Niğde Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Türkiye Medeni hukuk çerçevesinde asliye mahkemesi tarafından yürütülmekte olan boşanma davaları, eşlerin evliliğinin sonlanması durumunu içermektedir. Niğde boşanma avukatı, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarına bakarak, tarafların yasalar üzerinden evliliklerinin sonlanmasını aynı zamanda hak ihlali olmadan velayet, nafaka ve mal mülk paylaşımlarının kanunlar üzerinden bölüşülmesini amaçlamaktadır.

Türk Medeni Kanunu

Türk medeni kanunu, aile hukukuyla doğrudan bağlantılı olup, aile içindeki anlaşmazlıkların yasalar üzerinden giderilerek hak ve özgürlük taleplerinin oluşturulmasını sağlamaktadır. Medeni hukuk alanına giren boşanma davalarında, eşlerin evliliklerini sonlandırmaları için gerekli olan bütün dava süreci asliye mahkemesinde sürdürülmekte, çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davalarına göre süreç farklılık göstermektedir.

Niğder boşanma avukatı, tarafların anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davasının yürütülmesi için gerekli olan bütün işlemleri kanunlar nezrinde yerine getirerek, nafaka, velayet ve tazminat hakkının alınması aynı zamanda mal ve mülk paylaşımının yerine getirilmesi için kapsamlı bir kanun araştırması yapmakla hükümlüdür. Asliye mahkemesinde yürütülmekte olan davada, tarafların anlaşmazlıklarına yönelik bütün olasılıklara karşı maddi paylaşımlarda arabuluculuk görevi de görülmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak için taraflardan bir ya da ikisinin de asliye mahkemesine, boşanma nedenini belirten bir dilekçe sunması gerekmektedir. Bu dilekçenin prosedüre uygun şekilde hazırlanması için Niğde boşanma avukatı yardımcı olacağı gibi kişiler asliye mahkemesi üzerinden örnek alabilir.

Boşanma davasında, eşlerin evliliklerini sonlandırmaları için Türk medeni kanununun 161. Maddesi ile 166. Maddesini kapsayan somut nedenler işleme alınmaktadır. Davanın başlatılması için ‘’ sevginin bitmesi, anlaşamama ya da aşkın bitmesi’’ durumları geçerli sayılmamakta ‘’şiddetli geçimsizlik, aldatma ya da hayata kast’’ gibi somut gerçekler üzerinden dava yürürlüğe alınmaktadır. Bu süreci takiben anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası ile ilgili dava süresi başlatılacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin her ikisinin de birbirlerinin taleplerine onay vermesi ve birlikte asliye mahkemesine dilekçe vermeleri durumlarında açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası prosedüründe, öncelikle velayet, nafaka ve mal mülk paylaşımı hakkında eşlerin her ikisi de paylaşıma onay vermiş, bu konuda hiçbir ayrım yaşamadan sadece boşanma talebinde bulunmuş olmalıdır. 

Niğde boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma davası sürecinde, tarafların karşılıklı olarak mal mülk paylaşımları ve velayet konusunda anlaşmazlıklarının giderilmesi için öncelikle arabuluculuk yaparak, bu konuların mahkemeye yansıtılmadan eşler tarafından önceden halledilmesini sağlamaktadır. Bu boşanma türü hukuki alanda somut bir anlaşmazlık olarak ‘’ Şiddetli geçimsizlik’’ üzerinden açılabileceği gibi diğer dava türlerinde de iki tarafın kabulü sonucu tamamlanır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davasında taraflardan birinin boşanmaya karşı çıkması ya da mal mülk paylaşımında veya velayette itirazlarda bulunması durumudur. Çekişmeli boşanma davası için asliye mahkemesine eşlerden birinin başvuru yapması durumunda ve diğerinin itirazıyla doğal olarak dava süresi de uzayacaktır.

Bu tür davalarda anlaşmazlıkların olması, mal mülk paylaşımı, velayet, nafaka ve tazminat davaları üzerinden sürdürülmekte bu nedenle uzun süren bir dava süreci yaşanmaktadır. Niğde boşanma avukatı bu davalarda taraflardan birinin maddi olarak kayıp yaşamadan ya da tazminat hakkını almasını sağlamak için gerekli olan kanunların mahkemeye sunulmasına destek olmakla hükümlüdür.

Nafaka Ve Velayet Davası Süresi

Nafaka ve velayet davası süreci genel olarak eşlerin boşanma işlemlerinin de ertelenmesine neden olabilmektedir. Tek celsede boşanma işleminin gerçekleşmesi için anlaşmalı boşanma davası olması gerektiği gibi çekişmeli boşanma davalarında genel olarak bu konularda ters düşüldüğü için süreç uzayabilir. Mahkeme süresinde nafaka hakkı sadece kadına değil durumu kötü olduğu takdirde erkeğe de verilebilir.

Bu aynı zamanda tazminat davası ve velayet için de aynı olduğu gibi akıl sağlığının eksikliği, maddi durum azlığı gibi nedenlere dayalı olarak velayet çalışan ve geçimini sağlayan tarafa verilmektedir. Türk medeni kanununda nafaka ve velayet davalarına yönelik maddeler çocukların sağlık ve geçimi üzerinden değerlendirilir.

Boşanma Ve Tazminat Davası 

Tazminat davası eşlerin birinin aldatma, zina ve kasti olarak şiddet uygulama durumlarında açılabilmektedir. Burada taraflardan birinin gördüğü psikolojik ve fizyolojik zararın kanunlar üzerinden değerlendirilerek maddi olarak karşı tarafa yükümlü olduğuna dair maddeler önceliklidir. Tazminat davası için tarafların beyan ettikleri durumla ilgili somut bir delil sunmaları, tanıklarının olması durumları bulunmaktadır. 

Niğde boşanma avukatı, tazminat davası sürecinde delilerin ve verilerin toplanması konusunda da müvekkilini en iyi şekilde temsil etmekle hükümlü olup, görevini uzmanlaştığı bu alan üzerinden analiz ederek yerine getirecektir.

Niğde Boşanma Avukatı Başvuru

Boşanma avukatı başvuru işlemleri için hukuk büroları üzerinden irtibat kurarak sürecin başlamasını sağlayabilirsiniz. Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası hakkında danışmanlık, arabuluculuk ve avukatlık gibi alanlardan yararlanabileceğiniz gibi süreç hakkında da fikir sahibi olabilirsiniz.

Boşanma davası dilekçe prosedürünün uygulanması, dava dosyasının hazırlanması ve aynı zamanda mahkeme sürecinin takip edilerek, mahkemede savunma yapılmasının sağlandığı bu hukuk alanında eşitlik ilkesine dayanılarak süreç yürütülecektir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size Yardımcı Olabilir Miyiz?
Hemen Ara