Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Evden Çıkartılması Nasıl Yapılır?

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Evden Çıkartılması Nasıl Yapılır?; Tahliye Taahhütnamesi ile kiracı evden çıkartılması, kira ilişkilerinde sıkça karşılaşılan ve hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir süreçtir. Bu süreç, belirli hukuki prosedürleri ve adımları barındırmaktadır, bu yüzden doğru bilgilere sahip olmak her iki taraf için de büyük önem taşımaktadır.

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Evden Çıkartılması Nasıl Yapılır?

Bu yazımızda, tahliye taahhütnamesinin ne olduğunu, ne zaman kullanılması gerektiğini, hukuki dayanaklarını, tahliye sürecinin nasıl işlediğini, karşılaşılabilecek olası sorunlar ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, tahliye taahhütnamesi ile ilgili Yargıtay kararları ve gerçek hayattan örnekler de sunarak, bu konuda kapsamlı bir rehber oluşturmayı amaçlıyoruz.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir ve Ne Zaman Kullanılır?

Tahliye taahhütnamesi, kiralanan gayrimenkulün belli bir tarihte boşaltılmasını ve kiracının taşınmasını garanti altına alan yasal bir belgedir. Genellikle, kira sözleşmesi sırasında veya sözleşme süresinin sona ermesinden önce, kiraya veren ve kiracı arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu belge, kiracının taşınma konusundaki ciddiyetini ve taahhüdünü belgeleyerek, kiraya verenin güvenini artırır.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı evden çıkartılması, genellikle şu durumlarda kullanılır:

 • Kiracının kira sözleşmesinin bitiminde taşınmayı kabul etmesi,
 • Kiracının kira ödemelerinde düzensizlik veya ödeme yapmaması,
 • Kiralanan yerin amacı dışında kullanılması,
 • Yapılan sözleşmenin belirli bir süre sonunda sona erdirilmesinin önceden kararlaştırılması.

Tahliye taahhütnamesi, kiracının evi belirlenen tarihe kadar boşaltacağını kesin bir dille ifade eder ve bu süreçte kiraya verenin yasal haklarını korur. Bu, özellikle kira ödemeleri konusunda sorun yaşanan veya taşınmada gecikmelerin olduğu durumlarda, kiraya verene büyük bir avantaj sağlar.

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Evden Çıkartılması işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için, belgenin yasal olarak geçerli ve tüm gerekli bilgileri içermesi önemlidir. Bu nedenle, her iki tarafın da haklarının korunması adına, tahliye taahhütnamesinin düzenlenmesi sırasında bir avukattan hukuki danışmanlık alınması tavsiye edilir.

Kısacası, tahliye taahhütnamesi, kiraya verenin ve kiracının belirli şartlar altında gayrimenkulü boşaltma konusunda hemfikir oldukları bir anlaşmadır. Tahliye taahhütnamesi ile kiracı evden çıkartılması süreci, çeşitli nedenlerle evden çıkarma işlemi gerektiğinde, kiraya veren için yasal bir güvence sağlar. Bu yüzden, kira ilişkisinde olası bir tahliye durumunu düzgün bir şekilde yönetmek ve anlaşmazlıkları önlemek için bu belgenin önemi büyüktür.

Tahliye Taahhütnamesinin Hukuki Dayanakları

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Evden Çıkartılması sürecinde, hukuki dayanakların doğru anlaşılması, mülk sahipleri için büyük önem taşır. Bu sürecin temeli, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve Türk Medeni Kanunu’nda da yeri olan “mülk sahibinin mülk üzerindeki hakları” ilkesine dayanır. Özellikle, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri, tahliye taahhütnamesinin kullanılmasının yasal zeminini oluşturur.

Tahliye Taahhütnamesi ile ilgili temel hukuki dayanaklar şunlardır:

 • Türk Borçlar Kanunu (TBK): TBK’nun kiraya veren ve kiracının hak ve yükümlülüklerini düzenleyen maddeleri, tahliye taahhütnamesinin kullanımının temelini oluşturur.
 • İcra ve İflas Kanunu (İİK): TBK ile birlikte, İİK’nun tahliye işlemlerine ilişkin hükümleri de tahliye sürecinde yol gösterici olmaktadır.
 • Yargıtay Kararları: Tahliye taahhütnamesine ilişkin Yargıtay kararları, bu alandaki uygulamalara ışık tutar ve mülk sahipleri ile kiracılar arasındaki uyuşmazlıklarda rehberlik eder.

Tahliye taahhütnamesi, mülk sahibi ile kiracı arasında, kiracının mülkü belirli bir tarihe kadar boşaltacağını taahhüt ettiği resmi bir belgedir. Bu taahhüt, mülk sahibinin kiracının tahliyesi konusunda yasal haklarının güvence altına alınmasını sağlar. Ancak, tahliye taahhütnamesinin hukuki geçerliliğinin olması için belirlenen form ve koşulların eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir.

Kiracının tahliye taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda, mülk sahibi yasal yollarla kiracıyı mülkten çıkartma hakkına sahiptir. Bu süreç, tahliye taahhüdünün yasal dayanaklarına uygun olarak, icra yoluyla gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, tahliye taahhütnamesinin hazırlanması ve uygulanması sırasında, kanunların öngördüğü prosedürlere dikkatli bir şekilde uyulması büyük önem taşır.

Sonuç olarak, tahliye taahhütnamesi ile kiracı evden çıkartılması süreci, mülk sahibi ve kiracının haklarını koruyan yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşmelidir. Bu sürecin başarıyla tamamlanması için, mülk sahiplerinin hukuki dayanakları iyi anlaması ve uygun adımları atması gerekir.

Tahliye Taahhütnamesi İle Evden Çıkarma Süreci

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı evden çıkartılması, mal sahibinin gayrimenkulünü belli koşullar altında geri alabilmesini sağlayan bir yöntemdir. Ancak bu süreç, belirli adımları ve dikkat edilmesi gereken yasal prosedürleri içerir. Aşağıda, bu sürecin nasıl işlediğine dair ayrıntılı bir bakış sunulmaktadır:

 1. Tahliye Taahhütnamesinin Hazırlanması:

  • Tahliye taahhütnamesi, kiracı tarafından imzalanır ve belirli bir tarihte kiralanan gayrimenkulden çıkılacağına dair bir taahhüt içerir.
  • Bu belge, hem kiracı hem de mülk sahibi için hukuki bir güvence teşkil eder.
 2. Noter Onayı:

  • Taahhütnamenin, herhangi bir anlaşmazlık durumunda delil niteliği taşıyabilmesi için noter tarafından onaylanması gerekir.
 3. Tahliye Tarihi:

  • Taahhütnamede belirtilen tarihte kiracının mülkü boşaltması beklenir.
 4. İhtarname Gönderilmesi:

  • Eğer kiracı, taahhüt edilen tarihte mülkü boşaltmazsa, mülk sahibi tarafından noter aracılığıyla bir ihtarname gönderilir.
  • Bu ihtarnamede, kiracıya belirli bir süre tanınır ve sürenin sonunda hâlâ taşınma gerçekleşmemişse hukuki işlemlerin başlatılacağı belirtilir.
 5. Dava Süreci:

  • İhtarnameye rağmen kiracı taşınmazsa, mülk sahibi tahliye davası açabilir.
  • Mahkeme, tahliye taahhütnamesinin şartlarını ve mevcut durumu değerlendirerek karar verir.

Kiracının evden çıkartılması süreci, tahliye taahhütnamesine dayanarak, genellikle daha hızlı ve daha az maliyetli olabilir. Ancak, bu sürecin sorunsuz işleyebilmesi için tüm yasal gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi ve adımların doğru bir şekilde izlenmesi büyük önem taşır. Tahliye taahhütnamesi ile kiracı evden çıkartılmasını sağlamak, hem mülk sahibi hem de kiracı için adil ve hızlı bir çözüm sunabilir, ancak her iki tarafın da haklarının korunması adına bu belgenin dikkatle hazırlanması ve kullanılması gerekir.

Karşılaşılabilecek Olası Sorunlar ve Çözüm Yolları

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı evden çıkartılması süreci, karşılıklı anlayış ve hukuki prosedürlere uygun şekilde yürütülse dahi bazı sorunlarla karşılaşılabilir. Bu sorunların üstesinden gelmek için etkili çözüm yollarını bilmek gerekmektedir.

Zamanlama Sorunları

 • Sorun: Tahliye sürecinin gereğinden uzun sürmesi.
 • Çözüm: Kiracının taahhüdü ihlal etmesi durumunda, hukuki işlemleri hızlandırmak için derhal avukat ile iletişime geçmek.

Kiracının Tahliyeye Direnmesi

 • Sorun: Kiracının evi boşaltmayı reddetmesi veya süreci geciktirmesi.
 • Çözüm: Kiracıyla yeniden müzakere etmek, anlaşmazlığı çözmek için arabuluculuk hizmetlerinden yararlanmak.

Hukuki İşlemlerde Aksaklıklar

 • Sorun: Tahliye taahhütnamesi ile ilgili hukuki süreçlerde yaşanan aksaklıklar.
 • Çözüm: Tahliye taahhütnamesi ile kiracı evden çıkartılması işlemleri için uzman bir avukattan yardım almak. Ayrıca, sürecin her adımını dikkatlice planlamak ve takip etmek.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerliliğinin Sorgulanması

 • Sorun: Kiracının tahliye taahhütnamesinin geçerliliğini ya da içeriğini sorgulaması.
 • Çözüm: Tahliye taahhütnamesinin hukuki geçerliliğini ve içeriğini sağlama almak için, belgenin hazırlanması ve teslim edilmesi sürecinde hukuki destek almak.

Yargı Kararlarına Uymama

 • Sorun: Kiracının mahkeme kararlarına rağmen tahliyeyi gerçekleştirmemesi.
 • Çözüm: Mahkeme kararının icrası için ilgili yargı organlarına başvurarak hukuki yollardan zorla tahliye işleminin başlatılması.

Sonuç olarak, tahliye taahhütnamesi ile kiracı evden çıkartılması sürecinde karşılaşılabilecek olası sorunlar, doğru stratejiler ve profesyonel hukuki destek ile çözülebilir. Kiraya verenlerin, süreci hukuka uygun bir şekilde yürütmeleri ve karşılaşılabilecek sorunlara karşı hazırlıklı olmaları önem taşımaktadır.

Tahliye Taahhütnamesi İle İlgili Yargıtay Kararları ve Örnekler

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı evden çıkartılması sürecinde, Yargıtay kararları özellikle mülk sahipleri ve kiracılar açısından büyük önem taşır. Bu kararlar, söz konusu uygulamanın nasıl yapıldığını ve karşılaşılan sorunlara nasıl çözümler üretildiğini gösterir.

Öncelikle, tahliye taahhütnamesi, kiracı tarafından imzalanarak, belirli bir tarihte mülkü boşaltma sözü verilen bir belgedir. Bu belgenin hukuki geçerliliği, kiracının mülkü belirtilen tarihte tahliye etmemesi durumunda devreye girer. Yargıtay, çeşitli davalarda tahliye taahhütnamesi ile kiracı evden çıkartılmasının yasal yollarını ve prosedürlerini net bir şekilde açıklamıştır.

Yargıtay Kararlarına Göre Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Tahliye Taahhüdünün Net ve Anlaşılır Olması: Taahhütnamede tahliye tarihi, tahliye koşulları gibi önemli detayların açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir.
 • Hukuki Yoldan İzlenmesi: Kiracının taahhüde aykırı davranması durumunda, mülk sahibinin yasal yollara başvurması ve tahliye işlemini mahkeme kararı ile gerçekleştirmesi gerekmektedir.
 • Feshin Haklı Sebeplere Dayandırılması: Yargıtay kararlarında, tahliye taahhüdünün haksız sebeplerle istismar edilmemesi gerektiğine dair örnekler yer alır. Mülk sahibinin, tahliye isteğinin arkasında haklı bir sebep bulunması önemlidir.

Yargıtay Kararları Örnekleri:

 • Yargıtay 12. Hukuk Dairesi: Bir kararında, kiracının tahliye taahhütnamesine rağmen mülkü boşaltmaması ve mülk sahibinin dava açması üzerine, mahkemenin mülk sahibi lehine karar verdiğini belirtmiştir. Bu, tahliye taahhütnamesinin hukuki geçerliliğini pekiştiren bir örnektir.
 • Yargıtay 3. Hukuk Dairesi: Başka bir dava örneğinde, tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihte mülkün boşaltılmaması sonucu açılan davanın, taahhütnamedeki bilgilerin net ve eksiksiz olması sebebiyle mülk sahibi lehine sonuçlandırıldığına dikkat çekilmiştir.

Bu örnekler, tahliye taahhütnamesi ile kiracı evden çıkartılması sürecinin, yasal prosedürlere uygun olarak, net ve açık bir taahhüdname ile başlatılması gerektiğini göstermektedir. Yargıtay kararları, mülk sahiplerinin haklarını korurken, aynı zamanda kiracılara da adil bir süreç sunulmasının önemini vurgulamaktadır.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye taahhütnamesi nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihe kadar kiraladığı gayrimenkulü boşaltacağını taahhüt ettiği noter onaylı bir belgedir. Genellikle kira kontratı sırasında imzalanır ve kiracının taşınma sürecinde taahhüdünü yerine getireceğinin bir güvencesi olarak işlev görür.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının evden çıkarılması yasal mıdır?

Evet, tahliye taahhütnamesi yasal bir belgedir ve noter huzurunda imzalanması dahilinde kiracının belirtilen tarihte taşınmayı kabul ettiğini gösterir. Taahhütname, kiralayan tarafından sözleşmenin ihlali durumunda mahkemeye delil olarak sunulabilir ve yasal tahliye işleminin başlatılması için kullanılabilir.

Kiracı, tahliye taahhütnamesine rağmen taşınmıyorsa ne yapılmalıdır?

Kiracının taahhüdüne rağmen taşınmaması durumunda, kiralayan, öncelikle kiracıya hatırlatma yapmalı ve taşınması için ikna yoluna gitmelidir. Eğer kiracı yine de taşınmazsa, kiralayan noter aracılığıyla ihtarname göndererek yasal sürecin başlatılmasına ilk adımı atmış olur. Sonrasında taşınmama durumu devam ederse, kiralayan tahliye davası açma hakkına sahiptir.

Tahliye davası açmak ne kadar sürer ve masraflı mıdır?

Tahliye davası açmak, mahkemenin yoğunluğuna ve davaya konu olan taşınmazın durumuna göre değişebilir ve birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Bu süreçte mahkeme harçları, avukat ücretleri ve diğer masraflar oluşabilir, bu nedenle masraflı bir süreçtir. Ancak, taahhütname varsa ve düzgün bir şekilde noter huzurunda imzalanmışsa, tahliye işlemi genellikle daha hızlı ve sorunsuz ilerler.

Tahliye taahhütnamesi olmadan kiracıyı çıkarmak mümkün müdür?

Eğer tahliye taahhütnamesi yoksa ve kiracı kira ödemesini yapmıyor veya kiralamaya dair başka bir kural ihlali yapıyorsa, kiralayan yine de yasal yollara başvurarak kiracıyı çıkarabilir. Bunun için gerekecek adımlar genellikle öncelikle ihtarname gönderilmesi ve ardından uygun şartlar altında tahliye davası açılmasıdır. Ancak tahliye taahhütnamesi olmadan süreç daha karmaşık ve zaman alıcı olabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara