Kiracı Tahliye Davasına Gelmezse Ne Olur?

Kiracı Tahliye Davasına Gelmezse Ne Olur?; Kiracının, gayrimenkul sahibi tarafından açılan kiracı tahliye davasına gelmezse ne tür sonuçlarla karşılaşacağı, hem mülk sahipleri hem de kiracılar için önemli bir sorudur. Kiracıların bu tür davetlere katılımının eksikliğinin, yasal süreçler üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır.

Kiracı Tahliye Davasına Gelmezse Ne Olur?

Bu yazıda, kiracı tahliye davasına gelmezse ortaya çıkacak sonuçları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, sürecin nasıl ilerlediği, yoklukları sırasında alınabilecek önlemler ve tahliye kararına itiraz etme yolları gibi önemli noktaları ele alacağız. Bu bilgiler ışığında, hem kiracılar hem de mülk sahipleri için davanın önemi ve gereklilikleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

Kiracı Tahliye Davasında Bulunmamanın Sonuçları

Kiracılar tarafından sıklıkla merak edilen bir konu, kiracı tahliye davasına gelmezse ne olacağıdır. Bu durum, özellikle kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkilerde karşılaşılabilecek problemli durumların başında gelir. Kiracının tahliye davasına katılmama kararı, çeşitli sonuçlar doğurabilir. İşte bu sonuçlardan bazıları:

 1. Yargılama Sürecinin Devam Edeceği: Öncelikle, kiracının davaya katılmaması, davanın durmasına ya da iptaline yol açmaz. Mahkeme, davanın esasını incelemeye ve karara bağlamaya devam eder. Bu durum, kiracının savunma hakkını kullanamamasına ve dava dosyasına delil sunamamasına neden olabilir.
 2. Gıyabi Karar Verilmesi: Kiracı tahliye davasına gelmezse, mahkeme, kiracının yokluğunda karar verebilir. Bu tür kararlar, gıyabi karar olarak bilinir ve genellikle davacının lehine sonuçlanır.
 3. Tahliye Kararının Uygulanması: Kiracı, dava sürecine katılmadığı için mahkeme tarafından verilen tahliye kararından haberdar olamayabilir. Ancak bu, mahkeme kararının geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez. Ev sahibi, mahkemenin verdiği tahliye kararını icra yoluyla uygulayabilir.
 4. İtiraz Hakkının Kısıtlanması: Kiracı tahliye davasına gelmezse ve mahkeme tarafından gıyabi karar verilirse, kiracının bu karara itiraz etme süresi normalden daha kısadır. İtiraz süresi içinde itiraz edilmezse, karar kesinleşir ve tahliye işlemi başlatılır.

Bu noktada, kiracıların kiracı tahliye davasına gelmezse karşılaşacakları potansiyel olumsuz sonuçlardan kaçınmak için, dava süreçlerine aktif olarak katılmaları ve hukuki haklarını savunmaları büyük önem taşımaktadır.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Kiracı Tahliye Davası Süreci Nasıl İşler?

Kiracı tahliye davasının işleyişi, kiracının davaya katılıp katılmamasına göre farklılıklar gösterebilir. Ancak temel adımlar genellikle aynıdır. Kiracı tahliye davasına gelmezse, süreç nasıl işler? İşte bu süreci etkileyen ana unsurlar:

 1. Dava Açılması: Kiracının kira sözleşmesinde belirtilen şartları ihlal etmesi veya kiranın ödenmemesi gibi nedenlerle mal sahibi tarafından tahliye talebiyle dava açılabilir. Dava, ilgili mahkemeye sunulan bir dava dilekçesi ile başlar.
 2. Tebligat Süreci: Dava açıldıktan sonra, mahkeme tarafından kiracıya dava tebligatı yapılır. “Kiracı tahliye davasına gelmezse” durumunda dahi, kiracının davet edildiği ve davanın ne zaman görüleceği bilgisi tebligat yoluyla sağlanır.
 3. Duruşma: Belirlenen duruşma tarihinde, kiracı mahkemeye gelip gelmediğine bakılmaksızın, dava görüşülmeye başlar. Kiracı tahliye davasına gelmezse, mahkeme mevcut deliller ışığında kararını verebilir. Kiracının yokluğu, davanın sonucunu doğrudan etkilemez, ancak davanın lehine yada aleyhine sonuçlanabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.
 4. Karar ve Tahliye İşlemleri: Mahkeme, sunulan delil ve belgeler doğrultusunda bir karar verir. Bu karar genellikle kiracının tahliyesine yönelik olup, belirli bir tahliye süresi verilir. Kiracı tahliye davasına gelmezse dahi, karar kiracıya tebliğ edilir ve yasal süreç içerisinde tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Bu süreç gösteriyor ki, “kiracı tahliye davasına gelmezse” dahi, dava işlemeye devam eder ve mahkeme, kiracının yokluğunda bile kararını verebilir. Ancak kiracının, hukuki haklarını korumak ve süreci etkileyebilmek adına duruşmalara katılması önemlidir.

Yokluklarında Kiracıya Karşı Alınabilecek Önlemler

Kiracı tahliye davasına gelmezse, mülk sahipleri kendilerini ne gibi durumlarla karşı karşıya bulurlar ve bu durumda ne gibi önlemler alabilirler? “Kiracı tahliye davasına gelmezse” durumunda mülk sahiplerinin attıkları adımlar, davaların sonuçları üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. İşte kiracının mahkemede hazır bulunmaması durumunda alınabilecek bazı önlemler:

 • Vekâlet İle Temsil: Eğer kiracı duruşmaya gelmezse, kiracının yasal temsilcisi veya avukatı üzerinden süreci takip etmek mümkündür. Bu, davanın devam etmesini ve gerektiğinde tahliye kararının alınmasını sağlar.
 • Teyit Notu Gönderimi: Kiracının davaya katılmadığı durumlarda, mahkeme tarafından kiracıya teyit notları gönderilebilir. Bu notlar, kiracının davadan haberdar olduğunu ve süreçle ilgili bilgi sahibi olduğunu doğrular.
 • Gıyabi Karar: Kiracı tahliye davasına gelmezse, mahkeme kiracının yokluğunda dahi karar verebilir. Bu tür bir karar, gıyabi karar olarak bilinir ve kiracının yokluğunda alınan tahliye kararını ifade eder.
 • İtiraz Sürecinin Başlatılması: Kiracı, yokluklarında alınan karara itiraz etme hakkına sahiptir, ancak bu süreç için belirli bir zaman sınırı vardır. Kiracının itirazını zamanında yapması gerekmektedir.

Bu önlemler, mülk sahiplerine kiracı tahliye davasına gelmezse bile haklarını koruma ve süreci başarıyla yönetme imkanı sunar. Ancak, bu sürecin karmaşıklığı ve hukuki detayları nedeniyle bir avukatla çalışmak her zaman en iyi yöntem olarak önerilir. Hakların ve sorumlulukların dikkatlice yönetilmesi, bu tür durumların olumlu bir sonuçla sonlandırılmasına yardımcı olabilir.

Kiracının Tahliye Kararına İtiraz Etme Yolları

Eğer kiracı, kiracı tahliye davasına gelmezse ve bu nedenle davada yokluğunda tahliye kararı alınmışsa, bu duruma itiraz etmek için birkaç yol mevcuttur. Kiracının, karara itiraz edebilmesi için izlemesi gereken adımlar ve bu süreçte dikkat etmesi gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

 • İtiraz Süresi: Öncelikle, kiracının tahliye kararına itiraz etmek için sahip olduğu sürenin kısıtlı olduğunu bilmelidir. Genellikle, kararın tebliğ edilmesinden itibaren 7 ila 15 gün arasında bir süre içinde itiraz edilmesi gerekmektedir. Bu süre, mahkemenin türüne ve yerel yargı alanına bağlı olarak değişebilir.
 • İtiraz Dilekçesi: Kiracının, tahliye kararına karşı itirazını resmi olarak mahkemeye bildirmesi gerekir. Bunun için, detaylı bir itiraz dilekçesi hazırlamalıdır. Bu dilekçede, kiracının neden duruşmaya katılamadığını açıklayan geçerli bir sebep belirtmesi ve tahliye kararının haksız olduğunu kanıtlayan deliller sunması önemlidir.
 • Yargıtay Süreci: Kiracı tahliye davasına gelmezse ve ilk itiraz mahkeme tarafından reddedilirse, kiracı kararı Yargıtay’a taşıyabilir. Bu süreç daha uzun sürebilir ve genellikle daha fazla yasal bilgi gerektirir. Bu yüzden bir avukatla çalışmak faydalı olabilir.
 • Sonuçların Değerlendirilmesi: Kiracının itirazı kabul edilirse tahliye kararı iptal edilebilir. Bu, kiracının mülkten çıkarılmasının önlenmesini sağlar. Ancak, itirazın reddedilmesi durumunda, kiracının tahliye edilmesi yasal olarak devam edecektir.

Kiracılar, kiracı tahliye davasına gelmezse dahi, haklarını aramak için çeşitli yolları deneyebilirler. Özellikle, hukuki süreçlerde deneyimsiz olan kiracıların, itiraz sürecinde profesyonel bir avukat ile çalışmaları, sürecin etkili bir şekilde yönetilmesinde önemli bir avantaj sağlayabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracı tahliye davasına gelmezse ne olur?

Eğer kiracı, tahliye davası duruşmasına katılmazsa, davaya gelmeyen tarafın savunmasını sunmadığı varsayılır. Mahkeme, eldeki delil ve belgeler doğrultusunda, savunma yapılmaksızın karar verebilir. Bu durum, kiracının aleyhine sonuçlar doğurabilir ve mahkeme tahliye kararı verebilir. Eğer kiracı mazeretsiz olarak duruşmaya katılmamışsa ve bu durum hakimin inisiyatifindeki haklı bir sebep yoksa, duruşma kiracının yokluğunda devam edecektir.

Tahliye davası kaç gün sürer?

Tahliye davasının süresi, davanın niteliğine, karşılaşılacak hukuki ve fiili durumlara, mahkemenin iş yüküne ve tarafların delillerinin toplanma süresine göre değişebilir. Özetle, bir tahliye davasının süresi genellikle birkaç aydan birkaç yıla kadar uzayabilir. Davanın hızlı bir şekilde sonuçlanması için tüm delillerin ve ifadelerin zamanında ve eksiksiz olarak sunulması önemlidir.

Kiracı tahliye edildikten sonra ne kadar sürede evi boşaltmak zorunda?

Kiracı, mahkeme tarafından tahliye kararı verildikten sonra, kararda belirtilen süre içinde evi boşaltmakla yükümlüdür. Genellikle bu süre kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün ile bir ay arasında değişebilmektedir. Ancak bu sürenin mahkeme tarafından farklı belirlenmiş olabileceğini unutmamak gerekir.

Kiracının tahliye sürecini uzatmak için yapabileceği bir şey var mı?

Kiracı, tahliye sürecini uzatmak için kanunların öngördüğü hukuki yolları kullanabilir. Örneğin, tahliye kararına itiraz edebilir ya da kararın icrasının durdurulması için mahkemeye başvurabilir. Ayrıca, belirli koşullar altında, kiracı tahliye sürecinin ertelenmesini talep edebilir. Ancak bu gibi durumlar, yasal dayanak ve geçerli sebepler gerektirdiği için kiracının bir avukat yardımı alması önerilmektedir.

Tahliye davasına itiraz edilebilir mi?

Evet, tahliye davasına itiraz etmek mümkündür. Kiracı ya da mülk sahibi, tahliye davasının sonuçlanmasının ardından, yasal süre içerisinde (genellikle kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde) üst mahkemeye itiraz edebilir. İtirazın kabulü halinde dava, itirazın yapıldığı üst mahkemede yeniden görülecektir. Itiraz süreci ve koşulları hakkında daha detaylı bilgi almak için hukuki danışmanlık almak önemlidir.

Yorum yapın

Hemen Ara