Ortak Velayet Nedir?

Ortak Velayet Nedir?; Aile hayatındaki bazı kırılma noktalarında, özellikle boşanma süreçlerinde, çocukların durumu en hassas konuların başında gelir. Bu süreçte ortaya çıkan en önemli terimlerden biri ise “ortak velayet” oluyor. Ortak velayetin ne olduğunu, hukuki zeminini ve uygulanmasındaki avantajları ile karşılaşılan zorluklara kadar pek çok yönünü ele alacağımız bu yazıda, ayrıca Türkiye’deki durumu ve geleceğine dair öngörülerimizi de paylaşacağız. Ortak velayetin ebeveynlerin sorumluluklarını nasıl şekillendirdiğini ve çocukların bu durumdan nasıl etkilendiğini detaylı bir şekilde inceleyerek ortak velayet konusunda ayrıntılı bir rehber sunmayı amaçlıyoruz.

Ortak Velayetin Tanımı ve Hukuki Temelleri

Ortak olan velayet; boşanma veya ayrılık durumunda, çocukların bakımı, eğitimi ve genel refahını sağlamak üzere hem annenin hem de babanın eşit sorumluluklar üstlendiği bir çocuk velayeti düzenlemesidir. Ortak olan velayet, çocuğun her iki ebeveyniyle de güçlü bağlar kurmasını ve ilişkilerini sürdürmesini teşvik eden bir yaklaşım olarak kabul edilir. Bu düzenleme, çocukların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir role sahiptir.

Ortak olan velayetin hukuki temelleri, çocuğun üstün yararının her zaman gözetilmesi ilkesine dayanır. Türkiye’de, Medeni Kanun ve Aile Hukuku çerçevesinde, boşanma sonrası çocukların bakımı ve eğitimiyle ilgili kararlar alınırken, öncelikle çocuğun fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarının ne olduğu göz önünde bulundurulur. Ortak olan velayet, aile mahkemeleri tarafından değerlendirilirken, çocuğun her iki ebeveynle de sağlıklı ve dengeli ilişkiler içinde olmasının mümkün olup olmadığı; ebeveynlerin çocuklarını en iyi nasıl destekleyebilecekleri ve onların refahını nasıl sağlayacakları dikkate alınır.

Ortak velayet kararının alınabilmesi için, ebeveynler arasında iletişimin açık, işbirliğine dayalı ve olumlu olması gerekmektedir. Bu, ortak olan velayet düzenlemesinin başarıyla işleyebilmesi için kritik bir ön koşuldur. Ancak, şiddet veya kötü muamele gibi çocuğun güvenliğini tehdit eden durumlar söz konusu olduğunda, ortak velayet uygulaması mahkemeler tarafından uygun görülmeyebilir.

Ortak olan velayetin temelinde yatan hukuki yaklaşım, her iki ebeveynin de çocuğun hayatında aktif ve anlamlı bir rol oynamasını destekler. Görev ve sorumlulukların paylaşılması ile çocuğun her iki aile bireyiyle de eşit derecede zaman geçirmesi ve ilişkilerini geliştirmesi amaçlanır. Bu, çocuğun duygusal ve sosyal gelişimi için elzemdir.

ortak velayet

Ortak Velayet Uygulamasının Avantajları

Ortak velayet, boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynlerin çocuklarının bakımı ve eğitimi üzerindeki sorumlulukları paylaştıkları bir düzenlemedir. Bu sistem, ebeveynler arasında çocukların ihtiyaçlarına yönelik bir iş birliği ve anlayış geliştirilmesini teşvik eder. Ortak olan velayetin birçok avantajı bulunmaktadır ve bunları daha iyi anlamak, çocukların iyiliğine odaklanmak açısından önem taşır.

 • Çocukların Her İki Ebeveynle de Bağını Koruyabilmesi: Ortak olan velayet, çocukların her iki ebeveynle de düzenli ve anlamlı bir ilişki kurmalarını sağlar. Bu durum, çocukların psikolojik ve duygusal gelişimleri için hayati öneme sahiptir.
 • Ebeveynler Arasındaki İletişimin Artması: Ortak olan velayet uygulaması, ebeveynlerin çocuklarının ihtiyaçları hakkında daha sık iletişim kurmalarını gerektirir. Bu durum, zamanla ebeveynler arasında daha sağlıklı bir iletişim kurulmasına yardımcı olabilir.
 • Çocukların İhtiyaçlarının Öncelikli Olması: Ortak olan velayet sürecinde, ebeveynlerin odak noktası çocukların ihtiyaçlarına yöneliktir. Bu, çocukların eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasına yol açar.
 • Ebeveyn Kaybı Stresinin Azalması: Ortak olan velayet, ayrılan ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkilerinde yaşayabilecekleri kayıp ve izolasyon duygularını azaltabilir. Çocuklar için de, ebeveynlerinden birini kaybetme stresi azalır.
 • Eğitim ve Disiplin Konularında İstikrar: Çocuklar, her iki ebeveynin de fikir birliği içinde olduğu bir ortamda büyüdüklerinde, eğitim ve disiplin konularında tutarlılık gösterme eğilimindedirler.

Ortak velayet, ebeveynler ve çocuklar için pek çok fayda sağlasa da, bu sistemin başarılı bir şekilde işlemesi için ebeveynlerin iş birliği yapmaya ve çocuklarının en iyi çıkarlarını her zaman gözetmeye istekli olmaları gerekmektedir. Her ne kadar bazı zorluklarla karşılaşılsa da, ortak olan velayet uygulamasının avantajları, bu zorlukların üstesinden gelmeye değer olanaklar sunmaktadır.

İlginizi Çekebilir; Mersin Boşanma Avukatı

Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Ortak velayet uygulamasının pek çok avantajı olmasına rağmen, bu sistemin uygulanması sırasında bazı zorluklar da ortaya çıkabilmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelinerek, çocukların en iyi şekilde büyüme ve gelişimlerinin sağlanması için çözüm önerileri geliştirilmesi gerekmektedir.

Ortak Velayet Uygulamasındaki Zorluklar

 • İletişim Problemleri: Ebeveynler arasında kötü iletişim, ortak karar alma süreçlerini zorlaştırmaktadır.
 • Fiziksel Mesafe: Ebeveynlerin birbirinden uzak yaşaması, çocukların her iki ebeveynle de düzenli ve anlamlı zaman geçirmesini zorlaştırmaktadır.
 • Ekonomik Zorluklar: İki farklı evde yaşamın maddi yükü, ortak olan velayetin sürdürülmesi açısından bir engel teşkil edebilmektedir.
 • Yasal Anlaşmazlıklar: Yasal süreçlerde yaşanan anlaşmazlıklar ve belirsizlikler, ortak olan velayet sürecini karmaşık hale getirebilmektedir.

Çözüm Önerileri

 • Açık İletişim: Ortak olan velayet uygulaması sırasında ebeveynlerin açık ve dürüst iletişim kurmaları, yanlış anlamaları ve gereksiz anlaşmazlıkları önleyebilir.
 • Uzman Danışmanlık: Ebeveynler, ortak olan velayet sürecinde karşılaşılan sorunlara profesyonel yardım ve danışmanlık alarak çözüm yolları bulabilir.
 • Esneklik: Ebeveynlerin, çocukların ihtiyaçları doğrultusunda planlarda esnek olmaları, fiziksel mesafe gibi sorunların üzerinden gelmekte büyük önem taşır.
 • Yasal Destek: Avukatlar ve mahkemeler aracılığıyla, ortak olan velayet anlaşmazlıklarının adil ve hızlı bir şekilde çözümlenmesi sağlanabilir.

Ortak velayet uygulaması, her ne kadar bazı zorlukları beraberinde getirse de, çocukların her iki ebeveynle de sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlamada büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelindiğinde, ortak olan velayet hem çocuklar hem de ebeveynler için en iyi sonucu vaat etmektedir.

Ortak Velayet Durumunda Ebeveynlerin Sorumlulukları

Ortak velayet kararı, çocukların yararını gözeterek, ebeveynlerin sorumluluklarını paylaşmalarını hedefler. Bu durum, ebeveynler arasında eşit bir iş birliği ve anlayış gerektirir. Ortak olan velayet altında, her iki ebeveynin de aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmesi beklenir:

 • Çocuğun Fiziksel Bakımı: Ortak velayet, çocuğun fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasını her iki ebeveynin de sorumluluğu altına alır. Sağlık, beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlar, ebeveynlerin koordinasyonu ile sağlanmalıdır.
 • Eğitim ve Manevi Gelişim: Çocuğun eğitimi ve manevi gelişimi konusunda alınacak kararlar, ortak velayete sahip ebeveynler tarafından müşterek alınır. Okul seçimi, dini eğitim, sanatsal veya sosyal aktivitelere katılım gibi konular, çocuğun en iyi yararı doğrultusunda ele alınmalıdır.
 • Ekonomik Destek: Ortak velayet, çocuğun maddi gereksinimlerinin karşılanmasında da ebeveynleri birlikte sorumlu kılar. Bu, eğitim masrafları, sağlık giderleri, günlük yaşam masrafları gibi çeşitli kalemleri içerir.
 • Duygusal Destek ve İletişim: Çocuğun duygusal ihtiyaçları, ortak velayetin en önemli unsurlarından biridir. Her iki ebeveynin de çocuğun duygusal gelişimine katkıda bulunması, onunla düzenli ve sağlıklı iletişim kurması gerekir.

Ortak velayet durumunda, bu sorumlulukların adil bir şekilde paylaşılması, çocukların sağlıklı bir ortamda büyümesini ve gelişimini destekler. Ancak, bu sürecin sorunsuz işlemesi için ebeveynlerin iş birliği, iletişim becerileri ve esnekliği hayati önem taşır. Ortak velayet, bir çatışma kaynağından ziyade, ebeveynler ve çocukları için kazan-kazan durumu yaratabilecek sağlam bir iş birliğini teşvik eder.

Ebeveynlerin, ortak velayetin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirme konusunda dikkatli ve özenli olmaları, çocukların menfaatine olan en iyi sonucu alabilmek için elzemdir. Bu, sadece yasal bir yükümlülük değil, aynı zamanda büyük bir ailevi sorumluluktur.

Türkiye’de Ortak Velayetin Mevcut Durumu ve Geleceği

Türkiye’de son yıllarda çocukların yüksek yararını gözetmek ve boşanmış ebeveynlerin çocukları üzerindeki etkilerini dengeli bir şekilde sürdürmelerini sağlamak adına, ortak velayet kavramı gitgide daha fazla önem kazanmaktadır. Ancak, ortak olan velayetin Türkiye’deki uygulama süreçleri ve mevcut durumu hala tartışmalı konular arasında yer alıyor.

Mevcut Durum

Türkiye’de velayet konusu, Medeni Kanun tarafından düzenlenmektedir. Ancak, kanunda ortak olan velayete doğrudan izin veren bir hüküm bulunmamaktadır. Şu anda, mahkemeler çoğunlukla annelere ya da babalara tek velayet hakkı tanımakta, ancak son dönemlerde çocuğun menfaati gözetilerek bazı özel durumlarda ortak velayet kararları verilmeye başlanmıştır.

Gelecekte Ortak Velayet

 • Hukuki Düzenlemelerin Güncellenmesi: Ortak olan velayetin daha sistemik bir biçimde uygulanabilmesi için, Türkiye’deki mevzuatın güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, çocuğun fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını gözetebilecek, ebeveynler arasındaki iletişimi güçlendirecek düzenlemeler ön plana çıkıyor.
 • Ebeveynlerin Bilinçlendirilmesi: Ortak olan velayetin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, ebeveynlerin bu konuda daha fazla bilgilendirilmesi gerekiyor. Yapıcı bir ebeveynlik yaklaşımının benimsenmesi, çocukların boşanma sürecinden en az zararla çıkabilmesi adına kritik öneme sahip.
 • Mahkemelerin Yaklaşımı: Türkiye’deki mahkemelerin ortak olan velayet konusunda daha cesaretli ve açık fikirli olması gerekiyor. Bu, çocukların her iki ebeveyniyle de sağlıklı bir ilişki kurabilmesi için elzemdir.

Sonuç olarak, ortak velayet Türkiye’de hala gelişmekte olan bir konsept olsa da, ebeveynlerin ve hukuk sisteminin bu yönde atacağı adımlarla, çocukların menfaatlerinin daha iyi korunabileceği bir gelecek mümkün görünmektedir. İlerleyen dönemlerde, hem mevzuatın güncellenmesi hem de toplumsal bilincin artırılması ile ortak velayet uygulamalarının Türkiye’de daha yaygın hale gelmesi beklenmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ortak Velayet Nedir?

Ortak olan velayet, boşanma veya ayrılma sonucu çocukların hukuki bakım ve yetiştirilmelerinin ebeveynleri tarafından müşterek olarak sürdürülmesi durumudur. Her iki ebeveyn de çocukların hayatındaki önemli kararlar konusunda eşit söz sahibi olurlar ve çocukların günlük bakımları da dönüşümlü olarak paylaşılabilir. Ortak velayet, çocuğun menfaatlerinin en iyi şekilde korunması için gereken iş birliği ve iletişimi gerektirir.

Ortak Velayetin Avantajları Nelerdir?

Ortak velayetin temel avantajları, çocuğun her iki ebeveyniyle de düzenli ve sürekli ilişkisini devam ettirebilmesi ve ebeveynlerin çocuk yetiştirme sorumluluklarını paylaşmasıdır. Ayrıca, çocuğun psikolojik ve sosyal istikrarını destekleyerek ayrılık veya boşanmanın çocuk üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefler. Ebeveynler arasında iş birliği ve iletişim gerektirdiği için, olgun ve yapıcı bir ilişki kurmayı teşvik eder.

Ortak Velayetin Şartları Nelerdir?

Ortak olan velayetin verilebilmesi için ebeveynler arasında anlaşma olması ve her iki tarafın da çocuğun eğitim, sağlık ve genel refahı konusunda ortak kararlar alabilecek kapasitede olmaları gerekir. Mahkeme, ortak velayet kararı verirken çocuğun menfaatlerini gözeten konuları, ebeveynlerin iletişim becerilerini, iş birliği yapma istekliliklerini ve çocuğa karşı geçmişteki tutumlarını değerlendirir.

Ortak Velayet Durumunda Nafaka Ödenir mi?

Ortak olan velayet durumunda nafakanın ödenip ödenmeyeceği ebeveynlerin gelirlerine, çocuğun ihtiyaçlarına ve ebeveynlerin çocuğun bakımındaki katkı oranlarına bağlı olarak değişebilir. Ortak olan velayet varlığında dahi eğer ebeveynlerden birinin geliri diğerine göre daha fazla ise, gelir dengesizliğini ve çocuğun refahını dengelemek amacıyla nafaka talep edilebilir.

Ortak Velayet Kararını Kim Verir?

Ortak olan velayet kararı, boşanma veya ayrılık sürecinde ebeveynlerin anlaşması durumunda mahkeme tarafından onaylanır. Eğer ebeveynler arasında anlaşma sağlanamıyorsa, mahkeme çocuğun yüksek yararını gözeterek ve her iki ebeveynin görüşlerini, ilişkilerini ve çocukla olan bağını dikkate alarak bir karar verir. Her durumda, çocuğun menfaatleri mahkemenin kararında öncelikli kriterdir.

Yorum yapın

Hemen Ara