Mersin İdare Hukuku Avukatı

Mersin’de İdare hukuku davaları için Mersin İdare avukatı ihtiyacınız varsa, doğru avukatla temsil edilmek sizin için çok önemlidir. Mersin’de faaliyet gösteren deneyimli ve başarılı İdare avukatları ile sizlere yardımcı oluyor. Mersin İdari hukuk Avukatları, sizinle birlikte çalışarak davanızı en iyi şekilde sonuçlandırmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

Mersin’de yaşayan ve İdare hukuku alanında hukuki yardıma ihtiyaç duyan kişiler için doğru makaledesiniz. Mersin İdare avukatı arayanlar için hazırladığımız bu sayfada, İdare hukukunun tüm alanlarında profesyonel hizmet sunan avukatlarla ve hizmetlerle tanışabilirsiniz.

Mersin İdare Hukuku Avukatı - Palmahukuk

Mersin İdare Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

Mersin İdari Hukuk Avukatı :Palma Hukuk Bürosu
Telefon :+90 (535) 331 65 85
Adres :İhsaniye mah. 4903 sok. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:137 Akdeniz/Mersin
Mail : palmahukuk@hotmail.com

Bir devletin kamu yönetimi çerçevesinde oluşturulmuş olan her türlü kurumunun faaliyetleri, işleyişi, sistemi, bu noktada kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen kuralların tümü idare hukukunun alanı içerisine girmektedir. İdare hukuku avukatı Mersin kenti içinde, şahısların devlete ya da devlete bağlı olan işletmelere karşı açmış olduğu davalara bakmaktadır.

İdari Davaların Açılması Nasıl Olur?

İdare hukuku avukatı Mersin davalarında süreci yürütebilmekte ve almış olduğu vekalet sonrasında olayı mahkemeye taşıyabilmektedir. Bu noktada iki farklı mahkemenin yetkili olduğunu hemen ifade etmek lazım. Bunlardan birisi idare mahkemeleridir. Bunun yanı sıra dosya içeriğine göre konu Danıştay’a da taşınabilir. Danıştay, Türk hukuk sistemi içerisinde ve anayasada ifade edilmiş olan yüksek bir mahkemedir. Davaların görüldüğü son yer olarak da bilinir.

İdari Dava Açma Süresi Ne Kadar?

İdari davalarda olayın mahkemeye taşınabilmesi için belli bir zaman dilimi çerçevesinde başvuruda bulunmak gerekiyor. Bu noktada kişiye yapılan tebligatın hemen ardından 30 günlük bir süreniz mevcuttur. Bu zaman dilimi vergi davaları için geçerlidir. Eğer konu Danıştay ya da idari mahkemeleri ilgilendiriyorsa süre 60 gün şeklindedir. Bunun yanı sıra bazı kanunlarda özel olarak belirtilmiş olan süreler vardır. Bunlara mutlaka uyum sağlanmalıdır.

İdari Davalarda Dilekçe Nasıl Olmalıdır?

İdare hukuku avukatı Mersin şehrindeki davalara bakarken, ilk olarak dava dilekçesini hazırlar. Bunun şöyle olması gerekmektedir;

 • TC kimlik numarası, isim ve soyadı, yaşanılan yerin adresi açık bir biçimde ifade edilir.
 • Davalı tarafın ismi ve adresi de eklenmek zorundadır.
 • Son derece kısa ve özet olmak kaydıyla, davanın ana konusu, neden dava açıldığı, mahkemeden istenen şey, yasal olarak hangi dayanakların söz konusu olduğu, deliller belirtilmelidir. 
 • Bildirim tarihi de unutmamak gerekiyor.
 • Dava konusuna dair daha önceden mahkemelerin vermiş olduğu kararları da eklemek lazım. Böylelikle dilekçe hazırlanmış olur.

İdari Dava Örnekleri Nelerdir?

İdare hukuku avukatı Mersin kentinde açılacak olan davaların en bilinen örnekleri ise şöyledir;

 • Bir yerin kamulaştırılmasına itiraz eden mülk sahibi, avukat aracılığıyla dava açabilmektedir.
 • Devlet kurumunda çalışan ancak farklı nedenlerden dolayı ihraç edilen kişilerin durumları, idari dava örnekleri içinde bulunur.
 • En çok karşımıza çıkan davalardan bir diğeri ise tayinlerdir. 
 • Memur davaları da yine bu kategori içinde karşımıza çıkmakta. 
 • Gerçekleştirilen düzenlemeler neticesinde askeri lise ve polis okulu sağlık davaları da idare hukuku çerçevesinde değerlendirilmektedir.
 • Disiplin cezaları, görevden alma, imar, malpaktris, idari sözleşmenin kendisinden kaynaklanan davaları da sayabiliriz.

Yürütmenin Durdurulması Ne Anlama Geliyor?

İdare hukuku avukatı Mersin ve çevresindeki davaları mahkemeye taşıdıktan sonra yürütmenin durdurulması olarak bilinen bir kararı talep edebilir. Bunun ne anlama geldiğini bilmek lazım. Dava konusu olarak bilinen herhangi bir işlemin, mahkemeni bir karar verinceye kadar dondurulması demektir. Bunu bir örnek ile açıklamak lazım. Görevden alma ya da tayin gibi bir durumu mahkeme önüne getiren avukat, sonuç açıklanana kadar bunun durdurulmasını isteyebilir. Böylelikle tayin ya da görevden alma, mahkemeni vereceği nihai karara kadar ertelenmiş olmaktadır.

İdare Hukuku Davalarında Avukatın Önemi Nedir?

İdare hukuku avukatı Mersin kentindeki mevcut durumlara ilişkin davaların yürütülmesini sağlar. Avukat tutma zorunluluğu her ne kadar olmasa da bu tip bir tutum genellikle avantaj sağlamaz. Çünkü idare hukuku geniş bir alana sahiptir. Her hükmün, uygulamanın iyi bir şekilde bilinmesi esastır. Bundan dolayı bir avukat ile süreci yürütmek bir nevi şarttır.

Hemen Ara