Kiracı Tahliye Taahhüdüne Rağmen Evi Boşaltmazsa Ne Olur?

Kiracı tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmazsa, hem mülk sahipleri hem de kiracılar için stresli ve karmaşık bir süreç başlar. Kiracılık ilişkilerinde sıkça karşılaşılan bu durum, tarafların haklarını korumak adına doğru adımların atılmasını zorunlu kılar. Kiracı tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmazsa, kiralanan mülkün belirli bir tarihte boşaltılacağını temin eden hukuki bir belgedir ve bu taahhüdün ihlali, çeşitli hukuki prosedürleri devreye sokar. Bu blog yazımızda, kiracının tahliye taahhüdüne rağmen evden çıkmaması durumunda karşılaşılabilecek hukuki sonuçlar ve mülk sahiplerinin izlemesi gereken yol haritasını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Kiracı Tahliye Taahhüdünün Önemi ve Hukuki Boyutu

Kiracının tahliye taahhüdü, kira sözleşmesinin en kritik parçalarından biridir. Bu taahhüt, kiracının belirli bir tarih itibariyle kiraladığı mülkü boşaltacağını resmi olarak beyan etmesi anlamına gelir. Ancak, “Kiracı Tahliye Taahhüdüne Rağmen Evi Boşaltmazsa” ne olur? Bu durum, hem kiracı hem de mülk sahibi için önemli hukuki sonuçlar doğurabilir.

Kiracı tahliye taahhüdü, genellikle kira sözleşmesinin başlangıcında, bazen de sözleşme süresi içinde, örneğin kira artışı ya da mülkün satışı gibi durumlarda alınır. Bu taahhüt, kiraya verenin mülkünü zamanında geri alabilmesi için bir garanti işlevi görür. Kiracının bu taahhüde uymaması, hukuki yollara başvurulmasını gerektirebilir.

Hukuki Boyut

 1. Taahhütnamenin Feshi: Kiracı taahhüdüne rağmen eve çıkmazsa, kiraya verenin hukuki yollarla bu taahhüdü feshettirme hakkı doğar.
 2. Tahliye Davası: Kiracı evi boşaltmazsa, kiraya veren mahkemeye başvurarak tahliye davası açabilir. Bu süreç, kiracı tahliye taahhüdüne atıfta bulunarak ivme kazanır.
 3. Yasal Süreçler: Kiracı tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmazsa, kiraya veren yasal süreçleri başlatma hakkına sahiptir. Bu, öncelikle bir ihtarname gönderilmesini, ardından tahliye davasının açılmasını gerektirebilir.

Sonuçlar

“Kiracı Tahliye Taahhüdüne Rağmen Evi Boşaltmazsa” durumunda, mülk sahibi için yasal süreçler zorunlu hale gelir. Bu süreç hem zaman hem de maliyet açısından zorlayıcı olabilir. Dolayısıyla, kiracı tahliye taahhüdünün alınması, sadece formel bir prosedür değil, aynı zamanda hukuki bir zorunluluktur. Kiraya veren ve kiracı arasında oluşacak herhangi bir anlaşmazlıkta, bu taahhüt hukuki bir delil olarak karşımıza çıkar.

Bu nedenle, kiracı tahliye taahhüdü, kiralama işlemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu taahhüdün alınması, hem kiraya verenin mülkünü güvence altına almak hem de kiracının hukuki sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak açısından büyük öneme sahiptir.

Kiracı Tahliye Taahhüdüne Rağmen Evi Boşaltmazsa Sonuçları

Kiracı tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmazsa, bu durum mülk sahibi için oldukça sıkıntılı bir hale gelir. Tahliye taahhüdü, kiracının belirli bir tarihte kiralanmış olduğu gayrimenkulden çıkacağına dair verdiği yazılı bir sözdür. Genellikle, kira sözleşmesi süresinin sona ermesi veya mülk sahibinin mülkü geri alma gibi çeşitli sebeplerle alınır. Peki, kiracı tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmazsa ne gibi sonuçlar doğabilir?

 • Hukuki Süreç: Kiracı, taahhütnameye aykırı davranarak mülkü boşaltmazsa, mülk sahibi, kiracı aleyhine tahliye davası açma hakkına sahiptir. Bu, hem zaman hem de maliyet açısından mülk sahibi için ek bir yük oluşturur.
 • Zarar ve Ziyanın Tazmini: Kiracının tahliyeyi geciktirmesi sonucunda mülk sahibi maddi zarara uğrayabilir. Bu zarar, kaybedilen kira gelirleri veya mülkün değer kaybı şeklinde olabilir. Mahkeme, kiracıdan bu zararların tazmin edilmesini talep edebilir.
 • Zorla Tahliye: Mahkeme kararı ile kiracının zorla tahliyesi gündeme gelebilir. Bu, hem kiracı hem de mülk sahibi için istenmeyen bir durumdur ve genellikle son çare olarak görülür.

Kiracı tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmazsa, mülk sahibi bu durum karşısında hukuki yollara başvurmak zorunda kalabilir. Bu süreç, her iki taraf için de stresli ve maliyetli bir hal alabilir. Kiracının taahhütnameye uyması, hem hukuki süreçlerden kaçınmak hem de olası maddi zararları önlemek açısından büyük önem taşır. Bu nedenle, kiracıların taahhütlerine sadık kalmaları ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye çalışmaları önerilir.

Kiracının Evden Çıkmaması Durumunda Yapılması Gerekenler

Kiracı, tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmazsa, ev sahibi olarak atmanız gereken bazı adımlar bulunmaktadır. Öncelikle sakin kalmak ve hukuki yolları takip etmek son derece önemlidir. İşte bu durumda izlenmesi gereken adımlar:

 1. İhtarname Gönderimi: Kiracının taahhüdüne rağmen evi boşaltmaması durumunda, ilk adım olarak kiracıya yazılı bir ihtarname göndermek gerekir. Bu ihtarname, kiracının evi boşaltması için belirli bir süre tanır ve tahliye taahhüdüne atıfta bulunur.
 2. Tahliye Davası: Kiracı, ihtarnameye rağmen evi boşaltmazsa, ev sahibi tarafından tahliye davası açılabilir. Bu süreç, “Kiracı Tahliye Taahhüdüne Rağmen Evi Boşaltmazsa” başlığı altında yasal haklarınızı koruma altına alır.
 3. Avukat Tutma: Tahliye davası süreci, hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden, bir avukattan destek almak önemlidir. Avukatınız, davanın hazırlanması ve takibi konusunda size yardımcı olacak, sürecin hızlandırılmasına ve hukuki haklarınızın korunmasına katkı sağlayacaktır.
 4. Anlaşma Yolunu Denemek: Davaya başvurmadan önce, kiracı ile anlaşmaya varmaya çalışmak da bir seçenektir. Bazen, kiracının evi boşaltmasını hızlandırmak için yapılabilecek anlaşmalar, dava sürecinden daha az maliyetli ve daha hızlı olabilir.

Kiracı tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmazsa, ev sahibi olarak haklarınızı korumak için yasal süreçleri başlatmak zorunluluğu ortaya çıkar. Bu süreç, adil ve hızlı bir çözüme ulaşmanız için önemlidir. Adımları dikkatli ve doğru bir şekilde takip ederek, bu tür bir durumda hukuki olarak korunabilir ve olası zararlarınızı minimuma indirebilirsiniz.

Tahliye Davası Açma Süreci ve Gerekli Belgeler

Kiracı tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmazsa, kiraya verenin başvurması gereken yasal süreç tahliye davasıdır. Bu süreç, mülk sahiplerinin haklarını korumayı amaçlar ve kiracıyı mülkü terk etmeye zorlar. Tahliye davası açma süreci ve bu aşamada ihtiyaç duyulan belgeler, dava başarısını doğrudan etkileyebilir. İşte bu süreçte izlenmesi gereken adımlar ve temin etmeniz gereken belgeler:

 1. Tahliye Talepnamesi Hazırlama: Tahliye davası açmak için öncelikle bir tahliye talepnamesi hazırlanmalıdır. Bu dilekçede, kiracının tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmadığı ve mülk sahibinin bu durumdan kaynaklanan mağduriyeti detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.
 2. Tahliye Taahhütnamesi ve Kiralama Sözleşmesi: Kiracı ile imzalanmış olan kiralama sözleşmesinin ve tahliye taahhütnamesinin aslı veya onaylı birer kopyası, dava dosyasına eklenmelidir. Bu belgeler, kiracının mülkü kullanma ve tahliye konusundaki hukuki yükümlülüklerini kanıtlar niteliktedir.
 3. Ödeme Kanıtları ve İhtarlar: Kiracının kira ödemelerine dair alınmış makbuzlar, varsa gerçekleştirilen ödeme emirleri ve kiracıya yapılan ihtarname veya uyarı mektupları. Bu belgeler, kiracının kira borçlarını ve diğer yükümlülüklerini yerine getirme durumunu gösterir.
 4. Tanık Beyanları: Mümkünse, kiracının taahhüdüne rağmen mülkü boşaltmadığını ve bu durumun mülk sahibine zarar verdiğini destekleyecek tanık beyanları.

Bu belgeler toplandıktan sonra, ilgili mahkemeye tahliye davası açma talimatı verilir. İyi hazırlanmış bir dava dosyası, mahkemede daha sağlam bir duruş sergilemenizi sağlar ve tahliye işleminin hızlanmasına katkıda bulunur. Kiracı tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmazsa, bu adımları eksiksiz uygulamak, mülk sahiplerinin haklarını etkin bir şekilde korumalarına olanak tanır.

Tahliye Davası Sürecinde Karşılaşılabilecek Zorluklar

Tahliye davası, kiracı tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmazsa mülk sahibi tarafından başvurulan yasal bir süreçtir. Ancak bu süreç çeşitli zorluklarla dolu olabilir. Kiracı tahliye taahhüdü verdikten sonra da mülkü boşaltmayı reddederse, mülk sahipleri bu durum karşısında ne gibi engellerle karşılaşabilirler?

 • Hukuki Sürecin Uzunluğu: Tahliye davaları genellikle uzun sürebilir. Mahkemelerin yoğun iş yükü, dava sürecinin aylar hatta yıllar sürmesine neden olabilir. Bu süre zarfında, kiracı mülkte kalmaya devam eder ve bu durum mülk sahibinin maddi kayıplarına yol açar.
 • Yasal Masraflar: Davanın uzun sürmesiyle birlikte, avukat ücretleri, dava masrafları gibi yasal giderler de artar. Kiracı tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmazsa, mülk sahibi bu masrafları karşılamak zorunda kalır.
 • Delil Toplama Sorunları: Mahkeme, tahliye kararı verirken somut delillere ihtiyaç duyar. Kiracının sözleşmeyi ihlal ettiğine dair net kanıtların sunulması gerekmektedir. Bazen, kiracının ihlallerini kanıtlamak zor olabilir.
 • Kiracının Savunma Hakkı: Kiracı, mahkemede kendisini savunma hakkına sahiptir. Kiracının, sözleşmeyi ihlal etmediğine dair bir savunma yürütmesi, davanın karmaşıklaşmasına ve uzamasına neden olabilir.

Bu zorluklar nedeniyle, mülk sahipleri tahliye davası sürecine girişmeden önce, kiracı tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmazsa, tüm yasal seçenekleri dikkatlice değerlendirmeli ve mümkünse dava açmadan önce bir uzlaşma yolunu tercih etmelidir. Böylece, hem zaman hem de maliyet açısından daha az kayıp yaşanabilir.

Mahkeme Kararı Sonrası Tahliye İşlemleri ve Kiracı Hakları

Kiracı taahhüde rağmen evi boşaltmazsa, mülk sahibi tarafından tahliye davası açılabilir ve süreç, mahkeme kararıyla devam eder. Mahkeme, kiracının evi boşaltması gerektiğine karar verdikten sonra, uygulanacak tahliye işlemleri ve kiracının sahip olduğu haklar vardır. Bu aşamada, kiracı tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmazsa ne olacağı, hem kiracının hem de mülk sahibinin bilmesi gereken önemli noktaları içerir.

 1. Mahkeme Kararı İle Tahliye:
  Mahkeme, tahliye kararını verdiğinde, bu kararın icrası için belirli bir süre tanır. Bu süre zarfında kiracının evi terk etmesi beklenir. Kiracı, tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmazsa, icra dairesi aracılığı ile zorla tahliye işlemi başlatılır.
 2. Kiracının Hakları:
  Kiracı, mahkeme kararı sonrası da bazı haklara sahiptir. Örneğin, eğer tahliye kararı adil bir sebep olmadan verilmişse, kiracı karara itiraz edebilir. Ayrıca, tahliye sürecinin kiracıya yeterli zaman tanımadığı durumlarda, ek süre talep edebilir.
 3. Tahliye Süreci:
  • Evden Çıkarma: Kiracı evden çıkarıldıktan sonra, mülk sahibi mülkün kontrolünü tekrar kazanır.
  • Malların Korunması: Kiracının evde bıraktığı eşyalar için, mahkeme tarafından belirlenen bir süre içinde harekete geçilmesi ve eşyaların korunması gerekir.
  • Yeni Kira İlişkisi: Eğer kiracı, karara rağmen evi boşaltmazsa ve bu süreç uzarsa, kiracı ile mülk sahibi arasında yeni bir kira ilişkisi başlamış sayılmaz.

Kiracının, tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmama durumu, mahkeme sürecinin ardından da çeşitli yasal yollarla çözülebilir. Ancak, bu sürecin her iki taraf için de stresli ve maliyetli olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, kiracı ve mülk sahibi arasında anlaşmazlıkların mümkün olduğunca diyalog yoluyla çözülmesi, gereksiz yasal işlemlerin önüne geçebilir.

Daha detaylı bilgi için Mersin Kira Avukatı ziyaret edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracı tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmazsa ne yapabilirim?

Kiracı, taahhüt ettiği tarihe kadar evi boşaltmazsa, ev sahibi olarak hukuki yollara başvurabilirsiniz. Öncelikle kiracınıza yazılı bir ihtar çekerek taahhüdünü hatırlatmalı ve belirlenen süre içinde evi boşaltması için son bir şans vermelisiniz. Eğer bu süre zarfında da kiracı taahhüdünü yerine getirmezse, icra daireleri aracılığıyla tahliye işlemini başlatabilirsiniz. Bu süreçte bir avukattan yardım almanız işlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasına olanak sağlar.

Tahliye taahhütü noter aracılığıyla mı yapılmalı?

Evet, tahliye taahhüdünün noter aracılığıyla yapılması, ileride muhtemel bir ihtilaf durumunda ev sahibine güçlü bir hukuki delil sağlar. Noter tasdikli tahliye taahhütnamesi, kiracının evi belirli bir tarihte boşaltmayı kabul ettiğinin resmi bir kanıtıdır ve böylece icra takibi sırasında işlemler daha hızlı ilerler.

Kiracı taahhütnamede belirtilen sürenin bitimine kadar evi boşaltmazsa ne kadar sürede icra takibi başlatılabilir?

Kiracı, taahhütnamede belirtilen sürenin sona ermesinden hemen sonra icra takibi için başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvuru icra daireleri tarafından alınacak ve gerekli prosedürlerin yerine getirilmesiyle birlikte kiracıya tahliye için resmi bir bildirim gönderilecektir. İcra takibinin başlaması için kesin bir zaman sınırlaması bulunmamakla birlikte, herhangi bir hak kaybına uğramamak adına sürenin bitimini takip eden ilk iş gününde başvurunuzu yapmanız tavsiye edilir.

Taahhütname dışında kiracıyı çıkarmak için başka hangi hukuki yollar tercih edilebilir?

Eğer kiracınızla aranızda noter onaylı bir tahliye taahhütnamesi yoksa, kiracınızı çıkarmak için kira sözleşmesindeki koşullara göre işlem yapabilirsiniz. Kira sözleşmesinin bitmesi, kiracının kira bedellerini düzenli ödememesi veya konutu amacı dışında kullanması gibi durumlarda, öncelikle kiracınıza uygun bir süre tanıyarak ihtarname göndermeniz ve bu süre içinde düzeltilmeyen durumlar için dava açabilirsiniz. Tahliye davası yoluyla yasal süreci başlatarak, kiracınızın konutu boşaltmasını talep edebilirsiniz.

Kiracının taahhüt etmesine rağmen evi boşaltmaması durumunda ödenen depozito nasıl etkilenir?

Kiracının taahhüdüne rağmen evi boşaltmaması sonucunda ev sahibi olarak kiracının depozitosunu tahliye işlemi tamamlanana kadar alıkoyma hakkınız bulunmaktadır. Bununla birlikte, kiracının evi tahliye etmemesi nedeniyle uğradığınız zararların, kira bedellerinin ödenmemesi veya mülkün zarar görmesi gibi durumların bedeli olarak depozitodan mahsup edilebileceğini de unutmamalısınız. Ancak, sürecin hukuka uygun yürütülmesi adına, bu tür finansal konuların da kayıt altına alınması ve gerektiğinde ispat edilebilir olması önemlidir.

Yorum yapın

Hemen Ara