Tahliye Davası Devam Ederken Kira Ödenir Mi?

Tahliye Davası Devam Ederken Kira Ödenir Mi?; Tahliye davası süreci, hem kiracı hem de ev sahibi için ciddi soru işaretleri barındırır. Bu karmaşık süreçte en sık merak edilen konulardan biri, “tahliye davası devam ederken kira” ödeme yükümlülüğüdür. Kiracının, dava devam ederken kira ödemeye devam edip etmeme konusunda yaşadığı belirsizlik, çoğu zaman hem maddi hem de manevi strese yol açar.

Tahliye Davası Devam Ederken Kira Ödenir Mi?

Blogumuzda, tahliye davası sürecini, kiracının ve mülk sahibinin haklarını ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Tahliye sürecinde kiraya zam yapılıp yapılmayacağı gibi konulara da değinerek, bu zorlu sürecin üstesinden nasıl gelinir sorusunu yanıtlamaya çalışacağız.

Tahliye Davası ve Kira Ödeme Yükümlülüğü

Tahliye davası süreci, hem mülk sahipleri hem de kiracılar için karmaşık ve stresli bir dönem olabilir. Pek çok kişi, tahliye davası devam ederken kira ödeme yükümlülüğünün nasıl işlediğini merak eder. Bu konuda bilinmesi gereken en önemli nokta, tahliye davasının devam etmesi durumunda bile kiracının kira ödeme yükümlülüğünün devam ettiğidir.

Kiracılar, tahliye davası sürerken dahi, mülk sahibine karşı kira ödeme sorumluluğundan muaf olmazlar. Yani, tahliye davası devam ederken kira ödemeleri yapılmalıdır. Bu, tahliye sürecinin herhangi bir aşamasında bile olsa geçerlidir. Kiracının, dava süresince kira ödemelerini yapmaması, yerleşik yasalara göre ek yaptırımlara tabi tutulabileceği anlamına gelmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken başka bir önemli nokta ise, tahliye davası sürerken kira ödemelerinin yapılmamasının, kiracının dava sonucunda aleyhine bir karar çıkması durumunda, tahliye sürecinin hızlandırılmasına yol açabileceğidir. Bu sebeple, kira sözleşmesinde belirlenen yükümlülüklerin, dava sürecinde de titizlikle yerine getirilmesi tavsiye edilir.

Özetlemek gerekirse, tahliye davası devam ederken kira ödemek, kiracının kaçınılmaz yükümlülüklerindendir. Kiracı, dava sürecinde kira ödemelerini aksatmamalı ve mülk sahibi ile olan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmelidir. Bu, hem hukuki sorumlulukları hem de kira sözleşmesinde belirtilen maddi yükümlülükleri kapsar. Unutulmamalıdır ki, tahliye süreci, özellikle de kiracının haklarının korunması açısından, yasalar çerçevesinde yürütülmelidir.

Kiracının Tahliye Sürecinde Hakları

Tahliye davası süreçlerinde kiracıların hakları, oldukça hassas ve bilinmesi gereken mühim detaylar içerir. Özellikle tahliye davası devam ederken kira ödemeleriyle ilgili yükümlülükler, kiracıların en çok merak ettiği konuların başında gelir. Bu süreçte kiracının hakları, tahliye davası devam ederken bile kira ödeme yükümlülüğünü içerir. Ancak bu haklar, söz konusu dava sürecinin her aşamasında farklılık gösterebilir.

Tahliye davası devam ederken kira ödemesi konusunda kiracının bilmesi gerekenler:

 • Kira Ödeme Yükümlülüğü: Tahliye davası devam ederken, kiracının kira ödeme yükümlülüğü devam eder. Kiracı, davanın sonucuna kadar kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmelidir.

 • Kira Miktarında Değişiklik: Davanın devam ettiği süreçte, kira miktarında herhangi bir değişikliği söz konusu değildir, aksi bir anlaşma söz konusu olmadıkça kira miktarı aynı kalmaya devam eder.

 • Depozito: Kiracı, dava sürecinin sonunda taşınması gerektiği durumda, ödediği depozito miktarının iadesini talep edebilir. Ancak bu, mülkün durumuna ve sözleşmedeki koşullara bağlıdır.

 • Tahliye Emri: Tahliye davası devam ederken bile, mahkeme tarafından kesinleşmiş bir tahliye kararı çıktığında, kiracının belirlenen süre içinde mülkü boşaltması gerekmektedir.

Tahliye davası devam ederken kira ödemesi, kiracıların yasal yükümlülükleri arasındadır ve bu süreçteki hakları kira sözleşmesi ve mevcut hukuk kuralları çerçevesinde korunur. Kiracılar, tahliye süreci boyunca haklarının farkında olmalı ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmeli, gerekirse hukuki destek almalıdır.

Dava Sürecinde Kira Ödemelerinin Durumu

Tahliye davası devam ederken kira ödemesi konusunda kiracılar ve mülk sahipleri arasında sıkça sorulan sorulardan biridir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, tahliye davası sürecinde dahi kiracının kira ödeme yükümlülüğü devam etmektedir. Bunun nedeni, kiracının mülk üzerinde oturma hakkını sürdürmesidir. Yani, kiracı mülkü kullanmaya devam ettiği sürece, tahliye davası açılmış olması kira ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Anahtar Noktalar:

 • Tahliye davası devam ederken kira ödenmeli midir? Evet, ödenmelidir.
 • Kiracı, kira ödemesini geciktirebilir mi? Kira ödemesi, kira kontratında belirlenen şartlar çerçevesinde yapılmalıdır. Tahliye davası, ödeme şartlarını değiştirmez.

Tahliye davası devam ederken kira ödemeyle ilgili pratik adımlar ve dikkat edilmesi gerekenler:

 • Kira Ödemesi: Kiracı, tahliye davasının sonucuna bakılmaksızın, kira sözleşmesinde belirlenen tarihte kira ödemesini yapmaya devam etmelidir.
 • Kira Miktarı: Tahliye davası süresince kira miktarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek kiracı ve mülk sahibi için önemlidir.

Kira ödemesinin zamanında yapılması, kiracının daha sonra oluşabilecek ek masraflardan kaçınmasını sağlar. Aksi takdirde, mülk sahibi, ödenmeyen kiralar için yasal işlem başlatabilir ve bu durum kiracının mali yükünü artırabilir.

Bu nedenle, tahliye davası devam ederken kira ödemesinin önemi, hem kiracının hem de mülk sahibinin haklarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Kiracılar, tahliye sürecindeki haklarını net bir şekilde anlamalı ve kira ödemelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Tahliye Davasında Karar ve Kiracının Yükümlülükleri

Tahliye davası sürecinde, mahkeme kararı büyük bir merak konusudur. Bu karar, hem mülk sahibi hem de kiracı açısından önemli yükümlülükleri beraberinde getirir. Özellikle, “tahliye davası devam ederken kira” ödemelerinin nasıl olacağı ve tahliye sonrası durum kiracıların en çok merak ettiği konulardan biridir.

Mahkemenin tahliye kararının ardından kiracının yükümlülükleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Tahliye Kararının Uygulanması: Mahkeme tarafından verilen tahliye kararını takiben, kiracının belirlenen süre içerisinde mülkü boşaltması gerekir. Bu süre genellikle kararda belirtilir.

 • Son Kira Ödemeleri: Tahliye davası devam ederken kira ödeme yükümlülüğü devam eder. Mahkeme kararı alındıktan sonra da, kiracı tahliye edilene kadar kira ödemeye devam etmelidir.

 • Tazminat ve Masraflar: Eğer kiracı, mülkü tahliye etmemekte direnç gösterirse veya mülke zarar vermişse, mülk sahibi tarafından tazminat talep edilebilir. Aynı zamanda, tahliye davası masrafları da genellikle kiracıya yüklenir.

Kiracıların bu süreçteki en önemli hakkı, tahliye davası sonuçlanıncaya kadar kira koşullarının korunmasıdır. Bununla birlikte, “tahliye davası devam ederken kira” ödemeleri konusunda mülk sahibi ile anlaşmazlık yaşanması durumunda, kiracılar da haklarını hukuki yollardan arayabilir. Tahliye sürecinde adil bir çözümün bulunması için her iki tarafın da haklarına saygı duyması ve yasal süreçleri titizlikle takip etmesi gerekmektedir.

Tahliye Sürecinde Kiraya Zam Yapılabilir mi?

Tahliye davası devam ederken kira konusunda en çok merak edilen noktalardan biri de, kiraya zam yapılıp yapılamayacağıdır. Birçok kiracı ve mülk sahibi, bu süreçte ne gibi haklara sahip olduklarını ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini bilmek ister.
Yasal düzenlemelere göre, tahliye davası devam ederken kira, karşılıklı anlaşma ile artırılabilir. Ancak, kiracının korunması adına bazı kısıtlamalar bulunmaktadır.

 • Kira Artışı İçin Şartlar: Türk Borçlar Kanunu’na göre, kira sözleşmesinde belirlenen süre zarfında kiraya zam yapılması, yalnızca kira sözleşmesinde bu yönde bir hüküm varsa mümkündür. Eğer tahliye davası sürecinde, kira sözleşmesinin süresi dolmuşsa, yeniden anlaşma yapılırken kiraya zam yapılabileceği düşünülebilir. Ancak tahliye davası devam ederken bu koşulların titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir.

 • Kira Artış Oranı: Tahliye davası devam ederken kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi oranında veya tarafların anlaşması ile belirlenebilir. Burada önemli olan, artışın makul sınırlar içinde kalması ve her iki tarafın da haklarının korunmasıdır.

 • Kiracının Hakları: Eğer tahliye davası devam ederken kira artışı, yukarıda bahsedilen şartlara uygun yapılmazsa, kiracı haksız kira artışına itiraz etme hakkına sahiptir. Bu durumda, kiracı, anlaşmazlığın çözümü için Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurabilir.

 • Mülk Sahibinin Yükümlülükleri: Mülk sahibi, tahliye davası devam ederken kira artışını yaparken, yasal sınırlara ve adillik ilkesine uygun hareket etmelidir. Aksi takdirde, kiracı tarafından yapılan itirazlar neticesinde mahkeme, artışı iptal edebilir.

Sonuç olarak, tahliye davası devam ederken kira artışının mümkün olduğu durumlar sınırlıdır ve bu süreçte hem kiracının hem de mülk sahibinin hakları korunmaktadır. Bilinçli hareket edilmesi, hukuki sorunların önüne geçilmesinde önemli bir adım olacaktır.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye davası devam ederken kiracının kira ödeme yükümlülüğü devam eder mi?

Evet, tahliye davası devam ederken kiracının kira ödeme yükümlülüğü devam etmektedir. Tahliye davasının sonuçlanana kadar kiracı, kiralanan taşınmazı kullanmaya devam ettiği sürece kira ödemekle yükümlüdür. Kira kontratında belirtilen ödeme koşulları ve tarihleri geçerliliğini korur.

Davanın sonuçlanmasını beklemeden evi terk etme durumunda kira ödenir mi?

Kiracı, dava sonuçlanmadan kiralanan yerden ayrılırsa, taşınmazı boşalttığı tarihten itibaren kira ödeme yükümlülüğü sona erer. Ancak, kiracının evi terk etmeden önce kira sözleşmesinde belirlenen fesih şartlarına ve ihbar süresine uygun hareket etmesi gerekir. Aksi takdirde, sözleşmede belirtilen cezai şartların uygulanabileceğini unutmamak önemlidir.

Kiracı kira ödemelerini tahliye davası süresince aksatırsa ne olur?

Kiracının kira ödemelerini tahliye davası sürecinde aksatması, mülk sahibine kiracıya karşı icra takibi başlatma veya temerrüt faizi talep etme hakkı verebilir. Ayrıca, kira ödemelerinin aksatılması kiracının davayı kaybetmesine ve tahliye işleminin hızlandırılmasına neden olabilir.

Tahliye davası açıldığında depozito iadesi nasıl etkilenir?

Tahliye davasının açılması, depozito iadesini etkileyebilir. Genellikle, kiralanan yerin hasarsız ve kontrat şartlarına uygun olarak boşaltılması durumunda depozito iade edilir. Ancak kira ödemelerindeki aksaklıklar, taşınmazın hasar görmesi veya kiralama şartlarının ihlali gibi durumlar, depozitonun kısmen veya tamamen mülk sahibi tarafından alıkonulmasına yol açabilir.

Tahliye davası sonucu evden çıkarılma gerçekleşirse kira kontratı otomatik olarak sona erer mi?

Evet, mahkeme kararı ile tahliye işlemi gerçekleştiğinde kira kontratı sona erer. Bu durumda, kiracının kiralanan taşınmazı boşaltması ve anahtarları mülk sahibine teslim etmesi gerekmektedir. Tahliye kararı, kiracının kira sözleşmesinden doğan tüm hak ve sorumluluklarının sona erdiğini gösterir.

Yorum yapın

Hemen Ara