Taraflardan biri Anlaşmalı Boşanma Duruşmasına Gelmezse Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma süreci, çiftlerin uzlaşarak ve hukuki süreçleri hızlandırarak yollarını ayırmalarını sağlayan bir yöntemdir. Ancak bu sürecin sorunsuz ilerlemesi için her iki tarafın da iş birliği yapması ve özellikle duruşmaların her aşamasında hazır bulunması gerekmektedir. Peki, “taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse” ne gibi hukuki sonuçlar ortaya çıkabilir? Bu durum, anlaşmalı boşanma sürecini doğrudan etkileyebilir ve çeşitli yaptırımların uygulanmasına neden olabilir. Bu makalede, duruşmaya katılmamanın hukuki sonuçlarını, muhtemel yaptırımları ve bir tarafın katılmaması halinde izlenebilecek alternatif yolları detaylandıracağız.

Anlaşmalı Boşanma Süreci ve Önemi

Anlaşmalı boşanma süreci, her iki tarafın da boşanma şartları konusunda anlaşması ve bu anlaşmanın yazılı bir evrak ile mahkemeye sunulması gereken bir süreçtir. Aslında, anlaşmalı boşanma; karmaşık durumları, uzun süren dava süreçlerini ve yüksek maliyetleri minimize etmek amacıyla tercih edilen, taraflar arasında ortak bir uzlaşıya varıldığında geçerli olan hukuki bir yöntemdir. Bu süreç, hem emosyonel hem de ekonomik yükü hafifletebilmekte ve tarafların hayatlarına daha hızlı bir şekilde devam etmelerine olanak sağlamaktadır.

Taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse, bu durum çeşitli hukuki sonuçlara yol açabilir. Boşanma davasının sağlıklı işleyişi ve tarafların haklarının korunması adına, anlaşmalı boşanmanın önemi büyüktür; zira bu süreçte:

 • Taraflar kendi aralarında anlaşmaya vararak boşanma koşullarını saptar.
 • Mahkemeye sunulan ortak boşanma protokolü, hukuki sürecin hızlanmasına katkı sağlar.
 • Ek olarak maddi ve manevi stresin azaltılması, sürecin önemli bir faydasıdır.
 • Tarafların birlikte aldıkları kararlar, sonrasında yaşanabilecek anlaşmazlıkları da önler.

Ancak, taraflardan birinin duruşmaya katılmaması durumunda süreç sekteye uğrayabilir ve mahkeme başka bir yol izlemek zorunda kalabilir. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma sürecinde her iki tarafın da ne gibi sorumlulukları olduğunu ve taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse ne gibi yaptırımların uygulanacağını anlamak büyük önem taşımaktadır.

Anlaşmalı boşanma süreci, taraflara hem zaman hem de duygusal yönden tasarruf sağlamaktadır. Bu avantajları korumak ve hukuki sürecin aksamasını önlemek için, tarafların duruşmaya katılımı esastır.

Taraflardan Birinin Duruşmaya Katılmamasının Hukuki Sonuçları

Anlaşmalı boşanma, tarafların karşılıklı olarak ortak bir karara varmış olduğu ve birbirlerine karşı olan tüm konularda anlaşma sağladığı bir boşanma türüdür. Ancak, “taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse” ne olacağı konusu çoğu kişi için bir belirsizlik unsuru olmaktadır. Bu durumun hukuki sonuçlarını detaylı bir biçimde inceleyelim.

 • Dava Ertelenir: Mahkeme, duruşmaya katılmayan tarafın mazeretini değerlendirerek, duruşmayı bir sonraki oturuma erteleyebilir. Bu genellikle, taraflardan birinin geçerli bir mazeretinin olması halinde tercih edilir.
 • İlanen Tebligat: Duruşmaya gelmeyen tarafın adresi bilinmiyorsa veya tebligat yapılamıyorsa, mahkeme tarafından ilanen tebligat yoluyla bilgilendirme yapılabilir.
 • Davanın Reddi: Eğer taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse ve bu durum haklı bir mazeret sunmaksızın gerçekleşirse, mahkeme davanın reddine karar verebilir.
 • Zorunlu Temsil: Katılamayan taraf, avukat aracılığı ile temsil edilerek, duruşmanın yapılmasını sağlayabilir. Bu, özellikle tarafların birinin duruşmada bizzat bulunamayacağını önceden bildiği durumlar için geçerli bir yol olabilir.

Anlaşmalı boşanma duruşmasına her iki tarafın da katılımı büyük önem arz etmektedir. “Taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse” bu, davanın uzamasına ve boşanma sürecinin gereksiz yere karmaşıklaşmasına neden olabilir. Tarafların bu süreci hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına duruşmalara katılım sağlamaları ve gerekirse avukatları aracılığıyla temsil edilmeleri tavsiye edilir. Bu sayede anlaşmalı boşanma sahiden de en kısa ve en az hasarla atlatılabilecek bir süreç haline gelebilir.

Anlaşmalı Boşanma Duruşmasına Katılmamanın Yaptırımları

Anlaşmalı boşanma süreci, evliliği sonlandırmak isteyen çiftler için uygun bir seçenektir. Ancak bu süreçte, taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse, bazı yaptırımlarla karşılaşabilir. Anlaşmalı boşanmanın, hızlı ve kolay bir sonuca varılmasını sağlamasının yanı sıra, her iki taraf için de belirli sorumlulukları bulunmaktadır.

Belirlenen duruşma tarihinde;

 • Taraflardan birinin duruşmaya katılmaması halinde, duruşma zorunlu olarak ertelenmez. Hakim, duruşmaya katılmayan taraf hakkında çeşitli yaptırımları uygulayabilir.

  Örneğin;

  • Duruşmaya gelmeyen tarafın, boşanma talebinden vazgeçtiği ya da diğer tarafa itirazı olmadığı varsayılabilir.
  • Katılmayan tarafın duruşma tarihini bilmesine rağmen gelmemesi durumunda, mahkeme hakiminin takdiriyle dava tek taraflı olarak görülebilir ve karara bağlanabilir. Böylece, “taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse” davayı ilerletmek mümkün olabilir.
  • Hakim, duruşmaya katılmayan taraf aleyhine vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hükmederek mali bir yaptırım uygulayabilir.

Özetle, “taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse“, diğer tarafın hakları korunur ve anlaşmalı boşanma süreci belirli koşullarda ilerleyebilir. Bu durum, sürecin gereksiz yere uzamasını ve tarafların mağdur olmasını engellemek için hukuk sistemi tarafından belirlenmiş bir düzenlemelere dayanmaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma sürecinde her iki tarafın da duruşmalara zamanında ve eksiksiz bir şekilde katılmasının büyük önemi vardır.

Katılmama Durumunda Yeniden Duruşma Belirlenir mi?

Anlaşmalı boşanma süreci, tarafların evliliklerini sonlandırmak istedikleri ve aralarındaki tüm konularda anlaşmaya vardıkları bir süreçtir. Ancak bu süreçte sıklıkla merak edilen konulardan biri, “taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse” ne olacağıdır. İşte bu durumda atılması gereken adımlar:

 • Yeniden Duruşma Talebi: Taraflardan birinin duruşmaya gelmemesi halinde, duruşmanın ertelenip ertelenmeyeceği mahkeme tarafından değerlendirilir. Hakim, durumun gerekçesini inceledikten sonra hukuki sürece uygun olarak karar verir.
 • Mahkeme Kararı: Tarafların her ikisinin de anlaşmalı olarak boşanmayı talep etmiş olmaları ve boşanmaya dair protokolü imzalamış olmaları durumunda, mahkeme genellikle yeni bir duruşma günü belirler.
 • Mazeretin Önemi: Taraflardan biri geçerli bir mazeret sunarsa ve bu mazeret mahkeme tarafından kabul edilirse, taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse yeni bir duruşma tarihi için hakim tarafından bir sonraki adım olarak tarih verilebilir.
 • Hak Kaybı Riski: Duruşmaya katılmayan taraf, hak kaybına uğramamak için mahkemeye olan durumunu belgelendiren bir mazeret sunmalıdır. Aksi takdirde, mahkeme duruşmaya gelmeyen tarafın boşanma konusundaki iradesinden vazgeçmiş olduğu sonucuna varabilir.

Unutulmamalıdır ki, “taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse” ve bu durumun ardı ardına tekrarlanması halinde mahkemenin tavrı değişebilir ve boşanma davası tek taraflı bir dava haline dönüşebilir. Her iki taraf için de sürecin sağlıklı ilerlemesi adına duruşma günlerinin önemi büyüktür ve bu tarihlerde mahkemede bulunmak en doğru yaklaşımdır.

Boşanma Davasında Hak Kaybı ve Temsilcilik

Anlaşmalı boşanmada, taraflar boşanma şartlarında anlaşmış ve bu konuda bir protokol oluşturmuşlarsa, mahkeme taraflardan birinin duruşmaya katılmadığı durumu değerlendirir. Eğer “taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse” ne olacağına dair endişeler varsa, öncelikle duruşma sürecinin belirli kurallara göre işlediğini bilmek gerekir.

 • Hak Kaybı: Anlaşmalı boşanma duruşmasına bir taraf katılmazsa, bu durum hak kaybına neden olabilir. Kabul edilmiş bir anlaşmanın bir tarafı olan kişi, duruşmaya gelmeme riskini göze alırsa, mahkeme tarafından yapılan tebligatlara rağmen duruşmaya gelmezse, anlaştıkları maddelerin geçersiz sayılma ihtimali söz konusu olabilir.
 • Vekalet ve Temsilcilik: Eğer kişi duruşmaya bizzat katılamayacak durumdaysa, vekil aracılığıyla temsil edilebilir. Bu durumda, boşanma davasının tarafı olan kişi, avukatına vekalet vererek, avukatın düzenlenmiş anlaşmaya uygun şekilde temsil etmesini sağlayabilir. Vekalet işleminin resmi olarak tanınması ve duruşmada geçerli olması için vekaletnamenin usulüne uygun hazırlanmış olması gerekir.

Taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse“, diğer tarafın sunduğu delillerle mahkeme karar verecektir. Bu noktada, duruşmaya katılmayan tarafın haklarını koruyup koruyamayacağı, sunulan delillerin niteliğine ve mahkemenin takdirine bağlıdır. Özellikle, maddi ve manevi haklar açısından mahkemenin değerlendirmesi hayati önem taşır. Bu yüzden, duruşmaya katılım sağlayamama durumunda mutlaka hukuki destek alınmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Duruşmasına Katılmama Durumunda Alternatif Yollar

Anlaşmalı boşanma sürecinde, tarafların karşılıklı mutabakatıyla hazırlanan protokol doğrultusunda boşanma kararı alınır. Fakat taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse, bu durum sürecin seyrini değiştirebilir. Ancak, gelmeme durumunda dahi düşünülmesi gereken alternatif yollar mevcuttur.

Öncelikle, gelmeyen tarafın geçerli bir mazereti varsa bu durum mahkeme tarafından değerlendirilebilir. Geçerli mazeret, duruşmanın ertelenmesine ya da vekalet verme yoluyla temsilci atamasına olanak sağlayabilir. İşte bu senaryolar için bazı alternatifler:

 • Yeniden Duruşma Talebi: Taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse ve geçerli bir mazereti varsa, duruşmanın ertelenmesi için talepte bulunabilir. Ertelenen duruşma için yeniden bir tarih belirlenir.
 • Vekalet: Duruşmaya katılamayacak olan taraf vekalet vererek bir avukatı veya başka bir kişiyi temsilci olarak atayabilir. Bu sayede duruşmadaki yerini temsilci alarak, sürecin aksamadan devam etmesini sağlayabilir.
 • Yazılı Anlaşma: Taraflar, karşılıklı olarak yazılı bir anlaşmaya varabilirler ve bu anlaşma mahkemeye sunulur. Taraflardan birinin duruşmada fiziksel olarak bulunmasının zorunlu olmadığı durumlarda bu yöntem tercih edilebilir.
 • Uzaktan Katılım: Birtakım mahkemeler, özel durumlar için uzaktan katılım imkanı da sunabilmektedir. Teknolojik imkanların el verdiği ölçüde, video konferans yoluyla duruşmaya katılmak bir alternatif olabilir.

Taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse ve bu durum tekrar ederse, mahkeme anlaşmalı boşanmayı tek taraflı bir boşanma davasına çevirebilir. Bu durumda, sürecin daha uzun ve maliyetli hale gelebileceğini unutmamak önemlidir. Dolayısıyla, anlaşmalı boşanma sürecinde her iki tarafın da iş birliği yapması ve mevcut alternatifler konusunda bilinçli hareket etmesi önerilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse boşanma gerçekleşir mi?

Eğer anlaşmalı boşanma sürecinde taraflardan biri duruşmaya katılmazsa, genelde boşanma gerçekleşmez. Anlaşmalı boşanmada her iki tarafın da mahkemede hazır bulunması ve mutabakatlarını yargıç önünde teyit etmeleri esastır. Ancak, duruşmaya katılamayacak kadar geçerli bir sebebi olan taraf, vekil tayin ederek bu sorunu aşabilir.

Taraflardan biri duruşmaya gelmezse ne tür işlemler yapılabilir?

Taraflardan biri duruşmaya gelmediğinde, diğer taraf duruşmanın ertelenmesini talep edebilir. Ayrıca, katılmayan tarafın duruşmaya katılamayacağına dair geçerli ve inandırıcı bir mazereti varsa bu mazeretin ilgili belgelerle mahkemeye sunulması gerekebilir. Eğer mazeret kabul edilirse, mahkeme yeni bir duruşma tarihi belirleyebilir.

Davalının duruşmaya gelmemesi halinde davacının çekişmeli boşanma davası açma hakkı var mıdır?

Evet, anlaşmalı boşanma sürecinde davalı tarafın duruşmaya gelmemesi durumunda, davacı taraf çekişmeli boşanma davası açma hakkına sahiptir. Bu durumda, boşanma süreci anlaşmalı olmaktan çıkarak çekişmeli bir sürece dönüşmüş olur ve genellikle daha uzun sürebilir.

Duruşmaya katılmayan taraf cezai bir yaptırımla karşılaşır mı?

Anlaşmalı boşanma duruşmasına katılmayan taraf genellikle doğrudan herhangi bir cezai yaptırımla yani hapis veya para cezası gibi cezalarla karşılaşmaz. Ancak, bu durum boşanma sürecini uzatabilir ve diğer tarafa maddi veya manevi zararlar verebilir ki bu durumda katılmayan taraf tazminat yükümlülüğü ile karşılaşabilir.

Duruşmayı kaçırma durumunda hangi adımlar izlenmelidir?

Duruşmayı kaçıran taraf, durumu derhal avukatına bildirmeli ve duruşma günü geçerli bir nedenle katılamadığını belgeleyen bilgi veya belgeleri derhal mahkemeye sunmalıdır. Ayrıca, ilgili tarafa ya da avukatına mahkemeye bir dilekçe vererek yeni bir duruşma tarihi talep edebilir. önemli olan, mahkemeye saygısızlık olarak algılanabilecek herhangi bir durum oluşturmamaktır ve sürece uygun şekilde hareket etmektir.

Yorum yapın

Hemen Ara