Boşanmaya Engel Durumlar Nelerdir?

Boşanma, evliliği sonlandırmak amacıyla atılan adımlar arasında en ciddi ve karmaşıklarından biri olabilir. Fakat her evlilikte olduğu gibi boşanmada da belirli yasal çerçeveler ve “Boşanmaya engel durumlar” bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca, çiftlerin karşılaştıkları ve çoğu zaman evliliğin devamı veya sona erdirilmesinde etkili olan bu durumlar, yargı sürecini doğrudan etkilemektedir. Boşanma sürecindeki bireyler tarafından bilinmesi gereken yasal koşullar, medeni hukukun öngördüğü boşanma engelleri ve zamanaşımı gibi faktörlerin doğru anlaşılması, boşanma davalarının adil ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasında büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, boşanmayı düşünen ya da sürecin içinde olan herkesin ayrıntılı bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Boşanmayı Engelleyebilecek Yasal Koşullar

Boşanma süreci karmaşık ve birçok hukuksal prosedür içeren bir yoldur. Boşanmayı etkileyebilecek bazı yasal koşullar bulunmaktadır. Bunlar, “Boşanmaya engel durumlar” olarak nitelendirilebilir ve özellikle talep eden taraf için dikkate alınması gereken durumları içerir. İşte bu koşulların birkaç önemli örneği:

 • Evlilik Süresi: Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik birliği en az bir yıl sürmelidir. Ancak, olağanüstü hallerde ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı durumlarda bu kuralın istisnaları olabilir.
 • Yargı Yolu Kapalılığı: Tarafların boşanma kararına varması gerektiği hallerde, yargı yolu kapalı olabilir. Örneğin, barışma şartlarını içeren bir anlaşma yoluyla.
 • Geçit Yok Hükümleri: Kanunda bazı “geçit yok” hükümleri bulunmaktadır. Örneğin, zina, akıl hastalığı gibi bazı durumlarda mahkeme boşanmayı kabul etmeyebilir.

Bu koşullar, evliliğin devam etmesi yönünde ciddi sebepler ortaya koyar ve aynı zamanda mahkemenin boşanma kararı verme aşamasında göz önünde bulundurduğu faktörlerdendir. Aşağıdaki tabloda bazı temel yasal koşullar ve bu koşulların boşanma kararı üzerindeki olası etkisi özetlenmiştir:

Yasal KoşulBoşanma Üzerindeki Etkisi
Evliliğin bir yılını doldurmamış olmakBoşanma talebinin reddedilmesine neden olabilir.
Anlaşmalı boşanma koşullarının ihlaliBoşanma sürecinin uzamasına veya durmasına yol açabilir.
Akıl hastalığı gibi geçit yok hükümleriMahkemenin boşanmayı reddetmesine sebep olabilir.

Bu gibi durumlar, boşanma sürecinin önünde ciddi engeller oluşturabilir ve boşanma talebinde bulunmadan önce hukuksal danışmanlık almayı zaruri kılar. Boşanmaya engel durumlarnın her biri ayrıntılı bir değerlendirmeyi gerektirir ve uzman bir avukatın rehberliğinde gözden geçirilmelidir. Unutmayın ki her boşanma davası benzersizdir ve spesifik durumlar farklı sonuçlar doğurabilir.

Medeni Kanun’a Göre Boşanma Engelleri

Boşanma süreci, çiftlerin hayatında zorlu ve karmaşık bir döneme işaret eder. Türkiye’de boşanmalar, Medeni Kanun tarafından düzenlenmektedir ve bazı boşanmaya engel durumlar, kanunlar çerçevesinde tanımlanmıştır. Bu durumlar boşanma sürecini durdurabilir veya geciktirebilir. İşte Medeni Kanun’da yer alan bazı önemli boşanma engel durumları:

 • Sağlık Durumları: Eşlerden birinin akıl sağlığının yerinde olmaması, boşanma davasının reddedilmesine yol açabilir. Tedavi altına alınması ve iyileşme süreci gibi faktörler dikkate alındığında bu, geçici bir engel teşkil edebilir.
 • İyi Niyet Kuralları: Eşlerden birinin dava açmadan önce diğer eşe ihanet etmiş olması durumunda, aldatılan eş için boşanma açma hakkı kısıtlanabilir. Bu durumda, ihaneti yapan eşin boşanma davası açması Medeni Kanun gereğince engellenebilir.
 • Barışma Süreci: Eşler arasında boşanma davası açılmadan önceki altı ay içinde gerçekleşmiş bir barışma, boşanma davasının reddi için gerekçe oluşturabilir.

Boşanmaya engel durumlarnın etkin olabilmesi için, bu durumların yasal olarak kanıtlanması gerekmektedir. Çiftlerin hakları korunurken, medeni hayatın düzeni ve eşler arası sorumluluklar gözetilmelidir. Her çiftin durumu farklı olabileceğinden, boşanma davalarında hukuki yardım almak önemlidir. Boşanma sürecinin adil ve hukuka uygun şekilde ilerleyebilmesi için, avukatlar ve mahkemeler bu tür engelleri titizlikle değerlendirir.

Boşanmanın Reddedilme Nedenleri

Boşanma kararının alınması sürecinde bazı durumlar, mahkeme tarafından davanın reddi sonucunu doğurabilir. Bu boşanmaya engel durumlar, evliliğin bitirilmesinin önüne geçebilecek yasal gerekçeler olarak görülür. İşte dikkat edilmesi gereken bazı ana nedenler:

 • Usul ve Esas Yetersizliği: Boşanma davasının açılması için gerekli hukuki şartların yerine getirilmemiş olması, davacının delillerinin yetersiz olması gibi usul eksiklikleri, boşanmanın engellenmesine yol açabilir.
 • Dava Şartının Yokluğu: Tarafların medeni kanunda belirlenen boşanma davası açma şartlarını taşımaması, davaların reddi için geçerli bir sebeptir. Örneğin, evliliğin bir yıllık süresini doldurmamış olması gibi.
 • Aile Mahkemesinin Kararı: Aile mahkemesi, çiftlerin evliliklerini koruma altına almak adına, uzlaşma sürecini zorunlu tutabilir. Bu uzlaşma sürecinde anlaşmaya varılamazsa dava reddedilebilir.

Boşanmaya engel durumlar konusunda karar verirken; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasının ispatı, tarafların evlilik yükümlülüklerinden herhangi birisine aykırı davranışları ve bu davranışların evlilik birliğine etkisi gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Boşanma davasının reddi, genellikle tarafların da haklarını korumak ve evliliğin gereksiz yere sonlandırılmasını önlemek amacıyla yapılır.

Boşanma sürecinde yaşanan bu gibi durumlar, hukuki danışmanlık almanın ve sürecin başından itibaren doğru adımların atılmasının önemini bir kez daha öne çıkarır. Boşanma davalarında deneyimli bir avukatın rehberliği, bu engellerin üstesinden gelmek ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için kritik rol oynar.

Boşanma Sürecinde Geçici Tedbir Kararları

Boşanma süreçleri, taraflar için hem duygusal hem de hukuki olarak zorlayıcı bir zaman dilimi olabilir. Bu süreçte, tarafların ve varsa çocukların zarar görmemesi için mahkemeler, geçici tedbir kararları alabilir. Özellikle “Boşanmaya engel durumlar” olarak nitelendirilen çeşitli faktörler, bu geçici tedbirlerin alınmasında kritik rol oynar.

Geçici tedbir kararları kapsamında öne çıkanlar şunlardır:

 • Çocukların Velayeti: Boşanma davası sonuçlanıncaya kadar çocukların velayetiyle ilgili geçici düzenlemeler yapılabilir.
 • Yaşam Standartlarının Korunması: Tarafların boşanma davası sonuçlanana kadar ekonomik durumlarının korunmasına yönelik tedbirler alınabilir.
 • Ortak Konutun Kullanımı: Taraflardan birinin ortak konutta kalması, diğerinin ise dışarı çıkması yönünde karar verilebilir.
 • Şiddet ve Tehdit Durumları: Eşlerden biri şiddet veya tehdit içerikli davranışlarda bulunuyorsa, koruma kararları çıkartılabilir.

Boşanmaya engel durumlar, hakimin geçici tedbir kararlarını belirlerken dikkate aldığı özel durumlardır. Örneğin, partnerlerden birinin şiddete maruz bırakılması veya evlilik birliği içerisinde maddi zorlukların yaşanması gibi durumlar, bu tedbirlerin alınması için yeterli sebeplerdir.

Şuna dikkat edilmelidir ki, mahkemenin aldığı geçici tedbir kararları, kesin boşanma kararını etkileyebilecek önemli faktörler arasında yer alabilir. Boşanma sürecini yürütürken bu kararların ayrıntılı anlaşılması ve hukuki desteğin alınması önem teşkil eder. Boşanmaya engel durumlar kapsamında, tarafların haklarının korunması ve zarar görmemeleri öncelik haline gelir.

Boşanma engel durumlar

Zina ve Şiddet Durumlarında Boşanma Engeli

Boşanma süreçlerinde zina ve şiddet gibi durumlar, tarafların karşılaşabileceği önemli sorunlardan bazılarını oluşturur. Ancak, bu durumlar her zaman boşanma davalarında sonuç verici olmayabiliyor. Boşanmaya engel durumlar açısından zina ve şiddet unsurlarının dava üzerindeki etkilerini ayrıntılı bir şekilde incelemek gerekir.

Zina, evlilik birliği içinde eşlerden birinin üçüncü bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlanır. Türk Medeni Kanunu’nda zina, boşanma sebeplerinden biri olarak öne çıkar. Ancak zina, bazı koşullar altında boşanmayı engelleyebilecek unsurlar taşır:

 • Zaman Aşımı: Zina eyleminin üzerinden 6 ay geçmiş ve bu süre zarfında eşler birlikte yaşamaya devam etmişlerse, mağdur eşin zina sebebiyle dava açma hakkı zaman aşımına uğrar.
 • Affetme: Eşlerden biri, diğerinin zinasını öğrendikten sonra, bu durumu affeder ve evliliğe devam ederse, zina nedeniyle dava açması mümkün olmaz.

Şiddet, evlilik içerisinde fiziksel veya psikolojik zarar verme eylemi olarak tanımlanır ve boşanma davalarında ciddi bir boşanma sebebi olarak kabul edilir. Şiddetin boşanma sürecine etkisi şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • Kanıtlama: Şiddet iddialarının mahkeme tarafından kanıtlanması gerekmektedir. Yeterli delil sunulamaması durumunda, şiddet iddiaları boşanma davasını engelleyebilir.
 • Devam Etme: Şiddet eylemleri devam etmekteyse ve tehlike arz ediyorsa, mağdur eşin korunması amacıyla geçici tedbir kararları alınabilir bu durumlar boşanmayı zorunlu kılan nedenler arasında yer alabilir.

Boşanmaya engel durumlar dikkate alındığında, zina veya şiddet durumlarının boşanma davaları üzerinde belirgin bir etkiye sahip olduğu görülse de, her olayın kendi özel koşulları içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmek önemlidir. Eşlerin yaşadığı bu sıkıntılı süreçlerin hukuki boyutta doğru yönetilmesi, uzman bir hukuk desteği ile kolaylaştırılabilir.

Aile İçi Uzlaşma ve Boşanma Süreci

Boşanma süreci, birçok farklı boyutu olan karmaşık ve bazen de duygusal bir yargı sürecidir. Boşanma davalarında bazen ortaya çıkan “Boşanmaya engel durumlar” arasında aile içi uzlaşma çabaları önemli bir yer tutar.

Aile içi uzlaşma, boşanmayı düşünen tarafların, dava açılmadan önce veya dava sırasında, bir çözüm yolu bulma ve ilişkilerini düzeltme çabasıdır. Bu süreçte; aile danışmanlarına başvurulabilir, arabuluculuk hizmetlerinden yararlanılabilir ya da tarafların kendi aralarında yakaladıkları diyalog doğrultusunda uzlaşma yoluna gidilebilir.

 • Aile İçi Uzlaşma Nasıl İşler?
  • Danışmanlık: Profesyonel destekte aile danışmanları, taraflar arasındaki iletişim sorunlarını çözme ve ilişki dinamiklerini iyileştirme konusunda yardımcı olabilir.
  • Arabuluculuk: Tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, tarafların anlaşmazlıklarını adil ve kalıcı bir şekilde çözmeleri hedeflenir.

Bu süreçte, eşler arasında varılan herhangi bir uzlaşma “Boşanmaya engel durumlar” olarak görülebilir ve dava sürecini etkileyebilir. Diğer yandan, eşler arasında uzlaşılamayan durumlarda, mahkeme süreci devam eder ve karar aşamasında tarafların uzlaşma çabaları da göz önünde bulundurulabilir.

Özellikle, evlilik birliğinin korunmasının esas olduğu medeni hukuk sistemi içinde, aile içi uzlaşmanın olumlu etkileri neticesinde dava şartları değişebilir ve bir boşanma davası, süresiz olarak ertelenebilir ya da tamamen düşebilir.

Aile içi uzlaşmanın başarılı olması için, tarafların samimi bir iletişim içinde olması ve ortak bir zemin bulma konusunda kararlı olmaları gerekir. Böylece, “Boşanmaya engel durumlar” arasında uzlaşma, boşanma kararının önüne geçebilir ve aile birliğinin devamını sağlayabilir.

Boşanma Davalarında Zamanaşımı Durumları

Boşanma süreçlerinde birçok hukuki terim ve prosedür bulunmaktadır. Bunlardan biri de “zamanaşımı” kavramıdır. Peki, boşanma davalarında zamanaşımı durumları nelerdir ve bu hukuki süreçte boşanmaya engel durumlar nasıl ortaya çıkabilir?

Zamanaşımı, belirli bir hukuki hakkın veya iddianın belirli bir süre içinde kullanılmaması halinde bu hakkın ya da iddianın ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Boşanma davalarında ise:

 • Mutlak Zamanaşımı: Boşanma davası açmak için kanunun belirlediği mutlak bir süre vardır. Türk Medeni Kanunu’na göre, bir evlilikten doğan her türlü dava hakkının süresi 10 yıldır. Dolayısıyla, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olayların üzerinden 10 yıl geçtikten sonra boşanma davası açılamaz.
 • Nispi Zamanaşımı: Bazı boşanma sebepleri için belirlenen daha kısa süreler de vardır. Örneğin, zina nedeniyle boşanma davası açmak isteyen kişinin, zina olayını öğrendikten sonra en fazla 6 ay içinde dava açması gerekmektedir. Aksi takdirde, bu hakkını kullanamaz.

Unutmamak gerekir ki, zamanaşımı süreleri ve boşanmaya engel durumlar özel hukuki durumlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu konularda net bilgi alabilmek için mutlaka bir hukuk profesyoneline danışılmalıdır.

Zamanaşımının boşanma sürecindeki rolü, tarafların haklarının korunması adına oldukça önemlidir. Zamanaşımı sürelerinin geçmesi, boşanma talebinin reddedilmesi gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden boşanmaya engel durumlar ile ilgili zamanında doğru adımların atılması ve bilinçli olunması gerekmektedir.

Boşanma Kararı Verilirken Dikkate Alınan Unsurlar

Boşanma kararı, bir evliliğin sona ermesinde kritik bir dönüm noktasıdır. Türk Medeni Kanunu’na göre mahkemeler, boşanma davası sırasında bir dizi unsurun göz önünde bulundurulmasını şart koşar. İşte bu unsurlardan bazıları şunlardır:

 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması:

  Evliliğin yürütülemez hale gelip gelmediğine mahkeme karar verir. Eğer taraflar evlilik birliğini sürdürme konusunda karşılıklı rıza göstermiyorsa, bu durum boşanma kararı alınmasında önemli bir etken olacaktır.

 • Ekonomik Durumlar:

  Tarafların ekonomik durumları da incelenir. Nafaka, mal paylaşımı gibi konular bu duruma göre şekillendirilir. Yani her iki tarafın da yaşam standartlarını koruyabilmesi için adil bir karar verilir.

 • Çocukların Velayeti:

  Çocukların menfaatleri her zaman önceliklidir. Onların psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını en iyi şekilde kimin karşılayabileceği dikkatle değerlendirilir.

 • Tarafların Sosyal Durumu:

  Her iki tarafın da sosyal ve psikolojik durumu, boşanma sonrası yaşantılarını etkileyeceğinden bu da önemli bir kriterdir.

 • Medeni Yanılgı veya Aldatma:

  Boşanmaya engel durumlar arasında yetkili mahkemenin yanıltılması veya dolandırıcılık da boşanma kararının reddedilmesine yol açabilir. Gerçeklere aykırı bilgi vermek, hüküm sürecini etkiler.

Boşanma kararı incelenirken, mahkeme bu unsurları derinlemesine analiz eder. Boşanmaya engel durumlar, çoğunlukla bu değerlendirmelere bağlıdır ve adil bir sonuç için tüm detaylar gözden geçirilir. Boşanma süreci kompleks ve çeşitli faktörlere dayalı olduğu için, her unsur titizlikle ele alınır ve tüm tarafların hakları korunmaya çalışılır.

Boşanmaya Engel Durumlar Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Boşanmaya engel olan hukuki durumlar nelerdir?

Boşanmanın önüne geçebilecek bazı hukuki durumlar vardır. Örneğin, evliliğin ilk bir yılı içinde, zorunlu haller haricinde boşanma davası açılamaz. Ayrıca, evlilik birliği içindeki anlaşmazlıkların çözümü için başvurulan arabuluculuk süreci devam ederken de dava açılamaz. Eşlerin barışma ihtimalinin bulunduğu durumlarda, mahkeme boşanma sürecini durdurma kararı verebilir.

Psikolojik hastalıklar boşanmaya engel olur mu?

Psikolojik hastalıklar, boşanmayı hem engelleyebilir hem de boşanma sebebi olabilir. Eğer eşlerden biri, ruh sağlığını etkileyen bir hastalığa sahipse ve bu durum evliliği sürdürebilme kapasitesini etkiliyorsa, diğer eş bu durumu boşanma gerekçesi olarak gösterebilir. Ancak, psikolojik sorunları olan eşin kendi iradesiyle boşanma kararını verip veremeyeceği veya bu durumun boşanma sürecini etkileyip etkilemeyeceği mahkeme tarafından değerlendirilecektir.

Askerlik görevi boşanmaya engel teşkil eder mi?

Genel olarak askerlik görevi, boşanma sürecine doğrudan bir engel teşkil etmez. Ancak, eşlerden biri askerlik görevini yerine getiriyorsa, mahkeme duruşma tarihlerini askerlik görevinin bitimine kadar erteleyebilir. Bu durum, boşanma sürecinin uzamasına neden olabilir ama askerlik görevi, boşanma hakkının kullanılmasına kesin bir engel değildir.

Yurt dışında yaşamak boşanmayı etkiler mi?

Eşlerden biri yurt dışında yaşıyorsa, boşanma davası açılabilir, ancak yurt dışında yaşamanın getirdiği bazı pratik zorluklar süreci zorlaştırabilir. Tebligat, duruşmalara katılım gibi konularda ek düzenlemeler yapılması gerekebilir ve genellikle dava süreci daha uzun sürer. Ayrıca, farklı ülkelerin hukuk sistemleri arasında koordinasyon sağlanması gerekebileceğinden, uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi önem taşır.

Boşanma kararı nasıl temyiz edilir?

Boşanma kararı, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren yerel mahkemenin belirlediği süre içinde üst mahkemeye (istinaf mahkemesi) başvurarak temyiz edilebilir. Temyiz başvurusu sürecinde, boşanma kararını veren mahkemenin hukuki hatalar yapmış olabileceği argümanları ileri sürülür. İstinaf mahkemesinin verdiği karar da, belirli koşullar altında Yargıtay tarafından incelenebilir. Temyiz sürecinin detayları için bir avukata danışmak her zaman en doğru yol olacaktır.

Yorum yapın

Hemen Ara