Tahliye Taahhütnamesi Var Kiracı Çıkmıyor Ne Yapmalıyım?

Günümüzde, mülk sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan en yaygın sorunlardan biri tahliye süreçleridir. Özellikle “Kiracı Çıkmıyor” durumları, mülk sahiplerini hem hukuki hem de psikolojik olarak zorlayabilmektedir. Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirlenen süre sonunda mülkü boşaltmayı kabul ettiği resmi bir belgedir. Ancak, bu taahhüde rağmen kiracının çıkmaması durumunda, mülk sahibinin haklarını koruyabilmesi için atması gereken adımlar bulunmaktadır. Bu yazıda, tahliye taahhütnamesine dayanarak hangi hukuki işlemlerin başlatılabileceği, kiracının sözleşmeyi ihlal etmesi halinde yapılması gerekenler ve tahliye sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi vereceğiz.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracı ve kiraya veren arasında imzalanan ve kiracının belirli bir tarih itibarıyla kiralanan taşınmazı boşaltmayı taahhüt ettiği yazılı bir belgedir. Bu taahhütname, genellikle kiracının kira sözleşmesinin başlangıcında veya süresi içerisinde, özellikle de kira artışları ya da benzeri nedenlerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde imzalanır. Tahliye taahhütnamesi, kiraya verenin taşınmazını zamanında geri alabilmesi için bir güvence aracı olarak işlev görür.

Kiracı çıkmıyor sorunsalı ile karşılaşıldığında, tahliye taahhütnamesi, kiraya verenin hukuki süreci başlatabilmesi için önemli bir belgedir. Bu belge, mahkemede delil olarak sunularak kiracının taşınmazı belirlenen tarihe kadar boşaltması gerektiğinin kanıtlanmasına yardımcı olur. Fakat, kiracının taahhüde aykırı davranması ve belirlenen tarihte taşınmazı boşaltmaması durumunda, kiraya verenin haklarının korunması adına yapılacak adımlar da belirginleşir.

Kiracı Çıkmıyor Durumunda Yapılması Gerekenler:

 • Hukuki Danışmanlık Alınmalı: Kiracının taahhüdü ihlal etmesi durumunda, uzman bir avukattan hukuki danışmanlık alınmalıdır.
 • İhtarname Gönderilmeli: Kiracıya, taahhüt edilen tarihte taşınmazı boşaltması için yazılı bir ihtarname gönderilmelidir.

Kiracı çıkmıyor sorunu ile karşılaşan kiraya verenler için tahliye taahhütnamesi, kiracıyı taşınmaza ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik eden ve aynı zamanda kiraya verenin haklarını koruyan önemli bir belge niteliğindedir. Bu nedenle, tahliye sürecini başlatırken bu belgenin varlığı ve doğru bir şekilde kullanılması, sürecin hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Kiracı Çıkmıyorsa Hukuki İşlem Başlatma

Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirlenen sürede mülkü boşaltma sözü verdiği resmi bir belgedir. Ancak bazen “Kiracı Çıkmıyor” sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kiracının taahhütnamesini ihlal etmesi neticesinde, mülk sahipleri hukuki yollara başvurmak zorunda kalabilir. Bu süreç, kimi zaman karmaşık ve stresli olabilmekle birlikte, doğru adımlar atıldığında başarıyla sonuçlanabilir.

Hukuki Sürecin Başlatılması

 1. İhtarname Gönderme: Kiracı çıkmıyor ise, ilk adım olarak kiracıya noter aracılığıyla bir ihtarname gönderilir. Bu ihtarname, kiracının taahhütnameye aykırı davrandığını ve belirlenen süre içinde mülkü boşaltması gerektiğini hatırlatır.
 2. Dava Açma: İhtarnamenin ardından kiracının tahliye taahhütnamesine uygun hareket etmemesi durumunda, mülk sahibi tahliye davası açabilir. Bu dava, kiracının mülkü boşaltmasını yasal olarak talep eder.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Zamanlama: Hukuki işlem başlatmadan önce kiracıya yeterli süre tanınmalıdır. Aksi takdirde, dava sırasında bu durum aleyhinize kullanılabilir.
 • Belgeler: Dava sürecinde, tahliye taahhütnamesi başta olmak üzere, kira kontratı, ihtarname gibi belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir.

Sonuç

“Kiracı Çıkmıyor” problemiyle karşılaştığınızda, hukuki işlem başlatma süreci, tahliye taahhütnamesine dayanarak yürütülmelidir. İhtarnamenin gönderilmesi ve gerekirse dava açılması, sistematik ve kanuni bir şekilde ilerlemek için atılacak temel adımlardır. Bu süreçlerde, hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde uygulanması, tahliye işleminin başarılı bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunacaktır.

Kiracının Tahliye Taahhütnamesini İhlal Etmesi Durumunda Yapılacaklar

Eğer kiracınız tahliye taahhütnamesini ihlal ederek mülkünüzden ayrılmıyorsa, bu durumda atmanız gereken adımlar mevcuttur. “Kiracı Çıkmıyor” sorununun üstesinden gelmek için aşağıdaki yöntemleri dikkate almalısınız.

 1. İhtarname Göndermek: İlk adım, kiracıya noter aracılığıyla bir ihtarname göndermek olmalıdır. Bu ihtarname, kiracının taahhütnameye aykırı davrandığını ve belirlenen süre içinde mülkten ayrılması gerektiğini bildirir.
 2. Hukuki Süreç: Kiracı ihtarnameye rağmen mülkten ayrılmazsa, hukuki yollara başvurmanız gerekebilir. Bu süreç, tahliye davası açılmasını ve mahkemenin kiracının tahliyeye zorlanması yönünde karar vermesini içerir.
 3. Tahliye Davası Açma: Kiracı çıkmıyor ve ihtarnameye uymuyorsa, tahliye davası açarak yasal haklarınızı koruma altına alabilirsiniz. Tahliye davası, kiracının mülkten çıkarılmasını sağlayacak yasal bir işlemdir.
 4. Barışçıl Çözümler Aramak: Mahkemeye başvurmadan önce kiracı ile iletişime geçmek ve anlaşmazlığı barışçıl bir şekilde çözme yolunu denemek faydalı olabilir. Bu, hem zaman hem de masraf açısından daha az yorucu bir yol olabilir.

Kiracı Çıkmıyor sorunu karşısında sakin kalmak ve adımlarınızı dikkatlice planlamak önemlidir. Unutmayın, yasal süreçler zaman alabilir ve maliyetli olabilir, bu nedenle her adımınızı hukuki destek alarak atmanızda fayda vardır. Kiracıyı tahliye etme sürecinde deneyimli bir avukatla çalışmak, sürecin hızlı ve etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olacaktır.

Tahliye Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tahliye sürecinde, özellikle “Kiracı Çıkmıyor” sorunuyla karşılaşıldığında, mülk sahipleri ve yatırımcılar bazı önemli noktalara dikkat etmelidir. Bu süreç, hassasiyet ve dikkat gerektiren bir hukuki işlem olup, adımların doğru atılması gerekir. İşte tahliye sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

 • Hukuki Süreçlerin Doğru İzlenmesi: Kiracı çıkmıyor durumunda, ilk olarak tahliye taahhütnamesine başvurulmalıdır. Ancak, bu adımın yetersiz kaldığı durumlar olabilir. Bu durumda, tahliye davası açma yoluna gidilmelidir. Hukuki süreçler, konunun uzmanı bir avukat rehberliğinde yürütülmelidir.
 • Tahliye Taahhütnamesine Sadakat: Kiracının tahliye taahhütnamesini imzalaması, bazı yükümlülüklere girmesi anlamına gelir. Mülk sahibi olarak, bu taahhütnamenin koşullarına uygun hareket etmek, kiracıyı sürecin ciddiyetine ikna etmek açısından önemlidir.
 • Zamanında Harekete Geçmek: Kiracının taahhüdü ihlal ettiğinin fark edilmesi durumunda hemen hukuki işlem başlatılmalıdır. Zamanında müdahale, tahliye sürecinin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesine yardımcı olabilir.
 • Empati ve İletişim: Hukuki süreçler başlatılmadan önce, durumun kiracıyla yüz yüze veya yazılı olarak net bir şekilde konuşulması, olası bir anlaşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilir. Ancak, bu konuşmaların profesyonel bir dille ve yasal sınırlar içinde yapılması önemlidir.
 • Resmi Evrakların Düzenli Saklanması: Tahliye süreci boyunca, yapılan tüm yazışmalar, evraklar ve delillerin düzenli bir şekilde saklanması gerekir. Bu belgeler, mahkeme sürecinde delil olarak kullanılabilir.

Tahliye sürecinde karşılaşılan “Kiracı Çıkmıyor” sorunu, mülk sahipleri için zorlayıcı bir durum oluşturabilir. Ancak, yukarıda sıralanan adımları takip ederek ve profesyonel hukuki yardım alarak bu süreci mümkün olduğunca sorunsuz ve hızlı bir şekilde tamamlamak mümkündür.

Tahliye İşlemi İçin Mahkemeye Başvuru

Kiracı tahliye taahhütnamesine rağmen mülkten çıkmıyorsa, mülk sahibinin atması gereken bir sonraki adım mahkemeye başvurudur. Bu süreç, “Kiracı Çıkmıyor” durumunda mülk sahiplerinin haklarını korumak için tasarlanmıştır. Mahkemeye başvurmak, genellikle uzun ve karmaşık bir yol olabilmektedir. Ancak, doğru adımları izleyerek bu süreci daha kolay hâle getirebilirsiniz.

Mahkemeye Ne Zaman Başvurulmalı?

 • Kiracı, tahliye taahhütnamesinde belirtilen süre içinde mülkü boşaltmazsa
 • Anlaşmazlık çözümü için yapılan tüm girişimler başarısız olursa

Mahkemeye Başvuru Süreci:

 1. Dilekçe Hazırlığı: Mahkemeye tahliye davası açabilmek için, öncelikle detaylı bir dilekçe hazırlanmalıdır. Bu dilekçede, kiracının mülkü ne zaman teslim alıp ne zaman tahliye etmesi gerektiği ve tahliye taahhütnamesinin ihlali detayları açıkça belirtilmelidir.
 2. Delillerin Toplanması: Kiracının mülkü terk etmediğini veya zarar verdiğini kanıtlamak için fotoğraflar, yazışmalar ve tanık ifadeleri gibi deliller toplanmalıdır.
 3. Mahkeme Harçları: Tahliye davası açmak için gerekli harçlar, ilgili mahkeme tarafından belirlenir ve bu harçların ödenmesi gerekmektedir.
 4. Duruşma Süreci: Mahkeme, duruşma tarihini belirledikten sonra, her iki taraf da mahkemede iddialarını ve savunmalarını sunar. Mülk sahibi, kiracının mülkten çıkması gerektiğini açıkça kanıtlamalıdır.
 5. Karar ve Tahliye: Mahkeme, sunulan deliller ve ifadeler ışığında bir karar verir. Mahkeme kararı lehinize sonuçlanırsa, kiracının tahliyesi için yasal izin elde edilmiş olur.

“Kiracı Çıkmıyor” durumunda mahkemeye başvurmak, mülk sahibi için son çare olarak görülebilir. Ancak, bu süreç, adil ve hızlı bir çözüm sunabilir. Öte yandan, hukuki süreçler karmaşık ve zaman alıcı olabileceğinden, profesyonel bir avukattan yardım almak, sürecin daha verimli ilerlemesine yardımcı olabilir.

Kiracıyı Tahliye Etme Sürecinde Uzman Yardımı ve Danışmanlık Hizmetleri

Kiracı tahliye süreci, sıkıntılı ve zorlayıcı olabilir, özellikle de “Kiracı Çıkmıyor” ve sözleşme hükümlerine uymuyorsa. Bu gibi durumlarda alanında uzman hukukçu veya danışmanlık hizmetlerinden destek almak, sürecin daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayabilir.

Neden Uzman Yardımı Almalısınız?

 • Bilgi ve Deneyim: Hukuki süreçler karmaşık olabilir ve tahliye işlemleri spesifik mevzuat bilgisi gerektirir. Uzmanlar, güncel mevzuatı takip eder ve yılların verdiği deneyimle hareket eder.
 • Zaman Tasarrufu: Kiracıyı tahliye etmek için gerekli işlemleri araştırmak ve uygulamak zaman alıcıdır. Profesyonel yardım, süreci hızlandırır.
 • Stres Azaltma: Kiracı ile yaşanan anlaşmazlıklar stresli olabilir. Uzmanlar, süreç yönetimini üstlenerek sizi bu yükten kurtarır.
 • Başarı Şansınızı Artırır: Hukuki süreçlerde doğru adımların atılması, başarı şansınızı önemli ölçüde artırır.

Uzman Yardımı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Deneyim ve Uzmanlık Alanı: Kiracı tahliye işlemleri konusunda deneyimli ve bu alanda uzmanlaşmış bir profesyonel seçmek önemlidir.
 • Referanslar: Hizmet almadan önce, daha önce benzer durumlarla uğraşmış ve olumlu sonuçlar almış uzmanların referanslarını kontrol edin.
 • İletişim ve Şeffaflık: Sürecin her aşamasında ne olup bittiğini anlayabilmek için net ve açık bir iletişim kurulması gerekir.
 • Ücretlendirme: Hizmet bedelleri ve potansiyel ek masraflar hakkında önceden net bir anlayışa sahip olmak önemlidir.

Kiracı çıkmıyor ve tahliye taahhütnamesine rağmen sorunlar yaşıyorsanız, bu durumda profesyonel hukuki yardım almanız, haklarınızı en iyi şekilde korumanıza yardımcı olacaktır. Her ne kadar başta maliyetli gibi görünse de, uzun vadede hem maliyetten hem de zamandan tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Daha detaylı bilgi için Mersin Kira Avukatı ziyaret edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye taahhütnamesi nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiraladığı taşınmazı belirli bir tarihte boşaltmayı taahhüt ettiği yazılı bir belgedir. Genellikle kira sözleşmesi esnasında veya sözleşme süresince, özellikle de kira süresinin sonunda taşınmazın tahliyesi konusunda herhangi bir anlaşmazlık yaşanmaması için düzenlenir. Bu belge, kiracının taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda mülk sahibine yasal yollara başvurma hakkı tanır.

Kiracım tahliye taahhütnamesine rağmen çıkmıyor, ilk adımım ne olmalı?

Kiracınız tahliye taahhütnamesine rağmen taşınmazı boşaltmıyorsa, ilk adımınız kiracıya hatırlatma yapmak ve durumun ciddiyetini bildirmelidir. Bu yapıcı yaklaşım sorunu çözemezse, ikinci aşamada yazılı bir ihtarname göndermeniz gerekebilir. İhtarnamenin ardından da bir sonuç alamazsanız, hukuki yollara başvurmanız ve icra takibi başlatmanız önerilir. Böyle bir durumda bir avukatla iletişime geçmek, süreci profesyonel bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır.

Tahliye taahhüdünü noter onaylı yapmalı mıyım?

Evet, tahliye taahhütnamesinin noter onaylı olması, daha sonrasında olası bir hukuki süreçte delil olarak kullanılabilmesi açısından önemlidir. Noter onaylı bir belge, mahkemede kiracının taahhüdünü inkar etmesini zorlaştırır ve mülk sahibinin elini güçlendirir. Ayrıca noter onayı, belgenin taraflarca kabul edilmiş olduğunu ve taahhüdün ciddiyetini de resmi olarak tesciller.

İcra yoluyla tahliye işlemi ne kadar sürede sonuçlanır?

İcra yoluyla tahliye işlemi, başvurunun yapılması ve icra takibinin başlatılmasından itibaren, durumun karmaşıklığına ve yerel icra dairelerinin iş yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ortalama olarak, birkaç ay sürebileceğini söylemek mümkündür. Ancak yasal süreçler sırasında yaşanabilecek gecikmeler ve itirazlar süreyi uzatabilir. Bu nedenle, tüm prosedürleri doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek ve bir avukattan hukuki destek almak süreci hızlandırabilir.

Kiracım tahliye taahhüdü verdiği halde haklı bir sebeple çıkmak istemiyor, ne yapabilirim?

Kiracınızın haklı bir sebeple çıkmak istememesi durumunda, bu sebebin ne olduğunu anlamak ve empati kurmak önemlidir. Eğer kiracınızın makul ve geçerli bir sebebi varsa, örneğin şu anki ekonomik koşullar sebebiyle yeni bir konut bulmakta güçlük çekiyorsa, belki de tahliye sürecini uzatmak için anlaşabilirsiniz. Ancak kiracınızın belirtilen taahhüde uymaması ve haklı bir sebebini de ortaya koymaması durumunda yasal yollardan haklarınızı aramak için bir avukata danışmanız yerinde olacaktır. Her iki tarafın da haklarını koruyan makul bir çözüme ulaşmak için diyalog ve hukuki süreçler önemlidir.

Yorum yapın

Hemen Ara