Tahliye Taahhüdü İcraya Ne Zaman Konulur?

Kiralanan gayrimenkullerle ilgili yaşanan anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması sürecinde “Tahliye Taahhüdü İcra” kavramı sıklıkla karşımıza çıkar. Tahliye taahhüdü, kira sözleşmesi sona erdiğinde ya da kira ilişkisi içinde çeşitli sebeplerle kiracının taşınmayı kabul ettiği ve bu yönde taahhüt verdiği hukuki bir belgedir. Peki, bu taahhütün icraya konulma süreci nasıl işler ve hangi şartlarda bu yola başvurulur? Bu yazımızda, tahliye taahhüdünün ne olduğunu, nasıl işlediğini ve hukuki boyutlarını detaylandırarak, tahliye taahhüdü icraya konulma şartlarını ve sürecini ele alacağız. Aynı zamanda, tahliye işlemlerinde avukatların rolüne ve tahliye taahhüdü ile ilgili sıkça sorulan sorulara da değineceğiz.

Tahliye Taahhüdü Nedir ve Nasıl İşler?

Tahliye taahhüdü, kiralanan gayrimenkulün belirli bir tarih itibariyle kiracı tarafından boşaltılacağına dair kiraya veren ile kiracı arasında yapılan yazılı anlaşmadır. Bu anlaşma, genellikle kiracının kira sözleşmesi süresinin sona ermesinden önce, söz konusu taşınmazdan çıkacağını taahhüt ettiği özel bir sözleşme şeklidir. Tahliye Taahhüdü İcra süreci ise kiracının taahhüdüne aykırı davranması ve taşınmazı söz verdiği tarihte boşaltmaması halinde devreye girer.

Tahliye Taahhüdünün İşleyişi:

 1. Anlaşmanın Yapılması: Kiraya veren ve kiracı arasında, kiracının gayrimenkulü belirli bir tarihte boşaltacağına dair yazılı bir anlaşma yapılır.
 2. Noter Onayı: Bu anlaşmanın hukuki güç kazanması için genellikle noter huzurunda yapılması ve onaylanması önerilir.
 3. Tahliye Taahhüdü İcra Süreci: Kiracı, anlaşmada belirtilen tarihte gayrimenkulü boşaltmazsa, kiraya veren tahliye taahhüdü icra yoluyla kiracıyı taşınmaza son vermek üzere hukuki işlem başlatabilir.

Bu süreç, kiraya vereni koruyan önemli bir mekanizmadır çünkü tahliye taahhüdü, kiracının taşınmazı belirli bir tarihte boşaltma konusundaki kesin niyetini belgelemektedir. Tahliye Taahhüdü İcra işlemi başlatıldığında, mahkeme yoluyla kiracının taşınmazı terk etmesi zorunlu hale gelir. Bu, özellikle tahliye sürecinde herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda kiraya veren için büyük bir avantaj sağlar.

Sonuç olarak, tahliye taahhüdü, kiralama işlemlerinde taraflar arasında sıkça başvurulan bir yöntemdir. Kiracının taahhüdüne uymaması halinde, tahliye taahhüdü icra mekanizması devreye girerek, kiraya verenin haklarının korunmasına yardımcı olur. Bu nedenle, hem kiracıların hem de kiraya verenlerin tahliye taahhüdü ve bu taahhüdün nasıl işlediği hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir.

Tahliye Taahhüdünün Hukuki Boyutları

Tahliye taahhüdü, kira ilişkisinin sona erdirilmesi ve kiracının kiralanan taşınmazı belirli bir tarihte boşaltmayı taahhüt ettiği yazılı bir anlaşmadır. Bu taahhüt, özellikle tahliye sürecinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Tahliye taahhüdü icra süreci ise, kiracının taahhüdüne rağmen taşınmazı boşaltmaması halinde devreye giren yasal bir işlemdir.

Tahliye Taahhüdünün Hukuki Temelleri:


 • Yasal Zemin: Tahliye taahhüdü, Borçlar Kanunu ve İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu yasalar, tahliye taahhüdünün nasıl hazırlanması ve hangi koşullar altında icra yoluna başvurulabileceğini belirler. • Taahhüdün Geçerliliği: Tahliye taahhüdünün hukuki olarak geçerli sayılabilmesi için, belirli form şartlarına uygun olması ve taraflar arasında imzalanmış olması gerekir. • İcraya Konu Olabilirlik: Tahliye taahhüdünde belirtilen tarihe kadar taşınmazın boşaltılmaması durumunda, alacaklı taraf doğrudan icra dairelerine başvurabilir. Bu, tahliye taahhüdü icra sürecinin başlaması için yeterli bir sebeptir.


Tahliye Taahhüdü İcra Sürecinin Önemi:

Tahliye taahhüdü icra süreci, alacaklıya kısa sürede ve hukuki güvence altında taşınmazını geri alma olanağı sağlar. Bu sürecin hukuki çerçevede doğru şekilde yönetilmesi, hem alacaklı hem de borçlu için önem taşır. Tahliye işleminin hukuk kurallarına uygun olarak yapılması, ileride oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçer.

Sonuç olarak, tahliye taahhüdünün hukuki boyutları, söz konusu anlaşmanın ve takip eden icra işlemlerinin, tarafların haklarını koruyan yasal düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı olduğunu göstermektedir. Tahliye taahhüdü icra süreci, alacaklının haklarını etkin bir şekilde korurken, icra hukukunun ilgili maddeleri doğrultusunda yürütülmelidir. Bu nedenle, sürecin her aşamasında uzman bir hukuk desteği almak büyük önem arz etmektedir.

Tahliye Taahhüdü İcraya Konulma Süreci

Tahliye taahhüdünün icraya konulma süreci, kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda önemli bir adımdır. Tahliye taahhüdü icra işlemi, kiracının kiralanan taşınmazı belirli bir tarihte boşaltma sözü vermesi ve bu sözü yerine getirmemesi durumunda başlatılır. Süreç, genel olarak aşağıdaki adımları içerir:

 1. Tahliye Taahhüdünün Hazırlanması ve İmzalanması:

  • Kiracı ve kiralayan arasında, kiracının taşınmazı ne zaman boşaltacağına dair yazılı bir anlaşma yapılır. Bu anlaşma, tahliye taahhüdü olarak adlandırılır.
 2. Tahliye Taahhüdü Tarihinde Boşaltma İşleminin Yapılmaması:

  • Belli olan tarihte, kiracı taşınmazı boşaltmazsa, tahliye taahhüdü icra süreci başlar.
 3. İhtarname Gönderilmesi:

  • Kiralayan veya vekili, kiracıya bir ihtarname gönderir. Bu ihtarname ile kiracı, taahhüdü ihlal ettiği ve belirlenen süre içinde taşınmazı boşaltması gerektiği konusunda resmi olarak bilgilendirilir.
 4. İcra Dairesine Başvuru:

  • İhtarnamenin ardından, kiracının hala taşınmazı boşaltmaması üzerine, kiralayan ya da vekili tarafından tahliye taahhüdü icra işlemi için icra dairesine başvurulur.
 5. Tahliye İşleminin İcra Edilmesi:

  • İcra dairesi tarafından, kiracının taşınmazı belirlenen sürede boşaltması için gereken adımlar atılır. Bu süreç içinde gerektiğinde, icra memurları eşliğinde zorla tahliye işlemi de gerçekleştirilebilir.

Bu süreç, tahliye taahhüdü icra işleminin hukuki bir zeminde, adil ve sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlamak için önemlidir. Tahliye taahhüdü icra işleminin başlatılabilmesi için, sözleşmede belirlenen tarih geçmiş olmalı ve kiracının taşınmazı boşaltmamış olması gerekmektedir. Bu noktada, tahliye sürecinin hukuki prosedürlere uygun şekilde işletilmesi, tarafların haklarının korunması açısından büyük önem taşır.

Tahliye Taahhüdü İcraya Konulma Şartları

Tahliye taahhüdü icraya konulabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bunlar, kira sözleşmesinin şartlarından icra hukukunun temel ilke ve kurallarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Aşağıda, tahliye taahhüdü icraya konulabilmesi için karşılanması gereken başlıca şartlar sıralanmıştır:


 • Kira Sözleşmesinin Varlığı ve Süresi: Tahliye taahhüdünün icraya konulabilmesi için, öncelikle geçerli bir kira sözleşmesinin var olması gerekmektedir. Kira sözleşmesinin bitimine yakın veya bitimi takiben tahliye taahhüdü icraya konulabilir. • Tahliye Taahhüdünün Noter Onayı: Tahliye taahhüdünün geçerli kabul edilebilmesi için noter tarafından onaylanmış olması şarttır. Noter onayı, taahhüdün ciddiyetini ve hukuki geçerliliğini artırır. • Kiracının Tahliyeyi Kabul Etmesi: Kiracının, kira sözleşmesi süresinin sonunda taşınmayı kabul ettiğini açıkça belirten bir tahliye taahhüdü vermiş olması gerekmektedir. • İhtarname Gönderilmesi: Kiracıya, tahliye taahhüdüne uyulması gerektiğine dair resmi bir ihtarname gönderilmiş ve bu ihtarnamenin kiracıya ulaştığı kanıtlanmalıdır. • Sürelerin Geçmiş Olması: Tahliye taahhüdünde belirtilen tarihin geçmiş olması ve kiracının hala taşınmamış olması gerekmektedir.


Tahliye taahhüdü icra işlemi, kiraya verenin mülkünü geri alabilmesi için son derece önemli bir hukuki süreçtir. Bu süreçte dikkatli olunması ve tüm şartların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi, işlemin başarıyla tamamlanabilmesi için kritik öneme sahiptir. Tahliye taahhüdü icra işlemini başlatmadan önce, bir avukatla görüşmek ve hukuki danışmanlık almak en doğru adımdır.

Tahliye İşlemlerinde Avukatın Rolü

Tahliye süreçleri, genellikle karmaşık hukuki prosedürlerle doludur ve bu süreçte avukatların rolü büyük önem taşır. Tahliye taahhüdü icra sürecinde, avukatın katkıları hem kiracı hem de mal sahibi için çeşitli avantajlar sunar.


 • Danışmanlık ve Bilgilendirme: Avukatlar, tahliye taahhüdü icra işlemleri başlatılmadan önce müvekkillerine detaylı bilgi verir. Bu süreçte, tahliye taahhüdüne ilişkin hukuki yükümlülükler, süreç içinde atılacak adımlar ve beklenen sonuçlar hakkında kapsamlı bir danışmanlık sunarlar. • Belge Hazırlama: Tahliye taahhüdü icra işlemleri, doğru ve eksiksiz belge hazırlanmasını gerektirir. Avukatlar, bu belgelerin hukuka uygun bir şekilde hazırlanmasında ve sürecin sorunsuz ilerlemesinde kritik bir role sahiptir. • Sürecin Takibi: Avukatlar, tahliye sürecindeki tüm gelişmeleri yakından takip eder. Bu da, herhangi bir aksaklık olması durumunda hızlı ve etkili çözümler üretilmesini sağlar. • Temsil ve Savunma: Mal sahibi veya kiracının haklarını mahkemede etkin bir şekilde savunmak, avukatların en önemli görevlerindendir. Tahliye taahhüdü icra sürecinde, hukuki savunma stratejileri, davanın başarıyla sonuçlanmasında belirleyici olabilir. • Müzakere ve Anlaşma: Avukatlar, taraflar arasında bir anlaşmaya varılmasını teşvik edebilir. Bu, uzun ve maliyetli dava süreçlerinin önüne geçerek, her iki taraf için de olumlu sonuçlar doğurabilir.


Sonuç olarak, tahliye taahhüdü icra işlemleri esnasında avukatın rolü, sürecin hızlı ve etkili bir şekilde yönetilmesinde hayati bir öneme sahiptir. Avukatlar, hukuki bilgi ve tecrübeleriyle, müvekkillerini en iyi şekilde temsil ederek, karmaşık tahliye işlemlerinin üstesinden gelmelerine yardımcı olur.

Tahliye Taahhüdü İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Tahliye taahhüdü icra süreci, hem kiracılar hem de mülk sahipleri için kritik öneme sahiptir. Bu süreçle ilgili en yaygın soruları ve yanıtlarını derledik:

Soru 1: Tahliye taahhüdü nedir?
Tahliye taahhüdü, kiracının belli bir tarihte kiralık mülkü boşaltmayı taahhüt ettiği yazılı anlaşmadır. Bu anlaşma, daha sonra gerektiğinde tahliye icra işlemi için hukuki bir temel oluşturur.

Soru 2: Tahliye taahhüdü icra süreci nasıl başlar?
Eğer kiracı taahhüt ettiği tarihte mülkü boşaltmazsa, mülk sahibi, taahhüdün yerine getirilmesi için icra dairesine başvurabilir. Bu başvuru, kiracıya tahliye emri çıkarılmasını sağlar.

Soru 3: Tahliye taahhüdü icra işlemleri ne kadar sürer?
Tahliye taahhüdü icra işlemlerinin süresi, iş yoğunluğuna ve yerel icra dairelerinin işleyişine göre değişiklik gösterir. Ancak, işlemlerin başlatılması ve tamamlanması genelde birkaç ay içerisinde gerçekleşir.

Soru 4: Tahliye taahhüdü icra işlemleri için avukat tutmak zorunlu mudur?
Zorunlu olmamakla birlikte, tahliye taahhüdü icra işlemleri karmaşık hukuki süreçler içerebilir. Bu nedenle, sürecin uygun ve etkin bir şekilde yönetilmesi için bir avukattan destek alınması tavsiye edilir.

Soru 5: Tahliye taahhüdü icra işlemleri sırasında kiracının hakları nelerdir?
Kiracı, tahliye süreci boyunca, mülkü kullanmaya devam etme, sürecin hukuka uygun olarak işletilmesini talep etme ve tahliye işlemi için makul bir süre talep etme haklarına sahiptir.

Tahliye taahhüdü icra süreciyle ilgili daha fazla bilgi ve destek için, konusunda uzman bir avukata danışılması önemlidir. Bu sayede, hem kiracılar hem de mülk sahipleri, haklarını koruyarak süreci en az kayıp ve stresle atlatma şansını yakalar.

Daha detaylı bilgi için Mersin Kira Avukatı ziyaret edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye taahhüdü nedir?

Tahliye taahhüdü, kira sözleşmesi sona erdikten veya belirli bir hukuki sebeple kiralanan gayrimenkulü boşaltma zorunluluğu doğduğunda, kiracının mülkü belirli bir tarihte boşaltacağına dair yazılı olarak verdiği taahhüttür. Genellikle, bu taahhüt noter onaylı olarak hazırlanır ve kiracının mülkü belirlenen tarihte boşaltacağını garanti altına alır.

Tahliye taahhüdü hangi durumlarda icraya konulabilir?

Tahliye taahhüdü, kiracı taahhüt ettiği tarihte mülkü boşaltmadığı takdirde, kiralayan tarafından icra takibine konu edilebilir. Bu takibin başlaması için öncelikle kiracının taahhüt ettiği tarihin geçmiş olması ve mülkün halen boşaltılmamış olması gerekir. Ayrıca, kira sözleşmesini feshetme hakkını doğuran geçerli bir sebep olması veya sözleşmede öngörülen sürenin sona ermiş olması gereklidir.

Tahliye taahhüdü icraya konulmadan önce kiracıya herhangi bir ihtarname gönderilmesi gerekir mi?

Tahliye taahhüdünde belirtilen tarihin gelip geçmesi ve kira alan kişinin taahhüt edilen tahliyeyi yerine getirmediği durumda, kiralayanın doğrudan icra takibi başlatma hakkı vardır. Ancak, çoğu durumda ihtiyati bir önlem olarak, kiracıya bir ihtarname gönderilmesi uygun olabilir. Bu ihtarname ile kiracıya belirlenen süre zarfında tahliye için son bir şans verilmiş olur ve takibin ciddiyeti konusunda uyarılmış olurlar.

Icra takibi başlamadan tahliye taahhüdünde değişiklik yapılabilir mi?

Tarafların anlaşması ve karşılıklı rızaları ile tahliye taahhüdünde değişiklik yapılması mümkündür. Ancak bu değişikliğin de noter onayından geçmesi ve her iki tarafça da kabul edilmesi gerekir. Taraflar arasında bir ihtilaf olmaması adına, değişikliklerin yazılı olarak yapılması ve net ifadeler içermesi önemlidir.

Tahliye taahhüdü ile başlatılan icra takibi ne kadar sürede sonuçlanır?

Tahliye taahhüdü ile başlatılan icra takibinin süresi, icra dairesinin iş yüküne, kiracının itirazının olup olmamasına ve tahliye işleminin karşılaşabileceği muhtemel hukuki engellere göre değişkenlik gösterebilir. Tahliye işleminin başlatılmasından itibaren, hiçbir hukuki engelle karşılaşılmadığında ve kiracı tarafından itiraz edilmediğinde, genellikle birkaç hafta içerisinde sonuçlanabilir. Ancak, herhangi bir itiraz veya hukuki prosedürle karşılaşılırsa, bu süreç uzayabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara