Silifke Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Aile hukuku anlaşmazlıklarından kaynaklanan boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi davalar ile ilgili olan Türk medenin kanunun alt hukuku olan aile hukuku avukatlarına halk arasında boşanma avukatı denir. Çiftleri madden ve manen yıpratan boşanma davalarında profesyonel olarak bir hukuki destek almak her iki taraf içinde en doğru yol olmalıdır ancak bu şekilde sürecin üstesinden kolaylıkla gelinir.

Kanun Boşanma Davalarında Sebep Arar

Tüm dava türlerinde olduğu gibi boşanma davalarında da önemli bir hazırlık aşaması vardır, evlilik döneminde çiftler arasında yaşananlar avukat tarafından eşlerden dinlemelidir çünkü avukat boşanmayı sağlayacak olguyu ancak bu şekilde belirler ve davaya hazırlığını bu yönde yapar.

Türk Ceza Kanunu her boşanmayı bir mutlak sebebe bağlamayı zorunlu kılmaktadır, sebep gösterilmeksizin açılan boşanma davalarında boşanma gerçekleşmeyebilir bu nedenle Silifke boşanma avukatı, boşanma nedenini müvekkilinden detaylı olarak öğrenmelidir.

Avukat İle Doğru Bilgiler Paylaşılmalı

Müvekkilin anlattıklarından ve yaşanan olaylardan yola çıkarak boşanma avukatı, aldatma, küçük düşürücü ya da onur kırıcı davranışlarda bulunmak, hayata kast etmek, haysiyetsiz hayat sürdürmek, haksız şekilde konutu terk etmek, akıl hastalığı ya da evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenleri ile dava açar.

Mahkeme boşanma davasını açılma nedenini dikkate alarak inceler ve karara bağlar bu nedenle boşanma sürecinde avukata doğru bilgilerin paylaşımı sağlanmalı.

Görevleri Arasında Tedbir Talepleri De Vardır

Boşanma nedeninin belirlenmesinin ardından Silifke boşanma avukatı müvekkilinin beklenti ve taleplerini değerlendirir, bunlar varsa çocuklar üzerinde ki velayet hakkı, nafaka, mal paylaşımı ve maddi ve manevi tazminat talepleri netlik kazandırılır ve buna göre dava dilekçesi hazırlanır.

Dava dosyasında yeterli dilekçe örnekleri dışında iddiaları güçlendirecek tanıklar ile birlikte delillerinde bulunması boşanma davası sürecinde etkili olur. Boşanma avukatının görevleri arasında tedbir talepleri de vardır, uzaklaştırma, nafaka, iletişimin engellenmesi tedbir başvuruları da vardır.

Tedbir Taleplerinde Boşanma Davasına Gerek Yoktur

Tedbir taleplerinde boşanma davasının açılmasının ya da açılmamasının hiçbir önemi yoktur, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama, küçük düşüren söz ve davranışlar. Müşterek konuttan uzaklaştırma, müşterek konutun korunan kişiye tahsisi, korunan kişilere bulundukları konuta yaklaşmaması, kişisel ilişkinin sınırlandırılması ya da tamamı ile kaldırılması da Silifke boşanma avukatı görevleri kapsamındadır.

Dosyası hazırlanan ve tüm delilleri ve tanıkları ile mahkeme aşamasına gelen boşanma davası için mahkeme dava günü belirler, ilk duruşmada her iki tarafın iddiaları dinlenir.

Avukatlar Kanuna Göre Reklam Veremez

Tanıkların dinlenmesi, delillerin incelenmesi gerçekleştirilir, dava yeterli derecede aydınlanmış ise hakim ilk duruşmada davayı karara bağlayabilir. Davayı aydınlatmak, müvekkilinin haklılığını ortaya koymak, tanık beyanlarında ki çelişkileri ortadan kaldırmak ve müvekkili lehine olgular ortaya çıkarmak için her iki taraf avukatının da istediği kadar soru sorma yetkisi vardır.

Her dava türünde olduğu gibi boşanma davalarında da avukatların kanunlarımıza göre reklam verme şansı yoktur dolayısı ile bir Silifke boşanma avukatı arayanlar reklamlar ile avukat bulamazlar.

Kesinleşen Davaların İnfazında Görev Alırlar

Ama daha önce bir tanıdıklarının avukatlığını üstlenmiş ya da yapılan araştırmalarda boşanma alanında bilgi, tecrübe ve deneyime sahip olduğu anlaşılan avukatlara yönlenebilirler. Boşanma avukatı olarak halk arasında adlandırılan aile hukuk avukatları boşanma davaları dışında miras davalarında, babalık davalarında, tenfis ile terkis davalarında, yaş değiştirme ya da yaş düzeltme davalarında, kazai rüşt davalarında, kayyum davalarında ve nesebin reddi davalarında görev alırlar.

Çiftler arasında yaşanan uyuşmazlıkların Türk medeni kanunu çerçevesinde çözülmesini sağlayan savunma avukatı olan halk terimi ile Silifke boşanma avukatı müvekkili ile yaptığı sözleşmeye göre mal paylaşımı, hak ve borçların tespiti, kesinleşen davanın infazı gibi işlemlerde de müvekkilini temsilen görev alabilir.

Kararın Kesinleşmesi İle Avukatın Görevi Biter

Aile mahkemesi tarafından verilen tüm kararların kesinleşmesi ve infazının gerçekleşmesinin ardından boşanma avukatının işi ve görevi biter. Gerek boşanma davalarının gerek velayet davalarının gerekse aile hukukunu içine alan davaların işinde uzman olan bir boşanma avukatı ile takip edilmesi, sürecin avukat desteği ile yürütülesi olası hak kayıplarını ortadan kaldırır ve hukuki süreç çok daha hızlı ilerletilir.

Boşanma davasında tarafların Silifke boşanma avukatı tutma zorunluluğu yoktur, avukatın yaptığı tüm resmi işlemleri kendiniz yapabilirsiniz ancak hukuki mevzuatları bilmek tüm davalarda olduğu gibi boşanma davalarında da çok önemlidir.

Hukuki Destek Almak İzlenecek En Doğru Yoldur

Boşanma dava dilekçesinin hazırlanma aşamasından tanıkların ve delillerin belirlenerek dosyaya dahil edilmesi aşamasına kadar tüm süreçte kanun maddelerini ve hukuki mevzuat bilmek gerekir. Bunları bilmeden yapılan hazırlık aşamasında ki en ufak bir hatanın yapılması halinde kişi hak ve talepleri karşılanmadığı gibi belki de boşanma davası dahi mahkeme tarafından ret edilebilir. Böyle bir durum ile karşılaşmak istemeyen için bir boşanma avukatı ile anlaşmak ve ondan hukuki destek almak izlenecek en doğru yoldur.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size Yardımcı Olabilir Miyiz?
Hemen Ara