Ortak Velayet Şartları Nelerdir?

Ortak Velayet Şartları Nelerdir?; Boşanma süreçleri genellikle karışık duygularla doludur ve ebeveynlerin en çok endişe ettiği konulardan biri de çocukların velayeti meselesidir. Bu noktada, ortak velayet; çocuğun her iki ebeveyniyle de eşit zaman geçirmesini ve her iki ebeveynin de çocuğun hayatındaki önemli kararlarda söz sahibi olmasını sağlayan bir düzenleme olarak öne çıkmaktadır. Ancak, bu tip bir düzenlemenin hayata geçirilebilmesi için belirli ortak velayet şartları yerine getirilmelidir.

Ortak Velayet Şartları Nelerdir?

Bu blog yazımızda, ortak velayetin ne olduğunu, kimlere verilebileceğini, ortak velayetin koşullarını, çocuk üzerindeki etkilerini, başvuru sürecini ve kararın değiştirilmesini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Ortak Velayet Nedir ve Kimlere Verilir?

Ortak velayet, boşanmış ya da ayrı yaşayan ebeveynlerin, çocukları üzerinde eşit haklara ve sorumluluklara sahip oldukları bir düzenlemeyi ifade eder. Bu model, çocuğun her iki ebeveyniyle de sağlıklı ve dengeli bir ilişki kurmasını destekleyerek, çocuğun en iyi menfaatlerinin korunmasını hedefler. Ancak, ortak velayetin uygulanabilmesi için belirli “ortak velayet şartları”nın karşılanması gerekmektedir.

Ebeveynlerin ortak velayet hakkına sahip olabilmesi için birkaç temel koşul bulunmaktadır:

 • Ebeveynlerin İşbirliği: Ebeveynlerin birbiriyle iletişim kurabilmesi ve çocukları için ortak kararlar alabilmesi gereklidir.
 • Çocuğun Refahı: Ortak velayetin çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığı için uygun olması şarttır.
 • Ebeveynlerin Yaşam Standartları: Her iki ebeveynin de çocuğa uygun yaşam koşulları sağlayabilmesi önemlidir.
 • Yasal Koşullar: Mahkeme, ebeveynlerin geçmişteki davranışlarını ve çocuğun çıkarlarını dikkate alarak ortak velayeti uygun görüp görmeyeceğini değerlendirir.

Bu şartlar yerine getirildiğinde, mahkeme ortak velayeti verebilir. Ortak velayet, ebeveynlerin çocuklarıyla vakit geçirmeleri, eğitim ve sağlık gibi önemli kararları birlikte alabilmeleri açısından önemlidir. Böylelikle, ebeveynler çocuklarının hayatında aktif ve dengeli bir rol oynama şansına sahip olurlar. Ortak velayet şartları, çocuğun menfaatlerini korumak ve ebeveynler arasında eşit sorumluluklar sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

İlginizi Çekebilir; Mersin Boşanma Avukatı

Ortak Velayetin Koşulları Nelerdir?

Ortak velayet, doğru koşullar altında çocuğun hem annenin hem de babanın gözetimi altında büyümesini sağlayan bir düzenlemedir. Peki, hangi şartlar altında ortak velayet uygulanabilir? İşte ortak velayet şartları üzerine detaylı bir bakış:

 1. Anne ve Babanın Anlaşması: En temel koşul, anne ve babanın ortak velayeti üzerinde anlaşmasıdır. Anlaşmazlıkların çözümünde çocuğun yüksek yararı gözetilmelidir.
 2. İletişim Kurabilme: Ortak velayetin başarıyla işleyebilmesi için tarafların sağlıklı bir iletişim kurabilmesi gerekmektedir. Tarafların birbiriyle açık ve düzgün bir iletişim içinde olması, çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasında hayati önem taşır.
 3. Karar Verme Sürecinde Anlaşma: Ortak velayet şartları arasında, çocuğun eğitimi, sağlığı ve genel refahıyla ilgili kararlar konusunda anne ve babanın birlikte hareket etmesi beklenir.
 4. Çocuğun Yararını Gözetmek: Ortak velayet kararı alınırken, her zaman çocuğun en iyi yararının gözetilmesi gerekmektedir. Bu, karar verme sürecinin en önemli unsurlarından biridir.
 5. Maddi ve Manevi Destek: Anne ve babanın, çocuğa hem maddi hem de manevi destek verebilmesi, ortak velayetin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için önemlidir.

Ortak velayet şartlarının sağlanması durumunda, çocuğun her iki ebeveynle de olumlu ve sağlıklı ilişkiler kurmasına zemin hazırlanmış olur. Ancak, tüm bu koşullar her iki tarafın da bu sürece tamamen adanmış olmasını ve önceliklerini çocuğun refahına göre ayarlamasını gerektirir. Ortak velayet, doğru koşullarda uygulandığında, çocukların gelişimi üzerinde olumlu etkiler yaratabilecek değerli bir düzenlemedir.

Ortak Velayetin Çocuk Üzerindeki Etkileri

Ortak velayet, boşanma veya ayrılık durumlarında, çocuğun yararını gözeterek her iki ebeveynin de çocukları üzerinde eşit hak ve sorumluluklara sahip olduğu bir düzenlemedir. Peki, bu durum çocuk üzerinde nasıl etkiler yaratır?

Pozitif Etkiler:

 • Duygusal Destek: Ortak velayet şartları yerine getirildiğinde, çocuk her iki ebeveynin de desteğini ve sevgisini eşit olarak hisseder. Bu durum, çocuğun duygusal istikrarının korunmasına yardımcı olur.
 • Güvenlik ve İstikrar: Çocuk, hayatında önemli olan her iki ebeveynle de düzenli bir şekilde zaman geçirebilir. Bu, onların hayatında bir istikrar ve güvenlik duygusu oluşturur.
 • Sosyal ve Akademik Başarı: Araştırmalar, her iki ebeveynin de aktif olarak yer aldığı çocukların sosyal ve akademik açıdan daha başarılı olduğunu göstermektedir.

Olası Olumsuz Etkiler:

Ancak, ortak velayetin olumlu etkileri, ebeveynlerin işbirliği yapma ve anlaşmazlıkları olgun bir şekilde çözme kabiliyetine bağlıdır. Ebeveynler arası sürekli çatışma, aşağıdaki gibi olumsuz etkilere yol açabilir:

 • Duygusal Stres: Ebeveynler arasındaki devamlı gerilim ve anlaşmazlık, çocukta anksiyete ve stres gibi duygusal sorunlara sebep olabilir.
 • Sadakat Çatışması: Çocuk, ebeveynler arasında seçim yapmak zorunda hissedebilir, bu da içsel bir sadakat çatışmasına yol açabilir.

Bu yüzden, ortak velayet şartları doğrultusunda hareket edilirken, çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını önceleyen, olumlu bir ebeveynlik ortamı oluşturulması kritik öneme sahiptir. Ortak velayet, ebeveynlerin uyumlu bir şekilde işbirliği yapabilmesi durumunda çocuk için en iyi çözüm olabilir.

Ortak Velayet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ortak velayet başvurusu, çocukların menfaatleri doğrultusunda ebeveynlerin birlikte karar verme ve sorumluluk alma yolunda önemli bir adımdır. Başvuru sürecinde, ortak velayet şartlarının sağlandığından emin olmak esastır. İlgili prosedürler takip edilerek, ebeveynlerin bu süreci başarıyla tamamlamaları mümkündür. İşte ortak velayet başvurusunun nasıl yapılacağına dair ayrıntılı bir rehber:

 • Başvuru Sürecine Hazırlık: İlk olarak, ebeveynler ortak velayet şartları konusunda anlaşmalıdır. Bu anlaşma, çocuğun eğitimi, sağlık hizmetleri, sosyal aktiviteler ve diğer önemli konuları kapsamalıdır.
 • Gerekli Belgeler: Ebeveynler, mahkeme nezdinde ortak velayet başvurusunda bulunmadan önce gerekli belgeleri hazırlamalıdır. Bu belgeler arasında; nüfus cüzdanı fotokopileri, evlilik cüzdanının aslı ya da fotokopisi, çocukların doğum belgeleri ve eğitim durumlarına dair belgeler bulunur.
 • Başvuru Formu: Ebeveynler, aile mahkemelerine sunulmak üzere ortak velayet başvuru formunu doldurmalıdır. Bu formda, ortak velayet talebinin nedenleri ve ebeveynlerin çocuklarının iyi oluşunu nasıl sağlayacaklarına dair detaylı bilgiler yer almalıdır.
 • Mahkeme Süreci: Gerekli belgeler ve doldurulmuş başvuru formuyla birlikte, ebeveynler aile mahkemesinde başvurularını yaparlar. Mahkeme, sunulan belgeleri ve ortak velayet şartlarını inceleyerek, çocuğun menfaatleri doğrultusunda bir karar verir.
 • Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri: Başvuru sürecinde, ebeveynler danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden faydalanabilir. Bu hizmetler, ebeveynleri ortak velayet şartları ve süreci hakkında bilgilendirir ve mahkeme süreci boyunca destek olur.

Ortak velayet başvurusu, çocuğun yüksek menfaatleri gözetilerek yapılan titiz bir süreçtir. Bu süreçte, ebeveynlerin işbirliği içinde hareket etmeleri ve ortak velayet şartlarını tam anlamıyla karşılamaları gerekmektedir. Başvuru sürecine dair bu adımlar takip edilerek, ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili karar alma sürecinde daha aktif bir rol almaları sağlanabilir.

Ortak Velayet Kararının Değiştirilmesi

Aile hayatında bazı durumlar, mevcut ortak velayet kararlarının yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilir. Ortak velayet şartlarında meydana gelen değişiklikler, tarafların yaşam koşullarındaki değişimler veya çocuğun menfaatleri gibi sebeplerle ortak velayet kararının değiştirilmesi söz konusu olabilir. Peki, bu süreç nasıl işler ve nelere dikkat edilmelidir?

Ortak Velayet Kararının Değiştirilmesi için Gerekli Koşullar:

 • Tarafların Anlaşması: Eğer taraflar ortak velayet düzenlemesi konusunda yeni bir anlaşmaya varabilirlerse, mahkemeye sunulmak üzere bir protokol hazırlanabilir. Bu aşamada, tarafların ortak velayet şartları üzerinde mutabık kalmaları önemlidir.
 • Çocuğun Menfaati: Çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ya da eğitim ihtiyaçlarında meydana gelen değişiklikler, mevcut ortak velayet düzenlemesinin çocuğun menfaatine hizmet etmediğinin tespiti, kararın değiştirilmesi için yeterli sebep olabilir.
 • Yaşam Koşullarındaki Değişiklik: Ebeveynlerden birinin iş değişikliği, taşınma, yeniden evlenme gibi yaşam koşullarındaki önemli değişiklikler ortak velayet şartlarını etkileyebilir ve yeniden düzenleme gerektirebilir.

Kararın Değiştirilmesi Süreci:

 1. Başvuru: Taraflardan biri, durumda meydana gelen değişiklikleri gerekçe göstererek aile mahkemesine başvuruda bulunur.
 2. Delillerin Sunulması: Başvuru sahibi, mevcut ortak velayet düzenlemesinin değiştirilmesi gerektiğini destekleyen delilleri mahkemeye sunmalıdır.
 3. Mahkeme İncelemesi: Mahkeme, tarafları ve gerekiyorsa çocuğu dinler, sunulan delilleri değerlendirir ve çocuğun üstün yararını gözeterek bir karar verir.

Ortak velayet kararının değiştirilmesi, çoğu zaman hassas ve karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, hukuki sürecin doğru yönetilmesi ve çocuğun menfaatlerinin korunması adına profesyonel hukuki yardım almak büyük önem taşır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ortak velayet nedir?

Ortak velayet, boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynlerin, çocuklarının bakımı ve yetiştirilmesi konusunda eşit sorumlulukları ve hakları paylaştığı bir düzenlemeyi ifade eder. Ortak velayet altında her iki ebeveyn de çocuğun yaşamının önemli yönleri üzerinde söz sahibi olur ve önemli kararlar konusunda birlikte çalışır. Bu, çocuğun her iki ebeveyniyle de düzenli ve devam eden ilişkilerini teşvik etmeyi amaçlar.

Ortak velayet şartları nelerdir?

Ortak velayetin uygulanabilmesi için belirli şartlar gereklidir. Genel olarak, ebeveynlerin çocuğun en iyi çıkarları doğrultusunda birlikte çalışmaya istekli ve bunu yapabilecek durumda olmaları beklenir. Ebeveynler arasında iletişim becerilerinin iyi olması, çatışmayı asgari düzeyde tutabilme ve çocuğun ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından önce koyma eğilimleri ortak velayet için olumlu koşullardır. Ayrıca, mahkeme, ebeveynlerin her birinin çocuğun eğitim, sağlık ve genel refahı konusunda kararlara katılma yetisi ve isteği de dahil olmak üzere bir dizi faktörü göz önünde bulunduracaktır.

Ortak velayetin uygulamada işleyişi nasıldır?

Ortak velayet uygulaması, ebeveynler arasında yapılan detaylı bir plan dahilinde işler. Bu plan çocuğun zamanını nasıl paylaşacaklarını, özel günleri, tatilleri ve acil durumları nasıl yöneteceklerini belirtir. Ayrıca çocuğun sağlık, eğitim ve diğer önemli kararlarında nasıl birlikte hareket edecekleri konusunda rehberlik eder. Plan, esneklik sağlamakla birlikte çocuğun istikrarını ve güvenliğini de gözetir ve zamanla çocuğun değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak için revize edilebilir.

Ortak velayetin çocuğa olan etkileri nelerdir?

Ortak velayet birçok durumda çocuğun duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını destekleyen bir yapı sağlar. Çocuk, her iki ebeveyniyle de düzenli ve anlamlı ilişkiler sürdürme imkanı bulur, bu durum onun güven duygusunu artırabilir ve aile bağlarını güçlendirir. Araştırmalar, sağlıklı ve işlevsel bir ortak velayet düzenlemesinin çocuğun genel iyilik haline olumlu katkılar sağladığını göstermektedir. Ancak, ebeveynler arasında süregelen çatışmalar varsa, bu durum çocuğun duygu durumuna ve davranışlarına olumsuz etki edebilir.

Hangi durumlarda ortak velayet mahkeme tarafından reddedilebilir?

Ortak velayet, ebeveynlerden birinin çocuğun fiziksel veya duygusal sağlığına zarar verme riski taşıması durumunda mahkeme tarafından reddedilebilir. Eğer ebeveynlerden biri şiddet, kötüye kullanım, ihmal veya ciddi madde bağımlılığı gibi sorunlara sahipse, mahkeme, çocuğun çıkarlarını korumak adına ortak velayeti uygun bulmayabilir. Aynı zamanda, eğer ebeveynler arasındaki iletişim çok kötü ise ve herhangi bir anlaşmazlıkta ortak karar verme yeteneğine sahip olmadıkları anlaşıldıysa, mahkeme tek velayet kararı verebilir.

Yorum yapın

Hemen Ara