Kaç Ay Kiracı Kira Ödemezse Tahliye Edilir?

Kaç Ay Kiracı Kira Ödemezse Tahliye Edilir?; Günümüzde, birçok ev sahibi ve kiracı, kira ödeme konusunda zaman zaman sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu durumlar, özellikle “Kiracı Kira Ödemezse Tahliye” sürecini gündeme getirmekte ve bu süreç, her iki taraf için de stresli olabilmektedir. Kira sözleşmeleri, kiracılara belirli haklar tanırken, kira ödemeleri konusunda da net yükümlülükler getirmektedir. Kiracının, kira ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, ev sahibinin hakları ve izlemesi gereken tahliye süreci hakkında bilgi sahibi olması büyük önem taşır.

Kaç Ay Kiracı Kira Ödemezse Tahliye Edilir?

Bu yazımızda, kiracı kira ödemezse ne zaman ve hangi şartlarda tahliye işlemi yapılacağını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Kiracının Kira Ödeme Yükümlülüğü

Kiracının, kiraladığı mülk için ayda bir kira ödemesi yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu ödeme yükümlülüğü, kiracı ve ev sahibi arasında imzalanmış kira sözleşmesinde belirtilen koşullara göre düzenlenir. Kira sözleşmesi, ödeme tarihlerini, miktarını ve ödeme yöntemlerini içerir; dolayısıyla her iki taraf için de hukuki bir zemin oluşturur.

Kiracının Ödeme Yükümlülükleri:

 • Zamanında Ödeme: Kiracı, kira sözleşmesinde belirlenen tarihte kira ödemesini yapmalıdır.
 • Doğru Miktar: Ödeme miktarı, sözleşmede belirtilen tutarla eşleşmelidir.
 • Uygun Yöntem: Kira ödemesi, anlaşmada belirlenen yolla (nakit, banka havalesi, çek vb.) yapılmalıdır.

Kiracı, kira ödemesini zamanında yapmazsa, “Kiracı Kira Ödemezse Tahliye” süreci devreye girer. Bu durum, kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkiyi zedeleyebilir ve hukuki sonuçlara yol açabilir. Akabinde, ev sahibi, belirli bir süre içerisinde kiracıyı uyararak ödeme yapmasını talep eder. Eğer kiracı, bu süre zarfında kira borcunu ödemezse, ev sahibi tahliye işlemine başvurabilir.

Bu bağlamda, kiracının kira ödeme yükümlülüğü, kira ilişkisinin temel taşlarından biridir. Kiracıların, kira ödeme sorumluluklarını ciddiye alması ve sözleşme koşullarına uygun davranması, olası “Kiracı Kira Ödemezse Tahliye” sürecinin önüne geçebilir ve her iki taraf için de sağlıklı bir ilişkinin devam etmesini sağlar.

Kiracı Kira Ödemezse Yapılması Gerekenler

Kiracı kira ödemezse tahliye, mülk sahipleri için en zorlu süreçlerden biri olabilir. Bu tür bir durumla karşı karşıya kalındığında, ev sahibi tarafından izlenmesi gereken adımlar bellidir. Kiracının sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, ev sahibinin haklarını koruyabilmesi için belirli prosedürler uygulanmalıdır.


 • İlk Adım: İhtarname Gönderilmesi
  Kiracı kira ödemezse, ev sahibi tarafından öncelikle kiracıya bir ihtarname gönderilmesi gerekir. Bu ihtarname, kira borcunun ödenmemesi sebebiyle kiracının uyarılması ve belirli bir süre içinde borcunu ödemesi için verilen bir süre içermelidir. • İkinci Adım: Anlaşma Yoluna Gitme
  Kiracı ile iletişime geçilerek, ödenmeyen kira bedeli konusunda anlaşmaya varılması mümkündür. Bu adım, genellikle mahkemeye gitmekten daha az maliyetli ve daha hızlı bir çözüm sunar. • Üçüncü Adım: Tahliye Davası
  Kiracı kira ödemezse tahliye süreci için, kiracının ihtarnameye rağmen kira borcunu ödememesi durumunda, ev sahibinin tahliye davası açma hakkı bulunmaktadır. Bu süreç, konunun hukuki bir çözüme kavuşturulması için gereklidir. • Dördüncü Adım: Tahliye Kararı ve İcra İşlemleri
  Mahkemeden tahliye kararı çıktıktan sonra, bu kararın uygulanması için icra dairesine başvurulması gerekmektedir. İcra işlemleriyle birlikte, kiracının mülkten çıkarılması ve ev sahibinin mülk üzerindeki haklarının iadesi sağlanır.


Kiracı kira ödemezse tahliye süreci, ev sahipleri için karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Bu nedenle, kiracı ile problemleri erken bir aşamada çözmeye çalışmak ve profesyonel yardım almak, sürecin daha verimli yönetilmesine olanak tanır.

Ev Sahibi Hakları ve Tahliye Süreci

Kiracı, kira ödemezse, ev sahibinin çeşitli hakları devreye girer. Yoğunlukla, kiracının kira ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, kiraya verenin tahliye sürecini başlatma hakkı vardır. Ancak bu süreç, karmaşık hukuki adımları içerebilir ve bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu bölümde, kiracı kira ödemezse tahliye sürecinin nasıl işlediğine dair temel bilgilere değineceğiz.

Kiracı Kira Ödemezse Tahliye Sürecine Giriş

Kiracının kira ödememesi durumunda, ev sahibi haklarını korumak adına yasal yollara başvurabilir. Bu süreç genellikle şu adımları içerir:


 1. İhtarname Gönderme: Kiracı kira ödemede gecikirse, ilk adım olarak kiraya veren tarafından yazılı bir ihtarname gönderilir. Bu ihtarname, kiracıya borcunu belirli bir süre içinde ödemesi için verilen son şansı temsil eder. 2. Tahliye İhtarnamesi: Kiracının ödeme yapmaması durumunda, ev sahibi tarafından bir tahliye ihtarnamesi gönderilir. Bu, kiracının evi terk etmesi gerektiğini resmi olarak bildiren adımdır. 3. Dava Süreci: Kiracı kira ödemezse ve ihtarnameye rağmen evi boşaltmazsa, ev sahibi tahliye davası açma hakkına sahiptir. Bu süreç, mahkemede yürütülür ve bir hakim kararı gerektirir.


Kiracı Kira Ödemezse Tahliye süreci kapsamında ev sahibinin bilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır:


 • Yasal Sürecin İzlenmesi: Ev sahibi, kiracıyı evden çıkarma sürecinde kesinlikle yasal adımları izlemelidir. Aksi takdirde, hukuki sorunlarla karşılaşabilir. • Mahkeme Kararı: Ev sahibi, tahliye işlemini gerçekleştirmek için mahkeme kararı almalıdır. Mahkemesiz yapılan tahliyeler yasal değildir ve ciddi yasal sonuçlar doğurabilir. • Uzman Danışmanlık: Komplike hukuki süreçler nedeniyle, ev sahiplerinin tahliye sürecini başlatmadan önce bir avukatla danışmanlık yapmaları önerilir.


Ev sahibi hakları kapsamında, kiracının kira ödemezse tahliye süreci, yasal çerçevede titizlikle yürütülmelidir. Kiraya veren, kiracı ile yaşanan sorunları adaletli ve yasalara uygun bir şekilde çözme hakkına sahiptir.

Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Kiracı kira ödemezse tahliye işlemi için ev sahiplerinin izlemesi gereken belirli adımlar vardır. Bu adımlar, hukuki süreçlerin doğru uygulanmasını ve tahliye davasının başarıyla sonuçlanmasını sağlar. “Kiracı kira ödemezse tahliye” cümlesi, ev sahipleri için sıkça başvurulan bir yöntemdir. Ancak bu süreç, belirli hukuki prosedürlere tabidir ve dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.


 1. İhtarname Gönderilmesi: Öncelikle, kira ödemeleri yapılmayan durumlarda, kiracıya yazılı bir ihtarname gönderilerek borcu hatırlatılmalı ve belirli bir süre içinde ödeme yapması talep edilmelidir. Bu süre genellikle kira sözleşmesinde belirtilir. İhbarname, noter aracılığıyla ya da taahhütlü posta yolu ile gönderilebilir. 2. Dava Dilekçesi Hazırlanması: İhtarnameye rağmen kira borcunun ödenmemesi durumunda, tahliye davası açma hakkı doğar. Bu aşamada, bir avukat aracılığıyla tahliye davası için gereken dava dilekçesinin hazırlanması tavsiye edilir. Dava dilekçesinde, kiracının kira ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği, yapılan ihtarnameye rağmen borcunu ödemediği ve bu sebeple tahliye talep edildiği açıkça belirtilmelidir. 3. Mahkemeye Başvuru: Dava dilekçesi hazırlandıktan sonra, ilgili mahkemeye başvurulur. Tahliye davası, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Mahkeme, dava açılış tarihinden itibaren kiracıya tebligat yapar ve duruşma günü belirler. 4. Duruşmada Delillerin Sunulması: Duruşmada, kiracının kira ödemezse tahliye edilmesi gerektiğine dair kanıtlar sunulur. Bu kanıtlar arasında, kira sözleşmesi, ödeme ihtarnamesi, kira ödemelerinin yapılmadığına dair banka kayıtları gibi evraklar yer alabilir.


Tahliye davası açma süreci, ev sahibinin haklarını koruma altına almak ve kiracının kira ödeme sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda hızlı ve etkili bir çözüm sunar. Her ne kadar bu süreç bazı durumlarda zaman alıcı ve maliyetli olabilse de, doğru adımların takip edilmesi ile kiracı kira ödemezse tahliye işleminin başarıyla tamamlanması mümkündür.

Kira Borcu ve Tahliye İşlemleri

Kiracı kira ödemezse tahliye süreci, ev sahipleri için önemli bir konudur. Bu süreç, kiracının kira ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, ev sahibinin haklarını korumaya yönelik hukuki adımları içerir. Kiracı kira ödemezse tahliye işlemlerinin başlatılabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu bölümde, kira borcu ve tahliye işlemlerine dair detayları ele alacağız.

Kira Borcu Accumulation Süreci

 • İhtarname Gönderilmesi: Kiracı kira ödemezse, ilk adım olarak kiracıya yazılı bir ihtarname gönderilir. Bu ihtarname, kiracının borçlu olduğu kira miktarını ve ödeme için verilen süreyi içerir.
 • İhtarnameye Rağmen Ödeme Yapılmazsa: Kiracının, ihtarnameye rağmen kira borcunu ödemesi gerçekleşmezse, ev sahibi hukuki yollara başvurabilir.

Tahliye Süreci ve Hukuki Adımlar

 1. Tahliye Davası Açılması: Kiracı kira ödemezse ve ihtarnameye rağmen borcunu ödemiyorsa, ev sahibi tarafından tahliye davası açılabilir.
 2. Mahkeme Süreci: Tahliye davasının mahkemede görülmesi, davanın niteliğine ve mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir. Bu süreçte, ev sahibinin kira sözleşmesi ve ihtarname gibi belgeleri sunması gerekmektedir.
 3. Karar ve Uygulama: Mahkeme, sunulan delillere dayanarak bir karar verir. Eğer karar kiracının tahliyesi yönünde ise, kararın uygulanması için ilgili icra dairesine başvurulur.

Örnek Tablo: Tahliye Sürecinin Aşamaları

AşamaAçıklama
1. İhtarnameKira borcu için kiracıya yazılı uyarı gönderilmesi.
2. Tahliye Davasıİhtarnameye rağmen ödeme yapılmazsa, tahliye için dava açılması.
3. Mahkeme SüreciDavanın mahkemede işlenmesi ve delillerin sunulması.
4. Mahkeme KararıTahliye yönünde karar verilmesi ve bu kararın icra dairesine iletilmesi.
5. Tahliye İşleminin Gerçekleştirilmesiİcra dairesi tarafından tahliye işleminin yürütülmesi.

Kiracı kira ödemezse tahliye süreci, hem kiracı hem de ev sahibi için zorlu bir dönem olabilir. Bu nedenle, tarafların anlaşmazlıkları mümkün olduğunca diyalog yoluyla çözmeye çalışmaları, hukuki süreçlere başvurmadan önce dikkate alınması gereken bir yaklaşımdır. Ancak, belirli bir noktadan sonra anlaşmazlık çözülemezse, yukarıda belirtilen hukuki adımların takip edilmesi gerekir.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Tahliyeden Sonra Kiracının Hakları ve Yükümlülükleri

Kiracı kira ödemezse tahliye işlemi sonrasında, kiracının birtakım hakları ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu bağlamda, tahliye edilen kiracının bilmesi gereken temel noktaları ele alacağız.

Kiracının Hakları:


 • Taşınma Süresi: Kiracı kira ödemezse tahliye edilse bile, taşınmak için makul bir süreye sahiptir. Bu süreç içerisinde kiracının eşyalarını güvenli bir şekilde taşıması beklenir. • Depozito İadesi: Tahliye işlemi gerçekleşse dahi, kiracının yasal yükümlülükleri yerine getirilmiş ve mülk zarar görmemişse, depozito iadesi hak edilir. Depozitonun iade süreci ve koşulları kira sözleşmesinde belirtilmelidir. • Dava Açma Hakkı: Kiracı, tahliye sürecinde herhangi bir haksızlık ya da yasa dışı uygulama olduğunu düşünüyorsa, yasal yollarla itiraz etme hakkına sahiptir.


Kiracının Yükümlülükleri:


 • Kira Borçları: Kiracı kira ödemezse tahliye edilmiş olsa bile, tahliye edildiği tarihe kadar olan kira borçlarını ödemekle yükümlüdür. • Mülkün Durumu: Tahliye sırasında, kiracının kiraladığı mülkü, kira sözleşmesinde belirtilen koşullarda ve iyi bir durumda terk etmesi beklenir. Aksi takdirde, mülkteki zararlar için mali sorumluluk üstlenmesi gerekebilir. • Anahtar Teslimi: Kiracının, tahliye işlemi tamamlandıktan sonra, tüm anahtarları ev sahibine teslim etmesi gerekir.


Kiracı kira ödemezse tahliye işlemleri sonrasında, hem haklardan faydalanabilir hem de yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Bu süreçte, hem kiracının hem de ev sahibinin, sözleşmede belirtilen kurallara uygun hareket etmesi önem taşır.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Kiracı kaç ay kira ödemezse tahliye edilebilir?

Kiracının kira ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, kanuni sürecin başlaması için genellikle kira bedelinin peş peşe iki ay ödenmemesi durumu esas alınır. Borçlu kiracı, iki aylık sürecin sonunda kira borcunu ödemez veya boşaltma taahhüdünü ihlal ederse, ev sahibi dava açma hakkına sahiptir. Bu durumda mahkeme kararıyla tahliye işlemi gerçekleştirilebilir.

2. Tahliye davası açmak için önce kiracıya ihtar çekilmesi gerekiyor mu?

Evet, tahliye davası açmadan önce kiracıya noter aracılığıyla bir ihtarname gönderilmesi gereklidir. İhtarname ile kiracıya borcunu ödeme veya taşınma gibi konularda bir süre tanınır. Bu süre zarfında kiracı gerekli ödemeyi yapmaz veya taşınma işlemine başlamazsa, ev sahibi tahliye davası açabilir.

3. Tahliye süreci ne kadar sürer?

Tahliye sürecinin süresi davanın karmaşıklığına, mahkemenin iş yüküne ve dava sürecinin aşamalarına göre değişkenlik gösterebilir. Fakat genellikle tahliye davaları birkaç ay içinde sonuçlanabilir. Buna rağmen bazı durumlarda süreç bir yıla kadar uzayabilir.

4. Kiracının kira ödememesi durumunda depozito iade edilir mi?

Genellikle kira sözleşmesinde belirtilen koşullara göre hareket edilir. Eğer kiracı kira borçlarını ödemeden taşınıyorsa, ev sahibi alacaklarına karşılık olarak depozitoyu tutabilir. Ancak kiracının kira borcu ve zararları, depozitonun tutarını geçiyorsa, ev sahibi kalan tutar için kiracıya dava açabilir.

5. Kiracıyı tahliye ettikten sonra kalan eşyalar için ne yapılmalı?

Kiracı tahliye edildikten sonra evde kiracıya ait eşyaların kalması durumunda, ev sahibi öncelikle bu eşyaların kiracı tarafından alınması için makul bir süre vermelidir. Bu süre içinde eşyalar alınmazsa, ev sahibi şehirdeki kayıp eşya bürosuna veya ilgilendiği kamu kurumuna bildirimde bulunabilir. Eşyaların depolanması, satılması veya imha edilmesi konusunda ev sahibi, ilgili yasal prosedürlere uymak zorundadır.

Yorum yapın

Hemen Ara