Kirasını Ödemeyen Kiracı Tahliye Nasıl Edilir?

Gayrimenkul sahipleri için kirasını ödemeyen kiracı tahliye süreci, hem stresli hem de karmaşık olabilir. Kiracının kira ödemelerini düzenli yapmaması durumunda, mülk sahibinin izlemesi gereken yasal adımlar ve süreçler vardır. Bu blog yazımızda, kiracının kirasını ödemediğini kanıtlama yöntemlerinden başlayarak, tahliye sürecinin hukuki temellerine, ihtarname gönderilmesi ve bu sürecin yönetilmesine, mahkeme sürecine hazırlık aşamalarından tahliye kararının uygulanması ve sonrasında karşılaşılabilecek zorluklara kadar geniş bir perspektifle ele alınacaktır. Mülk sahiplerinin haklarını korurken, kiracı ile ilişkilerini nasıl sürdürebilecekleri ve benzer durumların önüne geçmek için alınabilecek önlemler hakkında da bilgi vereceğiz.

Kiracının Kirasını Ödemediğini Kanıtlama Yolları

Kirasını ödemeyen kiracı tahliye süreci, ev sahibi için zorlu ve stresli bir dönem olabilir. Bu sürecin ilk adımı, kiracının kira ödemesini yapmadığının kanıtlanmasıdır. Bu kanıt, sürecin hukuki yollarla devam etmesi için şarttır. İşte kirasını ödemeyen kiracının kanıtlama yöntemleri:

 • Kira Sözleşmesi: Kiracının ödeme yükümlülüklerini net bir şekilde belirten kira sözleşmesinin bir kopyası. Sözleşmede belirtilen ödeme tarihleri ve miktarlar, kiracının ödemeleri aksattığının açık bir göstergesi olacaktır.
 • Ödeme Kayıtları: Kiracının ödeme geçmişini gösteren belgeler. Bunlar banka dekontları, elektronik transfer bilgileri veya çek kopyaları olabilir. Özellikle, ödenmemiş aylara ait herhangi bir kaydın olmaması, eksik ödemenin kanıtı olarak kullanılabilir.
 • Yazılı İletişim: Kiracı ile yapılan yazılı iletişimler, özellikle de ödeme konusunda yapılan uyarılar ve kiracının bu uyarılara verdiği yanıtlar. Email, SMS veya mektup yoluyla yapılan uyarıların kayıtları önemlidir.
 • Tanık Beyanları: Diğer kiracılar veya komşular gibi tanıkların ifadeleri. Özellikle, kiracının ödeme yapmadığını açıkça belirten veya ödeme yapmadan kaynaklanan sorunlara tanık olan kişilerin beyanları faydalı olabilir.

Kirasını ödemeyen kiracının durumunun kanıtlanması, kirasını ödemeyen kiracı tahliyenin hukuki sürecinin başlatılması için kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, ev sahiplerinin belgeleri düzenli bir şekilde saklamaları, iletişim kayıtlarını tutmaları ve mümkünse her türlü kanıtı güvenli bir şekilde arşivlemeleri önerilir. Kanıtların net ve organize olması, mahkeme sürecinin daha sorunsuz ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Tahliye Sürecinin Hukuki Temelleri

Kirasını ödemeyen kiracı tahliye süreci, Türk hukuk sistemine göre belirli adımları ve hukuki zeminleri içermektedir. Kiracının kira ödememe durumunda, mülk sahibinin haklarını koruyan ve tahliye sürecini başlatma imkanı veren bu temeller, Borçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu’nda detaylı olarak açıklanmıştır.

İlk olarak, Borçlar Kanunu’nda kiracının ödeme yükümlülükleri ve bu yükümlülüklere aykırı davranışları net bir şekilde belirtilmiştir. Kanun, kira sözleşmesinin ihlali durumunda tahliye talep edilebileceğini açıkça ifade eder. Kirasını ödemeyen kiracı tahliye talebinde bulunabilmek için mülk sahibinin, kiracıya karşı yasal bir ihbarname göndermesi gerekmektedir. Bu ihbarname, kiracının borcunu belirlenen süre içinde ödemesi için son bir şans sunar.

İkinci adım, kiracının ihbarnameye rağmen kira borcunu ödememesi durumunda, mülk sahibinin mahkemeye başvurarak tahliye davası açmasıdır. Bu aşamada, mülk sahibi kiracının kira ödememe durumunu kanıtlamalıdır. Tahliye davası, İcra ve İflas Kanunu’na göre işlem görür ve kira sözleşmesinin feshi ile sonuçlanabilir.

Mülk sahipleri için dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, tahliye sürecinin, yasalara uygun ve adil bir şekilde yürütülmesinin zorunluluğudur. Sürecin her aşaması, ilgili mevzuata ve yargısal kararlara uygun olmalıdır. Aksi takdirde, haksız tahliye girişimleri mülk sahibine karşı hukuki ve maddi zararlara yol açabilir.

Kısacası, kiralarını ödemeyen kiracı tahliye süreçleri;

 • İhtarname gönderilmesi,
 • Mahkeme yoluna başvurulması,
 • Adil ve yasalara uygun davranılması

gibi hukuki temellere dayanmaktadır.

Bu adımlar, mülk sahiplerinin haklarını korurken, aynı zamanda kiracılara da haklarını kullanma ve borçlarını ödeme şansı verir. Bu nedenle, sürecin doğru yönetilmesi, her iki taraf için de en uygun sonucun elde edilmesini sağlar.

İhtarname Gönderme ve Süreç Yönetimi

Kirasını ödemeyen kiracı tahliye sürecinde, ihtarname gönderimi kritik bir adımı temsil eder. Bu prosedür, kiracıya resmi bir uyarı yaparak, ödenmeyen kira bedelleri konusunda bilgilendirir ve belirli bir süre içinde borcunu ödemesi için son şansı sunar. Etkili bir süreç yönetimi sağlamak için, ihtarnamenin doğru ve yasalara uygun bir şekilde gönderilmesi gerekir.

İhtarnamenin Hazırlanması

 • Mevcut Durumun Belirtilmesi: İhtarnamede, kiracının kaç aylık kira borcu olduğu net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Ödeme Süresinin Belirlenmesi: Kiracıya, borcu ödemesi için net bir tarih verilir. Genellikle bu süre, ihtarnamenin kiracıya ulaşmasından itibaren 30 gün olarak belirlenir.
 • Hukuki Sonuçların İfade Edilmesi: Eğer kiracı belirlenen süre içinde borcunu ödemezse, tahliye sürecinin başlatılacağı konusunda uyarılmalıdır.

İhtarnamenin Gönderimi

 • Resmi ve Yasal Yollar: İhtarnamenin noter aracılığıyla veya taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi, sürecin yasal geçerliliği açısından önemlidir.
 • Alındı Belgesi: Kiracının ihtarnamayı aldığına dair bir belge (örneğin taahhütlü posta tebellüğü) elde etmek, olası hukuk mücadelesi sırasında önem taşır.

Sürecin Yönetimi

 • Takvim Üzerinde Çalışmak: İhtarnamenin gönderildiği tarih ve kiracının ödeme yapması için son tarih gibi önemli günleri takip etmek, süreç yönetiminde kritik öneme sahiptir.
 • Esneklik ve Diyalog: Mümkün olduğunca, kiracı ile iletişim kanallarını açık tutmak ve ödeme planı gibi alternatif çözümler sunarak anlaşmazlığı mahkemeye taşımak yerine çözmeye çalışmak önemlidir.
 • Yasal Danışmanlık: Süreç boyunca, özellikle kiracı ihtarnameye uymazsa, bir avukattan yasal danışmanlık almak sürecin verimli ve yasalara uygun ilerlemesine katkıda bulunur.

Kirasını ödemeyen kiracı tahliye süreçlerinde, ihtarname gönderimi ve sonrasındaki işlemler, hassasiyet ve dikkat gerektiren adımlardır. Bu aşamaların doğru yönetilmesi, hem kiraya verenin haklarının korunmasına yardımcı olur hem de tahliye sürecinin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesine olanak tanır.

Mahkeme Sürecine Hazırlık Aşamaları

Kirasını ödemeyen kiracı tahliye sürecinde, mahkeme aşamasına geçmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı önemli adımlar bulunmaktadır. Bu adımlar, davanın başarılı bir şekilde sonuçlanması için kritik öneme sahiptir. Kirasını ödemeyen kiracı tahliye davasında mahkeme sürecine doğru hazırlık yapılırken, aşağıdaki adımların titizlikle uygulanması gerekmektedir:

1. Belgelerin Toplanması:

 • Kiracı ile yapılan kira sözleşmesinin aslı veya onaylı bir kopyası.
 • İhtarname, ödeme hatırlatıcıları ve yapılan tüm yazışmalar.
 • Kiranın ödenmediğini gösteren banka dekontları veya benzeri belgeler.

2. Hukuki Danışmanlık:

 • Alanında uzman bir avukat ile iletişime geçmek, sürecin hukuki normlara uygun ilerlemesi için olmazsa olmazdır.
 • Avukatınız, hazırlanan belgeleri inceleyerek eksiklik olup olmadığını kontrol eder ve dava stratejisi belirler.

3. İhtarname Süreci:

 • Mahkemeye başvurmadan önce, kiracıya legal bir ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. Bu, davanın ön koşuludur.
 • İhtarname, kiracının kira borcunu ve tahliye edilme riskini resmi olarak bilmesini sağlar.

4. Dilekçe Hazırlanması:

 • Davanın açılabilmesi için, mahkemeye sunulacak dava dilekçesinin hazırlanması gerekmektedir.
 • Dava dilekçesi, kiracının kira borcunu ödemediğine dair kanıtlar ve hukuki argümanlar içermelidir.

5. Mahkeme Sürecini Anlama:

 • Mahkeme sürecinin işleyişine dair bilgi sahibi olmak, sürecin her adımında ne beklenmesi gerektiğini bilmek açısından önemlidir.
 • Avukatınız, bu süreci ve tahmin edilen zaman çizelgesini sizinle paylaşacaktır.

Kirasını ödermeyen kiracı tahliye sürecinde başarılı olmak, yukarıdaki adımların titizlikle uygulanmasına bağlıdır. Her adımda, hukuki danışmanlık almak ve gerekli belge, bilgi toplama işlemlerini eksiksiz yapmak, sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesine katkı sağlar.

Tahliye Kararının Uygulanması ve Zorluklar

Kirasını ödemeyen kiracı tahliye sürecinde mahkeme kararının alınmasından sonra gelen aşama, bu kararın uygulanmasıdır. Ancak, bu süreç kiraya verenler için bazı zorlukları da beraberinde getirebilir. Tahliye kararının uygulanması, yasal prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir ve bu süreçte sabırlı olmak gerekmektedir.

Tahliye İşlemi Nasıl Yürütülür?

 1. Mahkeme Kararının Alınması: İlk adım, mahkemenin kirasını ödemeyen kiracı tahliye kararı vermesidir. Mahkeme kararı, resmi bir tahliye talebinin başlatılması için zorunludur.
 2. İcra Dairesine Başvuru: Tahliye kararı alındıktan sonra, kiraya veren bu kararla birlikte icra dairelerine başvurmalıdır. İcra daireleri, tahliye işleminin yasal yollarla uygulanmasını sağlar.
 3. Tahliye Tebligatı: İcra dairesi, kiracıya resmi bir tahliye tebligatı gönderir. Bu tebligat, kiracıya tahliye için belirli bir süre tanır.
 4. Fiziksel Tahliye: Kiracı, belirtilen süre içerisinde taşınmazı boşaltmazsa, icra memurları eşliğinde fiziksel tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Karşılaşılabilecek Zorluklar

 • Kiracının Mülkü Boşaltmaması: Kiracılar, bazen tahliye tebligatına rağmen mülkü boşaltmayı geciktirebilir. Bu durum, sürecin uzamasına sebep olabilir.
 • Maddi ve Manevi Zarar: Tahliye işlemleri sırasında mülkün zarar görmesi ve kiraya verenin maddi zarara uğraması mümkündür.
 • Yasal Yaptırımlar: Kiraya verenler, tahliye sürecini yasalara uygun yürütmezlerse, hukuki sorunlarla karşılaşabilirler.

Tahliye kararının uygulanması, planlı ve dikkatli bir yaklaşım gerektirir. Kiraya verenler, süreci mümkün olan en az zorlukla ve en hızlı şekilde tamamlamak için profesyonel yardım almayı düşünebilirler. Bu, hem mülkün zarar görmesini önlemek hem de kirasını ödemeyen kiracı tahliye işleminin hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak için önemlidir.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Sonrasında Kiracı ile İlişkiler ve Önlemler

Kirasını ödemeyen kiracı tahliye işleminden sonra ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkiler genellikle gerilimli bir hal alabilir. Tahliye süreci, her iki taraf için de stresli ve duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Bu yüzden, tahliye sonrası ilişkileri düzgün bir şekilde yönetmek ve benzer sorunlarla karşılaşmamak için alınması gereken önlemler büyük önem taşır.


 • Adil Olun ama Mesafeli Durun: Tahliye işlemleri sonrasında kiracı ile iletişiminiz profesyonel düzeyde olmalıdır. Maddi ya da manevi zararın telafisi için gerekli adımları atarken adil olun, ancak kişisel sınırlarınızı koruyun. • Yazılı İletişim Tercih Edin: Olası bir anlaşmazlık durumunda delil olarak kullanılabilecek yazılı belgeler (e-posta, mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılan yazışmalar vs.) tercih edin. Bu, hem sizin hem de kiracının haklarını koruyacaktır. • Gelecek İçin Öğrenin: Yaşanan tecrübeleri bir ders olarak görün ve gelecek kiracılarınızı seçerken daha dikkatli olun. Kiracı seçim sürecinde, mali durumlarından önceki kiracılık deneyimlerine ve referanslarına kadar geniş bir araştırma yapın. • Sözleşmeyi Güncelleyin: Kirasını ödemeyen kiracı tahliye sürecinden çıkarılan derslerle, yeni kiracılarınızla yapacağınız kira sözleşmesini güncelleyin. Sözleşmede ödeme tarihleri, gecikme bedelleri ve tahliye koşulları gibi maddeleri netleştirin. • Güvenlik Depozitosu: Gelecekte benzer sorunlarla karşılaşmamak için, güvenlik depozitosunun yeterli olduğundan ve yasal sınırlar içinde belirlendiğinden emin olun. Bu, mali zararları minimize etmenize yardımcı olabilir.


Tahliye sonrası ilişkiler ve alınacak önlemler, gelecekteki kiracı ilişkilerinin sağlıklı ve sorunsuz olması için büyük öneme sahiptir. Kirasını ödemeyen kiracı tahliye sürecini profesyonel bir şekilde yönetmek, ev sahipleri için olası zorlukları en aza indirgeyerek, huzurlu ve karşılıklı güvene dayalı kiracı-ev sahibi ilişkilerini destekler.

Sıkça Sorulan Sorular

Kirasını ödemeyen kiracıyı tahliye etmek için hangi yasal adımları izlemem gerekiyor?

Kirasını ödemeyen kiracınızı tahliye etmek istiyorsanız, öncelikle kiracınıza yazılı bir ihtarname göndererek ödeme yapması için belirli bir süre vermeniz gerekmektedir. Kiracının bu süre içerisinde borcunu ödemesi halinde tahliye işlemine gerek kalmayacaktır. Ancak ödeme yapılmadığı takdirde, yerel sulh hukuk mahkemesine başvurarak tahliye davası açabilirsiniz. Mahkeme süreci boyunca kanuni prosedürlere uygun hareket etmek, ilgili kanuni süreler ve mevzuata dikkat etmek önemlidir.

Kiracıya tahliye için ne kadar süre tanınmalıdır?

Kiracıya tahliye için tanınan süre, kira sözleşmesinde belirtilmiş olabilir; ancak belirtilmemişse veya sözleşme hükümleri geçerli yasal düzenlemelere uygun değilse, genellikle kiracıya en az 30 gün ödeme yapmak için süre tanınması tavsiye edilir. Bu süre zarfında kiracı borcunu ödemezse, tahliye sürecine devam edilebilir.

Kiracım kirasını ödediğini iddia ediyor ama herhangi bir kanıt sunamıyor. Ne yapabilirim?

Eğer kiracınız kira ödemesini yaptığını iddia ediyor ancak bunu kanıtlayacak bir belge veya makbuz sunamıyorsa, kira ödemesinin banka havalesi, EFT veya çek gibi izlenebilir ve kayıt altına alınabilir bir yöntemle yapılmış olması gerektiğini belirtebilirsiniz. Kiranın elden alındığına dair bir imzalı makbuzunuz yoksa ve banka kayıtlarında da böyle bir işlem görünmüyorsa, tahliye sürecini başlatmak için hukuki yolları izleyebilirsiniz.

Kiracım kira kontratı süresi bitmeden tahliye edilebilir mi?

Kira kontratı süresi bitmeden kiracının tahliyesi, ancak kiracının kira sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda (örneğin kira ödememesi veya daireyi kötü kullanması gibi) mümkündür. Bu gibi durumlarda, sözleşme şartlarının ihlali nedeniyle kiracıya yazılı bir ihtar göndererek ihlallerin düzeltilmesi için belirli bir süre tanımanız, ardından mahkemeye başvurarak tahliye davası açmanız gerekebilir.

Tahliye davası ne kadar sürede sonuçlanır?

Tahliye davasının süresi davaya konu olan duruma, mahkemenin iş yüküne ve dava sürecinin karmaşıklığına göre değişebilir. Genel olarak, bir tahliye davasının birkaç ay ila bir yıl arasında sonuçlanması beklenir. Ancak, davanın ayrıntılarına ve yerel mahkeme pratiklerine bağlı olarak bu süre daha da uzayabilir. Mahkeme sürecindeki zamanlamalar konusunda bir avukattan yardım almak, sürecin daha etkin yönetilmesine katkı sağlar.

Yorum yapın

Hemen Ara