Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır?; Gayrimenkul sahipleri sıklıkla tahliye süreçleri ile karşı karşıya kalabilir. Bu durumda, en etkili çözümlerden biri “tahliye taahhütnamesi” kullanımıdır. Peki, tahliye taahhütnamesi nedir ve bir kiracı bu belge aracılığıyla nasıl çıkarılır?

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Bu yazımızda, Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır? ayrıca tahliye taahhütnamesinin ne olduğunu, hukuki dayanaklarını, hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve kiracının bu taahhüde uymaması halinde izlenecek yolları detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, tahliye davası süreci ve gereken belgeler hakkında da bilgiler sunarak, mülk sahiplerinin sıkça sorduğu sorulara yanıtlar vereceğiz.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır? sorusunun yanıtı için önce ne olduğunu anlamak gerekmektedir. Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin sonlandırılması sürecinde, kiracının belirli bir tarihte kiralanan taşınmazı boşaltacağına dair yazılı bir taahhütnameyi ifade eder. Bu taahhüt, özellikle kiralayan (mal sahibi) ile kiracı arasında olası anlaşmazlıkları önlemek ve tahliye sürecini hukuki bir çerçeveye oturtmak amacıyla kullanılır. Tahliye taahhütnamesi, kiracının taşınmazı belirlenen tarihe kadar boşaltacağını ve herhangi bir zarar veya eksiklik olması durumunda bunları gidermeyi taahhüt ettiğini içerir.

Tahliye Taahhütnamesinin Önemi ve Avantajları

 • Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır? sorusundan önce tahliye taahhütnamesinin önemini anlamak gerekmektedir. Bunlar;
 • Hukuksal Güvence: Tahliye taahhütnamesi, kiracının taşınmazı boşaltma taahhüdünü yazılı hale getirerek, kiralayanın hukuki güvencesini artırır.
 • Anlaşmazlıkların Önlenmesi: Tahliye şartlarının açıkça belirlenmesi, ileride oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçer.
 • Tahliye Sürecinin Hızlandırılması: Taahhütname, kiracının tahliye sürecindeki adımlarını netleştirir ve işlemlerin daha hızlı ilerlemesine olanak tanır.

Tahliye Taahhütnamesinin İçeriği

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır? sorusunun cevabı için geçerli bir taahhütname olmalıdır. Tahliye taahhütnamesi, genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 • Kiralanan Taşınmazın Bilgileri: Adres, büyüklük gibi temel bilgiler.
 • Tahliye Tarihi: Kiracının taşınmazı ne zaman boşaltacağı.
 • Taahhüt Edilen Koşullar: Taşınmazın durumu, onarım gereklilikleri gibi koşullar.
 • İmzalar: Hem kiralayan hem de kiracı tarafından atılan imzalar.

Tahliye taahhütnamesi, her iki taraf için de net bir yol haritası çizmek ve tahliye sürecini sorunsuz bir şekilde yönetmek adına büyük önem taşır. Bu nedenle, hem kiracının hem de kiralayanın, taahhütname hazırlanırken dikkatli olmaları ve hukuki prosedürlere uygun hareket etmeleri gerekir.

Tahliye Taahhütnamesinin Hukuki Dayanağı

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır? hukuki dayanakları Kat Mülkiyeti Kanununda yer almaktadır. Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmelerinde yer alan ve kiracının belirli bir süre sonunda mülkü boşaltmayı taahhüt ettiği yazılı bir belgedir. Bu belgenin hukuki dayanağı, Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve İcra ve İflas Kanunu’nda (İİK) yer almaktadır. Tahliye taahhütnamesi, özellikle TBK’nın 352. maddesi çerçevesinde düzenlenmekte ve kiracının tahliye taahhüdünü içermektedir. Bu madde, taşınmazın tahliyesi konusunda kiraya veren ile kiracı arasında yapılan anlaşmaları kapsamaktadır.

Tahliye taahhütnamesinin hukuki dayanağı değerlendirildiğinde, sözleşme özgürlüğü ilkesi ön plana çıkar. TBK ve İİK’da yer alan ilgili maddeler, tarafların hem kira sözleşmesi hem de tahliye taahhütnamesi oluştururken sahip olduğu hakları ve yükümlülükleri belirlemektedir. Bu belgelerin yasal geçerliliği, mülkiyet ve kira hukukunun temel unsurları arasında yer alır ve kiracının mülkü belirlenen süre içinde boşaltma taahhüdünü hukuki bir zemine oturtur.

Kısacası, tahliye taahhütnamesi;

 • TBK’da ve İİK’da belirtilen hükümlere dayanır.
 • Kira sözleşmesinin bir parçası olarak kabul edilir ve kiracı ile kiraya veren arasında imzalanır.
 • Kiracının mülkü belirli bir tarihte boşaltmayı taahhüt ettiği hukuki bir belgedir.
 • Tahliye işlemlerini kolaylaştırmak ve ihtilafların önüne geçmek için önemli bir araçtır. Ancak bunlar sağlandığında Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır? sorusu doğru cevaplanabilecektir.

Bu hukuki çerçeve, tahliye taahhütnamesinin sadece bir taahhüt mektubu olmadığını, aynı zamanda yasal bir geçerliliği ve ciddi sonuçları olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, hem kiraya verenler hem de kiracılar için tahliye taahhütnamesinin önemi büyüktür ve bu belge üzerinde yapılacak anlaşmaların tüm taraflarca dikkatle incelenmesi gereklidir. Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır? sorusu önemli bir sorudur.

Tahliye Taahhütnamesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır? demek için önce doğru bir tahliye taahhütnamesi hazırlanmalıdır. Tahliye taahhütnamesi, kira ilişkisi sırasında önemli bir adımı teşkil eder. Kiracı, belirli bir tarihte kiralanan taşınmazı boşaltmayı taahhüt ederken, bu belgenin hukuki geçerliliği ve doğru hazırlanması büyük önem taşır. Dikkate alınması gereken bazı hususlar şunlardır:


 1. Net ve Anlaşılır Olmalı: Tahliye taahhütnamesi, kiracının taahhüdünü net bir şekilde ifade etmelidir. Kiracının ne zaman ve hangi şartlar altında taşınmazı boşaltacağı açıkça belirtilmelidir.


 2. Tarafların Açık Kimlik Bilgileri: Belgede, hem kiracının hem de kiralayanın açık kimlik bilgileri ve iletişim detayları eksiksiz yer almalıdır. 3. Tarih: Taahhüdün ne zaman yapıldığı ve ne zaman sona ereceği belgenin içinde açıkça belirtilmelidir. Bu, ileride olası bir anlaşmazlık durumunda önem taşır. 4. İmza: Taahhütnamenin her iki taraf tarafından da imzalanmış olması gerekir. Mümkünse, şahitlerin de imzası ekstra bir güvenlik katmanı sağlayabilir. 5. Noter Tasdiki: Tahliye taahhütnamesinin noter tasdikli olması, belgenin hukuki geçerliliğini artırır. Bu, özellikle kiracının taahhütlerine uymaması durumunda, kiralayanın hukuki yollara başvurabilmesi için önemlidir. 6. Tahliye Nedeni: Eğer tahliye belirli bir nedenle yapılıyorsa (örneğin, bina yıkılacak ise ya da mülk satılacak ise), bu nedenin belgede açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 7. Kira Sözleşmesi İle Uyumluluk: Tahliye taahhütnamesi, mevcut kira sözleşmesi ile çelişmemelidir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, kira sözleşmesi belirleyici olacaktır.


Tahliye taahhütnamesinin doğru bir şekilde hazırlanması, ileride yaşanabilecek hukuki sorunların ve anlaşmazlıkların önlenmesinde kritik bir rol oynar. Tarafların haklarını korumak ve taşınmazın tahliyesi sürecini hızlandırmak adına, bu hususlara dikkat etmek son derece önemlidir.

Kiracının Tahliye Taahhütnamesine Uymaması Durumunda Yapılacaklar

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır? sorusunu doğru cevap versek de kiracı bazı durumlarda taahhütnameye uymayabilir. Kiracının imzalamış olduğu tahliye taahhütnamesine rağmen mülkü boşaltmaması durumu, maalesef zaman zaman karşılaşılan bir durumdur. Bu gibi hallerde, mülk sahibinin haklarını koruyabilmek adına atması gereken adımlar vardır. “Tahliye taahhütnamesi”nin hukuki bir gücü olduğunu unutmamak gerekir. İşte, kiracının taahhütnamesine uymaması halinde izlenebilecek yol haritası:


 1. İhtarname Gönderimi: Kiracının taahhüdünü yerine getirmediği ilk andan itibaren, yazılı bir ihtarname göndererek taahhüdü hatırlatmak ve belirli bir süre tanımak önemlidir. Bu, hukuki sürecin başlangıcı için gerekli bir adımdır. 2. Tahliye Davası: İhtarnameye rağmen kiracının hala mülkü boşaltmaması durumunda, tahliye davası açma hakkınız bulunmaktadır. Bu dava, tahliye taahhütnamesine dayanarak yürütülecek olup, kiracının tahliyeyi geciktirmesinin önüne geçmek için etkili bir yöntemdir. 3. Delil Toplama: Davayı güçlendirebilmek adına, kiracının taahhütnamesine uymadığına dair delillerin toplanması çok önemlidir. Bu deliller; yazışmalar, ihtarnameyi gönderdiğinize dair posta teyitleri ve tahliye taahhütnamesinin kendisi olabilir. 4. Avukat Tutma: Hukuki süreçler, karmaşık ve uzun olabilmektedir. Bu nedenle, bir avukat tutarak sürecin profesyonel bir şekilde yönetilmesini sağlamak en doğrusudur. Bu sayede, tahliye sürecinin hızlandırılması ve hukuki olarak sağlam bir zemin üzerinde ilerlenmesi mümkün olacaktır.


Tahliye taahhütnamesine dayanarak bir tahliye davası açmak, mülk sahibinin karşılaşabileceği en stresli durumlardan biridir. Ancak, hukuki yolların doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, bu sürecin çok daha akıcı ve sorunsuz ilerlemesini sağlayacaktır. Kiracının taahhütnamesine uymaması durumunda, yasal haklarınızı sonuna kadar koruyarak, mülkünüzü boşaltma hakkını elde edebilirsiniz.

Tahliye Davası Süreci ve Gerekli Belgeler

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır? sorusunu cevaplamadan önce bir diğer hususta gerekli belgelerdir. Tahliye taahhütnamesine rağmen kiracının mülkü boşaltmaması halinde, mülk sahibi tarafından tahliye davası açılması gerekmektedir. Bu süreç, çeşitli aşamalardan ve belgelerden oluşmaktadır. Tahliye davası sürecini ve süreç esnasında ihtiyaç duyulacak temel belgeleri ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.

Tahliye Davası Süreci

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır? sorusundan sonra ikinci merak edilen tahliye davası sürecidir.

 1. Dava Dilekçesinin Hazırlanması:

  • Davacı tarafından ya da avukatı tarafından, tahliye taahhütnamesine atıfta bulunularak, kiracının taahhüde uymadığı ve mülkün tahliyesi gerektiğine dair bir dava dilekçesi hazırlanır.
 2. Gerekli Belgelerin Toplanması:

  • Kiralama sözleşmesi
  • Tahliye taahhütnamesi
  • Kiracının taahhüde uymadığını gösterir deliller (örneğin, tahliye taahhütnamesinin noterden tebliğ edildiği tarih ve kiracının bu tarihten sonra da mülkü kullanmaya devam ettiğine dair kanıtlar)
 3. Davanın Açılması:

  • Dilekçe ve belgeler, kiracının bulunduğu yerin sulh hukuk mahkemesine sunulur.
 4. Mahkeme Süreci:

  • Mahkeme, belgelerin incelenmesi ve tarafların dinlenmesi işlemlerini gerçekleştirir. Gerekirse, keşif yapılması veya bilirkişi incelemesi talep edilebilir.
 5. Karar:

  • Mahkeme, sunulan deliller ve hukuki açıdan yapılan değerlendirmeler sonucunda bir karar verir. Kararın lehte olması durumunda kiracı, mahkeme tarafından belirlenen süre içerisinde mülkü tahliye etmek zorundadır.

Gerekli Belgeler

 • Kira Sözleşmesi: Kiracı ile yapılan kira sözleşmesinin bir kopyası.
 • Tahliye Taahhütnamesi: Noter onaylı tahliye taahhütnamesinin aslı veya onaylı bir kopyası.
 • Deliller: Kiracının taahhüde aykırı davrandığını gösteren ödeme kayıtları, yazışmalar ve benzeri belgeler.
 • Dava Dilekçesi: Mahkemeye sunulacak dava dilekçesi.

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır? sorusu sonrasında bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi için, kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesi gibi belgelerin eksiksiz olması ve kiracının taahhüde uymadığına dair açık ve net deliller sunulması önemlidir. Zaman ve maliyetten tasarruf etmek adına, süreç boyunca bir avukatla çalışılması önerilir.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Tahliye Taahhütnamesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır? konusunda bir çok soru akıllara takılmaktadır. Tahliye taahhütnamesi, kira ilişkileri içerisinde karşılaşılan birçok soruya yol açabilmektedir. İşte bu konuda en sık karşılaşılan sorular ve yanıtları:


 • Tahliye taahhütnamesi nedir?Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte kiraladığı taşınmazı boşaltma ve tahliye etme konusunda yazılı bir şekilde verdiği taahhüttür. Bu taahhüt, genellikle kira sözleşmesi içerisinde yer alır veya ayrı bir belge olarak düzenlenebilir.


 • Tahliye taahhütnamesi ne zaman kullanılır?
  Bu belge, genellikle kiracının kiralık taşınmazı belirli bir tarihe kadar boşaltmasını isteyen ev sahibi tarafından kullanılır. Özellikle kira süresinin sona ermesinden sonra, mülkün boşaltılması gerektiğinde uygulanır. • Tahliye taahhütnamesi yasal bir zorunluluk mudur?
  Hayır, tahliye taahhütnamesi yasal bir zorunluluk değildir; ancak, kira sürecinin sorunsuz bir şekilde sonlandırılmasına yardımcı olabilir. Bu belge, kiracı ve ev sahibi arasındaki ihtilafların çözümünde önemli bir rol oynayabilir. • Tahliye taahhütnamesinin hukuki geçerliliği var mıdır?
  Evet, tahliye taahhütnamesi, taraflar arasında yazılı olarak düzenlendiği ve imzalandığı sürece hukuki geçerliliğe sahiptir. Bu belge, tahliye davalarında önemli bir delil olarak kullanılabilir. • Tahliye taahhütnamesi imzalanmazsa ne olur?
  Kiracı, tahliye taahhütnamesini imzalamak zorunda değildir. Ancak, imzalanmaması halinde ev sahibi, kira sözleşmesinin bitiminde veya kira sözleşmesini feshetme durumlarında, tahliye için dava açma hakkına sahiptir.


Bu bilgiler, tahliye taahhütnamesi hakkında sıkça sorulan sorulara dair genel bir rehber niteliğindedir. Ancak, spesifik durumlar ve karmaşık hukuki sorunlar için bir avukata danışmanız önerilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye taahhütnamesi nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralanmış olduğu taşınmazı belirli bir tarihte boşaltacağını ve tahliye edeceğini taahhüt ettiği yazılı bir belgedir. Bu belge, genellikle kira sözleşmesi sırasında düzenlenir ve hem kiracının hem de mal sahibinin yasal haklarını korumak amacıyla noter onayı ile tescillenir. Tahliye taahhütnamesi, kiracının taşınmazı belirtilen sürede boşaltmaması durumunda mal sahibine hızlı ve yasal olarak tahliye davası açma hakkı tanır. Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır? sorusu da bu noktada anlam kazanır.

Kiracıyı tahliye taahhütnamesi ile çıkarmak için hangi adımları izlemem gerekiyor?

Kiracı taşınmazı boşaltma taahhüdünde bulunduğu tarihte tahliye etmezse, mal sahibi bir avukata başvurarak noter onaylı tahliye taahhütnamesine dayanarak icra takibi başlatabilir. İlk olarak noter kanalıyla kiracıya bir ihtarname gönderilir. Eğer kiracı ihtarnameye rağmen tahliye işlemini gerçekleştirmezse, icra müdürlüğüne tahliye talebi ile başvuruda bulunarak tahliye işlemine başlanır. Mahkeme süreci gerektirmeden, icra kanalıyla tahliye işleminin hızlıca yapılması söz konusudur. Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır? sorusu da bu adımlar izlendikten sonra anlam kazanır.

Kiracı tahliye taahhütnamesine rağmen çıkmazsa ne olur?

Kiracı, imzaladığı tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihte taşınmazı boşaltmazsa, mal sahibi icra yoluyla tahliye işlemini başlatabilir. Noter aracılığıyla gönderilen ihtarnameye uyulmaması durumunda, mal sahibi icra dairesine başvurarak kiracının tahliyesini talep edebilir. İcra dairesi, kiracıya belirli bir süre daha tanıyabilir veya doğrudan tahliye işlemi için gerekli adımları atabilir. Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır? sorusu da böylelikle cevaplanmış olur.

Tahliye taahhütnamesi noter onaylı olmak zorunda mıdır?

Evet, tahliye taahhütnamesinin yasal olarak geçerli olması ve icra takibi sırasında sorunsuz olarak kullanılabilmesi için noter onaylı olması zorunludur. Noter onayı, belgenin taraflar arasında gerçekten mutabakatla düzenlendiğini ve imzalandığını kanıtlayan yasal bir işlemdir. Noter onayı olmadan düzenlenen taahhütler, yasal süreçte aynı derecede güçlü bir delil olarak kabul edilmeyebilir. Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır? daha detaylı incelemesiniz.

Tahliye taahhütnamesi olmadan kiracıyı çıkarmak mümkün mü?

Evet, tahliye taahhütnamesi olmaksızın da kiracının çıkarılması mümkündür, ancak bu genellikle daha uzun ve karmaşık bir yasal süreci gerektirebilir. Mal sahibi, kiracının sözleşme ihlali yaptığı veya kira sözleşmesinin sona erdiği durumlarda dava yoluyla tahliye talebinde bulunabilir. Ayrıca, kira hukuku çerçevesinde tahliye nedenlerine uygun hallerde de kiracının çıkarılması sağlanabilir. Bu durumlarda mahkeme kararı ile tahliye işleminin yapılması gerekecektir.

Yorum yapın

Hemen Ara