info@palmahukuk.com
+90(324) 336 30 13

Mersin İş Davası Avukatı

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Mersin İş Davası Avukatı

Mersin İş Davası Avukatı

Mersin İş Davası Avukatı

            Türkiye oldukça büyük bir ekonomiye sahip olmasının yanı sıra bu büyük ekonomi sayesinde de pek çok farklı iş koluna da olanak sağlamaktadır. Farklı iş kolları beraberinde oldukça büyük bir işçi istihdamını da beraberinde getirmektedir. Ülkemiz gerek jeopolitik konumu, gerek zengin yer altı kaynakları, gelişmekte olan sanayisi ve tarımsal faaliyetleri dahilinde büyük bir çoğunluğunu işçi sınıfının oluşturduğu topluma sahiptir. İşçi sınıfının bu denli büyük bir paydaya sahip olduğu toplumlarda da haliyle İş Hukuku büyük bir önem arz etmektedir.

 

            İŞ HUKUKU NEDİR? İŞ DAVALARI NELERDİR? İŞ AVUKATI NE İŞ YAPAR?

 

            İş hukuku; belirli bir ücret veya edim karşılığında emek sarf eden işçilerin işverenleri ile aralarında bulunan iş ilişkisini düzenleyen hukuk dalıdır. 4857 Sayılı İş Kanunu mevzuatımız dahilinde düzenlemeye tabi tutulmuş olan İş Hukuku ve bu hukuk dalına ilişkin uyuşmazlıklar İş Hukuku Avukatı tarafından çözümlenmektedir. İş Hukuku alanında pek çok farklı dava görülmekte olup bu davalar gerek işçi alacaklarına ilişkin gerekse belirli bir ilişkinin varlığının tespitine ilişkin olarak görülebilmektedir. İş Davaları oldukça karmaşık ve teknik bir yapıya sahiptir. Bu sebeplerle alanında uzman ve tecrübeli bir İş Davası Avukatı’ na danışmak ve çalışmak işverenler ve işçiler açısından büyük önem arz etmektedir.

 

            İŞ DAVALARI NELERDİR?

            1- İşçi Alacakları Davası

            Her iş ilişkisi beraberinde İşçi için bir takım tazminat ve alacak kalemlerini beraberinde getirmektedir. İşçi alacakları ve tazminatları ise şu şekilde sıralanabilir;

- Ücret alacağı, fazla çalışma ücreti, bayram/genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi yardımı, yol ücreti, yemek ücreti, eğitim yardımı, prim ve ikramiyeler, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, haksız fesih tazminatı, ölüm tazminatı, işe almama tazminatı, işe iade sonrası boşta geçen sürelere ilişkin ücret, iş arama izni ücreti, manevi tazminat, cezai şart alacağı, gece vardiyası zammı vb. alacaklardır.

 

            Kıdem Tazminatı Nedir?

            İşçinin işvereni tarafından haklı bir gerekçe olmaksızın işten çıkarılması veya işçinin haklı bir nedenle iş akdini feshetmesi durumunda 1 yıl ve daha fazla kıdeme sahip olan işçilere ödenen tazminat kalemidir. Haklı nedene sahip olmaksızın işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Kıdem tazminatı son alınan brüt ücret üzerinden hesaplanır.

 

            İhbar Tazminatı Nedir?

            Belirsiz süreli iş sözleşmesi dahilinde yürütülen iş akitlerinin İş Kanunu 17.Maddesinde belirtilen şartlara uyulmadan sona erdirilmesi halinde işini terk eden işçi veya işçisini işten çıkaran işveren aynı maddede belirtilen bildirim sürelerine ilişkin ücret tutarında tazminat öder.

           

 

            Fazla Mesai Ücreti Nedir?

            4857 Sayılı İş Kanunumuz 63.Maddesine göre iş akitlerinde haftalık çalışma süresi en çok 45 Saat olarak tespit edilmiştir. Aksi kararlaştırılmadıkça 45 Saatlik bu çalışma süresi haftanın çalışılan günlerine eşit olarak paylaştırılır. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.

            Haftalık normal çalışma süresi 45 saattir. Ara dinlenmeleri İşçi ve işveren arasında bu sürenin azaltılması mümkündür. Haftalık 45 saatin üzerine yapılan çalışmalar %50 zamlı şekilde ödenmelidir.

            Değinmiş olduğumuz kalemler İş Mahkemelerinde en sık rastlanan İş Davası türleridir. Görüldüğü üzere sayılan kalemler oldukça fazla olup her bir kalem kendi iç yapısı dahilinde farklı özelliklere ve hesaplama tekniklerine tabidir. Bu sebepler ile hak ve menfaat kaybına uğramamak adına uzman bir İş Davası Avukatı ile çalışmak size fayda sağlayacaktır.

 

            2- Hizmet Akdinin Tespiti Davası

            Mevzuatlarımız gereği iş akdi niteliğindeki ilişkiler dahilinde tüm işçilerin sigortalanması zorunludur. Zaman zaman işverenler bu yükümlülüğü yerine getirmemekte veya eksik şekilde yerine getirmektedir. Böyle durumlarda işçi ve işveren arasındaki hizmet akdinin ve niteliğinin tespit ettirilmesi gerekebilmektedir. Bu sebeplerle açılan davaya Hizmet Akdinin Tespiti Davası açılması gerekmektedir. Hizmet Tespit Davası açılmasının şartları şunlardır;

- Sigortasız çalışma,

- Çalışmanın kuruma bildirilmemiş veya kurumca saptanmamış olması,

- 5 yıl içinde dava açılması gerekmektedir.

 

            3- İşe İade Davası

            İş Mevzuatımız doğrultusunda 30 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde 6 ay ve daha fazla kıdeme sahip işçilerin haksız ve gerekçesiz şekilde işten çıkarılmaları durumunda İşe İade Davası açma hakkı bulunmaktadır. İşe İade Davası açılmasının şartları şunlardır;

- İşçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması,

- İşçinin 6 aylık kıdeme sahip olması,

- İş yerinde 30 ve daha fazla işçinin çalışıyor olmasıdır.

 

            4- İş Kazası Tazminat Davası

            İş kazası tazminat davası İşçinin iş ilişkisi dahilinde yaralanması ve ölümü halinde, kendisinin veya yakınlarının açtığı maddi ve manevi tazminat davası türüdür. Her işveren bakım ve gözetim yükümlülüğü dahilinde iş ilişkisini en güvenli halde işçisine sunmak ve gerekli önlem ve tedbirleri almak zorundadır. Kimi zaman bu yükümlülüğü yerine getirememesi kimi zaman da kusursuz olmasına rağmen kusursuz sorumluluk ilkesi gereği ortaya çıkan zararları gidermekle yükümlüdür. İşte bu tip durumlarda İş Kazası Sebebiyle Tazminat davası açılması gerekmektedir. İş kazası geçiren işçiye sağlanan haklar şunlardır;

 

-Geçici iş görmezlik ödeneği,

- Sürekli iş görmezlik geliri,

- Ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması,

- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği,

- Ölen sigortalı için cenaze ödeneği,

- Maluliyet tazminatı ve manevi tazminat, ödenmesidir.

 

            İş Davası Avukatı Nedir? Ne iş yapar?

            Yukarıda sayılan davalar İş Davası Avukatı tarafından yürütülmekte olan davalardır. Özetle bahsedildiği üzere iş davaları teknik davalar olup titizlikle yürütülmesi gereken davalardır. Gerek tazminat kalemlerinin çokluğu gerekse bu tazminat kalemlerinin hesaplanmasındaki zorluklar dikkate alındığı zaman uzman ve tecrübeli bir İş Davası Avukatına danışmak siz değerli işçi ve işverenler açısından büyük kolaylık ve fayda sağlayacaktır. Mersin İş Davası avukatı olarak işçi müvekkil ve danışanlarımıza hak ve menfaat talepleri konusunda uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla destek sağlamakta, Şahıs, limited ve anonim şirketlerine de işveren vekili olarak profesyonel danışma hizmeti ve taraf vekilliği hizmeti sunmaktayız.

telefon ikonu
Bize Ulaşın
+90 (507) 503 07 79
mail ikonu
E-Posta Adresimiz
info@palmahukuk.com
adres ikonu
Adres
İhsaniye mah. 4903 sok. Profit İş Merkezi Kat:15 Daire:136-137 Akdeniz/Mersin