak ödenmemesi, mülk sahiplerinin son çare olarak tahliye sürecini başlatmasına neden olabilir. Peki, “Kira Gecikirse” tahliye işlemi nasıl gerçekleşir?

İlk olarak, tahliye süreci, mülk sahibinin kiracıya kira gecikmesi konusunda resmi bir ihtar göndermesiyle başlar. Bu ihtar, kiracının kira borcunu belirli bir süre içinde ödemesi için son bir fırsattır. Genellikle, bu süre Türkiye’de yasal olarak en az 30 gündür ancak taraflar arasındaki kira sözleşmesine göre değişkenlik gösterebilir.

Eğer kiracı, verilen süre içerisinde kira borcunu ödemezse, mülk sahibi yasal yollara başvurabilir. Bu aşamada, mülk sahibi bir avukat aracılığıyla tahliye davası açabilir. Tahliye davası, ilk olarak barışçıl bir çözümle sonuçlanabilirken, anlaşmazlık devam ederse mahkeme kararı ile tahliye zorunluluğu ortaya çıkar.

Kira gecikmesi durumunda tahliye sürecinde, mahkeme süreci oldukça önemlidir. Mahkeme, davayı ve delilleri detaylı bir şekilde inceledikten sonra, eğer kiracının kira borcunu ödemediği ve sözleşmeyi ihlal ettiği kesinleşirse, tahliye kararı verebilir.

Mahkeme tarafından verilen tahliye kararı sonrası, kiracı belirlenen süre içinde mülkten ayrılmak zorundadır. Ayrılmama durumunda, mülk sahibi yasal yollarla zorla tahliye işlemini gerçekleştirebilir.

Kira gecikirse tahliye süreci, adil ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için her iki tarafın da haklarını koruyan yasal prosedürlere tabidir. Bu nedenle, kira gecikmesi yaşayan kiracı ve mülk sahipleri, konunun çözümü için hukuki destek almalı ve müzakerelere açık olmalıdır.

Kira Gecikmesi Konusunda Yapılması Gereken Müzakereler ve Anlaşmalar

Kira gecikirse, bu durum hem kiracı hem de ev sahibi için stresli bir süreç olabilir. Ancak bu durumun çözümü için yapılabilecek müzakereler ve anlaşmalar mevcuttur. İletişim köprülerini açık tutmak ve empati kurmak, hem kiracının hem de ev sahibinin çıkarına olacaktır.

İşte kira gecikmesi durumunda izlenebilecek adımlar:

 • Öncelikli Adım Olarak İletişim Kurun: Kira gecikirse, ev sahibi ile kiracı arasında açık ve dürüst bir iletişim kurulmalıdır. Kiracı, gecikmenin sebebini ve tahmini ödeme zamanını ev sahibi ile paylaşmalıdır.


 • Müzakere Süreci: Ödemenin ne zaman yapılacağına dair realist bir plan yapılmalı. Kiracı, ödeme planı teklif etmeli ve ev sahibi bu teklifi değerlendirmelidir. Önemli olan, her iki tarafın da durumdan memnun kalacağı bir çözüme ulaşılmasıdır.


 • Yazılı Anlaşma: Karşılıklı anlaşmaya varıldıktan sonra, bu anlaşma yazılı hale getirilmeli ve her iki tarafça imzalanmalıdır. Bu belge, ileride herhangi bir anlaşmazlık durumunda referans noktası olacaktır.


 • Geçici Düzenlemeler: Bazı durumlarda, kiracı kesin bir ödeme planı yapamayabilir. Bu gibi durumlar için, geçici düzenlemelere gidilebilir. Örneğin, kira bedelinin bir kısmının ödenmesi ve geri kalanının daha sonra ödenmesi gibi.


 • Esneklik Gösterin: Her iki tarafın da mümkün olduğunca esnek olması ve anlayış göstermesi önemlidir. Unutulmamalıdır ki, kira gecikmesi genellikle kontrol dışı sebeplerden kaynaklanır.


Kira gecikirse yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçmek için, kiracı ve ev sahibi arasında sağlıklı bir iletişim ve karşılıklı anlayış esastır. Bu doğrultuda yapılan müzakereler ve anlaşmalar, her iki tarafın da huzur içinde kalmasını sağlayacaktır.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

Kira sözleşmesinde belirtilen tarihte kiramı ödemezsem ne gibi yaptırımlarla karşılaşırım?

Kiracının kira ödemesini sözleşmede belirtilen tarihte yapmaması durumunda, kiraya veren tarafından uygulanabilecek yaptırımlar genellikle kira sözleşmesinde belirlenir. En yaygın yaptırımlardan biri, gecikme faizi uygulamasıdır. Geciken her gün için belli bir oranda gecikme faizi kiracının ödemekle yükümlü olduğu kira bedeline eklenir. Ayrıca, sürekli gecikmeler durumunda ev sahibi, kira sözleşmesini feshetme ve tahliye davası açma hakkına sahip olabilir.

Kira gecikmesi durumunda ev sahibi ne kadar süre sonra tahliye davası açabilir?

Kira gecikmesi durumunda ev sahibinin tahliye davası açma süresi, kira sözleşmesinin şartlarına ve Türk Borçlar Kanunu’na göre belirlenir. Kanunen, genellikle kiracının arka arkaya iki dönem kira ödemesini yapmaması veya bir yıl içinde üç defadan fazla kira ödemesinde gecikme yapması halinde, ev sahibi tahliye davası açabilir. Her durumda, ev sahibinin öncelikle kiracıya yazılı olarak ihtarname göndererek ödeme yapması için bir süre tanıması ve bu sürenin geçmesiyle birlikte mahkemeye başvurması gerekmektedir.

Geciken kira için ödemem gereken faiz oranı kanunla sabitlenmiş midir?

Evet, geciken kira bedelleri için uygulanacak gecikme faizi oranı Türk Borçlar Kanunu’nda belirlenmiştir. Ancak taraflar arasında yapılan kira sözleşmesinde farklı bir faiz oranının belirlenmesi de mümkündür. Kanunda belirtilen yasal faiz oranın üstünde bir oran belirlenmişse, bu oranın uygulanabilmesi için kiracının sözleşmeyi kabul ederek imzalamış olması gerekmektedir.

Geciken kira borcumu taksitlendirme talebinde bulunabilir miyim?

Kiracılar, maddi zorluklar ve öngörülemeyen durumlar nedeniyle gecikmiş kira borçlarını taksitlendirmek için ev sahiplerine başvurabilirler. Bu tamamen ev sahibinin takdirine bağlıdır ve her iki tarafın da anlaşması gereken özel bir durumdur. Taksitlendirme yapıldığı takdirde, tarafların anlaştığı şartlar ve ödeme planı yazılı bir ek sözleşme ile belirlenmeli ve her iki tarafça imzalanmalıdır.

Kira gecikmesi yaşadığımda ev sahibine hangi yollarla ulaşıp durumu bildirmem en uygun olur?

Kira gecikmesi yaşadığınızda ev sahibinize en hızlı ve resmi olarak ulaşmanın yolu yazılı iletişimdir. E-posta, resmi bir mektup veya noter aracılığıyla çekilen bir ihtarname, hem durumu açık bir şekilde belirtmenizi sağlar hem de ileride herhangi bir anlaşmazlık durumunda delil olarak kullanılabilir. Önemli olan, iletişimde açık ve saygılı olmak ve mümkünse gecikmenin nedenini ve tahmini ödeme tarihini belirtmektir.

Yorum yapın

Hemen Ara