Ortak Velayet Davası Süresi Ne Kadar Sürer?

Ortak Velayet Davası Süresi Ne Kadar Sürer?; Ortak velayet davası süresi, aile hukuku konularında en sık merak edilen sorulardan biridir. Boşanma ve ayrılık süreçlerinde, ebeveynlerin en çok endişe ettiği konuların başında çocuklarının velayeti gelir. Ortak velayet, her iki ebeveynin de çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve karar verme süreçlerinde eşit haklara sahip olması anlamına gelir.

Ortak Velayet Davası Süresi Ne Kadar Sürer?

Bu nedenle, ortak velayet davası önemli bir adımdır ve pek çok faktör bu sürecin uzunluğunu etkileyebilir. Davanın ne kadar süreceği konusunda net bir zaman vermek zor olsa da, süreci etkileyen ana faktörleri ve davayı hızlandırabilecek önerileri ele alacağız.

Ortak Velayet Davası Nedir?

Ortak velayet davası, boşanma sonrası veya anne-baba arasında anlaşmazlık bulunan durumlarda, çocuğun yararını gözeterek her iki ebeveynin de çocuk üzerinde eşit hak ve sorumluluklara sahip olmasını temin etmek amacıyla açılan bir dava türüdür. Ortak velayet, çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimi açısından önemli kabul edilen bir durum olup, ebeveynlerin çocuğun eğitimi, sağlığı ve genel refahı üzerinde birlikte karar verebilmesine olanak tanır.

Ortak velayet davası süreci, tarafların anlaşmaya varıp varamadığına, davaya ilişkin delillerin toplanma sürecine ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ortak velayet kararının çıkması, çocuğun menfaatine en uygun durumların değerlendirilmesiyle mümkün olur.

Bu dava türünde, mahkeme çocuğun her iki ebeveynle de sağlıklı ve dengeli bir ilişki sürdürebilmesi için en uygun koşulları tespit etmeye çalışır. Ortak velayet davası süresi farklı etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterse de temel amacı her zaman çocuğun üstün yararını gözetmektir.

Ortak velayetin sağlanması için, ebeveynlerin çocuklarının yaşamlarında aktif roller üstlenmeleri ve ebeveynlik görevlerini adil bir şekilde paylaşmaları gerekmektedir. Bu süreç, çocuğun duygusal ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması açısından büyük önem taşır.

Ortak velayet davası, çocuğun iki ebeveyniyle de güçlü ve dengeli bir bağ kurmasını desteklerken, ebeveynler arasında iletişimi ve iş birliğini teşvik eder. Bu nedenle, ortak velayet kararı, aile içi dinamiklerde pozitif değişikliklere yol açabilir ve çocuğun genel refahını artırabilir.

İlginizi Çekebilir; Mersin Boşanma Avukatı

ortak velayet davası süresi

Ortak Velayet Davasının Süreçleri

Ortak velayet davası süreci, başvurunun yapılmasından kararın kesinleşmesine kadar geçen dönemi kapsar ve bir dizi aşamadan oluşur. Bu sürecin uzunluğu, karşılaşılan hukuki ve idari işlemlere bağlı olarak değişebilir. Aile mahkemelerinde görülen ortak velayet davası süresi, genel olarak çeşitli faktörlerin etkisi altında kalır. Şimdi, bu süreçlerin neler olduğuna daha yakından bakalım:

 1. Dava Dilekçesinin Hazırlanması ve Sunulması:

  • Davanın başlaması için öncelikle avukat aracılığıyla veya bizzat tarafından hazırlanmış bir dilekçe aile mahkemesine sunulur. Bu ilk adım, davanın resmi olarak başlaması anlamına gelir.
 2. Ön İnceleme ve Tarafların Dinlenmesi:

  • Dilekçenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından, ön inceleme aşamasına geçilir. Bu aşamada, taraflar ve varsa tanıklar mahkeme tarafından dinlenir.
 3. Delillerin Toplanması ve İncelemesi:

  • Davanın sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için gerekli olan deliller toplanır. Bu aşamada, çocukların menfaatleri doğrultusunda uzman görüşlerine başvurulabilir.
 4. Ara Karar veya Duruşma:

  • Mahkeme, gerekli gördüğü durumlarda ara karar verebilir ya da ek delil talepleri için duruşma günü belirleyebilir.
 5. Nihai Karar:

  • Tüm delillerin toplanması ve incelenmesinin ardından mahkeme, ortak velayet hakkında nihai kararını verir.

Ortak Velayet Davası Süresi Ortalamaları:

 • Kısa Süreç: 3 – 6 ay
 • Uzun Süreç: 6 ay – 1 yıl

Ortak velayet davası süresi, davanın karmaşıklığı, tarafların işbirliği düzeyi ve mahkemenin iş yükü gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Dava süresinin optimizasyonu ve etkili bir şekilde ilerlemesi için, alanında uzman bir avukatla çalışmak büyük önem taşır.

Davada Etkili Faktörler ve Süreyi Uzatan Nedenler

Ortak velayet davası süresi, davanın doğası gereği bir dizi faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu bölümde, davaların süresini etkileyebilecek temel faktörleri ve süreci uzatabilecek nedenleri inceleyeceğiz.

 • Tarafların Anlaşmazlığı: Ortak velayet davası süresi, ebeveynler arasındaki anlaşmazlıkların boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Taraflar arasında yoğun anlaşmazlıklar varsa, bu, davanın uzamasına neden olabilir.
 • Delil Toplama Süreci: Davanın tarafları tarafından sunulacak delillerin toplanması, değerlendirilmesi ve mahkemede sunulması süreci, davaların süresini uzatabilir. Özellikle karmaşık vakalarda, delil toplama süreci zaman alıcı olabilir.
 • Mahkeme Takvimi: Yoğun mahkeme takvimleri ve duruşma tarihlerinin uzun aralıklarla verilmesi, ortak velayet davası süresini etkileyen önemli bir faktördür. Mahkemelerin iş yükü, dava süreçlerini doğrudan etkileyebilir.
 • Uzman Görüşleri: Psikolog, pedagog gibi uzmanların görüşlerinin alınması gereken durumlar, davanın süresini uzatabilir. Uzman raporlarının hazırlanması ve mahkemeye sunulması zaman gerektiren bir süreçtir.
 • İtiraz ve Temyiz Süreçleri: Davanın bir tarafı, mahkeme kararına itiraz ederse veya temyize giderse, davanın toplam süresi uzayabilir. Bu, özellikle çekişmeli davalarda sıkça görülen bir durumdur.

Ortak velayet davası süresi, yukarıda belirtilen faktörlere ek olarak, tarafların işbirliği yapma istekliliği ve mahkemenin verimliliğine de bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Her bir dava, kendine özgü koşulları nedeniyle farklı bir zaman diliminde sonuçlanabilir. Bu yüzden, ortak velayet davası süresi hakkında genel bir tahmin yapmak zordur. Ancak, davayı etkileyen faktörlerin farkında olmak ve bu süreçte profesyonel hukuki yardım almak, sürecin daha verimli yönetilmesine yardımcı olabilir.

Ortak Velayet Kararının Çocuğa Etkileri

Ortak velayet kararının, çocukların hayatındaki etkileri tartışmasız önemlidir. Bu karar, çocuğun hem anne hem de baba ile sağlıklı ilişkiler kurmasına imkan tanır ve çocuğun gelişimine olumlu yönde katkıda bulunabilir. Ancak, ortak velayet davası süresi ve sürecin doğası, bu etkiler üzerinde belirleyici olabilir.

Ortak Velayet Kararının Pozitif Etkileri:

 • Duygusal Stabilite: Ortak velayet, çocuğun her iki ebeveyni ile de zaman geçirmesini sağladığı için duygusal stabilite ve güven duygusu kazandırır.
 • Aile Bağlarının Güçlenmesi: Ebeveynlerin ortak sorumluluk alması, çocuğun aile bağlarının güçlenmesine yardımcı olur.
 • Sosyal Becerilerin Gelişimi: Çocuk, farklı sosyal ortamlara ve yaşam tarzlarına maruz kalarak sosyal becerilerini geliştirir.

Ortak Velayet Kararının Olası Negatif Etkileri:

 • Uzayan Davalar: Uzayan ortak velayet davası süresi, çocuklar üzerinde stres ve belirsizlik yaratır. Bu durum, çocukların duygusal ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir.
 • Ebeveyn Çatışması: Ebeveynler arasında süregelen çatışmalar, ortak velayetin faydalarını azaltabilir ve çocuğun ruhsal sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

Sonuç olarak, ortak velayet kararının çocuğa etkileri, dava sürecindeki yönetim ve ebeveynlerin iş birliği düzeyine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, çocuğun üstün yararını gözetmek amacıyla, ortak velayet davası süresi ve sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Ebeveynlerin, çocuklarının duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını anlayıp bu süreci mümkün olduğunca zararsız hale getirmeleri büyük önem taşır.

Davayı Hızlandırmak İçin Öneriler

Ortak velayet davası süresi, dava sürecini etkileyen birçok faktöre göre değişiklik gösterse de, bu süreci hızlandırmak ve daha verimli hale getirmek için atılabilecek bazı adımlar vardır. Aşağıda, ortak velayet davasını hızlandırma yönünde alınabilecek önlemler ve tavsiyeler sıralanmıştır:

 1. Hukuki Danışmanlık Alın: Profesyonel bir avukatla çalışmak, davanın doğru yönlendirilmesine ve gereksiz gecikmelerin önlenmesine yardımcı olur. Avukatınız, ortak velayet davası süresini etkileyebilecek hususlarda tecrübelidir ve süreci hızlandıracak stratejiler geliştirebilir.
 2. Evrak Hazırlığını Tam ve Doğru Yapın: Dava dosyasını, gereken tüm belgelerle eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlayın. Eksik veya hatalı belge teslimi, işlemlerin yeniden yapılandırılmasına ve sürecin uzamasına neden olabilir.
 3. Anlaşmaya Varın: Mümkünse, eski eşinizle iletişim kurarak ortak noktalar bulun ve müzakereler yoluyla anlaşmaya varmaya çalışın. Anlaşmalı bir dava, çekişmeli bir davaya göre genellikle daha kısa sürer.
 4. Arabuluculuk Hizmetlerinden Yararlanın: Türkiye’de bazı hukuki işlemlerde arabuluculuk zorunlu hale gelmiştir. Ortak velayet davaları için de, arabuluculuk yoluyla bir çözüme varılması, davanın daha hızlı sonuçlanmasını sağlayabilir.
 5. Hazırlıklı Olun: Mahkeme sürecine hazırlıklı girin. Gerekli belgeler, deliller ve tanıklarla ilgili bilgilerinizi önceden hazırlayın. Mahkeme sürecinde herhangi bir aksaklık olmaması, ortak velayet davası süresini kısaltacaktır.

Ortak velayet davası süresini etkileyen pek çok değişken bulunmaktadır ancak yukarıda belirtilen öneriler, sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesine katkı sağlayabilir. Unutmayın, davanın her aşamasında profesyonel hukuki yardım almak, hem süreci hızlandırabilir hem de sizin ve çocuğunuzun haklarını korumada kritik öneme sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ortak velayet davası nedir?

Ortak velayet davası, boşanma veya ayrılık durumunda çocukların velayetinin her iki ebeveyn tarafından müşterek olarak yürütülmesi için açılan hukuki süreçtir. Ortak velayet; çocukların eğitimi, sağlığı, genel bakımı gibi önemli kararların anne ve baba tarafından birlikte alınmasını öngörür. Bu süreç, çocuğun menfaatleri gözetilerek ve ebeveynler arasındaki iletişim ve iş birliği esas alınarak yürütülür.

Ortak velayet davası süresi ne kadar sürer?

Ortak velayet davasının süresi, davanın özelliklerine ve karışıklığına, tarafların anlaşmazlık durumlarına, mahkemenin iş yüküne ve ayrıca dava sürecindeki herhangi bir uzlaşma çabalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle, bu tür davalarda karar alınması birkaç aydan bir yıla kadar değişebilir. Ancak tarafların iş birliği içinde olması ve aralarında anlaşmazlık olmaması durumunda süreç daha hızlı ilerleyebilir.

Ortak velayet davasında hangi faktörler göz önünde bulundurulur?

Ortak velayet davasında mahkeme çocuğun en iyi menfaatlerini göz önünde bulundurarak bir karar verir. Bu kapsamda çocuğun yaş, sağlık durumu, ebeveynlerin çocukla olan ilişkisi, ebeveynlerin maddi ve manevi durumu, çocuğun eğitimi ve sosyal ihtiyaçları gibi birçok faktör değerlendirilir. Ayrıca, ebeveynlerin çocuğun hayatındaki istikrarı sağlama kapasiteleri ve birbirleriyle iletişim kurma yetenekleri de büyük önem taşır.

Ortak velayet kararına itiraz edilebilir mi?

Evet, ortak velayet kararına itiraz edilebilir. Ancak itiraz süreci, davanın kapsamına ve itirazın gerekçelerine göre farklılık gösterir. İtiraz, belirlenen süreler içinde ve uygun hukuki yollar takip edilerek yapılmalıdır. İtiraz sürecinde, bir üst mahkemeye başvurulabilir veya mevcut kararın değiştirilmesi için yeni deliller sunulabilir.

Ortak velayet davası için avukat tutmak zorunlu mudur?

Ortak velayet davalarında avukat tutmak zorunlu olmamasına rağmen, hukuki süreçlerin karmaşıklığı ve velayet konularının hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, profesyonel bir avukatın rehberliği tavsiye edilir. Avukat, dava sürecini yönetmenize, haklarınızı savunmanıza ve çocuğunuzun menfaatlerini korumanıza yardımcı olur. Ayrıca gerekli belgelerin hazırlanması, dava dilekçelerinin düzenlenmesi ve mahkeme oturumlarına hazırlık gibi konularda önemli destek sağlar. Avukat tutarak hukuki süreçlerden doğabilecek hataları minimuma indirgeme şansınız artar.

Yorum yapın

Hemen Ara