İhtar Gelen Kiracı Evden Çıkmalı Mı?

İhtar Gelen Kiracı Evden Çıkmalı Mı?; Kiracılık dönemi, hem ev sahipleri hem de kiracılar için çeşitli zorluklar ve sorumluluklar içerebilir. Özellikle, “ihtar gelen kiracı” terimi, kiracılık sürecinde karşılaşılabilecek önemli konulardan birini işaret eder. İhtar, belirli sebeplerden ötürü kiracıya gönderilen resmi bir uyarıdır ve bu durum, hem kiracının hem de ev sahibinin bazı hukuki süreçleri izlemesini gerektirir. Peki, ihtar alındığında kiracının evden çıkması şart mıdır, yoksa atılacak adımlar ve göz önünde bulundurulması gerekenler nelerdir?

İhtar Gelen Kiracı Evden Çıkmalı Mı?

Bu yazımızda, ihtarın ne olduğunu, ne zaman kullanıldığını ve alındıktan sonraki süreçte kiracının karşılaşabileceği haklar ve yükümlülükler üzerine detaylı bilgiler sunacağız.

İhtar Nedir ve Ne Zaman Kullanılır?

İhtar, genel anlamıyla bir uyarı veya bildirimdir. Hukuksal bağlamda ise, özellikle kira sözleşmelerinde, bir tarafın, diğer tarafa karşı, sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda kullanılan resmi bir ihbardır. Bu işlem, uyarıda bulunulan taraftan belirli bir süre içerisinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini talep eder.

Kira sözleşmeleri bağlamında ihtar, genellikle ev sahibinin, kiracı tarafından kira bedelinin ödenmemesi, evin tahrip edilmesi gibi sözleşme şartlarının ihlal edilmesi durumunda başvurduğu bir yöntemdir. İhtar gelen kiracı, bu uyarıya cevaben belirlenen süre içerisinde ilgili yükümlülükleri yerine getirmeli veya konu hakkında ev sahibi ile iletişime geçmelidir.

İhtarın Kullanılma Nedenleri:

 • Kira Ödemesinin Gecikmesi: Kiracının kira bedelini, sözleşmede belirtilen süre içinde ödememesi.
 • Konutun Zarar Görmesi: Kiracının konutu tahrip etmesi veya bakım yükümlülüklerini yerine getirmemesi.
 • Sözleşme Şartlarının İhlali: Sözleşmede belirlenen diğer şartların kiracı tarafından ihlal edilmesi.

İhtar, ev sahibinin kira sözleşmesinden doğan haklarını korumasının yanı sıra, ihtar gelen kiracıya da sözleşmedeki yükümlülüğünü hatırlatarak ihlali düzeltme fırsatı sunar. Bu süreç, taraflar arasındaki iletişimi güçlendirerek anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözümlenmesine olanak sağlar. Özetle, ihtar mekanizması, kira ilişkilerinde yaşanan sorunların hukuki çerçevede ele alınmasını ve adil bir çözüme kavuşturulmasını amaçlar.

İhtar Alınan Durumlar ve Kiracının Hakları

İhtar, genellikle kiracının kira sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmemesi gibi durumlar sonucunda ev sahibi tarafından kiracıya gönderilen resmi bir uyarıdır. İhtar gelen kiracılar, aldıkları bu uyarı karşısında belirli haklara sahip olup, bu haklarını bilerek hareket etmeleri önemlidir. Peki, hangi durumlarda ihtar gönderilir ve ihtar alan kiracının hakları nelerdir?

 • Kira Ödemesinin Gecikmesi: Kiranın zamanında ödenmemesi en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Kiracı, kira ödemesini belirtilen süre içinde yapmadığı takdirde ev sahibi tarafından ihtarname gönderilir.
 • Konutun Amacı Dışında Kullanılması: Kiralanan yerin, kira sözleşmesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılması (örneğin, ticari faaliyetler için kullanılması) durumunda da ihtar gönderilir.
 • Tesisat ve Demirbaşlara Zarar Verme: Kiralanan yerde bulunan tesisat, demirbaş veya diğer eşyalara verilen zararlar nedeniyle de ihtar gönderilebilir.

İhtar Gelen Kiracının Hakları:

 1. Savunma Hakkı: İhtar alan kiracı, konuya ilişkin savunmasını yapma hakkına sahiptir. Kiracı, kendisine gönderilen ihtara yazılı olarak cevap verebilir ve durumunu açıklayabilir.
 2. Düzeltme Süresi: Bazı durumlarda, ihtarname gönderildikten sonra kiracıya düzeltme yapması için belli bir süre tanınır. Örneğin, kira borcu için ödeme yapma veya verilen zararı onarma şansı verilir.
 3. Hukuki Yollara Başvurma: İhtar gelen kiracı, ihtarın haksız veya yersiz olduğunu düşünüyorsa, konuyu mahkemeye taşıyarak haklarını arama yoluna gidebilir.

Yukarıda belirtilen durumlar ve haklar, ihtar gelen kiracıların aldıkları bu uyarı karşısında nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda yol gösterici olabilir. Kiracılar, aldıkları ihtarın ciddiyetini kavrayıp harekete geçmekle yükümlüdürler. Her iki tarafın da sözleşmeye bağlı kalması ve açık iletişim kurması, olası sorunların çözümünde önemli bir adımdır.

İhtar Sonrası Kiracının Yükümlülükleri

İhtar nedir sorusunun yanıtını aldıktan ve ihtar gelen kiracının hangi durumlar altında bu duruma düştüğünü anladıktan sonra, sıra ihtar sonrası atılacak adımlara ve kiracının üstlenmesi gereken yükümlülüklere gelir. İhtar, özellikle kiracıya verilen yazılı bir uyarıdır ve belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep eder. İhtar sonrasında kiracının yapması gerekenler şunlardır:

 1. İhtarı Dikkatlice İnceleyin:
  İhtar gelen kiracı, öncelikle ihtarı dikkatlice okumalı ve ihtarda belirtilen talepleri ayrıntılı bir şekilde anlamalıdır. İhtarın sebebi, kiracıdan neyin talep edildiği ve bu taleplerin yerine getirilmesi için belirlenen süre net bir şekilde belirtilmelidir.


 2. Hukuki Danışmanlık Alın:
  İhtarın nedenini ve sonuçlarını tam olarak anlamak için hukuki danışmanlık almak önemlidir. İhtar gelen kiracı, ihtarın meşruiyetini ve ihtara uygun şekilde nasıl yanıt verileceğini anlamak için bir avukata danışmalıdır.


 3. Belirlenen Süre İçinde Yanıt Verin:
  İhtar içinde belirlenen süre içinde gerekli düzeltmelerin yapılması veya ihtara yanıt verilmesi gerekmektedir. Kiracının, belirlenen süre içerisinde ihtara uygun şekilde hareket etmemesi durumunda, daha ciddi yasal sonuçlarla karşılaşabilir.


 4. Talepleri Yerine Getirin veya Anlaşma Sağlayın:
  Eğer mümkünse, ihtar gelen kiracının ihtarda belirtilen talepleri yerine getirmesi oldukça önemlidir. Ancak bazı durumlarda, taleplerin yerine getirilmesi mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda, kiracı ve ev sahibi arasında bir anlaşma sağlanması yararlı olabilir.


İhtar sonrasında atılacak adımlar, ihtarın sebebine ve kiracının sahip olduğu koşullara göre değişiklik gösterse de, genellikle yukarıda bahsedilen yükümlülükler çerçevesinde hareket edilmelidir. İhtar gelen kiracının yapması gerekenler, yasal süreçler ve olası sonuçlar konusunda bilgi sahibi olması, hem kiracının hem de ev sahibinin hakkını koruma altına alır.

Ev Sahibi ve Kiracı Arasında İhtara Bağlı Süreçler

İhtar, kira sözleşmesine uygun hareket edilmemesi halinde, ev sahibinin kiracıya yasal yükümlülüklerini hatırlatması için kullanılan resmi bir uyarıdır. Peki, ihtar gelen kiracı ile ev sahibi arasında nasıl bir süreç işler? İhtarın, kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkiye etkileri nelerdir?

Ev Sahibi Tarafından İhtar Gönderimi:
İhtarı gerektiren durumlar genellikle kira ödemesinin gecikmesi, gayrimenkulün tahrip edilmesi veya kira kontratında belirtilen kuralların ihlali olabilir. İhtar, yazılı olarak ve kanuni süreçlere uygun şekilde kiracıya ulaştırılmalıdır.

 1. İhtarın Kiracıya Ulaşmasından Sonra:
  İhtar gelen kiracı, belirtilen süre içinde ihtarname içerisinde yer alan hususları düzeltmekle yükümlüdür. Bu süreç, genellikle kiracıya verilen sürenin tipine bağlı olarak değişir.


 2. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi veya Tahliye:
  İhtar gelen kiracı, verilen süre içerisinde ihtara konu olan ihlalleri gidermezse, ev sahibi yasal yollara başvurarak kiracının tahliyesini isteyebilir. Bu, genellikle mahkeme kararı gerektiren bir süreçtir.


 3. Diğer Önemli Noktalar:

  • Karşılıklı Anlaşma: İhtarın, kiracı ve ev sahibi arasında olası bir anlaşmazlığı çözümlemek için bir fırsat olarak görülebileceği durumlar da olabilir. Taraflar, yasal sürece gitmektense, sorunları karşılıklı anlayış çerçevesinde çözebilirler.
  • Hukuki Danışmanlık: İhtar gelen kiracı veya ev sahibi, sürecin daha adil ve kanuni çerçevede ilerlemesi için bir hukuk danışmanından yardım alabilir.

İhtar, hem kiracı hem de ev sahibi için önemli bir mekanizmadır. İhtar gelen kiracı, ev sahibinin taleplerini dikkate alarak, yaşanabilecek hukuki süreçlerin önüne geçebilir. Bu süreçte açık iletişim ve karşılıklı anlayış büyük önem taşır.

İhtar Sonrası Tahliye Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

İhtar gelen kiracı açısından tahliye süreci, genellikle zorlu ve stresli bir dönem olarak nitelendirilebilir. Ancak, bu süreci kolaylaştıracak ve kiracının haklarını koruyacak bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İhtar alındıktan sonra atılması gereken adımlar ve dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

Tahliye Sürecinin Başlaması

 • Hukuki Süreç: İhtar gelen kiracının, ihtarı aldığı tarihten itibaren ev sahibi tarafından belirlenen süre içerisinde (genellikle 30 gün) sözleşmedeki ihlali düzeltmesi veya taşınması gerekmektedir. Bu süre zarfında gerekli adımlar atılmazsa, ev sahibi hukuki yollarla tahliye talebinde bulunabilir.

Kiracının Hakları ve Yükümlülükleri

 • Depozito: Kiracı, evden çıkarken depozitonun iade edilmesini talep edebilir. Ancak, hasar veya eksik ödemeler varsa, ev sahibi bu tutarları depozitodan düşme hakkına sahiptir.
 • Taşınma Süresi: İhtar gelen kiracı, belirlenen süre zarfında taşınma hazırlıklarını yapmalıdır. Bu süreçte, yeni bir konut bulma, nakliye gibi işlemlerin planlanması gerekir.
 • Eşyalar: Kiracı, taşınırken tüm kişisel eşyalarını götürmeli, evi teslim alındığı durumda bırakmalıdır. Aksi halde, ev sahibi zarar tazminatı talep edebilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Taşınma Bildirimi: İhtar gelen kiracı, taşınma tarihini ev sahibine önceden bildirmelidir. Böylece, her iki taraf da süreci uygun şekilde planlayabilir.
 • Sözleşme İncelemesi: Kiracı, ihtar ve tahliye sürecinde, kira sözleşmesinde yer alan maddeleri dikkatlice incelemeli ve haklarını bilmelidir.
 • Hukuki Danışmanlık: Süreç boyunca yaşanabilecek anlaşmazlıklar veya belirsizlikler durumunda, bir avukatla danışmanlık yapmak faydalı olabilir.

Sonuç olarak, ihtar gelen kiracı, süreci hızlandıracak ve sorunsuz bir şekilde tamamlayacak şekilde organize olmalı, haklarını koruyacak adımları atmalıdır. Unutulmamalıdır ki; doğru bilgi ve hazırlık, potansiyel zorlukların üstesinden gelmenin anahtarıdır.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

İhtarname Gelen Kiracı Derhal Evden Çıkmak Zorunda Mıdır?

Hayır, ihtarname aldıktan sonra kiracının derhal evden çıkması gerekmez. İhtarname, kiracıya belirli bir süre tanır ve bu süre içerisinde kiracının konu üzerine düşünüp gereken adımları atması beklenir. Eğer ihtar, kira ödemesi gecikmesi gibi bir sebepten dolayı gönderilmişse, genellikle kiracıya borcunu ödemesi için tanınan ek süre içerisinde ödeme yapılmalıdır. Eğer söz konusu problem düzeltilmezse, kiracının evden çıkarılması için yasal işlemler başlatılabilir.

İhtar Çeşitleri Nelerdir ve Kiracının Durumu Nasıl Etkiler?

İhtarlar genellikle ödeme ihtarları ve tahliye ihtarları olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Ödeme ihtarında, kiracının belirli bir süre içerisinde kira borcunu ödemesi talep edilir. Tahliye ihtarında ise kiracıya, kiralanan yerden çıkması için genellikle kira döneminin bitimine kadar veya kanunda öngörülen süre içinde tahliye etmesi gerektiğini bildirir. İhtarın türüne göre kiracının atması gereken adımlar ve karşılaşacağı sonuçlar değişkenlik gösterebilir.

Kiracı İhtara Uymazsa Ev Sahibi Ne Yapabilir?

Eğer kiracı, ihtarın gereğini yerine getirmezse ev sahibi yasal yollara başvurabilir. İlk adım genellikle dava açmaktır. Mahkeme sürecinde, kiracının tahliyesi veya borcunun ödenmesi gibi konular hukuki olarak ele alınır. Kiracının kira sözleşmesine aykırı davranması durumunda, ev sahibi mahkeme kararı ile kiracının tahliyesini sağlayabilir.

İhtarname Elime Ulaşmadı. Bu Durumda Ne Yapmalıyım?

Eğer ihtarnamenin elinize ulaşmadığından şüpheleniyorsanız, ev sahibinizle veya yönetim şirketiyle iletişime geçerek durumu açıklığa kavuşturmalısınız. Olası bir posta ile ilgili sorun veya adres karışıklığı olup olmadığını araştırmak faydalı olacaktır. Ayrıca, yerel mahkemeler veya posta servisi ile iletişime geçerek ihtarnameyle ilgili bilgi talep edebilirsiniz. İhmalkar davranmak yerine, ihtarnamenin içeriğini öğrenmek ve gereken adımları atmak önemlidir.

İhtar Süresi Dolmadan Kiracı Taşınırsa Ne Olur?

Eğer kiracı ihtar süresi dolmadan taşınırsa, yeni bir konut kiralamış ve eski taahhütlerini yerine getirmiş olur. Ancak kiracı taşınırken tüm kira borçlarını ödemeli ve kiralanan gayrimenkulü sözleşme ve yasalara uygun bir şekilde teslim etmelidir. Aksi takdirde, ev sahibi alınmayan kira ödemeleri veya olası hasarlar nedeniyle hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Kiracının herhangi bir borcu kalmadıysa ve sözleşmesel yükümlülükleri düzgün bir şekilde yerine getirdiyse, bu durum kiracının lehine bir adım olacaktır.

Yorum yapın

Hemen Ara