Yeni Mal Sahibi Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Yeni Mal Sahibi Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?; Yeni mal sahibi olmak, beraberinde bazı sorumlulukları ve zorlukları da getirebilir. Bu durumlar arasında, özellikle satın alınan mülkün kiracılar tarafından hala işgal ediliyor olması durumunda, yeni mal sahibinin başvurabileceği yasal yollardan biri tahliye davası açmaktır. Ancak, “yeni mal sahibi tahliye davası” sürecine girişilmeden önce, bu sürecin ne kadar süreceği, hangi faktörlerden etkilenebileceği ve tahliye sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konular, birçok kişi tarafından merak edilen ve bilinmesi gereken noktalar arasında yer alır.

Yeni Mal Sahibi Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Bu blog yazımızda, yeni mal sahibi olarak tahliye davası sürecine girişmek isteyenler için, tahliye davası süresini etkileyen faktörleri, ortalama süreç ve davada dikkat edilmesi gerekenlere dair önemli bilgileri ele alacağız.

Yeni Mal Sahibi Tahliye Davası Nedir?

Yeni mal sahibi tahliye davası, bir taşınmazın yeni sahibinin, mülkünü kullanmak amacıyla, mevcut kiracıları ya da işgalcileri mahkeme yoluyla çıkartma sürecidir. Bu tarz davalarda genellikle yeni mal sahibi, mülkünü ticari ya da kişisel amaçlar için boşaltmak istediğinde bir hukuki süreç başlatır. Kısacası, yeni mal sahibi tahliye davası, taşınmazların yeni sahipleri tarafından, mevcut sakinlerin tahliye edilmesi amacıyla başlatılan resmi bir süreçtir.

Yeni mal sahibi tarafından başlatılan tahliye davaları, genellikle şu sebeplerden dolayı gündeme gelir:

 • Yeni sahibin, mülkü kişisel kullanımı için ihtiyaç duyması.
 • Taşınmazın yeniden yapılandırılması ya da tadilat gereksinimi.
 • Mülkün ticari projeler için kullanılma planları.

Bu süreç, hem mülk sahipleri hem de kiracılar için oldukça önemlidir. Kiracıların haklarını korurken, mülk sahiplerine de mülklerini serbestçe yönetme olanağı tanır. Ancak, yeni mal sahibi tahliye davası, ilgili mevzuatlara ve yasal prosedürlere uygun olarak yürütülmelidir. Aksi halde, süreç uzayabilir ve daha karmaşık hale gelebilir.

Yeni mal sahibi tahliye davası süreci şu adımlardan oluşur:

 1. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: İlk adım, davanın açılacağı mahkemeye, tahliye talebini içeren resmi bir dilekçe sunmaktır.
 2. Delillerin Toplanması: Mülk sahibi, tahliye talebinin meşru gerekçelerine dair kanıtlar ve belgeler sunmalıdır.
 3. Davetiyenin Tebliği: Mahkeme, kiracıya dava ile ilgili bilgi ve mahkeme tarihini bildirir.
 4. Mahkeme Süreci: Taraflar mahkemede delillerini sunar ve savunmalarını yaparlar.
 5. Karar: Mahkeme, sunulan deliller ve yasal mevzuat doğrultusunda bir karar verir.

Yeni mal sahibi tahliye davası, çeşitli yasal prosedürleri ve mevzuatları içerdiğinden, genellikle bu süreçte bir avukattan hukuki destek almak en doğrusudur. Bu, sürecin daha hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir.

Tahliye Davası Süresini Etkileyen Faktörler

Yeni mal sahibi tahliye davası, gayrimenkulün yeni sahibinin kiralanan mülkü boşaltmak istemesi halinde başvurduğu bir süreçtir. Bu sürecin uzunluğu, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Aşağıda, bu faktörler detaylı bir şekilde incelenmiştir:

 • Davanın Karmaşıklığı: Davanın içeriği ve ile ilgili tartışma noktalarının karmaşıklığı, sürecin uzunluğunu doğrudan etkileyebilir. Örneğin, kiracının tahliyesine itiraz etmesi veya ek delillerin sunulması durumu, davanın süresini uzatabilir.


 • Mahkeme Yoğunluğu: Davanın görüleceği mahkemenin iş yükü de, işlem sürelerinde önemli bir faktördür. Bazı hukuk mahkemeleri, diğerlerine göre daha yoğun olabilir. Bu durum, davaların görülme sırasını ve dolayısıyla sürecin toplam süresini etkiler.


 • İlgili Kanun ve Yönetmelikler: Yeni mal sahibi tahliye davasının süresi, uygulanan hukuki prosedürlere ve yönetmeliklere de bağlıdır. Özellikle, tahliye davalarında izlenmesi gereken yasal süreçler ve prosedürler, davanın süresini etkileyebilen önemli faktörler arasındadır.


 • Tarafların İşbirliği: Kiracı ve yeni mal sahibi arasındaki iletişim ve anlaşma, sürecin hızlı ilerlemesine katkıda bulunabilir. Tarafların dava sürecinde işbirliği yapması ve gereksiz yere itiraz etmemesi, davanın daha hızlı sonuçlanmasını sağlayabilir.


Bu faktörlerin her biri, yeni mal sahibi tahliye davası süresini etkileyebilir. Bireysel dava özelliklerine bağlı olarak, süreç beklenenden daha uzun veya kısa sürebilir. Dolayısıyla, tahliye davasının ne kadar süreceği konusunda net bir zaman çizelgesi sunmak zordur. Ancak, yukarıda belirtilen faktörler göz önünde bulundurularak, sürecin daha verimli ve hızlı ilerlemesi için gerekli adımlar atılabilir.

Ortalama Tahliye Davası Süreci

Yeni mal sahibi tahliye davasının ortalam süreci, birkaç aydan birkaç yıla kadar değişebilir; ancak çoğu durumda bu süreç 6 ay ile 1 yıl arasında bir zaman dilimini kapsar. Bununla birlikte, dava sürecinin uzunluğu, davanın karmaşıklığı, ilgili mahkemenin iş yükü ve davaya konu olan taşınmazın özelliklerine bağlı olarak büyük ölçüde değişkenlik gösterir. İşte, yeni mal sahibi tahliye davası sürecinin ortalama zaman dilimi hakkında bazı önemli noktalar:

 • Dava Aşaması: Dava, yeni mal sahibinin tahliye talebiyle birlikte dava dilekçesini mahkemeye sunmasıyla başlar. Dilekçenin mahkemeye sunulmasından sonra, dava, mahkeme tarafından kabul edilir ve davalılara tebliğ edilir. Bu süreç genellikle birkaç hafta sürer.


 • Savunma ve Delil Sunma: Davalıların savunma hazırlayıp delillerini sunmaları için genellikle 2 ila 4 hafta süre verilir. Bu süre zarfında her iki taraf da delillerini ve tanıklarını mahkemeye sunar.


 • Duruşma: Tüm deliller ve belgeler incelendikten sonra mahkeme, duruşma tarihini belirler. Duruşmalar, davanın karmaşıklığına ve mahkemenin programına bağlı olarak, tebligattan birkaç ay sonra gerçekleşebilir.


 • Karar Aşaması: Mahkeme, duruşmada elde edilen bilgiler ve sunulan deliller ışığında bir karar verir. Mahkeme kararı, duruşmadan kısa bir süre sonra açıklanır ancak kesinleşmesi birkaç hafta sürebilir.


Dolayısıyla, yeni mal sahibi tahliye davası süreci oldukça değişken olup, özellikle davanın niteliğine ve mahkemenin işleyişine göre farklılık gösterir. Davanın hızlı bir şekilde sonuçlanması için, yeni mal sahibinin dava sürecini iyi bir şekilde yönetmesi ve gerekli tüm belgeleri zamanında sunması önem taşır. Bu, sürecin hızlanmasına ve olası aksaklıkların önlenmesine yardımcı olur.

Tahliye Davası Sürecinde Yapılması Gerekenler

Yeni mal sahibi tahliye davası sürecine girişildiğinde atılacak adımlar, davayı daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerletmenin anahtarlarından biridir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar ve yapılması gerekenler şunlardır:

 1. Avukatla İletişim Kurun: Yeni mal sahibi tahliye davası, hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren bir süreçtir. Bu sebeple, alanında deneyimli bir avukatla çalışmak, süreci profesyonel bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır.


 2. Gerekli Belgeleri Toplayın: Dava sürecinde ihtiyacınız olacak tüm belgeleri (kira kontratı, ödeme kayıtları, taşınmazın mülkiyetini gösterir belgeler vb.) önceden hazırlayın. Belgelerin eksiksiz ve düzenli olması, işlemlerinizi hızlandıracaktır.


 3. Dava Dilekçesi Hazırlayın: Yeni mal sahibi olarak tahliye talebinde bulunacaksanız, dava dilekçenizi hukuki normlara uygun bir şekilde hazırlayın. Bu, davanızın başarılı bir şekilde ilerlemesi için kritik bir adımdır.


 4. Tahliye Gerekçesini Net Belirtin: Tahliye talebinizin gerekçesini net ve anlaşılır bir şekilde belgeleyin. Örneğin, yeni mal sahibi olarak mülkü kendinizin kullanma ihtiyacı gibi somut gerekçeler sunun.


 5. İletişimi Açık Tutun: Kiracı ile olası bir anlaşmazlık durumunda, mahkemeye gitmeden önce sorunu çözmek için iletişim kanallarını açık tutun. Yapıcı bir diyalog, süreci daha az maliyetli ve daha hızlı hale getirebilir.


 6. Mahkeme Sürecini Takip Edin: Davanız mahkemeye intikal ettikten sonra, süreci yakından takip edin. Mahkeme tarihlerini not alın ve gerekli durumlarda avukatınızla birlikte hazır bulunun.


İyi bir hazırlık ve profesyonel destek, yeni mal sahibi tahliye davası sürecini mümkün olduğunca sorunsuz ve hızlı bir şekilde tamamlamanıza olanak sağlayacaktır. Unutmayın, her adımı dikkatle ve kanuni yollara uygun şekilde atmak, her iki taraf için de en olumlu sonuçları beraberinde getirecektir.

Tahliye Davasında Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözümleri

Yeni mal sahibi tahliye davası sürecinde birçok sorunla karşılaşılabileceğini bilmek önemlidir. Bu sorunları önceden tanımlayıp, karşılarına nasıl çözümler sunulabileceğini bilmek, sürecin daha hızlı ve verimli ilerlemesini sağlar.

 • Davacının Kanıt Sunma Güçlüğü: Kiracının tahliye edilmesi gerektiğini kanıtlamak bazen zor olabilir. Çözüm: Kiralama sözleşmeleri, ödeme kayıtları, tanık beyanları gibi sağlam kanıtlar toplanmalıdır.


 • Davalı Tarafın Davaya İtiraz Etmesi: Kiracı, dava süresini uzatmak için çeşitli itirazlarda bulunabilir. Çözüm: Yeni mal sahibi, hukuki sürecin tüm adımlarını dikkatli şekilde takip etmeli ve gerekli belgelerle davaya hazırlıklı olmalıdır.


 • Mahkeme Süreçlerinin Uzaması: Yargılama sürecinin beklenenden uzun sürmesi, yeni mal sahibi tahliye davası sürecini zorlaştırabilir. Çözüm: Davanın hızlandırılması için, duruşma tarihlerinde hazır bulunmak ve gerekli tüm evrakları eksiksiz sunmak önemlidir.


 • Kiracının Mülkü Terk Etmemesi: Davanın sonucu lehinize sonuçlansa bile, kiracının mülkü hemen terk etmeyi reddetmesi mümkündür. Çözüm: Mahkeme kararının uygulanması için, icra dairesine başvurulmalıdır.


Yeni mal sahibi tahliye davası süreci boyunca sabırlı olmak ve profesyonel hukuki yardım almak, yaşanabilecek sorunlara karşı en iyi savunmayı sunar. İyi bir hukuk bürosu ile çalışmak, sürecin mümkün olduğunca hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlayabilir.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni mal sahibi tarafından açılan tahliye davası ne kadar sürede sonuçlanır?

Tahliye davalarının süresi, davanın karmaşıklığına, mahkemenin iş yoğunluğuna ve davanın görüldüğü yargı bölgesine göre değişebilir. Genellikle tahliye davaları birkaç ay ile bir yıl arasında bir sürede sonuçlanır. Ancak yargılama sürecindeki itirazlar, delil toplama aşamaları ve duruşma takvimlerindeki yoğunluk süreci uzatabilir. Yeni mal sahibinin dava açma nedenine ve kiracının savunma hakkının kullanılıp kullanılmadığına bağlı olarak da süreç değişkenlik gösterecektir.

Kiracı tahliye edilmek istendiğinde hangi haklara sahiptir?

Kiracının, tahliye talep edildiğinde hakları tahliye sürecini düzenleyen mevzuatla korunmaktadır. Kiracı, kendisine bir tahliye tebligatı yapıldığında, dava süreci başlamadan önce evi terk etme veya dava süresince mahkemede savunma yapma hakkına sahiptir. Ayrıca, kiracı, kira sözleşmesine uygun davrandığını ve kira ödemelerini düzenli yaptığını kanıtlarsa, hukuki yollarla davanın reddi yönünde karar alınması için mücadele edebilir. Kiracının belirli durumlarda tahliyeden korunma hakları da olabilir, örneğin kira kontratını ihlal etmemişse ve mal sahibi yeterli bir gerekçe sunamamışsa.

Tahliye davası sırasında kiracı evde kalmaya devam edebilir mi?

Evet, tahliye davası devam ederken kiracı, mahkeme tarafından aksi bir karar verilmediği sürece, kiralanan taşınmazda kalmaya devam edebilir. Ancak kiracının, dava süresince de kira ödemekle yükümlü olduğunu ve mahkemenin son kararına kadar bu yükümlülüğün sürdüğünü unutmamak önemlidir.

Mal sahibinin tahliye davası açabilmesi için geçerli bir sebep olması gerekiyor mu?

Evet, mal sahibinin tahliye davası açabilmesi için kiracının kira sözleşmesini bir veya birden fazla şekilde ihlal ettiği ispat edilebilir bir sebep olması gerekmektedir. Bu ihlaller arasında düzenli ödenmeyen kira bedelleri, kiralanan yerin amacı dışında kullanılması veya mülkün zarar görmesine yol açan faaliyetler yer alabilir. Ayrıca, mal sahibi kendi kullanımı için ya da mülk üzerinde yapılacak önemli değişiklikler gibi haklı gerekçelerle de kiracıyı tahliye edebilir.

Kiracı tahliye edilme sürecinde dava masraflarını kim karşılar?

Kiracının tahliye edilmesi sürecinde dava masrafları genellikle davanın sonucuna göre belirlenir. Eğer dava kiracının aleyhine sonuçlanmışsa, genellikle dava masraflarını ve mahkeme harçlarını kiracı ödemekle yükümlü olur. Ancak kiracı dava sonucunda haklı bulunursa, bu masraflar mal sahibi tarafından karşılanabilir. Her iki durumda da, avukatlık ücretleri genellikle kendi tarafınızca karşılanması gereken masraflardır.

Yorum yapın

Hemen Ara