1 Yıllık Kira Sözleşmesi Yenilenmezse Ne Olur?

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Yenilenmezse Ne Olur?; Kira sözleşmesi yenilenmezse, hem kiracıların hem de ev sahibinin karşılaşabileceği hukuki ve pratik sonuçlar önem arz eder. Bu durum, genellikle kira döneminin sonuna yaklaşıldığında hem kiracıyı hem de mülk sahibini bir dizi yasal süreç ve karar alma noktasına getirir. Kira sözleşmesinin yenilenmemesi durumunda izlenecek yasal süreçler, kiracının ve ev sahibinin hakları ve yükümlülükleri, sözleşmenin yenilenmemesi halinde taşınma zorunluluğu ve karşılaşılabilecek alternatif çözümler bu süreçte dikkat edilmesi gereken başlıca unsurlardır.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Yenilenmezse Ne Olur?

Bu blog yazımızda, “kira sözleşmesi yenilenmezse” ne gibi durumlarla karşılaşılabileceğini ve bu süreçte atılması gereken adımları detaylı bir şekilde ele alacağız.

Kira Sözleşmesinin Yenilenmemesi Durumunda Yasal Süreçler

1 yıllık Kira sözleşmesi yenilenmezse, hem kiracının hem de ev sahibinin belirli yasal süreçlerle yüzleşmek zorunda olduğunu bilmesi gerekir. Türkiye’de kira hukuku, konut 1 yıllık kira sözleşmeleri için belirli kural ve prosedürleri içeren Borçlar Kanunu ile düzenlenmektedir. Sözleşmenin yenilenmemesi halinde karşılaşılacak yasal süreç bu kanun çerçevesinde ele alınır.

 • Kira Süresinin Bitimi: Sözleşme süresinin sona ermesi ve 1 yıllık kira sözleşmesi yenilenmezse, kiracı, sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden itibaren mülkü boşaltmakla yükümlüdür. İşbu tarihe kadar mülkten ayrılmaması halinde, ev sahibi yasal yollarla tahliye davası açabilir.


 • Tahliye Talebi: Kira sözleşmesi yenilenmezse ve kiracı taşınmazsa, ev sahibi, kiracıya yazılı olarak tahliye talebinde bulunabilir. Bu talep, kanunda öngörülen süresi içinde kiracıya iletilmelidir.


 • Tahliye Davası: Kiracı, tahliye talebine rağmen mülkten ayrılmazsa, ev sahibi tarafından tahliye davası açılma hakkı doğar. Tahliye davası, mahkeme kararı ile kiracının mülkten çıkarılmasını sağlar.


 • Gecikme Tazminatı: Sözleşmenin yenilenmemesi ve kiracının taşınmama kararı, kiraya verenin maddi zararına yol açabilir. Bu durumda, kiracıdan gecikme tazminatı talep edilebilir.


Kira sözleşmesi yenilenmezse, karşılıklı iletişimin önemi büyüktür. Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, yasal yollara başvurmadan önce yapıcı bir diyalog kurulması, hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağlar. Ancak anlaşmazlık durumunda, yasal süreçlerin bilinmesi ve profesyonel hukuki destek alınması her iki taraf için de en doğru yol olacaktır.

Kiracının Hakları ve Yükümlülükleri

Kira sözleşmesi yenilenmezse, kiracıların bir dizi hak ve yükümlülüğü bulunur. Bu durum, hem kiracının hem de ev sahibinin karşılıklı anlayış ve uyum içinde hareket etmesini gerektirir. Aşağıda, kira sözleşmesi yenilenmediğinde kiracının hakları ve yükümlülüklerine dair önemli bilgileri bulacaksınız.

 • Haklar:

  • Taşınma Süresi: Kira sözleşmesi yenilenmezse, kiracı, genellikle sözleşmede belirtilen süre sona ermeden en az 15 gün önce, taşınacaklarına dair haberdar edilir. Bu süre zarfında yeni bir konut bulma ve taşınma hazırlıklarını yapma hakkına sahiptirler.
  • Depozito İadesi: Kiracı, sözleşmedeki koşullara uygun olarak konutu terk ettiğinde, depozito miktarının tamamı, herhangi bir hasar yoksa iade edilmelidir.
  • Tazminat: Kiracı, kira sözleşmesi ev sahibi tarafından haksız bir sebep ile yenilenmediyse, durumun haksızlığına bağlı olarak tazminat talep etme hakkına sahiptir.
 • Yükümlülükler:

  • Kira Ödemeleri: Kira sözleşmesi süresince, kiracı kira bedelini zamanında ödemekle yükümlüdür.
  • Mülkün İyi Durumda Tutulması: Kiracı, mülkü kiraladıkları durumda tutmakla ve herhangi bir zarar veya hasara karşı korumakla yükümlüdür.
  • Sözleşme Koşullarına Uyum: Kira sözleşmesi yenilenmezse bile, sözleşme süresi boyunca veya taşınma işlemleri sırasında sözleşmede yer alan koşullara uyulması gerekmektedir.

Kira sözleşmesi yenilenmezse durumunda, kiracıların bilinçli hareket etmeleri ve haklarını korumak adına gerekli adımları atmaları önemlidir. Kiracı ve ev sahibi arasındaki iletişimin açık ve anlayışlı olması, bu süreçteki en önemli faktörlerden biridir.

Ev Sahibinin Hakları ve Yükümlülükleri

Kira sözleşmesi yenilenmezse, ev sahibinin karşılaşabileceği durumlar ve sahip olduğu haklarla yükümlülükler belirli yasal çerçeveler dahilinde şekillenir. Bu çerçevede, hem ev sahibinin, hem de kiracının korunması amaçlanır.

Ev Sahibinin Hakları

 1. Kira Sözleşmesinin Sonlanması: Kira sözleşmesi yenilenmezse ve sözleşmenin bitimine 15 gün kala kiracıdan herhangi bir yenileme talebi gelmezse, ev sahibi sözleşmeyi sonlandırabilir.


 2. Depozitonun İadesi: Sözleşmenin bitiminde, ev sahibi kiracının mülkü uygun durumda boşaltması halinde depozito iadesi yapmakla yükümlüdür.


 3. Yeniden Kiralama: Ev sahibi, kira sözleşmesi yenilenmezse, mülkünü başka bir kiracıya kiralama hakkına sahiptir.


Ev Sahibinin Yükümlülükleri

 1. Bilgilendirme Yükümlülüğü: Kira sözleşmesinin yenilenmemesi durumunda, ev sahibi kiracıyı sözleşmenin bitiminden en az 15 gün önce yazılı olarak bilgilendirmelidir.


 2. Mülkün Bakımı: Ev sahibi, mülkün kullanım ömrünü koruyacak şekilde gerekli bakım ve onarım işlemlerini yapmakla yükümlüdür.


 3. Güvenlik Deposu: Ev sahibi, kira sözleşmesinin sonlanması durumunda ve mülkün uygun durumda teslim alınması halinde, kiracının yatırdığı güvenlik deposunu iade etmelidir.


Özetle, kira sözleşmesi yenilenmezse, ev sahibi, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hem haklara sahip olur, hem de birtakım yükümlülükler altına girer. Bu durum, ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişkinin sağlıklı bir biçimde sonlandırılması için önemli bir adımdır. Her iki tarafın da haklarının korunması ve yasal süreçlerin doğru bir şekilde işletilmesi, karşılıklı memnuniyetin sağlanması açısından kritik önem taşır.

Kira Sözleşmesi Yenilenmezse Taşınma Zorunluluğu

Kira sözleşmesi yenilenmezse karşılaşılacak durumlardan biri de taşınma zorunluluğudur. Kiracı ve ev sahibi arasında yapılan kira sözleşmesinin süresi dolup yenilenmediği zaman, bu durum kiracının taşınmasını gerektirebilir. Ancak, bu süreç her zaman kesin ve hızlı bir şekilde ilerlemez. Kira sözleşmesi yenilenmezse ilgili yasal süreçlerin ve olası alternatiflerin dikkatlice değerlendirilmesi gerekir.

 • Yasal Bildirim Süresi: Kira sözleşmesinin yenilenmemesi halinde, ev sahibinin kiracıya taşınması için yasal bir bildirimde bulunması gerekir. Bu süre genellikle sözleşmede belirtilen maddeler çerçevesinde değişkenlik gösterir.
 • Tahliye İşlemleri: Eğer kiracı, ev sahibinin yasal bildiriminin ardından belirlenen süre içinde taşınmazsa, ev sahibi yasal yollara başvurarak tahliye işlemi başlatabilir.
 • Son Çare Olarak Taşınma: Kira sözleşmesi yenilenmezse ve taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamazsa, kiracının son çaresi taşınmaktır. Kiracı, yeni bir konut arayışına girmeli ve mevcut konutundan taşınmak için gerekli hazırlıklara başlamalıdır.

Bir kira sözleşmesi yenilenmezse, bu durumun olası sonuçları arasında taşınma zorunluluğu önemli bir yer tutar. Kiracının bu süreçte haklarını iyi anlaması ve yasal süreçlere uygun hareket etmesi gerekir. Aynı zamanda, kira sözleşmesi yenilenmemesi durumunda, ev sahibinin de belirli yükümlülükleri ve yapması gereken işlemler bulunur. Her iki tarafın da mevzuata uygun bir şekilde hareket etmesi, sürecin daha adil ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

Kira Sözleşmesi Yenilenmeme Durumunda Uygulanabilecek Alternatif Çözümler

Eğer bir kira sözleşmesi yenilenmezse, bu durum hem kiracı hem de ev sahibi için belirsizlikler yaratabilir. Ancak bu zorunlulukla kötü bir sonuç doğuracak anlamına gelmez. “Kira sözleşmesi yenilenmezse” yaşanabilecek bu durum, tarafların farklı alternatifler arayışına girmeleri için bir fırsat sunabilir. İşte bu noktada değerlendirilebilecek bazı alternatif çözümler:

 • Kısa Dönem Sözleşmeler: Kiracı veya ev sahibi, belirli bir gelecek planlaması yapana kadar geçici süreler için kısa dönemli sözleşmeler yapabilirler.
 • Aylık Ödeme Planına Geçiş: Eğer uzun vadeli bir anlaşmazlık varsa ancak kiracı taşınmak istemiyorsa, aylık ödeme yapılacak bir sistem üzerinde anlaşılabilir.
 • Arabuluculuk: İşlerin mahkemelik olmasını istemeyen taraflar, arabuluculuk yoluyla bir anlaşmaya varabilirler. Bu yöntem, genellikle daha hızlı ve daha az maliyetlidir.
 • Güncellenmiş Koşullarda Yeniden Müzakere: Eğer pazar koşulları değiştiyse veya her iki tarafın da ihtiyaçları değiştiyse, güncellenmiş koşullar çerçevesinde kira sözleşmesinin yeniden müzakere edilmesi faydalı olabilir.

“Kira sözleşmesi yenilenmezse” durumunu en iyi şekilde yönetebilmek için tarafların açık iletişimde bulunmaları ve mümkün olan durumlarda esnek davranmaları önemlidir. Her iki tarafın da haklarını koruyarak, anlayış ve işbirliği içinde çözümler aramaları, karşılıklı tatmin edici sonuçlara ulaşmalarını sağlayacaktır. Bu süreçte profesyonel hukuki danışmanlık almak da, olası en iyi çözümü bulmada yardımcı olacaktır.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

1 Yıllık kira sözleşmesi otomatik olarak yenilenir mi?

Kira sözleşmesi süresi dolduğunda, eğer herhangi bir fesih bildirimi yapılmamışsa ve kanunda ya da sözleşmede aksi bir hüküm bulunmuyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Borçlar Kanunu’na göre sözleşme, aynı koşullarla sessizce yenilenmiş sayılır. Sözleşmenin otomatik olarak yenilenmesi, tarafların önceden aksi yönde bir anlaşma yapmamış olmaları durumunda geçerlidir.

Kira sözleşmem süresi bittiğinde ev sahibimin benden çıkmamı istemesi yasal mıdır?

Kira sözleşmesi bitiminde ev sahibi, kiralananı geri alma hakkına sahiptir. Ancak, kiracıya tahliye konusunda makul bir süre tanıması ve bu isteğini yazılı olarak belirtmesi gerekmektedir. Ayrıca, sözleşmede önceden belirtilen koşullar veya kanuni bildirim süreleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Kira sözleşmesi yenilenmediğinde kira bedeli değişebilir mi?

Eğer kira sözleşmesi yenilenirse ve sözleşmede bir kira artış oranı belirlenmemişse, ev sahibi yeni bir kira bedeli teklif edebilir. Ancak, bu artış kanunların belirlediği yıllık artış oranlarını aşamaz ve kiracıyla mutabakata varılması gerekmektedir. Taraflar anlaşamazsa, kira tespiti için mahkemeye başvurulabilir.

Kiracı kira sözleşmesini yenilemek istemezse ne yapmalı?

Kiracı, kira sözleşmesinin bitiminden önce, kira sözleşmesini yenilemek istemediğini ev sahibine yazılı olarak bildirmelidir. Bildirim süresi genellikle kira sözleşmesinde belirtilir. Eğer sözleşmede bir süre belirtilmemişse, Türk Borçlar Kanunu gereği en geç sözleşmenin sona ereceği ayın başından önce ev sahibine bildirimde bulunması gerekir.

Sözleşmesi yenilenmeyen kiracı depozitoyu geri alabilir mi?

Kiracı, kira sözleşmesi sona erdiğinde ve kiralanan gayrimenkulü hasarsız ve sözleşmede belirtilen durumda teslim ettiğinde, depozitosunu geri alma hakkına sahiptir. Ancak ev sahibi, kira ödenmemesi veya hasar tespiti gibi durumlarda depozito tutarından bu giderleri mahsup edebilir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, taraflar mahkemeye başvurabilirler.

Yorum yapın

Hemen Ara