Eşlerden Biri Boşanmak İstemezse Ne Olur?

Evliliklerde bazen taraflardan biri evliliği sürdürmek isterken, diğeri boşanma kararı alabilir. Bu durumda, “eşlerden biri boşanmak istemezse” ne olacağı, birçok kişinin merak ettiği ve önemli bir konudur. Boşanma süreci, karşılıklı rızaya dayanmadığında, yasal prosedürler ve birtakım zorunluluklar etkin rol oynar. Bu yazımızda, boşanma davalarında tek taraflı kararların ve yasal yükümlülüklerin nasıl işlediğini, arabuluculuk ve uzlaşma süreçlerinden, hakim kararlarının evlilik birliği üzerindeki etkilerine kadar geniş bir perspektiften ele alıyoruz. Velayet ve mal paylaşımı ihtilafları gibi hassas konularda ise hakimlerin öncülük ettiği adaletli çözümlere değinerek, karşı tarafın reddetmesi durumunda yürürlüğe giren hukuki adımları detaylandıracağız.

Boşanma Sürecinde Tek Taraflı Kararlar ve Yasal Yükümlülükler

Evlilik, karşılıklı rıza ve anlaşma üzerine kurulan bir birliktelik olsa da, zaman zaman eşler arasında bu birlikteliği sonlandırma konusunda anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Özellikle “eşlerden biri boşanmak istemezse” ne olacağı, karar sürecinin nasıl işleyeceği ve hukuki yükümlülükler büyük önem taşımaktadır.

Eşlerden biri boşanmak istemezse, boşanma süreci tek taraflı bir şekilde de inisiye edilebilir. Bu durumda, boşanma isteğini dile getiren taraf, mahkemeye başvurarak boşanma davası açar. Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma davasının açılabilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Dava açıldığında, diğer eş davanın reddi hakkına sahiptir; ancak bu red, boşanma sürecini tamamen durdurmaz, yalnızca sürecin seyrini değiştirebilir.

 • Tek tarafın boşanma kararı alması durumunda, hakim şu hususları göz önünde bulundurur:
  • Evliliğin temelinden sarsılma durumu
  • Tarafların boşanma sebepleri
  • Çiftin evlilik içindeki davranışları
  • Boşanmanın çocuklar ve eşler üzerindeki etkileri

Taraflardan birinin boşanmayı reddetmesine rağmen, hakim, evliliğin temelinden sarsıldığına ve boşanmanın kaçınılmaz olduğuna karar verirse, boşanma işlemi gerçekleşir. Ancak bu durum dahi kendi içerisinde bir takım yasal süreçleri beraberinde getirecektir:

 • Boşanma davası süresince;
  • Tarafların mal varlığı durumları
  • Velayet ve nafaka kararları
  • İş birliği içinde varılacak anlaşmalar veya tazminat hakları

Eşlerden biri boşanmak istemezse bile, yasal sürecin işleyişine göre hakim evliliğin bitirilip bitirilmemesi konusunda nihai kararı verecektir. Bu noktada, yasal danışmanlık almak ve süreci sağlıklı bir şekilde yönetmek büyük önem taşır.

ayrı şehirlerde anlaşmalı boşanma

Boşanma Davası Aşamaları ve Reddeden Tarafın Durumu

Boşanma sürecinde, Eşlerden biri boşanmak istemezse ne olacağı pek çok kişi tarafından merak edilir. Bu durumda boşanma davası aşamaları karmaşık bir hal alabilir ve reddeden tarafın durumu özel olarak değerlendirilir.

 1. Dava Açılması: İlk olarak, boşanmak isteyen eş boşanma davası açma hakkına sahiptir. Türk Medeni Kanunu’na göre, evliliğin temelinden sarsılması durumunda dahi eşlerden biri boşanmak istemezse diğer tarafın dava açması mümkündür.
 2. Tebligat ve Savunma Süresi: Boşanma dilekçesi mahkeme tarafından kabul edildikten sonra, karşı tarafa tebligat yapılarak savunma yapması için süre tanınır. Eğer dava reddedilirse, boşanmak istemeyen eş, bu süre içinde savunmasını sunar.
 3. Ön İnceleme: Taraflar, hakim karşısında savunmalarını yaparlar ve hakim, davanın esası hakkında ön inceleme yapar.
 4. Duruşma: Hakim, duruşmaları yönetir ve tarafların veya tanıkların ifadelerini alır. Eşlerden biri boşanmak istemezse, duruşmalarda bu kişinin dava ile ilgili talepleri ve savunması ayrıntılı bir şekilde ele alınır.

Duruşma aşamalarında, boşanmak istemeyen eşin gerekçeleri de incelenerek, hakim tarafından objektif bir karar verilmesine çalışılır. Ancak, yasal mevzuata göre eşlerin birinin boşanma kararına direnmesi, kararın uzamasına neden olabilir ama nihai kararı engelleyemez. Eşlerden biri boşanmak istemezse ve anlaşmalı boşanma mümkün olmazsa hakim, davanın tüm delillerini değerlendirerek sonuca varır.

Eşlerden biri boşanmak istemezse de, mahkeme sürecinde hakim, tarafların menfaatlerini, evliliğin koşullarını ve mevcut hukuki normları dikkate alarak nihai boşanma kararını verir. Bu karar, tarafların geleceği için adil ve yasalara uygun olmalıdır.

Zorunlu Arabuluculuk ve Uzlaşma Süreçleri

Eşlerden biri boşanmak istemezse, Türk hukuk sistemi gereğince zorunlu arabuluculuk süreci devreye girer. Bu süreç, taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı ve uzlaşma sağlamayı hedefler. Uzlaşma olmazsa dava sürecine geçilir ancak arabuluculuk aşaması, çoğu boşanma davasının zorunlu bir parçasıdır.

İşte zorunlu arabuluculuk sürecinin öne çıkan noktaları:

 • Öncelikli Adım: Eşlerden biri boşanmak istemezse bile, boşanma davası açılmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur.
 • Arabuluculuk Süreci: Arabulucu, tarafsız bir üçüncü kişidir ve tarafları dinleyerek, onlara sorunlarını çözme konusunda destek olur.
 • Uzlaşma Sağlanamazsa: Eğer uzlaşma sağlanamazsa ya da taraflardan biri arabuluculuk sürecini reddederse, dava açma hakkı doğar.
 • Hukuki Yükümlülük: “Eşlerden biri boşanmak istemezse” durumunda dahi, arabuluculuk seanslarına katılım yasal bir yükümlülüktür ve katılmamanın yasal sonuçları olabilir.
 • Sonuçların Bağlayıcılığı: Eğer arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varılırsa, bu anlaşma mahkeme tarafından onaylanarak hüküm niteliği kazanır.

Bu sürecin başarılı olabilmesi için tarafların açık iletişime ve problem çözme niyetine sahip olması önemlidir. Ayrıca, “eşlerden biri boşanmak istemezse” durumu, arabuluculuk sürecinin samimi bir çaba gerektirdiğine ve uzlaşıya varma ümidinin devam ettirilmesi gerektiğine işaret eder. İşte bu noktada, profesyonel ve empati sahibi bir arabulucunun role sahip olması, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir.

Boşanma Davasında Hakim Kararları ve Etkileri

Boşanma sürecinde, taraflardan biri boşanmayı istemiyorsa veya taraflar anlaşmalı boşanma konusunda uzlaşamıyorsa, durum mahkeme kararına bırakılır. “Eşlerden biri boşanmak istemezse” ne olacağı konusunda hakim, evliliğin devam etmesinin mümkün olup olmadığını değerlendirir.

İşte bu aşamada hakimin verebileceği kararlar ve bunların etkileri:

 • Karşılıklı Suçlamaların Değerlendirilmesi: Hakim, tarafların birbirine yönelttiği suçlamaları dikkate alır ve bunların boşanma sebebi olarak yeterli olup olmadığını inceler.
 • Çocukların Durumu: Eğer çocuklar söz konusuysa, hakim onların menfaatini gözeterek bir karar verir. Velayet ve çocukların psikolojik durumu hakimin kararında önemli bir rol oynar.
 • Maddi Durum ve Nafaka: Eşlerin maddi imkanları değerlendirilir ve gerekli görülürse nafaka belirlenir.
 • Evliliğin Sürdürülebilirliği: Hakim, evliliğin sürdürülebilir olup olmadığını, taraflar arasında ciddi ve sürdürülebilir bir kırılma olup olmadığını değerlendirir ve bunun temelinde bir karar verir.

Eğer “eşlerden biri boşanmak istemezse” ve dava zorunlu arabuluculuk sürecinden sonra mahkemeye intikal ederse, hakim tüm bu faktörleri gözeterek karar verir. Yargı süreci, tarafların tekrar uzlaşma şansını da değerlendirir, lakin uzlaşma mümkün değilse hakim boşanma yönünde bir karar verebilir. Boşanma kararı verildikten sonra, tarafların karara itiraz etme hakkı bulunur ve bu da sürecin uzamasına neden olabilir. Sonuç olarak, “eşlerden biri boşanmak istemezse” mahkeme, adil ve objektif bir karar için detaylı bir değerlendirme yapar.

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri

Mal Paylaşımı ve Velayet Konularında İhtilaflar

Eşlerden biri boşanmak istemezse ve boşanma süreci başladıysa, karşılaşılabilecek en önemli konulardan biri de mal paylaşımı ve çocukların velayetidir. Türk Medeni Kanunu’na göre, eşler arasında mal rejimi ve varsa çocukların kimin velayetinde kalacağı konularının belirlenmesi gerekmektedir.

İşte bu konuda bilinmesi gereken önemli noktalar:

 • Mal Rejimi: Türkiye’de evlilik öncesinde anlaşma yapılmadıysa genelde “edinilmiş mallara katılma” rejimi geçerlidir. Bu rejimde, evlilik süresince edinilen malların paylaşımında eşler arasında eşitlik esastır.
 • Velayet: Çocuklarının velayeti konusunda anlaşmazlıklar sıkça yaşanır. Eşler arasında uzlaşılmazsa, mahkeme çocuğun menfaatlerini gözeterek bir karar verir. Ayrıca, velayet kararları bağımsızdır ve mal paylaşımıyla doğrudan ilintili değildir.

Eşlerden biri boşanmak istemezse dahi, mal paylaşımı ve velayet konularında bir anlaşma sağlanması şarttır. Ancak, uzlaşılamaması halinde bir hâkimin karar vermesi kaçınılmazdır. Kararın adillik prensipleri çerçevesinde ve çocukların yararını gözeten bir biçimde alınması eşlerin ve çocukların mağduriyetini önlemek adına önem taşır.

Özetle, eşlerden boşanmak istemeyen taraf olsa dahi, mal paylaşımı ve velayet gibi önemli konularda mahkeme süreçlerinde, adil bir çözüme ulaşmak için her iki tarafın da haklarını koruyacak yasal düzenlemeler mevcuttur. Bu süreçte profesyonel hukuki yardım almak, tarafların haklarının korunmasında oldukça önemlidir.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi Süreci

Eşlerden biri boşanmak istemezse ve boşanma davası açıldıysa, Türk Medeni Kanunu gereği boşanma kararının kesinleşmesi süreci oldukça önemlidir. Bu süreç, davanın yürütülmesinden kararın kesinleşmesine kadar bir dizi aşamayı içerir.

İşte bu aşamalar ve “Eşlerden biri boşanmak istemezse” ne olacağına dair bazı detaylar:

 • Dava Kararı: İlk olarak, hakim tarafları dinledikten sonra davanın merkezi konuları hakkında bir karar verir. Bu karar, eğer her iki taraf da itiraz etmezse temyiz süreci olmadan kesinleşebilir.
 • Temyiz Süreci: Boşanmayı istemeyen taraf, mahkeme kararını temyiz edebilir. Bu, Yargıtay’a başvurarak kararı gözden geçirilmesini talep etmek anlamına gelir. Ancak temyiz süresi içinde başvurulmamışsa, karar kesinleşir.
 • İtirazın Sonuçları: Eğer Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onarsa veya temyiz edilmemişse, boşanma kararı kesinleşir. Bu durumda, ‘eşlerden biri boşanmak istemezse’ bile boşanma gerçekleşir.
 • Kesinleşme ve Nüfus Kaydı: Kesinleşen boşanma kararı nüfus kayıtlarına işlenir ve tarafların evli statüsü sona erer.

Bu süreçte eşlerden birinin uzlaşmaz tutumu, davanın uzamasına neden olabilir ancak nihai olarak, mahkeme kararlarının hukuki bağlayıcılığı ve yasal süreçler boşanmanın gerçekleşip gerçekleşmemesi konusunda belirleyicidir. Eşlerden biri boşanmak istemezse, yine de kararın kesinleşmesi ve boşanma sürecinin tamamlanması için yasal yollara başvurulması gerekebilir.

Boşanmayı Reddeden Eşin Psikolojik ve Hukuki Destek Seçenekleri

Boşanma süreci duygusal olarak zorlayıcı olabilir, özellikle de eşlerden biri boşanmak istemezse. Bu durumda, reddeden tarafın hem psikolojik hem de hukuki anlamda destek alması büyük önem taşır.

Psikolojik Destek Seçenekleri:

 • Bireysel Terapi: Boşanma düşüncesine direnen eş, yaşadığı duygusal zorluklarla başa çıkabilmek için bir psikolog veya psikoterapistten bireysel terapi alabilir.
 • Çift Terapisi: Eğer boşanmak istemeyen eş, ilişkiyi kurtarma şansı olduğuna inanıyorsa, çift terapisi ile partneriyle ilişki üzerinde çalışabilir.
 • Destek Grupları: Diğer boşanma sürecinde olan kişilerle deneyimlerini paylaşabileceği destek grupları, yalnız hissetmemesine ve benzer durumlarla başa çıkmayı öğrenmesine yardımcı olabilir.

Hukuki Destek Seçenekleri:

Eşlerden biri boşanmak istemezse, hukuki olarak atılacak adımlar şunlar olabilir:

 • Hukuk Danışmanlığı: Hukuki haklarını öğrenmek için bir avukatla çalışabilir. Bu, sürecin adil bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir.
 • Arabuluculuk: Mahkeme tarafından zorunlu tutulmasa bile, arabuluculuk eşlerin anlaşmazlıklarını çözme ve daha hızlı bir çözüme ulaşma imkanı sunar.
 • Zaman Kazanma: Boşanmak istemeyen eş, duruşmalara katılarak ve meşru defanslarını sunarak süreci uzatabilir. Ancak, Türk hukuk sisteminde uzun süreli direnmenin, boşanmayı engellemeyeceği unutulmamalıdır.

Boşanmayı istemeyen bir eş, kendisini korumak ve duygusal sağlığını ön planda tutmak için bu destek yollarından faydalanabilir. Eşlerden biri boşanmak istemezse, yalnızca zaman kazanmak yerine bu süreci en sağlıklı şekilde yönetebilmek için profesyonel destek almak önemlidir.

Boşanamama Durumunda Yapılması Gereken Yeni Adımlar

Eşlerden biri boşanmak istemezse ve boşanma süreci tıkanıklığa uğrarsa, izlenecek yeni adımlar mevcuttur. Bu durumlarda, boşanma kararının kesinleşebilmesi için atılacak adımları aşağıda sıraladık:

 • Hukuki Danışmanlık: Boşanma sürecinde profesyonel bir hukuk danışmanlığı almak, karşılıklı görüş ayrılıklarını azaltabilir ve sürecin verimli ilerlemesine katkı sağlayabilir.
 • Zorunlu Arabuluculuk: Türk hukuk sisteminde, boşanma davalarında zorunlu arabuluculuk süreci vardır. Her iki tarafın da mutabakata varamaması halinde, tarafsız bir arabulucu vasıtasıyla anlaşma sağlanmaya çalışılır.
 • Kişisel Gelişim:Eşlerden biri boşanmak istemezse” durumuna kayıtsız kalmayıp bireysel olarak kişisel gelişim ve terapi yoluyla zor durumu yönetme yöntemleri geliştirilebilir.
 • İleri Hukuki Yollar: Boşanma talebi reddedildiğinde, hukuki yollar tükenmiş değildir. Dava izlenecek farklı stratejiler ve taleplerle devam ettirilebilir.
 • Aile İçi İletişim: Boşanma süreçlerinde, özellikle çocuklar varsa, aile içi iletişimin sürdürülmesi, tarafların anlaşarak adım atması, sürecin sağlıklı yönetilmesi açısından önemlidir.

Bu süreçlerde “eşlerden biri boşanmak istemezse” durumu ile başa çıkabilmek için sabır ve kararlılık gereklidir. Unutmamak gerek ki sürecin her aşamasında hukuki destek almak, tarafların haklarını koruma altına almak adına büyük önem taşır. Boşanma kararının kesinleşmesi bazen uzun sürebilir, ancak çoğu durumda içinden çıkılmaz bir noktada değildir ve çözüm yolları bulunabilir.

Eşlerden Biri Boşanmak İstemezse Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Eşim boşanma davası açarsa ama ben boşanmak istemezsem ne yapabilirim?

Eşiniz boşanma davası açtığında, sizin rızanız olmadan dahi süreç işleyebilir. Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayanarak açılan bir boşanma davasında, mahkeme gerekli delilleri ve şartları inceledikten sonra karar verir. Boşanmak istemiyorsanız, davanın reddi için hukuki yolları izleyebilir, davanın açıldığı mahkemeye itirazda bulunabilir ve çift olarak evliliğinizi sürdürme arzunuzu belirtebilirsiniz. Avukatınızla birlikte savunmanızı güçlendirerek süreci yönlendirmeye çalışabilirsiniz.

Boşanma davası sırasında çocukların velayeti nasıl kararlaştırılır?

Eğer boşanma davasında çocukların varlığı söz konusuysa, çocukların velayeti, anne ve babanın anlaşması durumunda tarafların anlaşmasıyla veya anlaşma sağlanamadığında mahkeme tarafından belirlenir. Velayet kararında, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı, en iyi çıkarları ve istekleri öncelikli olarak değerlendirilir. Mahkemenin kararında çocuğun yaşam standardını koruyacak, eğitim ve gelişimine en uygun ortamı sağlayacak olan ebeveynin lehine velayet verilmesi genellikle tercih edilen yoldur.

Boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma davaları, davanın özelliğine ve içerdiği konulara göre değişkenlik gösterir. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle daha hızlı sonuçlanır ve birkaç ay içinde tamamlanabilirken, çekişmeli boşanma davaları daha uzun sürebilir. Çekişmeli davalarda tarafların iddia ve savunmaları, delillerin toplanması, tanık beyanları ve uzman görüşleri önemli rol oynar. Bu sebeple çekişmeli boşanma davaları birkaç aydan birkaç yıla kadar uzayabilir.

Mal paylaşımı boşanma sırasında nasıl gerçekleşir?

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma sırasında mal paylaşımı, varsa eşler arasındaki mal rejimine göre yapılır. Türk hukukunda “Edinilmiş Mallara Katılma” rejimi varsayılan mal rejimidir. Evlilik süresince edinilen mallar, her iki eşin emeği ve katkısı varsayılarak paylaştırılır. Eşlerin şahsi malları ise paylaşım dışı kalır. Eşler, mal paylaşımı konusunda anlaşabilir veya anlaşmazlık durumunda mahkeme mal paylaşımını belirler.

Boşanma durumunda tazminat ve nafaka hakkı nasıl belirlenir?

Boşanma kararı sonrasında taraflardan birinin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak yoksulluk nafakası belirlenebilir. Ayrıca evliliğin sona ermesinde özellikle kusuru bulunan tarafın, diğer tarafa manevi veya maddi tazminat ödemesi gündeme gelebilir. Bu tür tazminat ve nafaka hakları, mahkeme tarafından tarafların sosyal ve ekonomik durumları, evlilik süresi ve evliliğin sona erme sebepleri gibi faktörlere göre belirlenir.

Yorum yapın

Hemen Ara