10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa Ne Olur?

Kira ilişkileri, hem kiracının hem de mülk sahibinin hak ve yükümlülüklerini içeren karmaşık bir konudur. “10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa Ne Olur?” başlığı altında, kiracının hakları ve yükümlülüklerine, tahliye davası açma sürecine, kira sözleşmesinin süresiz olması durumuna ve 10 yıl kuralının hukuki sonuçlarına detaylı bir şekilde değinilecek. Ayrıca, olası ihtilafların barışçıl yollarla, özellikle arabuluculuk ve anlaşma yöntemleriyle nasıl çözülebileceği üzerinde durulacak.

10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa Ne Olur?

Bu yazıda, “10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa” sorusunun yanıtlarını bulacak, kiracı ve mülk sahiplerinin haklarını koruyucu bilgilere ulaşacaksınız.

Kiracının Hakları ve Yükümlülükleri

Kiracılar, oturdukları ev ya da iş yerinde belirli haklara sahip olmanın yanı sıra bazı yükümlülükleri de üstlenmektedirler. Kiracının hakları, kiralanan yerin güvenli, sağlıklı ve kullanım amacına uygun olarak sağlanmasını kapsar. Öte yandan, kira ödemek, mülkü iyi durumda tutmak ve sözleşmede belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmek gibi sorumlulukları da bulunmaktadır. Peki, 10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa bu durumda kiracının hak ve yükümlülükleri nasıl etkilenir?

 • Haklar:

  • Kiracı, kiralanan mülkü kullanma hakkına sahiptir.
  • Kira sözleşmesi süresince, mülk sahibinin izni olmadan mülkte değişiklik yapma veya tahrip etme hakları sınırlıdır.
  • Kiracı, mülkün bakım ve onarımlarının yapılmasını talep edebilir.
 • Yükümlülükler:

  • Kiracının kira bedelini zamanında ödemesi gerekmektedir.
  • Kiralanan mülkün bakımı konusunda gerekli önlemleri almalı ve mülke zarar vermemelidir.
  • Sözleşme süresi sonunda, kiracı mülkü ilk aldığı durumda teslim etmekle yükümlüdür.

10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa, bu durum sözleşmenin sonlanıp sonlanmamasına veya yenilenip yenilenmemesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Uzun süreli kiracılıklarda, hem kiracının hem de mülk sahibinin hakları ve yükümlülükleri detaylı bir şekilde incelenmelidir. Bir kiracı 10 yıllık süreyi doldurduğunda, özellikle ticari mülkler söz konusu olduğunda, tahliye süreçlerine ilişkin özel hükümler devreye girebilir, bu yüzden tarafların anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeleri her zaman tercih edilir.

Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Kiracının 10 yılını doldurup çıkmaması durumunda mülk sahibinin başvurabileceği yasal yollardan biri tahliye davası açmaktır. Peki, “10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa” ne yapılabilir ve tahliye davası nasıl açılır? İşte adım adım süreç:

Tahliye Davasının Şartları

Öncelikle, “10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa” mülk sahibinin dava açabilmesi için kira sözleşmesinin bitmiş veya ihlal edilmiş olması gerekir. Kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen kiracının mülkten ayrılmaması, tahliye davası açmak için yeterli sebeptir.

Dava Süreci

 1. İhtarname Gönderme: Tahliye davası açmadan önce, kiracıya noter aracılığı ile bir ihtarname gönderilir. Bu ihtarname, kiracının taşınması için belirli bir süre verir ve bu süre içinde çıkmazsa dava açılacağına dair uyarı içerir.


 2. Dilekçe Hazırlama: Kiracı ihtarnameye rağmen taşınmazsa, mülk sahibi tahliye davası açmak için mahkemeye bir dilekçe sunar. Bu dilekçede, kira sözleşmesinin detayları, ihtarname tarihi ve kiracının taşınmama sebebi gibi bilgiler yer alır.


 3. Delillerin Toplanması: Dava sürecinde, kira sözleşmesi, ihtarname, ödeme kayıtları gibi tahliye talebini destekleyen deliller sunulmalıdır.


 4. Mahkeme Süreci: Mahkeme, tarafları dinledikten ve delilleri inceledikten sonra kararını verir. Eğer mahkeme kiracının tahliyesine karar verirse, kiracı belirlenen süre içinde mülkü boşaltmak zorundadır.


Kiracı ve Mülk Sahibi İçin Önemli Notlar

 • “10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa” ve mülk sahibi tahliye davası açarsa, süreç genellikle zaman alıcı ve maliyetlidir. Bu nedenle, tarafların anlaşmaya varmaları her zaman en iyi çözümdür.
 • Tahliye davası, ancak yasal şartlar tam olarak karşılandığında açılabilir. Bu süreçte bir avukattan yardım almak, işlemlerin doğru ve hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Tahliye davası açma süreci, “10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa” gibi durumlar için mülk sahiplerinin başvurabileceği son çarelerden biridir. Ancak bu yönteme başvurmadan önce, barışçıl çözüm yollarının araştırılması her iki taraf için de faydalı olacaktır.

Kira Sözleşmesinin Süresiz Olması Durumu

Kira ilişkileri sıklıkla belirli bir süre için yapılır; ancak bazen, taraflar arasında süresiz bir kira sözleşmesi de olabilir. Bu durum, kira süresi belirtilmemişse ya da kira süresi dolmasına rağmen tarafların herhangi bir eylemde bulunmaması sebebiyle ortaya çıkar. Peki, süresiz bir kira sözleşmesinde “10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa” ne olur?

Bir kira sözleşmesinin süresiz olması, kiracının mülkü kullanma hakkının otomatik olarak sonsuza dek sürdüğü anlamına gelmez. Türk Borçlar Kanunu’na göre, kira sözleşmesi süresiz hale geldiğinde, her iki taraf da sözleşmeyi uygun bir ihbar süresi vererek sona erdirebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, “10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa” durumudur. Bu süre zarfında kiracının çıkarılması daha karmaşık hukuki süreçleri gerektirebilir.

Taraflar arasında süresiz hale gelen bir kira sözleşmesinde, mal sahibinin kiracıyı çıkarmak istemesi durumunda, özellikle 10 yıl gibi uzun bir süre kiracının oturduğu göz önünde bulundurulduğunda, kiracıya karşı hukuki sürecin başlatılması için makul bir sebep sunması gerekmekte.

10 Yıllık Kiracılık Durumunda Mal Sahibinin Hakları:

 • Tahliye Talebi: 10 yılı dolduran kiracı çıkmazsa, mal sahibi tahliye davası açabilir. Ancak, bu dava için geçerli bir nedenin olması şarttır.
 • Kira Artışı: Süresiz kira sözleşmelerinde mal sahibi, kira bedelini piyasa koşullarına uygun olarak güncelleyebilir.

Sonuç olarak, “10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa” durumunda, her iki tarafın da haklarının korunması adına yasal düzenlemeler neticesinde belirli prosedürler işletilir. Kiracı veya mal sahibi, bu tür bir durumla karşılaşırsa, anlaşmazlıkları çözmek için profesyonel hukuki yardım almak faydalı olacaktır.

10 Yıl Kuralının Hukuki Sonuçları

“10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa” ne olur, bu durum hem kiracılar hem de mülk sahipleri için önem arz eden bir sorudur. Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu’na göre, kiracının hakları ve mülk sahibinin çıkarları arasında dengenin sağlanması hedeflenmiştir. Ancak, 10 yılını dolduran kiracılarla ilgili çeşitli hukuki sonuçlar mevcuttur.

 • Tahliye Talebi: 10 yıl süre ile kirada kalan ve bu süreyi dolduran kiracılarla ilgili olarak, mülk sahibi, kiracıdan mülkü boşaltmasını talep edebilir. Ancak, bu talep doğrudan tahliye ile sonuçlanmayabilir. Bir takım hukuki süreçlerin işlemesi gerekmektedir.


 • Kira Sözleşmesinin Durumu: Eğer kira sözleşmesi belirli süreli ise ve 10 yıl sonunda hâlâ devam ediyorsa, bu durumda sözleşmenin yenilenmesi veya süresiz hâle gelmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. “10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa” ve mülk sahibi ile anlaşmazlık yaşanırsa, mahkemeler sözleşmenin şartlarını ve tarafların niyetini dikkate alarak karar verebilir.


 • Hukuki Yollara Başvurma: Mülk sahibi, kiracının mülkten çıkmaması halinde, tahliye davası açma hakkına sahiptir. Bu süreç, mülk sahibinin davayı açması, mahkemenin tarafları dinlemesi ve bir karara varması şeklinde işler. Tahliye davası açılabilmesi için, sözleşmedeki şartların ihlal edilmiş olması ve bu ihlalin kanıtlanması gerekmektedir.


 • Arabuluculuk Yolu: “10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa” ve taraflar arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınmadan çözülebilirse, bu daha hızlı ve masrafsız bir yöntem olabilir. Arabuluculuk, tarafların bir araya gelerek, bir arabulucu eşliğinde anlaşmazlık konularını çözmeye çalıştıkları bir süreçtir.


Sonuç olarak, “10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa” sorununa karşı tarafların hukuki yollara başvurmadan önce müzakere ve arabuluculuk gibi barışçıl çözüm yollarını denemeleri önerilir. Ancak, anlaşmazlık çözülemezse, mülk sahibinin haklarını korumak için hukuki süreçlerin başlatılması kaçınılmazdır. Bu durum, her iki taraf için de zaman ve maliyet gerektiren bir süreçtir, dolayısıyla karşılıklı anlayış ve esneklik önemlidir.

Barışçıl Çözümler: Arabuluculuk ve Anlaşma Yolları

10 yılı dolduran kiracı çıkmazsa ve bu durum bir ihtilafa yol açarsa, mahkeme dışı çözüm yolları her iki taraf için de daha az maliyetli ve daha hızlı sonuç alınabilen metodlar sunar. Özellikle, arabuluculuk ve anlaşma yolları, kiracı ile mülk sahibi arasındaki anlaşmazlıkları çözmede etkin yöntemler olarak öne çıkar.

 • Arabuluculuk, tarafsız bir üçüncü şahısın (arabulucunun) yardımıyla, tarafların birbirlerini anlamalarını ve kendi aralarında kabul edilebilir bir çözüme ulaşmalarını sağlayan bir süreçtir. Arabuluculuk süreci şu şekilde işler:  • Taraflar, bir arabulucu seçer.

  • Arabulucu, her iki tarafı da dinler.

  • Tarafların her birinin istek ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışır.

  • Tarafların kabul edebileceği çözüm önerileri sunar.


  Arabuluculuk, genellikle daha az zamanda sonuçlanır ve yargı sürecine göre daha düşük maliyetlidir. Ayrıca, taraflar arasında süregelen bir ilişkinin korunmasına da olanak tanır.


 • Anlaşma Yolları, tarafların kendi aralarında müzakereler yoluyla bir çözüme ulaşması anlamına gelir. Bu süreçte, kiracı ve mülk sahibi:

  • Kiralama şartlarında değişiklik yapabilir,
  • Kira süresini uzatma ya da kısaltma konusunda anlaşabilir,
  • Kiranın miktarı üzerinde yeniden anlaşabilirler.

Bu konuda “10 Yılı Dolduran Kiracı Çıkmazsa” durumda anlaşmaya varılamıyorsa, arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, tarafların ihtiyaç ve beklentilerine daha uygun, esnek çözümler sunabilir.

Hem arabuluculuk hem de anlaşma yöntemleri, tarafların bir mahkeme kararı olmadan kendi aralarında adil bir çözüme ulaşmalarını sağlayarak zaman ve maliyetten tasarruf etmelerine olanak tanır. Bu yollar, özellikle uzun süreli kiracı-mülk sahibi ilişkilerinde barışçıl ve yapıcı bir atmosferin sürdürülmesine yardımcı olur.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

10 yıllık kira süresini dolduran kiracıya tahliye davası açılabilir mi?

Evet, 10 yıllık kira süresini dolduran kiracıya ev sahibi tarafından tahliye davası açılabilir. Türk Borçlar Kanunu’na göre, ev sahibi çeşitli sebeplerle kiracıdan kiralanmış olan gayrimenkulünü tahliye etmesini talep edebilir. Sürenin dolması, ev sahibinin mülkü kendi ihtiyaçları için kullanmak istemesi veya mülkün bakıma ihtiyacı olması gibi nedenlerle tahliye davası açılabilir.

Kiracı 10 yıllık süre zarfında kiralık mülkte değişiklik yapabilir mi?

Kiracının, kiralık mülkte kalıcı değişiklik yapabilmesi için ev sahibinin yazılı izninin alınması gerekir. 10 yıl gibi uzun bir kira süresinde bile, kiracı kiralanan yerin yapısını değiştiremez; sadece küçük tadilatlar ve günlük bakım işleri yapabilir. Büyük değişiklikler yapılacaksa, kiracının bu istekleri kanuni yollardan ve ev sahibinin rızası ile gerçekleştirmesi zorunludur.

Kiracı, 10 yıllık sürede aldığı tadilat ve iyileştirmeler için tazminat talep edebilir mi?

Kiracının yaptığı tadilat ve iyileştirmeler eğer ev sahibinin izniyle ve gayrimenkulün değerini artıracak şekilde yapılmışsa, kiracı bu masraflarının karşılanması için tazminat talep edebilir. Ancak bu durumun kanıtlanması ve ev sahibinin rızasının alınması gerekmektedir. İzin alınmaksızın yapılan tadilatlar ve iyileştirmeler için herhangi bir tazminat talep edilemez.

Kiracı 10 yıl sonra kira kontratını uzatmak zorunda mıdır?

Hayır, kiracı 10 yıl sonunda kira kontratını uzatmak zorunda değildir. Kiracı, kontrat süresi sonunda taşınmayı tercih edebilir. Ancak, kiracı mülkü tahliye etmek istemiyorsa ve ev sahibi de kiracı ile devam etmek istiyorsa, taraflar yeni bir kira kontratı üzerinde anlaşabilirler. Kiracının kontratı yenilememesi durumunda, ev sahibi kiracıyı yasal yollardan tahliye ettirebilir.

10 yıllık kira kontratı süresince kira bedeli sabit kalır mı?

Kira kontratlarında belirtilen kira bedeli genel itibarıyla sabit kalmaz. Kiracı ve ev sahibi arasında yapılan anlaşmaya göre, kira bedelinin belirli dönemlerde veya yıllık bazda ne kadar artacağı kontratta belirtilebilir. Ayrıca Türk Borçlar Kanunu’nun getirdiği belirli sınırlamalar çerçevesinde, enflasyon oranlarına göre kira artışı yapılabilir. Bu durumlar kontrat hazırlanırken taraflarca net bir şekilde kararlaştırılmalıdır.

Yorum yapın

Hemen Ara