Zina Yani Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası – TMK 161

Aile hayatının temel taşlarından biri olan güven, aldatma fiiliyle sarsıldığında taraflar için geri dönülmez bir yola girilmiş olur. Özellikle, aldatma nedeniyle boşanma kararı almak isteyen bireyler için Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi büyük önem arz eder. Bu makalede, zina sebebiyle boşanma sürecinin hukuksal yönlerini, kanuni tanımını, delil toplama yöntemlerini ve dava aşamalarını ele alacağız. Aynı zamanda boşanma sonrasında gündeme gelebilecek nafaka ve mal paylaşımı gibi konulara da değinerek okuyucularımıza yol göstereceğiz. Türk aile hukukunda aldatma olayının evlilik birliğine etkilerini derinlemesine inceleyecek, böylece süreç içerisinde atılması gereken adımlar konusunda bilinçlenmenizi sağlayacağız.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Sürecinin Hukuki Esasları

Aldatma nedeniyle boşanma, Türk Medeni Kanunu’nda ciddi sonuçlar doğuran ve hukuki süreci özel kılan bir boşanma türüdür. Bu süreç, karı koca arasındaki güvenin sarsılması, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve boşanma davasına kadar varabilmektedir.

İşte zina sebebiyle boşanmanın hukuki esasları:

 • Kanuni Dayanak: Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 161. maddesi, aldatma nedeniyle boşanmayı düzenler. Bu madde uyarınca, evli olan kişinin, evlilik birliğine sadık kalmaması halinde zina gerçekleşmiş sayılır ve diğer eş bu durumu boşanma sebebi olarak ileri sürebilir.
 • Boşanma Davasının Şartları: Aldatma nedeniyle boşanma davası açabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Öncelikle, eşlerden birinin diğerini aldatmış olması gerekmektedir. Ayrıca, bu durumun somut delillerle kanıtlanabilir olması şarttır.
 • Davanın Zaman Aşımı: Davacı eş, zina fiilini öğrendiği tarihten itibaren altı ay içinde ve her halükarda zina fiilinin gerçekleşmesinden itibaren beş yıl içinde dava açmalıdır. Aksi takdirde, zaman aşımına uğrar.
 • Eşler Arası İlişkinin Bozulması: Aldatma sebebiyle açılan boşanma davalarında, yargıç eşler arasındaki ilişkinin temelden sarsılıp sarsılmadığını inceler. Bu da davanın sonucunu etkileyen önemli bir unsurdur.

Aldatma nedeniyle boşanma sürecinin bu hukuki esasları, dava sürecinde atılacak adımların doğru belirlenmesinde ve hak kayıplarının önlenmesinde kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, aldatma nedeniyle boşanma düşüncesi olan kişilerin, bir avukat aracılığıyla hareket etmeleri ve süreci hukuka uygun bir biçimde yürütmeleri tavsiye edilir.

TMK 161. Madde Kapsamında Aldatmanın Kanuni Tanımı

Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 161. maddesine göre, eşlerden birinin diğerini aldatması, yani zina yapması boşanma davası açma sebeplerinden biri olarak kabul edilir. Aldatma nedeniyle boşanma, mahkemenin özellikle dikkat edeceği ciddi bir gerekçedir ve bu durum kanun önünde açıkça tanımlanmıştır.

Aldatma Nedeniyle Boşanmanın Tanımı:

 • Eşlerden birinin, evlilik birliği içindeyken üçüncü bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesi,
 • Bu durumun diğer eş tarafından öğrenilmesi ve
 • Aldatılan eşin, aldatmanın öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde ve her halükarda zina fiilinin üzerinden beş yıllık zaman aşımı süresi içinde dava açması gerekmektedir.

Bu noktada, aldatma fiilinin kanıtlanması önem arz etmektedir. Aldatmanın belirlenmesi ve bu durumun mahkeme tarafından kabul görmesi için çeşitli delil toplama yöntemleri kullanılabilir. Genellikle özel dedektif çalışmaları, yazışmalar, tanık ifadeleri ve dijital veriler (mesajlaşmalar, e-postalar, sosyal medya etkileşimleri) gibi pek çok farklı delil, aldatma iddialarını desteklemek amacıyla sunulabilir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma ve TMK’nın Sunduğu Çerçeve:

 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması,
 • Evlilik içi güvenin köklü şekilde zedelenmesi ve
 • Boşanmaya sebep olan zina eyleminin affedilmemesi.

Aldatma nedeniyle boşanma davalarında, mümkün mertebe objektif belgeler ve ifadelerle sürecin sağlıkla ilerlemesi büyük önem taşır. Bu tür bir boşanma davasında, kanunun sunduğu çerçevedeki hükümlere dikkat edilmesi ve profesyonel hukuki destek alınması, sürecin adil ve hızlı ilerlemesi için kritik öneme sahiptir.

Aldatma Tespiti ve Delil Toplama Yöntemleri

Aldatma nedeniyle boşanma sürecinde, aldatmanın tespiti ve bu durumun hukuken kanıtlanması büyük önem taşır. İşte bu sürecin temel adımları:

 • Özel Dedektif Kullanımı: Bazı durumlarda eşler, aldatma şüphelerini doğrulamak için profesyonel dedektiflerden yardım alabilirler. Bu kişiler, teknolojik araçlar ve takip yöntemleri kullanarak şüpheli davranışları belgeleyebilirler.
 • Sosyal Medya ve Elektronik İletişim İncelemeleri: Eşlerin sosyal medya hesapları ve elektronik iletişim araçları, aldatma nedeniyle boşanma davalarında delil olarak sunulabilir. Mesajlaşmalar, e-mail içerikleri ve sosyal medya paylaşımları, mahkemede kanıt niteliği taşır.
 • Tanık Beyanları: Aldatmanın tanık ifadeleriyle ispatı, boşanma davalarında sık başvurulan bir yöntemdir. Bununla birlikte, tanığın güvenilirliği ve beyanının ayrıntılılığı oldukça kritiktir.
 • Kamera ve Fotoğraf Kayıtları: Kamuya açık alanlardaki kamera kayıtları ve fotoğraf çekimleri, aldatma iddialarını destekleyebilecek unsurlar barındırabilir. Yine de, bu kayıtların mahremiyeti ihlal etmemesi gerekmektedir.

Aldatma nedeniyle boşanma sürecinde delil toplama, hukuki sınırlar içerisinde ve etik kurallara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Hukuki sürecinizde, karşı tarafın da hakkını gözeten adil ve akılcı bir yaklaşımla ilerlemek, davanın sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için elzemdir.

Boşanma Davası Aşamaları ve Avukatın Rolü

Boşanma süreci, eşler için hem duygusal hem de hukuki açıdan zorlayıcı olabilmektedir. Özellikle aldatma nedeniyle boşanma süreçlerinde, tecrübeli bir avukatın rehberliği büyük önem taşır. İşte aldatma sebebiyle boşanma davası aşamaları ve avukatın bu süreçteki rolleri:

 1. Dilekçe Hazırlama:

  • Aldatma nedeniyle boşanma davası, ilk olarak avukat tarafından detaylı bir dilekçe hazırlanarak başlatılır. Dilekçede, aldatma iddialarını destekleyen sebepler ve deliller net bir şekilde ifade edilmelidir.

  • Dilekçe, Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 161. maddesine göre şekillendirilmeli ve aldatma fiilinin yasal sonuçları açıkça belirtilmelidir.

 2. Dava Sürecinin Yönetimi:

  • Avukat, mahkeme sürecini yönetirken, aldatma nedeniyle boşanma davasının tüm aşamalarında müvekkilini temsil eder.

  • Önemli duruşma tarihleri, delil sunma ve tanık ifadeleri gibi aşamalarda avukatın etkin katılımı söz konusudur.

 3. Delil Sunumu:

  • Aldatma iddiasının ispatlanması için gerekli delillerin mahkemeye sunulması kritik bir adımdır. Avukat, delilleri toplama, düzenlenme ve sunulma sürecinde aktif rol oynar.

  • Deliller arasında elektronik iletişim kayıtları, görgü tanıkları veya özel dedektif raporları bulunabilir.

 4. Müzakere ve Uzlaşma:

  • Tüm deliller ve ifadeler mahkeme tarafından değerlendirildikten sonra, tarafların uzlaşma ihtimali de göz önünde bulundurulur.

  • Avukat, uzlaşma şartlarının adil olmasını sağlamak için müvekkilini savunur.

 5. Karar Aşaması:

  • Mahkeme, aldatma nedeniyle boşanma davasının tüm yönlerini değerlendirerek nihai kararını verir. Avukat, bu kararı müvekkiline açıklar ve gerektiğinde temyiz yoluna gidilip gidilmeyeceği hakkında danışmanlık yapar.

Her bir adımda avukatın deneyimi ve hukuki bilgisi, müvekkilin haklarının en iyi şekilde korunmasını ve sürecin adil bir şekilde ilerlemesini amaçlar. Bu nedenle, aldatma sebebiyle yürütülecek bir boşanma sürecinde, alanında uzmanlaşmış bir boşanma avukatı ile çalışılması, sürecin sağlıklı yürütülmesi adına oldukça önemlidir.

Babanın Evlenmesi Durumunda Velayet

Zina Sebepli Boşanma Sonrası Nafaka ve Mal Paylaşımı Hükümleri

Aldatma nedeniyle boşanma kararı sonrasında en önemli meselelerden biri de nafaka ve mal paylaşımı hükümleridir. TMK’nın 161. maddesi çerçevesinde zina sebebiyle gerçekleşen bir boşanmada, nafaka ve mal rejiminin nasıl uygulanacağı da özenle incelenmelidir. İşte detaylar:

 • Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonrası maddi durumu zayıflayan taraf, diğer taraftan “yoksulluk nafakası” talep edebilir. Aldatma nedeniyle boşanma durumunda, aldatılan taraf genelde yoksulluk nafakası alma hakkına sahiptir.
 • İştirak Nafakası: Eğer çocuk varsa, onların bakımı için “iştirak nafakası” talep edilebilir. Aldatma nedeniyle boşanma sürecinde bu tip bir nafaka, çocukların velayetini alan tarafça istenebilir.
 • Mal Paylaşımı: Evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımı, aldatma nedeniyle boşanma sonucunda, katkı payları oranında gerçekleştirilir. Ancak, hâkim gerekli gördüğü takdirde, aldatmanın ağırlığını da dikkate alarak farklı bir taksimata karar verebilir.

Boşanma davasında mal paylaşımı ve nafaka hakları, oldukça teknik ve karmaşık hukuki süreçleri içerir. Bu süreçte yasaların ve yerel mahkeme kararlarının doğru yorumlanması için deneyimli bir avukattan destek almak, en doğru sonucu elde etmenin altın anahtarlarından biridir.

Her iki taraf için de adil sonuçlar elde etmek adına hukuki danışmanlık, aldatma nedeniyle boşanma davasının en hassas noktalarından biridir. Nafaka miktarının belirlenmesi ve mal paylaşımının adaletli bir şekilde yapılması için mevcut durumun doğru analizi ve profesyonel temsil oldukça önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Zina nedir ve Türk Medeni Kanunu’nda yeri nedir?

Zina, evli bir kişinin eşinden başka biriyle cinsel ilişkide bulunmasıdır. Türk Medeni Kanunu’nda (TMK), zina, evlilik birliğine ihanet olarak tanımlanır ve boşanma sebepleri arasında yer alır. TMK’nın 161. maddesine göre, bir eşin diğer eşi aldatması halinde, aldatılan eş, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ileri sürerek boşanma davası açma hakkına sahiptir.

Zina dolayısıyla boşanma davası açmak için hangi deliller sunulmalı?

Zina dolayısıyla boşanma davası açabilmek için somut delillere ihtiyaç vardır. Zina eylemini kanıtlayacak olan fotoğraf, video kayıtları, yazışmalar, şahit beyanları gibi ispat edici materyaller mahkemeye sunulmalıdır. Mahkemenin takdir yetkisine bağlı olarak, zina iddiasının kanıtlanması için özel dedektif raporları ve bilirkişi incelemeleri de delil olarak kabul edilebilir.

Zina iddiasıyla dava açılabilmesi için zaman sınırlaması var mıdır?

Evet, zina sebebiyle dava açılabilmesi için zaman sınırlaması bulunmaktadır. Aldatıldığını öğrenen eşin, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren altı ay içerisinde dava açması gerekmektedir. Ayrıca zina fiilinin gerçekleşmesinden itibaren beş yıllık zaman aşımı süresi vardır. Her iki süre geçirildiği takdirde, zina nedeniyle boşanma davası açma hakkı düşer.

Zina nedeniyle açılan boşanma davası ne kadar sürede sonuçlanır?

Zina nedeniyle açılan boşanma davasının süresi, davanın karmaşıklığına, delillerin niteliğine ve mahkemenin iş yüküne göre değişebilir. Genellikle bu tür davalar birkaç ay ile birkaç yıl arasında bir zaman diliminde sonuçlanabilir. Davanın hızlı ilerlemesi için tarafların delillerini düzenli ve eksiksiz bir şekilde sunmaları ve mahkeme süreçlerine aktif olarak katılmaları önemlidir.

Zina yüzünden boşanma davasında nafaka ve tazminat hakkı nasıl etkilenir?

Zina yüzünden boşanma davasında kusurlu bulunan eş, genellikle nafaka talebinde bulunamaz veya nafaka miktarı bu durum göz önünde bulundurularak azaltılabilir. Ayrıca aldatılan eş, manevi tazminat talep edebilir ve bu tazminatın miktarı, yaşanan mağduriyetin boyutuna göre belirlenebilir. Kusurlu eşin mal paylaşımında herhangi bir hakkı kaybettiği bir durum söz konusu değildir; ancak mahkeme tarafların kusur durumunu dikkate alarak tazminat miktarını belirleyebilir.

Yorum yapın

Hemen Ara