Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi

Belçika’da gerçekleşen bir boşanma sürecinin Türkiye’de hukuki olarak tanınması ve tenfiz edilmesi, sınır ötesi aile hukukuna ilişkin karmaşık bir konudur. “Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi”, bu alanda bilgi arayanlar için temel bir rehber niteliğindedir. Makale, iki ülke arasındaki hukuki yardımlaşma ve işbirliğinin yanı sıra, Türkiye’de bir Belçika boşanma kararının tanınması için yerine getirilmesi gereken şartlardan, gereken belgelere, ve bu sürecin ne kadar sürebileceğine kadar geniş bir yelpazede bilgilendirme sağlamaktadır. Bu karmaşık süreçle ilgilenen bireylerin, haklarını korumak adına gerekli adımlar hakkında bilgilenmeleri büyük önem taşımaktadır.

Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi Süreçleri

Belçika’da alınan boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olması için belli hukuki süreçlerin izlenmesi gerekmektedir. Bu sürecin ana hatları, kararın Türkiye’de tanınması ve tenfizinin sağlanmasıyla ilgilidir. Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi, Türk hukuk sisteminde kabul görülmesi ve uygulanabilmesi için bazı adımların atılmasını zorunlu kılar.

Öncelikle, Belçika’da alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınabilmesi için, davanın hukuka uygun, adil ve tarafların savunma haklarının korunduğu bir süreçte gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz süreci, Türk mahkemelerinde başlatılan bir dava ile gerçekleştirilir. Bu süreç, Belçika’daki boşanma kararının Türkiye mahkemeleri tarafından incelenmesi ve kabul edilmesi esasına dayanır.

Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi süreci şu adımları içerir:

Tanıma ve Tenfiz Davası Açılması: Türkiye’de bir aile mahkemesinde, Belçika’daki boşanma kararının tanınması ve tenfiz edilmesi için dava açılması gereklidir. Dava, boşanma kararının getirildiği tarih itibarıyla Türkiye’de yaşayan eş tarafından veya avukatı aracılığıyla açılabilir.

Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Dava sürecinde, Belçika’da alınan boşanma kararının aslı veya onaylı bir kopyası, bu kararı içeren mahkEME belgeleri ve Türkçe tercümesi gerekmektedir. Belgeler, yeminli bir tercüman aracılığıyla Türkçeye çevrilmeli ve Türkiye’deki mahkemeye sunulmalıdır.

Kararın Mahkeme Tarafından İncelenmesi: Türkiye’deki aile mahkemesi, Belçika boşanma kararının hukuki şartlara uygunluğunu değerlendirecek ve Türk hukukuna aykırı bir durum olup olmadığını kontrol edecektir. Uygun görülmesi halinde, karar tanınacak ve Türkiye’de de geçerli olacaktır.

Bu süreç, Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi için atılacak adımların sadece bir kısmını oluşturur. Sürecin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için alanında uzman bir avukattan destek alınması büyük önem taşımaktadır. Uzman bir avukat, gereken belgelerin hazırlanmasından, dava sürecinin takibine kadar her aşamada rehberlik edebilir ve sürecin hızlandırılmasına katkı sağlayabilir.

Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi

Türkiye ve Belçika Arasında Hukuki Yardımlaşma ve İşbirliği

Türkiye ve Belçika arasındaki hukuki yardımlaşma ve işbirliği, her iki ülkenin de imza attığı çeşitli uluslararası anlaşmalarla sağlanmaktadır. Bu işbirliği, özellikle “Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” gibi konularda önemli bir yere sahiptir. Bu süreç, iki ülke arasında akıcı ve etkili bir hukuki prosedürün gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Hukuki Yardımlaşma ve İşbirliğinin Temelleri:

Karakteristik Özellikler: Türkiye ile Belçika, çift taraflı hukuki yardımlaşma anlaşmalarının yanı sıra, Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan sözleşmeler ve uluslararası protokoller aracılığıyla işbirliği yapmaktadır. Bu, Belçika’da alınan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizine imkan tanır.

Karşılıklı Yardımın Kapsamı: Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi süreci, her iki ülkenin adli mercileri arasında karşılıklı yardım ilkelerine dayanır. Bu, belgelerin teatisi, hukuki bilgilerin paylaşımı ve tanıma tenfiz davalarında işbirliği yapılmasını içerir.

Uygulama Alanları: İşbirliğinin bir başka önemli yönü de, sadece boşanma kararlarının tanınması ve tenfiziyle sınırlı olmamasıdır. Aynı zamanda, nafaka kararlarının uygulanması, çocukların velayeti ve mal paylaşımı gibi konularda da desteği kapsar.

Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de tanıma ve tenfizi sürecinde, Türkiye ve Belçika arasındaki hukuki yardımlaşma ve işbirliği, söz konusu sürecin hem hızlı hem de etkin bir şekilde ilerlemesine olanak tanır. Bu işbirliği sayesinde, iki ülke arasında hukuki konularda karşılıklı anlayış ve uyumun sağlanması mümkün olmaktadır. Dolayısıyla, Belçika’dan gelen boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve uygulanmasında, bu hukuki işbirliği büyük bir önem arz eder.

Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması için Gerekli Şartlar

Belçika’da alınan boşanma kararlarının Türkiye’de tanıma ve tenfizi süreci, hukuki bir takım şartlara bağlıdır. Bu süreç, Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de resmi olarak kabul edilmesi ve uygulanması anlamına gelir. Ancak, bu sürecin başarıyla tamamlanması için karşılanması gereken bazı özel şartlar vardır. Bu şartlar, uluslararası hukuk normları ve Türkiye’deki mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir.

Karşılıklılık İlkesi: Türkiye ve Belçika arasında, boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi konusunda karşılıklı bir anlaşma veya uygulama bulunmalıdır. Bu ilk şart, her iki ülkenin de birbirlerinin mahkeme kararlarını tanıma ve uygulama konusunda işbirliği yapmayı taahhüt ettiği anlamına gelir.

Kesinleşmiş Karar: Belçika’da alınan boşanma kararının kesinleşmiş olması gerekir. Yani, karar üzerinde daha fazla temyiz veya itiraz yolunun bulunmadığı, son ve bağlayıcı olduğu anlaşılmalıdır.

Usulüne Uygun Yargılama: Boşanma kararının, her iki tarafın da adil bir yargılamaya tabi tutulduğu, usulüne uygun bir mahkeme sürecinde alınmış olması şarttır. Bu, davanın taraflarına duyurulması, savunma yapma haklarının korunması gibi hususları içerir.

Kamu Düzenine Aykırılık: Belçika’dan alınan boşanma kararının Türkiye’deki kamu düzenine, yani temel hukuki ve ahlaki değerlere aykırı olmaması gerekmektedir. Örneğin, Türkiye’de yasal olmayan bir sebepten ötürü verilmiş bir boşanma kararı, tanınma ve tenfiz sürecinde reddedilebilir.

Maddi Hukuk Kurallarına Aykırılık: Alınan kararın, Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi hukuk kurallarına açıkça aykırı olmaması gereklidir. Bu, özellikle mal paylaşımı ve çocukların velayeti gibi konularda önem taşır.

Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi için yukarıda belirtilen şartların karşılanması, sürecin hızlı ve olumlu sonuçlanması için kritik öneme sahiptir. Bu süreç, genellikle bir “tanıma ve tenfiz” davası açılarak yürütülür ve başvuru sahibinin, bu şartları ispatlama yükümlülüğü vardır. Bu nedenle, sürecin profesyonel bir şekilde yönetilmesi ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması büyük önem taşımaktadır.

Tanıma Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Belçika’dan alınan boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfizi sürecinde başarılı bir sonuç alabilmek için öncelikle bazı belgelerin hazırlanması ve sunulması gerekmektedir. “Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” işlemleri sırasında sunulması gereken esas belgeler şu şekildedir:

 • Orijinal Boşanma Kararı: Belçika mahkemesi tarafından verilmiş ve yetkili makam tarafından onaylanmış boşanma kararının aslı.
 • Apostil: Boşanma kararının apostil damgası ile tasdiklenmiş bir kopyası. Apostil, Lahey Apostil Sözleşmesi’nin bir gereğidir ve belgenin uluslararası alanda tanınmasını sağlar.
 • Yeminli Tercüme: Boşanma kararının Türkçe yeminli tercümesi. Belgeler, Türkiye’deki adli makamlarca kabul edilebilmesi için Türkçe’ye profesyonel ve yeminli bir tercüman tarafından çevrilmelidir.
 • Vekaletname: Eğer dava, bizzat ilgili tarafından açılmıyorsa, davacının Türkiye’deki avukatına verdiği resmi vekaletname.
 • Nüfus Kayıt Örneği: İlgili tarafların nüfus cüzdanı fotokopileri ve nüfus kayıt örnekleri, kimlik teyitleri için gereklidir.

Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi süreci, sunduğunuz belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanmasına göre daha hızlı ve sorunsuz ilerleyebilir. Bu nedenle, listedeki belgelerin tamamının dikkatli bir şekilde hazırlanarak sürecin başlaması önem taşımaktadır. Aynı zamanda, sürecin her aşamasında bir avukattan destek almak, işlemlerin hızlandırılmasında ve olası aksaklıkların önlenmesinde büyük önem arz etmektedir.

Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz Davası İçin Türkiye’ye Gelmek Zorunlu mudur?

Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi süreci, pek çok kişinin aklında soru işaretleri yaratan bir konudur. Özellikle, bu süreç için Türkiye’ye fiziksel olarak gelmek gerekip gerekmediği büyük bir merak konusudur. Gelin, bu konuya detaylı bir şekilde göz atalım.

Belçika’dan alınan boşanma kararlarının Türkiye’de tanıma ve tenfizi için kişinin bizzat Türkiye’de bulunma zorunluluğu genellikle bulunmamaktadır. Bu işlemler, Türkiye’de bu konuda yetkin ve tecrübeli avukatlar aracılığıyla yürütülebilir. Dolayısıyla, kişilerin avukatlarına vekaletname vermesi, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için yeterlidir.

Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi için zorunlu durumlar:

 • Avukat Vekâleti: Kişi, Türkiye’de bir avukata vekaletname vererek, tanıma ve tenfiz davasını avukatı aracılığıyla yürütebilir.
 • Bizzat Başvuru Gerekli Mi?: Çoğu durumda kişinin fiziksel olarak mahkemede bulunması gerekmez. Ancak, mahkeme şartları ve hakimin talebine bağlı olarak, bazı durumlarda kişinin mahkemede ifade vermesi istenebilir.

Bu durumda, teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanarak, video konferans yoluyla ifade vermek gibi alternatif yöntemler de değerlendirilebilir. Ancak, bu tür bir durumun geçerli olup olmadığını anlamak ve sürece dair detaylı bilgi almak için, işlemleri yürütecek olan avukatla detaylı bir şekilde görüşmek önemlidir.

Sonuç olarak, Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi işlemleri için Türkiye’ye gelmek genel olarak zorunlu değildir. Ancak, süreç boyunca alanında deneyimli bir avukatla işbirliği yapmak, bu sürecin en verimli ve hızlı şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, süreç hakkında en doğru bilgiyi ve yönlendirmeyi almak için, konunun uzmanı bir avukatla çalışmak şarttır.

Belçika’da Alınan Boşanma Kararı Türkiye İçin Yeterli mi?

Belçika’da alınan boşanma kararının Türkiye’de geçerliliği konusu, karşılıklı hukuki yardımlaşma ve işbirliği çerçevesinde ele alınmasını gerektiren önemli bir meseledir. Türkiye’de Belçika boşanma kararının tanınması ve tenfizi için bazı hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu bağlamda, “Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” süreci, belirli şartların karşılanması durumunda mümkün olabilmektedir.

Belçika’da alınmış bir boşanma kararının tek başına Türkiye’de otomatik olarak geçerli olmadığını belirtmek gerekir. Belçika’dan alınan boşanma kararının Türkiye’de hukuki sonuçlar doğurabilmesi için Türk mahkemelerinde bir tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Bu dava, Belçika’daki boşanma kararının Türkiye’de de hukuki olarak tanınmasını ve uygulanabilmesini amaçlar.

Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi için Gerekli Şartlar:

 • Boşanma kararının Belçika’da kesinleşmiş olması,
 • Kararın, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ve Türk hukukunun temel ilkelerine aykırı olmaması,
 • Kararın, Türk mahkemelerinin kesin yetki alanına giren konularda verilmemiş olması gerekmektedir.

Bu şartlar yerine getirildiğinde, Belçika’da alınmış boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için yasal süreç başlatılabilir. Bu sürecin başarıyla tamamlanması, Belçika boşanma kararının Türkiye’deki hukuki sonuçlar doğurmasını sağlayacak ve bu da Türkiye’deki mal paylaşımı, velayet gibi konuların düzenlenmesine olanak tanıyacaktır.

Bu noktada, sürecin karmaşıklığı ve hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, “Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” işlemleri için alanında uzman bir avukatla çalışmak büyük önem taşımaktadır. Uzman bir avukat, gerekli belgelerin hazırlanmasından, dava sürecinin yönetilmesine kadar pek çok konuda rehberlik edebilir.

Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Ne Kadar Sürer?

“Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” süreci, genellikle bir dizi adımı takip eder ve bu sürecin tamamlanması için geçen süre, karşılaşılan duruma ve spesifik koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Öncelikle, bu süreçte başvuru sahibinin elde etmesi gereken belgeler, yapılan başvurunun niteliği ve yerel mahkemelerin iş yükü gibi faktörler sürenin uzunluğunu etkileyebilir.

Belçika Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınma ve Tenfiz Süreci:

Başvuru Aşaması: Bu süreç, ilgili belgelerin toplanması ve tanıma tenfiz davası için başvuruda bulunulmasıyla başlar. Bu aşamada, doğru ve eksiksiz bir dosyalama, prosedürü hızlandırabilir.

Mahkeme İşlemleri: Türkiye’de, bir mahkeme tanıma ve tenfizi talebini değerlendirecek ve bu süreç, mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak birkaç ay sürebilir. Mahkemelerin iş yükü, belirli dönemlerde yoğun olabilir, bu da süreci uzatabilir.

Karar ve Uygulama: Mahkeme kararı verildiğinde, Belçika boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi için gerekli yasal adımlar atılır. Kararın uygulanması da ek bir zaman alabilir.

Ortalama Süre: “Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” süreci genellikle 3 ila 6 ay arasında bir süreyi kapsayabilir. Ancak, karşılaşılan özel durumlara veya beklenmedik gecikmelere bağlı olarak bu süre daha da uzayabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Dosyalama işlemlerindeki eksiklikler veya yanlışlar süreci önemli ölçüde yavaşlatabilir.
 • Profesyonel bir hukuki yardım, sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlayabilir.

“Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” süreci, karmaşık hukuki prosedürler içerdiğinden, durumunuza özel tavsiye ve yönlendirme için bir avukatla iletişime geçmek önemlidir. Bu, sürecin daha verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olacaktır.

Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi

Belçikada Boşanan Birisi Türkiye’deki Mallarını Nasıl Paylaşır?

Belçikada alınan boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfiz işlemleri sırasında, birçok kişinin aklına takılan önemli sorulardan biri de Türkiye’deki mal paylaşımının nasıl yapılacağıdır. Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi, mal paylaşımı konusunda da Türkiye’deki yargı organları tarafından dikkate alınması gereken bir süreçtir.

Mal Paylaşımı İşleminin Temel Adımları

Tanıma ve Tenfiz Sürecinin Başlatılması: Öncelikle, Belçika’dan alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi için ilgili mahkemeye başvurulmalıdır. Bu, Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi için zorunlu bir adımdır.

Mal Listesinin Hazırlanması ve Sunulması: Taraflardan birinin Türkiye’de taşınır veya taşınmaz malı varsa, bu malların listesi mahkemeye sunulmalıdır. Bu liste, mal paylaşımı sırasında esas alınacak konulardan biridir.

Mal Paylaşımının Mahkeme Kararı İle Belirlenmesi: Belçika’dan alınan boşanma kararı Türkiye’de tanındıktan ve tenfiz edildikten sonra, mal paylaşımı ile ilgili mahkeme, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere göre bir karar verir.

Kararın Uygulanması ve Tescili: Mahkemenin mal paylaşımı ile ilgili verdiği karar, ilgili tapu dairesi veya diğer resmi kurumlar aracılığıyla uygulamaya konularak tescil edilir. Bu sayede, mal paylaşımı Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş olur.

Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi süreci, yalnızca boşanmanın tanınması yönünde değil, aynı zamanda Türkiye’deki mal paylaşımı gibi önemli konuları da kapsamaktadır. Bu yüzden, bu süreçte uzman bir avukattan destek almak, işlemlerin sorunsuz ve hızlı bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Belçika’dan alınan boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfizi ve ardından mal paylaşımı, mevcut yasalar çerçevesinde titizlikle yürütülen ve her iki tarafın da haklarının korunduğu adil bir süreçtir.

Belçika Boşanma Davalarında Tanıma Tenfiz Avukatı Önemi

Belçika boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfizi süreci karmaşık ve detaylı bir hukuki işlem gerektirir. Bu süreçte yeterli tecrübeye ve bilgiye sahip bir avukattan destek alınması, işlemlerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlar. İşte “Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi” sürecinde avukatın oynadığı kritik roller:

 • Danışmanlık: Hukuki süreçler hakkında doğru ve güncel bilgi sağlar. Bu sürecin nasıl işleyeceği konusunda danışanını bilgilendirir.
 • Belge Hazırlama: Tanıma ve tenfiz davası için gerekli olan belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmasında yardımcı olur.
 • Dava Takibi: Türkiye’deki mahkemelerde tanıma ve tenfiz davası açılması ve takip edilmesi süreçlerinde hukuki temsil sağlar.
 • Tercüme ve Apostil: Belçika’dan alınan boşanma kararının ve diğer resmi belgelerin Türkçe’ye tercümesi ve gerekli apostil işlemlerinin yapılması konularında rehberlik eder.
 • Anlaşmazlıkların Çözümü: Eğer boşanma kararının tanınması ve tenfizi esnasında herhangi bir anlaşmazlık yaşanırsa, çözüm yolları sunar ve müvekkilinin haklarının korunmasını sağlar.
 • Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Doğru ve etkin hukuki müdahalelerle, sürecin daha kısa sürede ve ekonomik bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunur.

Belçika boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfizi sürecinde bir avukattan alınacak profesyonel hizmet, yalnızca sürecin hızlandırılmasını ve kolaylaştırılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda muhtemel risklerin önlenmesinde de büyük rol oynar. Bu nedenle, bu alanda uzmanlaşmış ve deneyimli bir avukatla çalışmak büyük önem taşır.

Dava Açmak veya Nüfusa Kayıt İşlemleri İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi süreci, bu kararın Türkiye’deki hukuki geçerliliğinin sağlanması amacı taşır. Peki, dava açmak veya nüfusa kayıt işlemleri için hangi adımların izlenmesi gerekiyor? Bu noktada, izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

Öncelikle: Belçika’dan alınmış olan boşanma kararının aslı veya onaylı bir örneği gereklidir. Bu belgelerin Türkiye’deki işlemlerde geçerli olabilmesi için apostil damgası taşıması ve Türkçeye yeminli tercümandan yaptırılmış çevirisinin olması şarttır.

Dava Açma Süreci: Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi için Türkiye’deki yetkili mahkemede tanıma veya tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Bu işlem için bir avukattan hukuki destek almak sürecin hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

Nüfusa Kayıt İşlemleri: Dava sonucunda mahkemenin verdiği tanıma ve tenfiz kararı ile ilgili kişilerin medeni durumları nüfus kayıtlarında güncellenmelidir. Bu güncellemenin yapılabilmesi için mahkeme kararının nüfus müdürlüklerine sunulması gerekir.

Bu adımların yanı sıra, sürecin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki belgelere de ihtiyaç duyulabilir:

 • Boşanma kararının aslı veya onaylı bir kopyası
 • Apostil damgası
 • Boşanma kararının yeminli tercüme belgesi
 • Dava dilekçesi
 • Kimlik ve ikametgah belgeleri

Belçika Boşanma Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi işlemleri, söz konusu adımların titizlikle takip edilmesi gereken karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, sürecin doğru yönetilmesi ve etkili bir şekilde sonuçlandırılması adına alanında uzman bir avukattan hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Hukuk büromuz gelişen teknoloji ile 81 ilde açılacak olan tanıma tenfiz davalarına bakabilmektedir. Hukuki destek almak için Mersin Boşanma Avukatı olarak hukuk büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Belçika’da alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması için hangi yasal işlemler gerekir?

Belçika’da alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması için “tanıma ve tenfiz” işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu işlemler, Türk mahkemelerince yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de hukuki sonuçlar doğurabilmesi için gerekli olan resmi prosedürlerdir. Öncelikle, Türk Medeni Kanunu ve Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’a göre, yabancı mahkeme kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için Aile Mahkemelerine tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Bu dava için gerekli belgeler, özetle; yabancı mahkeme kararının aslı veya onaylı örneği, bu kararın kesinleştiğine dair belge ve kararın Türkçe tercümesidir.

Belçika’dan alınan boşanma kararının tanıma ve tenfizi sırasında hangi belgeler gerekli olacak?

Belçika’dan alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için gerekli belgeler şunlardır:

 1. Yabancı mahkeme kararının aslı veya onaylı bir örneği.
 2. Kararın kesinleştiğine dair belge.
 3. Kararın yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesi.
 4. Türkiye’de tanıma ve tenfizi için açılacak dava dilekçesi. Bu belgelerin ilgili Türk mahkemelerine sunulmasıyla işlem başlatılabilir.

Tanıma ve tenfiz işlemi ne kadar sürede sonuçlanır?

Tanıma ve tenfiz işlemlerinin süresi, davaya bakan Aile Mahkemesinin iş yüküne, davanın karmaşıklığına ve elde edilmesi gereken evrakların tamamlanma durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, işlemler birkaç ay içerisinde tamamlanabilir. Davanın detayları ve mahkeme sürecinin akışı süreyi etkileyen önemli faktörlerdendir.

Tanıma ve tenfiz kararı verilmesinin ardından herhangi bir itiraz söz konusu olabilir mi?

Evet, tanıma ve tenfiz kararının verilmesinin ardından, karara itiraz edilebilir. Tanıma ve tenfiz kararı, kararın tarafı olan kişiler tarafından, kararın tebliğinden itibaren belirli bir süre içinde Yargıtay’a temyiz edilebilir. Temyiz süresi içinde yapılacak itirazın sonucu işlemin devamını etkileyebilir.

Türkiye’de tanıma ve tenfizi yapılan bir Belçika boşanma kararı, Türk vatandaşlık işlemlerinde de geçerli olacak mı?

Evet, Türkiye’de mahkeme tarafından tanınmış ve tenfizi yapılmış bir Belçika boşanma kararı, Türkiye Cumhuriyeti hukuku nezdinde geçerli bir karar olarak kabul edilir. Bu nedenle, boşanma kararı, Türk vatandaşlık işlemleri dahil olmak üzere, ilgili tüm resmi işlemlerde geçerli bir belge olarak kullanılabilecektir. Ancak, böyle bir kararın ilgili resmi kurum ve makamlara sunulması gerekebilir.

Yorum yapın

Hemen Ara